Начало Реклами Бизнес ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ
26 Януари 2022 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Петък, 12 Август 2016 15:48
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 24.08.2016 г. ще се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Шаварна”, публична общинска собственост, имотен № 000127, с обща площ 519,979 дка., находящ се в землището на с. Одърне и водна площ 392.958 дка., АОС № 58/31.01.1997 г., при начална тръжна цена 30.00 лв./дка. водна площ (11788,74 лв. годишен наем), начален час 14:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 10% от началната наемна годишна тръжна цена за имота предмет на търга, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.08.2016 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 22.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 на 29.08.2016г. в „Информационен център“ при Община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имота предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 30.08.2016 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведe на 31.08.2016 г., от 14:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.08.2016 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.
Последно променен на Сряда, 24 Август 2016 10:19