Начало Общество Проблеми
19 Септември 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Проблеми
На 1 април КЕВР ще излезе с решение дали да поскъпне цената на природния газ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Март 2021 14:49
gaz1Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в обсъдила на открито заседание заявлението на "Булгаргаз" ЕАД от 11 март да бъде утвърдена цена за април в размер на 32,32 лв./MWh (без цени за достъп,пренос, акциз и ДДС), по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30,39 лв./MWh.
Според изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов предложената цена на природния газ за април отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на европейските газови пазари. Той уточни, че цените на алтернативните на природния газ горива - мазут и газьол, които формират петролната компонента в ценообразуващите формули, са се повишили с около 28 процента за първото тримесечие на годината. Павлов изтъкна, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е много по-високо спрямо това през летния сезон, "Булгаргаз" предлага на значително по-ниски цени от тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона. Това е възможно благодарение на ценовия микс на "Булгаргаз", формиран от всички източници на доставка.
На 1 април сутринта общественият доставчик ще предостави актуализирано заявление, в което ще бъдат отчетени цените на европейските газови хъбове към последния ден за март. Окончателното решение за цената на природния газ за март ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 1 април от 14.30 часа.
 
Администрацията отчита изпълнение на мерките по програмата за чистотата на въздуха в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 17 Март 2021 12:27
mrasen vazduhИзпълнението на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в Плевен за 2020 г. ще бъде отчетено този месец пред Общинския съвет в Плевен, съобщават от общинската администрация. Преди това документът ще бъде разгледан на заседание на Постоянната комисия по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" следващата седмица.
Със свое решение от октомври 2016 г. Общинският съвет прие „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 цт (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г”. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух кметовете на общини внасят ежегодно до 31 март в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите за предходната календарна година. Екземпляр от отчета се представя и в РИОСВ.
От внесения в ОбС - Плевен годишен отчет става ясно, че по линия на националната програма за енергийна ефективност и участието на Общината в нея, през информационния център на местно ниво за периода са консултирани над 800 граждани. Подписаните договори за целево финансиране са съответно за 34 обекта, в експлоатация са въведени 13 санирани сгради.
Относно съвместните действия с "Топлофикация - Плевен" се посочва, че през 2020 г. към градската топлопреносна мрежа са присъединени 255 нови потребители. С тях общият брой на потребителите на топлоенергия в Плевен става 31 830 - 29 625 битови, 165 бюджетни, 1 769 стопански и 16 промишлени. Изградени и пуснати в действие през годината са 18 абонатни станции. През годината е изградената и нова газоразпределителна мрежа с дължина 2 900 м. с присъединени към нея 222 нови домакинства.
В доклада до Общинския съвет е отчетена и извършената цялостна подмяна на тролейбусния парк в Плевен с нов екологосъобразен тролейбусен транспорт. Броят на превозваните пътници през 2020 г. е съответно 15 549 622, от тях с билети 3 078 772 бр., с абонаментни карти - 12 470 850. За сравнение през 2019 г. превозваните пътници са били 20 517 706, от които 4 176 556 с билети и 16 341 150 с абонаментни карти. С обявяване на извънредното положение и въведените мерки в извънредната епидемична обстановка, пътуващите с билети през предходната година са с 26,28 % по-малко спрямо 2019 г., а пътуващите с карти - с 23,68% по-малко.
Относно сигнализацията на пътищата с пътни знаци - за изминалите 12 месеца на територията на общината са монтирани 146 нови такива и ремонтирани 40 стари. Подновена е и хоризонталната пътна маркировка пред всички детски и учебни заведения. Монтирани са и нови 344,30 м. предпазни пешеходни парапети и ремонтирани стари. Ремонтираните улици по текущи ремонти в рамките на града са общо 9 900 м2.
Финалната част на отчета информира за проведените през годината училищни еко конкурси и представени пред ПУДООС 11 екопроекта.
 
