18 Септември 2018 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Валути
БИЗНЕС
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Понеделник, 17 Август 2015 19:00
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

На 28.08.2015 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински имот, частна общинска собственост, представляващ дворно място от 7.600 дка. и административна сграда от 400 кв.м., находящи се в кв.№45 по плана на с. Каменец, АОС №70/10.04.1997г., при начална тръжна цена 29 200,00 лв. /двадесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС. Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена за продажба на имота, предмет на търга, се внасят в касата на Общината.
Документите за участие се получават в “Информационен център” при Община Пордим, всеки работен ден до 27.08.2015 г. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа, след представена квитанция за закупена документация.
         Оглед на  имота, предмет на търга – всеки работен ден до 16:00 часа с представител от Дирекция „Специализирана администрация” при община Пордим или с представител от Кметство с.Каменец.
         Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците пред тръжната комисия в деня и часа определени за провеждане на търга/втория търг.
При необходимост втори търг ще се проведе на 04.09.2015 г. от 09:00 часа, в Заседателната зала на община Пордим.
 За допълнителна информация тел.: 06513/ 21 21; 22 17.
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 11:08
 
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Вторник, 11 Август 2015 14:00
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 24.08.2015 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
 - язовир “Под селото” за рибовъдна дейност, имотен № 400003 по КВС на землището на с. Тотлебен, с обща площ 234.044 дка. и водна площ – 176.363 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №60 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 30.00лв./дка. водна площ (5290.89 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:00 ч.
- язовир „Над село”, имотен №500011 по КВС на землището на с. Тотлебен,  с обща площ 18.459 дка. и водна площ 18.459 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 1122 от 15.03.2002 г. при начална тръжна цена 30.00 лв./дка. водна площ (553.77 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 9:30 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
        Депозит за участие в размер на 10 % от началната наемна годишна тръжна цена на имота се внася в касата на Общината.
        Документите за участие се получават до 16:30 ч. на 21.08.2015 г. в “Информационен център” при община Пордим срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 16.00 ч. с представител  на Кметство                      с. Тотлебен.
        При необходимост втори търг ще се проведe на 31.08.2015 г., съответно от 09:00 ч. и 09:30 ч.  
        За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 11:09
 
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Понеделник, 10 Август 2015 14:48
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.08.2015 г. ще се проведат три търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години за рибовъдна дейност на язовири в община Пордим, както следва:
- язовир „Шосейна варианта”, имотен №000152 по КВС на землището на с. Вълчитрън,  с обща площ 101,781 дка. и водна площ 101.781 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №56 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 20,00 лв./дка. водна площ (2 035,62 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 08:30 ч.
 - язовир “Камъка”, имотен №000173 по КВС на землището на с. Вълчитрън, с обща площ 29,729 дка. и водна площ – 29,729 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №57 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 30,00лв./дка. водна площ (891,87 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:00 ч.
- язовир “Бяла вода”, имотен №750001 по КВС на землището на с. Згалево, с обща площ 39,362 дка. и водна площ 15,432 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №111 от 19.04.2000 г. при начална тръжна цена 30,00 лв./дка. водна площ (462,96 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:30 ч.
Цена на една тръжна документация за всеки един от язовирите – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
        Депозит за участие в размер на 10 % от началната наемна годишна тръжна цена на имота се внася в касата на Общината.
        Документите за участие се получават до 16:30 ч. на 20.08.2015 г. в “Информационен център” при община Пордим срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 16:00 ч. с представител на Дирекция “СА” при община Пордим или съответното кметство.
При необходимост втори търг ще се проведe на 28.08.2015 г., съответно от 08:30 ч.; 9:00 ч.; 09:30 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 11:10
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 2 от 2