Начало Култура
21 Юни 2021 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 20 Юни 2021 14:13
Петък, 18 Юни 2021 15:06
Петък, 18 Юни 2021 13:06
Петък, 18 Юни 2021 11:45
Петък, 18 Юни 2021 10:36
Петък, 18 Юни 2021 09:49
Петък, 18 Юни 2021 09:16
Петък, 18 Юни 2021 09:10
Петък, 18 Юни 2021 09:05
Петък, 18 Юни 2021 08:47
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:27
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:05
Четвъртък, 17 Юни 2021 13:44
Четвъртък, 17 Юни 2021 12:14
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:45
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:37
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:25
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:20
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:15
Сряда, 16 Юни 2021 15:20
Сряда, 16 Юни 2021 14:07
Сряда, 16 Юни 2021 12:48
Сряда, 16 Юни 2021 11:38
Сряда, 16 Юни 2021 11:17
Сряда, 16 Юни 2021 11:11
РЕКЛАМА
Култура
През следващите четири години проф. Николай Колев ще ръководи Медицинския колеж Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Юни 2021 15:06
prof.Nikolay Kolev med kolezhНа Общо събрание, проведено на 17 юни 2021 година, преподавателите, студентите и докторантите на Медицинския колеж в Плевен избраха проф. д-р Николай Колев за директор на най-старото звено в структурата на Медицинския университет в Плевен за мандат от 4 години, съобщават от Университета. Професор Колев поема поста от доц. д-р Евгения Бързашка.
Медицинският колеж е наследник на първото медицинско учебно заведение в Плевен, създадено през 1948 г. като Медицински техникум. За почти 73-годишната си история той е преминал през няколко етапа на преобразуване, с редица промени в образователните степени, давайки на здравеопазването много кадри. От 1997 г. Медицинският колеж е част от структурата на Медицинския университет.
Мисията на Медицински колеж - Плевен е да осъществява качествено и модерно обучение на професионални кадри и изграждане на висок морал на студентите по съответните специалности, в областта на здравните грижи за постигане на висококвалифицирана дейност, необходима за лечението и промоцията на здравето. Колежът подготвя здравни специалисти със степен „професионален бакалавър“ в две основни направления по 5 специалности: в професионално направление „Здравни грижи” – по специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“; в професионално направление „Социални дейности” по специалност „Социални дейности“.
Проф. Николай Колев представи пред делегатите на Общото събрание визията си за развитието и дейността на Медицинския колеж за следващия мандат на управление 2021 – 2025 година. Като основен приоритет той изтъкна продължаването на политиката на кадрово укрепване на колежа главно чрез създаване на собствени кадри и предоставяне на добри възможности за тяхната реализация и кариерно развитие. Професор Колев подчерта необходимостта от създаване на собствени кадри и откриване на възможности за тяхната реализация чрез привличане на млади специалисти за асистенти и преподаватели и разкриване на нови процедури за академично развитие.
В образователната сфера професор Колев наблегна на необходимостта от разширяване на портфолиото от предлагани специалности чрез стартиране на обучение по новата специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ през следващата учебна година и набиране на качествени кадри за попълване на преподавателския състав. Той завърши изложението си с думите: „Настоящата програма е отворен документ за Вашите идеи и предложения за подобряване на дейността на Медицинския колеж през следващите четири години. Нейната реализация е постижима единствено с Вашето участие и активна подкрепа. Само екипната работа и спазването на принципа на академичното управление са предпоставка за успешното реализиране на мандатната програма.“
Проф. д-р Николай Колев е възпитаник на Медицинския университет в Плевен, доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е професор по урология и началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Той е дългогодишен преподавател по урология на български и чуждестранни студенти в специалност „Медицина“. Професор Колев е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична хирургия и обучава хирургични екипи. Участва в екипа, извършил първата в България робот-асистирана нефректомия – 2010 г., след което създава и ръководи първия български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г.
Професор Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции. Автор е на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова система.
Последно променен на Петък, 18 Юни 2021 16:10
 
