Начало Бизнес Услуги
26 Януари 2022 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Услуги
От 7 до 17 септември можете да попълните електронна преброителна карта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
prebroitelna kartaОт 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, информират от Националния статистически институт (НСИ).
От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна.
Преброителната карта е достъпна в сайта на НСИ. Тя съдържа 14 страници и има ясни указания за попълването й.
От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.
Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.
Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.
Последно променен на Петък, 27 Август 2021 19:39
 
За 4 часа през нощта на 1 септември ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Варна на тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
am tunel osvetlenieОт 0 часа до 4 часа на 1 септември, ще бъде ограничено в двете посоки преминаването в тръбата за Варна на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“. За да не се затруднява трафикът, през нощта ще се извършват ремонтно-възстановителни работи в съоръжението. По време на ремонтните дейности трафикът ще преминава по обходен маршрут по път I-1 Ботевград – София, както следва:
  • Автомобилите, пътуващи в посока Варна, ще бъдат отклонявани от пътен възел „Витинска река“ при 30-ти км по път I-1 София – Ботевград до пътен възел „Ботевград“ при 47-ми км, където отново ще се включват в магистралата.
    Автомобилите, пътуващи за София ще се пренасочват от п.в. „Ботевград“ при 47-ми км по път II-17 и път I-1 София – Ботевград до пътен възел „Витинска река“ при 30-ти км на АМ „Хемус“.
  • Пътуващите по направлението Видин – Враца – София се насочват от кръстовището на път II-17/при км 0/ с път I-1/при км 192/, продължават по път I-1 София – Ботевград.
  • Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация.
 
COVID пандемията е повлияла върху дейността на всички общински фирми, става ясно от отчетите им за първото полугодие Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 23 Август 2021 13:23
trolej Pleven stikerФинансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите за първото полугодие на годината, представят този месец в комисии в Общинския съвет шестте общински дружества в Плевен, съобщават от общинската администрация.
Финансови отчети към 30.06.2021 г. са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. От „Тибор“ е представена и справка за влиянието на ограничителните мерки във връзка с COVID-19 върху финансовото състояние на фирмата за първото полугодие.
В информацията за актуалното състояние на "ДКЦ II - Плевен" се посочва, че фирмата е в добро финансово състояние, няма задлъжнялост към фирми и държавни институции и редовно изплаща възнагражденията на работниците и служителите си, като превежда в срок осигуровки и данъци. Дружеството завършва второто тримесечие на годината със счетоводна печалба от 9572,12 лв. Инвестиционна програма до края на годината предвижда закупуване на нова апаратура - ехограф, имунологичен анализатор, апарати за физиотерапия, велоергометър, лабораторна центрофуга, С-рамо, комплект автоматични пипета, инвестиции в материалната база, обучителни курсове за персонала, ремонт на електрозала и салон ЛФК. Предвижда се и разширяване на медицинската дейност чрез нови видове медицински услуги и нови партньори, както и предоставяне на изнесени медицински услуги.
В отчета на "ДКЦ III Плевен" е записано, че здравното заведение вече 21 години се развива устойчиво на пазара на медицински услуги, като цялостната му дейност е насочена към задоволяване потребностите от здравни услуги на пациентите. Пандемията на COVID-19 е поставила неочаквани предизвикателства пред цялостната система на здравеопазването, което е наложило извънредни мерки за преодоляване на всички негативи в здравен и икономически аспект и за "ДКЦ III Плевен" ЕООД. В структурата на приходите за това шестмесечие - 97.5% са от медицински дейности, от тях по договор с РЗОК Плевен - 89.6 % , от директни плащания на физически и юридически лица и около 8.0%. Приходите от наематели и финансиране са 2.4%. Приходите като цяло имат ръст спрямо същият период на 2020г., с 183х.лв., или с 22%
Общинска фирма "Инжстрой" представя баланс и отчет за актуалното си състояние, заедно с удостоверение от НАП, че дружеството няма финансови задължения, няма просрочени задължения и към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Средносписъчният състав на фирмата към 30 юни тази година е от 92 човека. Приходите за бъдещи периоди и финансирания са в размер на 549 000 лв.
Фирма "Паркстрой" отчита, че през второ тримесечие на 2021 г. има реализирани нетни приходи от услуги и продажба на продукция от Оранжерия в размер на 639 077,24 лв., в това число от Община Плевен 623 253,41 лв. За периода от 1 януари - 30 юни 2021 г. отчетените приходи от услуги и продукция са в размер на 913 589,21 лв., в това число от Община Плевен 892 790,42 лв. През отчетният период фирмата е извършвала: поддържане на дървесно-храстовата растителност, почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, лятно зацветяване, ремонт на детски площадки, почистване и поддържане на парк „Кайлъка“, както и изработване и монтаж на пейки в парка, окосяване на Гробищни паркове, почистване деретата на Гривишка бара, река Тученишка и по ул. „Ген. Колев“.
Фирма "Тролейбусен транспорт" отчита, че към 30 юни тази година броят на превозените пътници е 7 283 554 - от тях с билети 1 616 754, с абонаментни карти - 5 666 800. Пътуващите с билети са се увеличили с 11.05%, спрямо 2020 г., а с абонаментни карти намаляват с 13.27% спрямо същия период на 2020 г. Поради наложените в страната противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 и решение в тази връзка на Общинския съвет от 03.12.20 г., бяха направени промени в общинската транспортна схема и намалени разписанията. В резултат на това от транспортната фирма отчитат намаления в броя на пътуващите за периода януари - юни 2021 г. с 8.83%, спрямо същият период на 2020 г.
Справка за възрастовата характеристика на пътниците за изминалото полугодие показва, че най-голям е броя на пътуванията на възрастни граждани над 70 години от всички пътуващи с абонаментни карти за цялата градска мрежа - 24 934 бр. карти за 90 780.01лв. /без ДДС/. След тях се нареждат броя на пътуванията на възраст от 65 до 70 г. - 9 436 бр. карти за 41 629.99 лв./без ДДС/, а на последно място са броя на пътуващите до 65г. - 1784 бр. за 14586.67лв. /без ДДС/.
Общинската фирма „Тибор“ е посочила в отчета си, че въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 са оказали силно влияние върху приходите на дружеството за изминалото полугодие. В изпълнение на заповеди на министъра на здравеопазването, на цялата територия на общинския пазар, управляван от „Тибор“, бе преустановявана за продължителни периоди от време през 2020 и 2021 г. работата на всички търговски обекти, освен магазините за хранителни стоки, аптеките и търговските маси в зеленчуковия пазар. Със заповед бе преустановено и провеждането на неделния пазар пред стадион „Плевен“, считано от 15.03.2020 г. до 19.06.2021 г. С цел облекчаване на местния бизнес със свои решения от януари и април Общинският съвет на Плевен освободи и изцяло от задължение за заплащане на наемни вноски наемателите на търговски обекти в сгради, преместваеми съоръжения и терени, собственост на „Тибор“, които са преустановили дейността си вследствие на ограниченията. По тази причина за 6-те месеца на периода дружеството не е събирало договорените приходи по договорите за наем за затворените обекти за около 2,5 месеца, посочват от фирмата.
Всички финансови отчети, внесени от общинските фирми за изминалото полугодие, са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен https://obs.pleven.bg/, в материалите за заседание на двете постоянни комисии, които ще ги разглеждат - ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“ / https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-gbg-1/.
Последно променен на Понеделник, 23 Август 2021 14:25
 
