Начало Общество Проблеми
19 Септември 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Проблеми
КНСБ: 22% от домакинствата у нас са с доход на 1 лице до 363 лв., колкото е линията на бедност за 2020 г. Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 08 Февруари 2021 13:25
moneti razni2 542 лв. са необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство, в което има двама родители и две деца. Това показват данни от традиционното изследване на КНСБ, представени днес. 1 243 лв. от тази сума отива за хранителни стоки.
За осигуряване на тези 2 542 лв. нетната заплата на двамата възрастни в семейството трябва да е поне 1 271 лв., т.е. брутната да е поне 1 638 лв., при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна работна заплата в страната е от 1 373 лв., което означава, че е по-ниска с около 16.2% от необходимата заплата за издръжка, сочи КНСБ. И допълва, в 9 от 28 области размерът на средната работна заплата представлява под 75% от средната заплата за страната. Сред тези области са Видин, Благоевград, Силистра, Кюстендил и Смолян.
Най-високата средна заплата е в столицата – 1 855 лв., като тя нараства с 11.8% на годишна база. Така разликата между София и Видин е двойна. Тази асиметричност е системна повече от десетилетие, което вече може да се дефинира като структурен проблем за българската икономиката, смятат от синдиката.
Промяната на начина на живот, свързана с работа от вкъщи и дистанционно обучение преструктурира бюджетните разходи, обяснява синдикатът. Според неговите данни са се повишили перата за храна, за поддържане на дома, за хигиенни и санитарни материали. В България безработицата продължава да бъде под средноевропейски нива (7,5%). Но трябва да се засили навременността и ефективността на икономическите мерки, защото процесът на възстановяване след затварянето на дребни и средни бизнеси, може да повлече след себе си и бърз ръст на безработицата в следващите месеци, подчертават авторите на изследването.
Макар и със забавени темпове общата стойност за издръжка на живота продължава да нараства. Увеличението е с близо 25 лв. от началото на годината. Тези темпове се очакваха, след като през цялата изминала година се наблюдаваше задържане на общия индекс на потребителските цени, което основно е резултата от поетапното намаление на цените на природния газ, както и спада на цените на петрола на международните пазари, а оттам и на вътрешните цени на бензина и горивата, сочи организацията.
Темповете на изменение на издръжката на живота се диктуват от нарастването на цените на хранителните стоки. Нарастват стоките от първа необходимост, които традиционно присъстват на българската трапеза. В условия на пандемия за домакинствата с ограничено потребление, колкото по-бързо нарастват цените на стоки от първа необходимост, толкова повече се увеличава техният дял в домакинския бюджет и намаляват в други разходни групи.
22% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 363 лв. (официална линия на бедност за 2020 г.), или близо до 1,6 млн. лица. 43% от домакинствата, или около 3,1 млн. лица, са с общ доход на човек между 363 лв. и необходимите средства за живот - 635 лв. Предходното тримесечие делът на тази група е 40,1%; 35% от домакинствата са с общ доход на лице над 635 лв., отчита още КНСБ.
 
386 лица в затруднение ще могат да ползват услугата „Асистентска подкрепа” през 2021 година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 20 Януари 2021 13:07
lichen asistentЗа обсъждане в Общинския съвет в Плевен влиза предложение за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност. Услугата касае подкрепа за 386 потребители на територията на община Плевен, като предложението ще се гледа първо в Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в местния парламент.
Съгласно Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, влезли в сила 2020 г., на общините се предоставя водеща роля за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Услугата „Асистентска подкрепа“ е нов вид социална дейност, включваща подкрепа от асистент за две категории лица:
- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Определеният стандарт за дейността за календарната година е 3985 лв. на лице за общо 19 993 потребители в цялата страна. За Община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на средствата 1 538 210 лв. С писмо от 16.12.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява Община Плевен да предприеме действия по създаване на социалната услуга с подаване на документи до Агенцията за издаване на заповед за предварително одобрение. Заповедта е получена съответно на 31.12.2020 г.
Изготвеното предложение е за разкриване на новата социална услуга „Асистентска подкрепа” от 1 април тази 2021 година.
Последно променен на Сряда, 20 Януари 2021 13:18
 
Такса смет в община Плевен остава без промяна и през 2021 година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 17 Декември 2020 11:22
smetС 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общински съвет - Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и следващата календарна година, реши Общинският съвет.
Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2021 г.и са съответно следните:
- за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
- за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
За останалите населени места с организирано сметоизвозване:
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
- за кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 29,06 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.
Съгласно чл.21, ал.4, т.5 в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем".
За периода 01.11.2019 г. - 31.10.2020 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в общината са 3 313 389 с ДДС. Честотата на извозване за гр. Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани. Обслужват се и обектите в парк „Кайлъка” и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за гр.Славяново и другите села в общината - на 10 дни.
През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 55 544 т смесен битов отпадък от община Плевен, се посочва в документа. За компостиране са постъпили съответно 6 554 т зелени и биоразградими отпадъци. За рециклиране са отделени 11 105 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.
Прогнозни разходи за дейностите през 2021 г.:
При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори по почистване и третиране на отпадъците, както и завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качественото и редовно почистване на улиците. В тази връзка прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2021 г. е 3 360 000 лв. с ДДС. За почистване по райони в града - на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС. Общо записаните прогнозни разходи в План-сметката за приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 г., са 13 171 500 лв.
 
