Областният щаб: От 23 ноември училищата в Плевен да прилагат алгоритъм с графици за присъствено обучение Печат
( 0 Гласа )
Коронавирус - Плевен и страната
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:21
oblasten upravitel 112020 В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен оперативен щаб за борба с коронавирус, председателстван от областния управител Мирослав Петров.
На срещата д-р Илиян Минчев – заместник-директор на РЗИ - Плевен запозна присъстващите с актуалната обстановка в областта  във връзка с разпространението на заболяването.
Дискутирано беше писмо, получено в Областна администрация – Плевен на18.11.2020 г. от Министъра на здравеопазването, свързано с определянето на лечебни заведения за болнична помощ, които да ангажират пълния си леглови капацитет с всички човешки и материални ресурси за лечение на пациенти, заразени с короновирусна инфекция, а за лечението на пациенти, които не са заразени, да се определят отделни лечебни заведения, т.нар. „чисти болници”.
След гласуване единодушно бе взето решение, че към настоящият момент не се налага подобна реорганизация на лечебната мрежа на територията на област Плевен и тя остава да работи без промяна. Мотивите за това решение са, че:
- Капацитетът на здравната система в област Плевен е достатъчен за осигуряването на необходимите медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация. От осигурените 491 легла за лечение на пациенти, заразени с ковид, заетите са 201.
- Темповете на нарастване на броя на заразените и хоспитализираните намаляват.- Здравната система в област Плевен е добре структурирана. Спецификата на предоставянето на здравната грижа в областта с голяма университетска болница с регионално значение и с малки частни и общински болници, не позволява определянето на конкретни лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само за заразени или незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.
Според друго решение на областния щаб, от следващата седмица във всяко учебно заведение в гр. Плевен трябва да се прилага алгоритъм с графици за редуване на учениците за присъствие в училище. Също така, по предложение от РЗИ – Плевен се реши децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище от гр. Плевен, до края на 2020 г. да могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора.” / чл. 1. (1) от Наредба 5 от 3 юни 2016 г за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката./ Кметовете на останалите общини от областта с направено предписание от РЗИ – Плевен, съобразно епидемиологичната обстановка по места, могат да изпращат писма до Министерството на образованието и науката, за определяне на срокове съгласно чл. 1. (1) от Наредба 5 от 3 юни 2016 г за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката.
Като последна точка в дневния ред от заседанието, след обсъждане беше решено кметовете на общините от област Плевен да създадат организация със свои вътрешни заповеди, за връчване на предписания за карантинираните от корона вирус болни.
Генерал Юлиан Радойски, началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия заяви готовност за съдействие по дейностите, свързани с връчване на предписанията за карантинираните от областта.
Последно променен на Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:51