След пет месеца трябва свлачището при Козар Белене да е укрепено, а пътят да е напълно реконструиран Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Kozar Belene svlachishteОт вторник 31 август 2021 година, стартира укрепването на свлачището на първокласния път I-3 Бяла - Ботевград при Козар Белене, в участъка от км 41+251 до км 41+562 в област Плевен, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). От пътната агенция обръщат внимание на водачите, че за изпълнение на строително-монтажните работи в 311-метровата отсечка поетапно ще се ограничава движението в едната лента. Първо ще бъде затворена лентата в посока Бяла, а при втория етап от укрепителните дейности – лентата за Ботевград. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната от ремонтни работи лента и ще се регулира със светофарна уредба.
За спиране на свлачищния процес е предвидено изграждането на укрепителни съоръжения - ще бъдат изпълнени стоманобетонови пилоти, разположени в един ред, които ще бъдат обединени чрез подпорна стоманобетонова стена и анкери. Ще бъде изградена армирана насипна подпорна конструкция с височина 3 м, предвидена е и пълна реконструкция на пътната настилка в участък от 200 м. Габаритът на пътя ще бъде възстановен до съществуващия. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи – мантинели, от двете страни на пътното платно и ще бъде положена нова хоризонтална маркировка.
Срокът за изпълнение на укрепителните работи е 5 месеца.
Изпълнител на обекта е „Автомагистрали“ ЕАД. Договорът е за 4 188 074,40 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на „Рутекс“ ООД и е на стойност 41 040 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде осъществен от „Геоконструкт“ ООД за 14 400 лв. с ДДС.
Последно променен на Понеделник, 30 Август 2021 16:18
 
На 15 и 16 август се ограничава движението в посока София на камионите над 12 т между 47-ми и 30-ти км на АМ „Хемус“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 14 Август 2021 19:12
AM tunelОт 12 ч. на 15 август /неделя/ до 14 ч. на 16 август /понеделник/ се спира преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т между 47-ми и 30-ти км на автомагистрала „Хемус”, в посока София. Ограничението е за улеснение на движението през тунел „Ечемишка”, където трафикът се осъществява двупосочно в тръбата за Варна, поради ремонт в тръбата за София.
Тежкотоварните автомобили, които се движат към столицата по магистралата, ще бъдат отклонявани на 47-ия км при п.в. „Ботевград“ по път II-17, по път I-1 Ботевград – София и на п.в. „Витинска река“, при 30-ти км, ще се връщат на автомагистралата. Пътуващите в посока Видин – Враца – София на кръстовището на път II-17 с път I-1 ще продължават движението си по път I-1.
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 225
Фейсбук коментари
Сподели статията