Начало Бизнес
25 Януари 2022 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Бизнес
Актуални възмножности за подпомагане от европейските фондове Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 25 Юли 2021 11:25
EU pazarВ Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН2020) могат да бъдат разгледани всички отворени за кандидатстване процедури и необходимите документи, информира Николета Минчева от Областния информационен център (ОИЦ) - Плевен.
До 30.09.2021 г. земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999 г. без прекъсване през последните 36 месеца със стандартен производствен обем на стопанството не по-малък от 8 000 евро, както и групи или организации на производителимогат да кандидатстват за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(BG06RDNP001-4.012)
Предвидени са безвъзмездни средства в размер на 431 997 104, 00 лева. В резултат на финансовата подкрепа се очаква да се повишава конкурентоспособността на земеделските стопанства, да се осигурят възможности за заетост, да се създадат по-добри условия за труд в стопанствата, да се насърчат биологичното производство и внедряването на иновативни производствени технологии, на цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизирането на работните процеси, да се стимулира сдружаването сред земеделските стопанства.
Минималният размер на помощта, за която може да се кандидатства, е 29 337 лв., а максималният – 2 933 700 лв. Финансовата подкрепа е до 50% за проекти с допустими разходи до 1 955 800 лв. и до 35% за проекти от 1 955 800 лв. до 2 933 700 лв., като може да се увеличава в определени случаи, описани в Условията за кандидатстване.
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, до 36 месеца от подписването на договора.
Всички документи за кандидатстване и информация са публикувани на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb.
От 20 юли до 26 септември 2021 г. е отворена за кандидатстване процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ от Оперативна програма „Околна среда“. Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), общини, научни институти, висши училища и структури на МОСВ и МЗХГ могат да кандидатстват за безвъзмездно подпомагане. Допустимите местообитания и мерки са описани в Приложение 1 към Условията за кандидатстване. В област Плевен се намира защитената зона BG0000396 Персина, а мерките, които трябва да се предприемат са свързани с премахване на сметищата и изоставени/разрушени сгради и регулиране на пашата.
За допълнителна информация и консултации можете да търсите ОИЦ - Плевен.

 
 
Утре и в неделя избягвайте кръстовището пред хотел "Балкан" - ще подменят светофарите Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 23 Юли 2021 15:00
krastovishte-svetof BalkanНа 24.07.2021г. /събота/ и 25.07.2021г./неделя/ в интервала от 08:00 до 12:00 часа ще се извърши подмяна на светофарни секции на кръстовището на бул. ,,Христо Ботев'' и  бул. ,,Русе''. Във връзка с ремонтните дейности светофарната уредба ще бъде изключена и в кръстовището ще бъде разположена автовишка.Също така ще бъде изключена и малка част от захранващата мрежа на тролейбусния транспорт.
Община Плевен призовава водачите на моторни превозни средства да бъдат особено внимателни при преминаване в района по време на ремонтните дейности.
 
Близо 10 милиона лева са получили 502 фирми в областта за справяне с пандемията Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Юли 2021 09:52
OICPleven MeetingMedia 21072021 DiagramaSZ j1 515 договора за общо 27 966 516.46 лв. безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията са сключили фирми в Северозападния район на планиране от август 2020 г. до средата на юли 2021 г. по четири процедури от Оперативнапрограма „Иновации и конкурентоспособност“. 523 от тях са на предприятия от област Плевен на стойност 9 733 879,33 лв..
Освен по програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за преодоляване на последствията от временните противоепидемични мерки, микро, малки и средни предприятия имаха възможност да кандидатстват по още пет процедури, финансирани със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. От август 2020 г. до средата на юли 2021 г. по четири от тезипроцедури в област Плевен
502 фирми са сключили 523 договора с обща стойност 9 733879,33 лв. безвъзмездна помощ
.

С най-широк обхват е процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по която 460 фирми от областта ни са получили безвъзмездно 3669 472,80 лв.В град Плевен осъществяват дейността си 354 от тях, 29 работят в Червен бряг, 14 в Кнежа, 13 в Левски, 9 в Белене, по 6 в Никопол и Долна Митрополия, 5 в Гулянци, 4 в Пордим и по 3 в Долни Дъбник и Искър.
Други две мерки са насочени към малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози и към регистрираните по Закона за туризма като туроператор или туристически агент. Сключените договори в областтаса съответно 18 за автобусните превозвачи на обща стойност 1 079 810,02 лв. и 9 за туристическия сектор за 58 229,12 лв. общо безвъзмездно подпомагане.
По процедурата за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 саодобрени 36 компанииот Плевен, Белене, Долни Дъбник, Левски, Червен бряг и Черковица, като договореното финансиране за тях възлиза на почти 5 млн. лв. Изплатени до момента са 3060 562,45 лв.
Предстои подписването на договорите по процедурата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв., по която е осигурен допълнителен финансов ресурс.
Последно променен на Петък, 23 Юли 2021 11:40
 