Доцент Надежда Хинкова е новият декан на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Юни 2021 10:36
dots.Hinkova dekan zdravni grizhiНа заседание на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет в Плевен, проведено на 16 юни 2021 година хабилитираните преподаватели, асистентите, студентите и докторантите избраха доцент д-р Надежда Хинкова за нов декан на основното звено на висшето училище, съобщават от там. Тя поема ръководството на Факултета по здравни грижи от доц. д-р Александър Вълков за следващите 4 години - с мандат 2021 - 2025 година.
Пред делегатите на Общото събрание доцент Хинкова изложи визията си за развитието и дейността на Факултет „Здравни грижи“ за новия мандат на управление. В началото на презентацията си тя подчерта, че във Факултета по здравни грижи се подготвят компетентни специалисти, способни да отговорят на високите изисквания на съвременната медицинска практика. Това е възможно благодарение на преподавателския стил, включващ специализирани подходи при работа със студентите и квалификацията на академичния състав, чиято цел е повишаване на нивото на общественото здраве. Напредъкът в технологичното развитие, науката и медицината налага създаване на мултидисциплинарни екипи, разширяване на международните контакти чрез обмяна на преподавателски опит и съвместни научни изследвания.
Факултетът по здравни грижи e разкрит в структурата на Медицинския университет в Плевен с решение на 40-то Народно събрание от 16 октомври 2008 г., на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т.1 от Закона за висшето образование (ДВ бр. 92, 2008 г.). Мисията на Факултета по здравни грижи се изразява в обучението и възпитанието на студенти в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за осъществяване на висококвалифицирана сестринска и акушерска дейност, включително и в областта на промоцията на здравето, профилактиката и контрола на заболяванията.
До момента Факултет „Здравни грижи“ трикратно е носител на приза за първо място в професионалното направление „Здравни грижи“ в рейтинговата система на висшите училища в България, по професионални направления сред 22 висши учебни заведения в страната. От създаването на Факултета и предвид нарастващия „глад“ за специалисти по здравни грижи, непрекъснато се повишава броя на обучаващите се студенти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Всички завършили се реализират професионално както в здравните заведения на територията на град Плевен, така и в други градове на страната и в чужбина. Анкетите, направени сред потребителите на кадри, дават положителна оценка за качеството на обучение и бързата адаптация и реализация на завършилите бакалаври.
Приоритет за следващите 4 години на развитие, според доцент Хинкова, ще бъде поставяне началото на англоезично обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” с цел повишаване на международната конкурентоспособност на висшето училище. Ще се работи в посока на внедряване на съвременни програмни продукти в учебния процес по всяка дисциплина с цел повишаване на нивото на преподаване и улесняване на възприемането на учебния материал. Ще се разширява участието на висшето училище в иновативни европейски образователни проекти с цел осигуряване на по-добри условия на обучение, усъвършенстване на съдържанието на образователния процес, преподавателска и студентска мобилност, както и модернизиране на учебната материално-техническа база.
Доцент Надежда Хинкова завърши представянето на мандатната програма с думите: „Преминавайки през бурното време на предизвиканата институционална, административна и здравна криза, ние осигуряваме световно качество на висшето образование и следдипломно обучение. Утвърждаването ни в сферата на здравните грижи в страната и чужбина, ни дава възможност за изпълняване на върховната мисия, на която всички ние служим – опазване на човешкото здраве. Ръководството и управлението на една академична структура в условията на динамични социално-икономически, обществено-политически и здравни промени е трудна, сложна и отговорна задача. Тази задача може да бъде постигната единствено ако се обединят усилията на всички и се реализира ефективно целия човешки ресурс, със съдействието на целия кадрови, финансов и духовен потенциал на Факултета по „Здравни грижи” и активната подкрепа на ръководството на Медицински университет - Плевен.“
Доцент Надежда Хинкова е ръководител на катедра „Акушерски грижи“ във Факултет „Здравни грижи“. Тя е възпитаник на Медицински университет – Плевен, лекар с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. Има магистърска степен по здравен мениджмънт и придобита научна степен „Доктор“. Завършила е множество специализации: диагностична лапароскопия в гинекологията; курс по ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза; биопсия на сентинелни лимфни възли; колпоскопия; топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз и др. Научните интереси на доцент Хинкова са насочени към диагностиката и лечението на онкогинекологични и гинекологични заболявания и ендоскопската хирургия.
Последно променен на Петък, 18 Юни 2021 11:40
 
