Начало Общество
23 Март 2019 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 22 Март 2019 14:45
Петък, 22 Март 2019 14:00
Петък, 22 Март 2019 13:48
Петък, 22 Март 2019 13:00
Валути
РЕКЛАМА
Общество
Община Плевен ще кандидатства за финансиране с проект за патронажна грижа Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 17:20
sesija 022019Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за Община Плевен” пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. беше одобрена днес с гласовете на 33 от общинските съветници.
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата за Община Плевен зададеният индикативен брой на потребителите е 334 лица от целевата група, а максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лева. Общата цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
С проекта Община Плевен ще има възможност да осигури патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора и изгради алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.
Кандидатстването е чрез уеб базираната Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 по обявената от Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., крайният срок за подаване на проектното предложение е 15 март.
„Надявам се, че това ще допринесе за предоставянето на по-качествени грижи и ще бъдат обхванати повече хора, които имат нужда от такава грижа”, каза г-н Спартански.
 
Съветниците одобриха предложението за реконструкция на уличното осветление на град Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 17:07
sesiq7Общинският съвет обсъди и одобри днес предложение за реконструкция на уличното осветление на Плевен. Извършен е пълен енергиен одит за оценка на уличното и парковото осветление в града, който предлага мерки за енергийна ефективност, повишаване на сигурността и експлоатационните характеристики на системата. Мерките включват подмяна на осветителните тела с нови - енергоспестяващи и светодиодни, изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, подновяване на част от стоманените стълбове и др.
Изграждането на системата за улично осветление в Плевен е започнало преди повече от 70 години. След 1980 г. постепенно започва подмяна на старите улични осветители с нови, през 1998 г. започва въвеждане на компактни луминисцентни лампи. Подмяната е извършвана без светотехнически изчисления като основният мотив е реализиране на икономии на електрическа енергия. На територията на гр. Плевен са монтирани общо 7 295 улични и паркови осветителни тела с обща инсталирана мощност 775 kw. Общият брой на стълбовете е 6 600, а дължината на захранващата въздушна и подземно-кабелна мрежа за улично осветление е общо 201.9 км. Годишната консумация на електрическа енергия е 3 251 982 kw/h, за която са заплатени 563 093.71 лв.
Целите и задачите на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление са повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Плевен и намаляване консумацията на електрическа енергия; подобряване на показателите на уличното осветление; намаляване на преките разходи на Общината за уличното осветление при осигурено високо качество на осветлението; осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера; намаляване на криминалните прояви в тъмната част на денонощието. Въвеждането на енергоспестяващите мерки, според изготвения експертен доклад, ще доведе до икономия на средствата за електроенергия около 372 000 лв. годишно и на средствата за поддръжка около 237 000 лв. годишно по цени към днешна дата. През 2018 г. Община Плевен е платила за издръжка на уличното осветление общо 1 109 716 лв., от които за ремонт са 490 590 лв.
Поради ограничените бюджетни средства на Община Плевен кметът предлага обсъждане на възможността за обявяване на обществена поръчка на инженеринг като кандидатът за изпълнител финансира реализирането на проекта за въвеждане на енергоспестяващи мерки със собствени средства и предложи схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски и погасителен план със срок не по-дълъг от 120 месеца като размерът на месечната вноска не трябва да е по-голям от 54 500 лв. с ДДС. Ползите за Общината при такава процедура ще бъдат най-малко следните – няма да е необходимо финансиране на проекта със собствени средства; услугата ще бъде получена веднага; с 55 % ще се понижат разходите за издръжка и ремонт на уличното осветление. 
Предложението беше прието с 28 гласа „за”, нямаше „против”, а 6 от съветниците гласуваха „въздържал се”.
 