Отново опит за „фишинг“ с фалшиви имейли, разпространявани от името на НАП Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 07 Януари 2021 13:03
fishing emailНови фалшиви имейли се разпространяват от името на Националната агенция по приходите (НАП), предупреждават от приходната агенция. Те представляват съобщение с име на подателя: nra.bg, но с електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Писмата съдържат информация за възстановяване на данък в размер на 210 лв. и приканват получателите им да кликнат върху линк, за да "попълнят начина на плащане".
От агенцията публикуват без редакция текста на фалшивите електронни съобщения:
"национална агенция за приходите на българия
Получихте 210 лв. Възстановяване на данък
попълнете начина си на плащане (активен линк)
Този процес може да отнеме 5-10 дни. Моля, щракнете върху връзката по-долу и изберете начина си на плащане на възстановяване."
От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.
Ако получите такъв имейл, не го отваряйте, а го изтрийте. В никакъв случай не кликайте върху линка. Ако вече сте го направили, сканирайте с антивирусна програма или потърсете съдействие от IT специалист, съветват от НАП.
Електронно писмо с подобно съдържание бе разпространен и в дните около Коледни празници. Тогава подателят използва адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
 
Може да посрещнем Нова година с нова цена на водата - от ВиК Плевен искат цената да стане 2,95 лева за кубик, сега плащаме 2,88 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 03 Декември 2020 18:09
vodaНа 3 декември 2020 година Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание и обществено обсъждане за разглеждане на доклад на работната група и на проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 година, научаваме от интернет страницата на регулатора. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът и проекторешението бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане - Омбудсмана на Република България, представители на браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, на Българската асоциация по водите, ръководството на „ВиК холдинг“.
Предложенията за промени са в широк диапазон - от поскъпване с 6% до поевтиняване с 22% за различните населени места, съобщи БНР.
За вдигане на цените на водата трябва да се готвят абонатите в 7 града начело със София и Разград, където се очаква ръст с 6 процента. Разград и сега е с една от най-високите цени в България.
В проекта на решение относно изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен са посочили проектни цени без ДДС за един кубически метър:
- доставяне вода на потребителите - 1,807 лева
- отвеждане на отпадъчни води - 0,225 лева
- пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,422 лева.
В 16 района ще има понижение - от 14-15 на сто за Ямбол и Добрич до рекордните 22% за Видин. Област Монтана е без промяна. Тарифите се свалят там, където съответното ВиК не е изпълнило 5-годишния си бизнес план и не е направило заложените инвестиции.
В Хасково, Търговище, Варна, Силистра, Монтана, Шумен, Враца, Добрич, Ловеч и Стара Загора ВиК услугата ще струва над 3 лева за кубичен метър, като най-скъпо ще е в Разград - 3,63 лeва.
Според омбудсманът Диана Ковачева готвеното поскъпване на ВиК услугите за 2021 г. в областите Плевен, Разград, София-град, Кърджали, Варна, Хасково, Перник и Пловдив е необосновано.
Представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че това ще ги доведе до тежки финансови затруднения, воден режим, неизпълнение на проекти по оперативни програми и дори до фалити. Според тях регулаторът е следвало да отчете възникнали затруднения като влошените климатични условия, високите разходи за електроенергия в резултат на повишените й цени, както и необходимостта от повишаване на ниските възнаграждения в сектора.
Синдикатите от водния сектор настояха КЕВР да преразгледа предложението си за новите цени на ВиК услугите за 2021 г. и предупредиха, че в противен случай е възможно да преминат към протестни действия. Според тях предлаганото поевтиняване на повечето места в страната ще се отрази негативно на финансовото състояние на дружествата, на заплащането на работещите в сектора и може да доведе до водна криза.
Председателят на ВиК холдинг инж. Иван Иванов подчерта, че драстичното намаление на цените е в ущърб на потребителите и поставя под риск стартиралите проекти по ОП „Околна среда“ във ВиК сектора. Той се обяви за прилагане на чл. 19 от НРЦВКУ, който предвижда нова процедура на регулатора при възникване на извънредни обстоятелства.
Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР поясни, че съобразно действащия закон, регулаторът е задължен да изпълни правомощията си и по определена методика да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите. Касчиев подчерта, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества. Според него е редно ВиК операторите да отговорят на въпроса защо качеството на услугата не се подобрява през годините и какви мерки са необходими в тази насока. Той посочи също, че операторите имат правото да поискат преразглеждане на одобрените цени при настъпили неочаквани събития, които имат съществен ефект върху техните приходи и разходи, но от тази правна възможност досега са се възползвали само две дружества.
В двуседмичен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2021 г. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30.12.2020 г.
Последно променен на Понеделник, 04 Януари 2021 11:34
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 273
Фейсбук коментари
Сподели статията