В Левски започнаха „Празници на изкуствата - Парцалев 2021” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Личности
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Юни 2021 15:20
Partsalev 2021 4С понасяне на цветя пред паметната плоча на Георги Парцалев започнаха „Празници на изкуствата - Парцалев 2021” в Левски. Рожба на огромната обич към човека и актьора Георги Парцалев, доказал, че смехът е велик, когато надмогва болката, че сълзата на Дон Кихот е най-чиста проява на жизнелюбие, а талантът е божия искра и времето няма власт над нея, празниците на изкуствата ще продължат до 18 юни.
Изложба със снимки на Георги Парцалев, откъси от най-големите му роли в киното и театъра незабравими до днес, едно символично пътуване на Хамлет от град Левски беше открита във фоайето на НЧ „Георги Парцалев – 1901”.
Открита беше и експозиция на над 45 архивни картини "Спомени от 20-ти век" собственост на НЧ „Г. Парцалев 1901“. Картините са рисувани от различни художници през осемдесетте години на миналия век, вдъхновени от природата на плевенския край, характерните архитектурни особености на селищата и времето. Майсторите на четката са от различни народности, гостували в Левски, участници в художествени пленери. В колекцията има големи имена в българското изобразително изкуство и картини с висока художествена стойност.
Partsalev 2021 5 Partsalev 2021 2
Partsalev 2021 1 Partsalev 2021 3

Експозицията представи Илхан Мюртезова: „…Забележителна е картината на големия наш живописец Стоян Венев – „На пост“, отразяваща времето преди 1944 г. Голяма чест за нас е притежанието на творбата на професор Димитър Киров – „Просветители“, където са изобразени равноапостолните светци Кирил и Методий и техните ученици. Силно е участието на Тома Трифоновски с картината му „Църквата св. Наум Охридски“. Притежаваме живописни творби на големия наш живописец проф. Греди Асса. Картината му „Сбогуване“ ни докосва с непринудената детска носталгичност при раздялата. Чистотата на детския поглед е запечатана в картината на големия портретист Дионисий Дончев. Различаваме тъгата в картината „Старост“ на нашия съгражданин Венцислав Тулешков. Много свежест донасят картините на Владимир Пенев – „Утро“ и „Пейзаж“, в които се наслаждаваме на красивата архитектура на българските храмове. Картините на Венета Михайлова – „Площад Централен“, „Сватба“ и „Понеделник“ ни напомнят със свеж хумор за времето през 80-те години на миналия век.
Колекцията е обогатена с картини на чуждестранни автори. Тук присъстват Корнелиу Василеску, Лумир Попчика, Лаурел Лазареску, Константин Дондуш, Ярослав Шинделарус, Клемент Щиха, Виталий Коробов, Матиас Негор, Дитер Лудевит, Деспасиан Лунгу, Ян Павлиц и Борис Белмасов. …” Изложбата ще бъде отворена до 18 юни.
Домакините и гостите на „Празници на изкуствата – Парцалев 2021”имаха удоволствието да видят и част от дарените лични вещи и мебели на Георги Парцалев в камерната зала НЧ „Г. Парцалев 1901“.
Последно променен на Сряда, 16 Юни 2021 15:30
 
„30 години свят от цветни чудеса“ - проект на Арт школа „Колорит“ и Читалище „Съгласие“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Изкуство
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Юни 2021 11:11
kolorit plakatНа 17 юни 2021 година от 18 часа пред входа на читалище „Съгласие“ в Плевен ще се състои тържествена церемония, на която ще бъдат връчени 263 международни и национални награди, получени в арт школа „Колорит“ от началото на 2021 година от 15 страни, съобщават организаторите. Престижните награди са спечелени от участията на децата от школата в световни и международни конкурси в Япония, Израел, Иран, Бангладеш, Франция, Португалия, Германия, Русия, Украйна, Беларус, Полша, Словения, Румъния и България. Талантливите плевенски деца под ръководството на своя арт педагог Майя Ананиева станаха носители на най-високите отличия Гран при, златни, сребърни и бронзови медали, специални призове , сертификати, дипломи и грамоти за високи постижения. Творбите на наградените деца влязоха в луксозните арт каталози на победителите, станаха част от колекциите на световни детски галерии под егидата на ЮНЕСКО и ще бъдат съхранявани като артистична памет на човечеството и ще бъдат показвани в различни краища на света. Творбите на плевенските деца се превърнаха в емблеми на международни конкурси в Германия, Иран, Бангладеш, Русия, Украйна, България и бяха отпечатани като рекламни плакати и картички, принтирани са върху тениски с благотворителна цел. В трудния за цял свят период на пандемията от COVID-19, когато ателието на школа „Колорит“ в голяма част от времето беше затворено за присъствено обучение и преминаваше на онлайн обучение, тези невероятни резултати са доказателство, че когато са мотивирани и вдъхновени чрез своя арт педагог, чрез всеотдайността на своите родители, чудесата се случват. На този празник децата ще пуснат цветни балони - с пожелание новите им мечти да полетят и да станат реалност, и символично ще отпразнуват своя 30 годишен юбилей. Не е случайно, че това се случва заедно с читалище „Съгласие“, защото почти половината от приказната история на школа „Колорит“ е преминала в творческо партньорство и вдъхновено сътрудничество, създало обща история за бъдещето.
 