На 16 възлови кръстовища 180 камери с възможност за лицево разпознаване ще следят пътния трафик в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Юли 2021 14:27
kameri trafikСъс заключителна пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен беше приключено изпълнението на Дейност 4 „Внедряване на система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен” по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен”. Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в областния град чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.
В периода от 2 март до 15 юли 2021 година беше изградена система за видеонаблюдение на общо 16 възлови кръстовища в Плевен - 8 светофарни в централната част и 8 без светлинна регулация по периферията на града, с които са обхванати всички входно - изходни артерии. Монтирани са 180 видеокамери, които в реално време следят движението. Камерите позволяват разпознаване на номерата на МПС, както и лицево разпознаване на водачите. Видеосъоръженията ще се следят от служители на ОД на МВР и на Община Плевен. Лицензът на софтуера, с който разполага Община Плевен, е безсрочен.
По проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен” бяха доставени 14 нови тролейбуса, с което съставът на „Тролейбусен транспорт” ЕООД вече е изцяло подменен с екологични возила, общо 54 на брой. Доставени бяха и специализирани сервизни машини за тролейбусния транспорт. По същия проект се въвежда и електронна система за таксуване в градския транспорт на Плевен, която в момента е в процес на тестване.
Последно променен на Сряда, 21 Юли 2021 14:31
 
Кабинетът реши за имоти в Плевенско и Ловешко по трасето на АМ "Хемус" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Юли 2021 17:35
am Hemus stroejПравителството е взело днес решения за разпореждане с имоти.
Едно от тях е за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч, и са определени съгласно одобрени подробни устройствени планове - парцеларни планове за трасето.
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Идея за конвертиране на стари автомобили в услуга за споделено пътуване спечели голямата награда на Panda Labs Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Производство
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Юли 2021 16:32
panda labs posterПри стриктно спазване на всички необходими мерки за сигурност в София Тех Парк се проведе финалният етап от мастъркласа „Бъдещето на мобилността“, част от младежката програма на WWF България – Panda Labs. До участие в третия мастърклас от програмата бяха допуснати четирите отбора с най-добри „изобретатели“ – ученици и студенти на възраст между 15 и 25 години с визия към иновациите в областта на съвременното екологично придвижване. Те се състезаваха за голямата награда от 10 000 лв., с помощта на която да създадат стартъп и реален прототип на своята идея.
Опитно жури в състав Апостол Дянков, WWF България, Елена Хаджисотирова, Америка за България, Ивайло Стойков, Kaufland България, Орлин Радев, AMPECO определи големия победител, притежаващ най-перспективен бизнес план, с който да превърне идеята си в успешен продукт или услуга. Това е отборът „Три пъти за щастие“, който вече има развита бизнес концеппция и почти готов прототип. А идеята, която впечатли журито и вдъхна надежда за развитие на екологичен транспорт в бъдеще, е за конвертиране на стари автомобили в електрическа услуга за споделено пътуване.
На финалната права в състезанието останаха три също така достойно представили се отбора. Това са: V Формация – с идея за приложение, което да интегрира всички видове алтернативен транспорт; Easy Travel – с платформа за следене в реално време на транспортната мрежа и наличните алтернативни методи за придвижване и Driving Force – с приложение за транспортни алтернативи и информация за въглеродния отпечатък и зеления рейтинг на потребителите.
Преди да бъде определен крайният победител отборите преминаха през наситена програма от лекции по финанси, маркетинг и технологии за привличане на инвеститори, срещнаха се с представители на успешни бизнес компании и се докоснаха до интересните експонати на Techno Magic Land. Представители на Noble Graphics, WWF и Novator дадоха различни перспективи на темата за мобилността, а Spark България и AMPECO споделиха своя опит със Start-up сферата у нас. Ден преди финала Kaufland посрещна в офиса си четирите отбора, за да разкаже за своите действия за енергийна ефективност, мрежата от зарядни станции за електромобили и зелената си логистика.

Panda Labs e глобална иновационна платформа за решаване на някои от най-неотложните проблеми в световен мащаб в сътрудничество с влиятелни партньори от сферата на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор. В България тя се провежда благодарение на подкрепата на  Фондация „Америка за България“ и на Kaufland България – като част от устойчивата CSR политика на компанията под мотото „Действията носят промяната“. Третият семестър от програмата се подкрепя и от компанията за споделени електромобили Spark България.
 
Стопаните подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство до 16 август Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 16 Юли 2021 13:53
pchelarska programaПчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство за 2021 г. От 1 юни 2021 г., когато започна приема на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 500 заявления.
За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане.
От институцията припомнят, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.
Подадените заявления за плащане подлежат, както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора.
Последно променен на Петък, 16 Юли 2021 17:54
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 360
Фейсбук коментари
Сподели статията
Реклама
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА
Седмичен рейтинг

RSS емисии
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Новини от Плевен