Всеки втори българин смята, че коронавирусът е променил начина ни на живот Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Февруари 2021 14:11
alfa socio vlijanieБлизо година след началото на пандемията от КОВИД-19 почти всеки втори българин смята, че тя е променила не просто отделни аспекти от ежедневието ни, а цялостния ни начин на живот. Това показват резултатите от последното национално-представително проучване на Алфа Рисърч, проведено в периода 8-15 февруари сред 1007 пълнолетни граждани.
След близо десет месеца по-голяма или по-малка социална изолация, над една трета от хората споделят, че изпитват психологически и емоционален дискомфорт, поради ограничените контакти с близките си, страха от вируса, сериозните трансформации в обичайния им начин на живот и работа.
Значителен дял от анкетираните посочват и съвсем конкретни промени, някои от които могат да продължат и в бъдеще: 17.2% са започнали да ползват повече технологии. В 13.6%, или в над 300 000  домакинства някой е преминал към работа от вкъщи (хоум офис).  12.4% отчитат загуба на доходи заради пандемията. 4.5% са домакинствата, в които някой принудително е останал вкъщи, заради дистанционното обучение на децата. Също толкова, или малко над 130 000 са семействата, в които техен близък се е завърнал  от чужбина.
Преки здравни последици от пандемията е понесло всяко шесто семейство – 15.9% заявяват, че някой от тяхното най-близко обкръжение се е разболял от КОВИД.
За ? от българите (предимно жители на селата и хора с по-нисък статус, чиито живот принципно е с по-малко социални контакти) пандемията не е предизвикала значителни промени.
Една от сферите, която претърпя най-големи промени в резултат от пандемията, е образованието. То е сред най-значимите за българина приоритети, а ситуацията изискваше бързи, гъвкави и нетрадиционни решения, като преминаването към дистанционната форма на обучение. Въпреки като цяло положителните оценки на родителите за адаптацията на системата, 61.6% одобряват поетапното връщане на по-големите ученици в клас на ротационен принцип. Решението се подкрепя в още по-голяма степен от родителите на ученици, където достига 78%. 67.4% одобряват присъственото обучение на всички малки ученици.
С оглед на близкото бъдеще, проучването откроява и една тревожна тенденция. За мнозинството от българите началото на ваксинационната кампания не стартира убедително. Освен че към днешна дата едва 1.5% заявяват, че са получили поне една доза ваксина, само 10 на сто изразяват желание за бързо ваксиниране - спад от 4 на сто спрямо декември.
alfa socio vaksinirane
Имайки предвид факта, че 10% се равняват на около половин милион души, очевидно е, че както комуникационната, така и организационната стратегия на кампанията, се нуждаят от съществено подобрение. 51.9% не възнамеряват да се ваксинират, 36.8% се колебаят и решението им ще зависи точно от хода на тази кампания.
 
Заради ремонт по моста в неделя се органичва движението на кръстовището зад Пазара Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 19 Февруари 2021 17:17
zatvoren patВ часовете от 09.00 до 18.00 часа на 21 февруари /неделя/ ще бъдат ограничени движението, спирането, престоят и паркирането на МПС в платното на ул. „Българска авиация” при кръстовището на бул. „Ив. Миндиликов”, гласи заповед на Кмета Георг Спартански № РД-181/18.02.2021 г.
Причината е извършването на планирани аварийно-възстановителни работи на габаритната  рамка на железобетонния мост на км – 196 + 366, за което информират от НП „Национална компания железопътна инфраструктура” с писмо  /вх. № ТСУ-26-5916-2/17.02.2021 г./.
Ограничението не важи за автомобили на СНМП, ПБЗН и МВР.
 
Утре ще кастрят дървета на ул. "Иван Вазов", избягвайте участъка Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 09 Февруари 2021 17:05
zatvoren uchastakВременно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства на ул. „Иван Вазов” в Плевен в участъка между улиците „П. Р. Славейков“ и „Гена Димитрова”. Забраната е за времето от 09.00 до 16.00 ч. на 10 февруари, сряда.      
Причина за действията е планирано намаляване на височината и обема на 2 броя високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на ул. „Иван Вазов”. Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и моторни превозни средства на „Паркстрой” ЕООД. 
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 273
Фейсбук коментари
Сподели статията