"Балкански мостове" - международна изложба с мозайки от осем държави Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Изкуство
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:45
Balkanski mostove3За първи път Плевен е домакин на международна изложба с мозайки. Това е трето издание на инициативата на Студиото на българските мозаисти с участието на България, Сърбия, Северна Македония, Албания, Кралство Швеция и Руската федерация, съобщи за БТА Страхил Найденов. В експозицията организаторите са събрали над 100 творби от най-добрите автори в посочените страни под мотото "Балкански мостове - 3". Подбор от 45 изключителни мозайки е подреден в Плевен и несъмнено ще предизвика интереса на публиката. Това са различни техники и материали, представители на различни школи по света, които използват камък, керамика и десетки други трайни материали, коментира Найденов. Самият той има участие в престижната колекция с триптиха "Черни облаци - златно бъдеще".
Последно променен на Четвъртък, 17 Юни 2021 12:08
 
И тази година „Лятото в бенда“ ще зарадва меломаните със световни музикални бисери Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Изкуство
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Юни 2021 11:38
big bend plevenТрадиционните си концерти на открито започва Биг Бенд Плевен. Те са с начало от 18:30 часа и в продължение на пет седмици всяка сряда - на 16, 23 и 30 юни и 7 и 14 юли ще са в Градската градина пред Центъра за работа с деца при хубаво време. Близо 10-годишна е традицията като последните 8 от тях се провежда под мотото „Лятото в бенда“, уточни диригентът на формацията Пламен Марков.
Идеята и желанието е да се представи разнообразна стилово и жанрово музика, която да провокира лятното настроение. Аранжиментите са дело на музикантите Бойко Николов, Иван Минков и Иван Денев, които представят световни бисери от музиката за духови оркестри с биг бендово звучене. Както винаги, сцена за изява ще имат и изявени солисти – Петър Стойчев, Доротея Люцканова, Ивелина Първанова, Ива Николова, Георги Гарнизов, Красимир Янкулов…
Плевенчани и гости на града ще чуят на 16 юни програмата, с която Биг Бенд Плевен ще участва на следващия ден по покана на Община Русе в „Биг Бенд Парад“ – Русе`2021. Плевенчани ще имат там съвместен концерт с формациите от Русе, Велико Търново и Габрово.
Последно променен на Сряда, 16 Юни 2021 11:40
 
Зорница Здравкова от МГ „Гео Милев“ с първа награда от конкурс на БАН по правопис Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Юни 2021 10:28
BAN konkurs pravopisУченик от Общоградското средношколско общежитие (ОСО) в Плевен е отличен с първа награда в индивидуалното класиране на тазгодишното издание на конкурса “Написаното остава. Пиши правилно!“, организиран от Института за български език при БАН, съобщават от ОСО. Отличието е за единадесетокласничката от МГ „Гео Милев“ Зорница Здравкова, която е една от 30-те средношколци на ОСО - Плевен, участвали в конкурса.
„Инициативата е в подкрепа на правилното използване на българския език, неговото съхраняване и насърчаване на правописната грамотност. Да си грамотен е уважение първо към себе си и после към другите. Благодарни сме на нашите ученици и учители за участието в инициативата и достойното представяне“, сподели Веселка Лилова, директор на ОСО - Плевен.
В продължение на седмица ученици от гимназиален етап на осем плевенски училища показваха знания и умения в тематични диктовки, слушане с разбиране и размисли върху текстовете в организираните часове по интереси в Общежитието. В резултат на проведената езикова подготовка под ръководството на преподавателите Цветан Басаров и Свилен Стойчев плевенските гимназисти се включват в конкурса на БАН. В резултат на усърдието и екипната работа идват и наградите с плевенски адрес включително Специална награда за групово участие.
Последно променен на Сряда, 16 Юни 2021 11:05
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 604
Фейсбук коментари
Сподели статията
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА
Седмичен рейтинг

Сряда, 16 Юни 2021 12:48
Четвъртък, 17 Юни 2021 12:14
Сряда, 16 Юни 2021 11:17
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:37
Петък, 18 Юни 2021 15:06
Сряда, 16 Юни 2021 10:28
RSS емисии
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Новини от Плевен