Начало Реклами Бизнес „Газинженеринг” ООД - обява
26 Януари 2022 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
„Газинженеринг” ООД - обява Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Петък, 31 Август 2018 17:01
ISO-9001-2008 "ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД         
№BG19762Q-A, 5870 град Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.”Хр. Янчев” №57, тел.:(06514)2302; (06514)2446, факс: (06514)2301

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг” ООД като притежател на лицензии за разпределение на природен газ и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от пет години, дружеството е длъжно да представи в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план  и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа.
Предложението за цени за периода 2018-2022 година е образувано на основание и съгласно методика от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и е следното:

Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м, без ДДС):

Промишлени

 

до 10 хил.куб.м

130,85

до 100 хил.куб.м

115,52

над 100 хил.куб.м

109,51

ОА и търговски

 

до 10 хил. куб.м

163,05

над 10 хил. куб.м

147,53

Битови

230,83


Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м, без ДДС):

Промишлени

 

до 10 хил. куб.м

5,21

до 100 хил. куб.м

5,21

над 100 хил. куб.м

5,21

ОА и търговски

 

до 10 хил. куб.м

8,91

над 10 хил. куб.м

8,91

Битови

46,94


Цени за присъединяване на потребители към ГРМ (лв. без ДДС)

Промишлени

 

до  10 куб.м /час

1156

до 100 куб.м /час

1294

над 100 куб.м /час

1881

ОА и търговски

 

до  10 куб.м /час

1154

над 10 куб.м /час

1292

Битови

741

 Последно променен на Вторник, 04 Септември 2018 17:18