Страхотен семинар за ученици по проект „Диалог” с Васко Кръпката Печат Е-мейл
( 1 Глас )
НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 11:08
workJ 2 copyworkJ 1workshop2work10workshop 3workJ 3Изключително интересно протече срещата на плевенски ученици на 26 февруари 2019 г. с известния китарист-блусар, певец и автор на песни, фронтмен на софийската рокгрупа „Подуене блус бенд”, Васил Георгиев, популярен като Васко Кръпката. Това беше динамичен и задушевен диалог по проект „Диалог” на сдружение „Учебна работилница Европа” - Плевен на тема „Историята на Европа в ДИАЛОГ с нейното бъдеще - съвременни свидетели”. Той е финансиран по програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия и се провежда в периода 1 септември 2018 – 30 ноември 2019 г. в четири страни - България, Германия, Гърция и Австрия, като плевенското сдружение е негов координатор.
Васко беше поредният „очевидец” на „революциите” на 20-и век, с когото се срещнаха младежи от пет плевенски училища и гимназии: ПГРТО, ПГЕХТ, СУ „Иван Вазов”, ДФСГ „Интелект” и СУ „Яворов”. Под ръководството на своите преподаватели: Искра Иванова, Цветелина Карлукова, Горан Делиев, Даринка Петрова и Галя Петрова групи деца от тези училища през последните 2 седмици интервюираха известни личности – творци, общественици, бизнесмени и изявени професионалисти като актрисата Мариета Калъпова, творците Маша и Кирил Мескин, Диян Павлов – Джими, Антония Караиванова, Валентин Асенов - Хъкъла, фотографа Георги Великов – Чарли, обществениците Валя Минкова и Георги Панталеев, почетния гражданин и бивш кмет на Плевен, Андрей Романов, почетния гражданин на Плевен, писателя Пелин Пелинов, хирурга доц. д-р Сергей Илиев, педагога и поетеса Нина Чилянска, бизнесмена Станчо Тотов. Видеоинтервютата с тях ще бъдат качени в страницата на сдружение „Учебна работилница Европа” и предоставени на училищата.

Срещата с Васко Кръпката се проведе в арт залата на регионална библиотека "Христо Смирненски" Тя започна с кратка презентация, която запозна присъстващите младежи с големите промени от втората половина на миналия век – Пражката пролет от 1968 г., прекъсната от въоръжената инвазия на войски на Варшавския договор, промените в Гърция след приемането на страната през 1981 г. и с хронология на най-бурната година – 1989-а, сложила начало на „революциите” във всички Източноевропейски социалистически страни.
Председателят на УС на „Учебна работилница Европа”, Пенка Спасова приветства пълната зала и разказа накратко за проектите на сдружението, като акцентира върху тези, по които се работи в момента.
Водещата на семинара, Виктория Маринова от ДФСГ „Интелект” - Плевен представи госта и му зададе няколко въпроса, свързани с личните му преживявания около датата 10 ноември 1989 г., която се смята за начало на българския преход към демокрация, за това, как се е променил живота му в професионален план, за отношението му към политиката, за мнението му за възхода на популизма, ксенофобията и антисемитизма.
Васко отговори искрено и емоционално, и не само с думи, а и с песен - „Ден след ден”, за която го провокира присъстващият на събитието друг „очевидец” – Диян Павлов – Джими.
Още по-интересен стана диалогът, когато заваляха въпроси от публиката. Младите плевенчани попитаха Васко Кръпката къде са днес децата му и доволни ли са от реализацията си, би ли сменил кърпените дънки - негова запазена марка, с официално облекло, гласува ли на избори, оптимист ли е за бъдещето на България, като се връща назад, смята ли, че животът му е бил по-пълноценен, защото е допринесъл с нещо за промяната, кое е любимото му място у нас.
Васко сподели, че и синът, и дъщеря му живеят в България, а особено интересен беше разказът му как след 8 години в САЩ дъщеря му се върнала със съпруг американец с ирландски корени и на него толкова му харесало тук, че останали и той сега е същински българин, говори езика, знае много за България и я обича.
„Не слушайте тези, които ви казват, че всички политици са маскари, а ако решите да се пробвате в политиката, много е важно за вас да не стоят на първо място парите и кариерата”, каза Васко на младите плевенчани.
„Аз не си измервам живота с това, какво съм допринесъл, защото не ги мисля тези неща. Но със сигурност обичам живота, който живях. Радвам се, че живеем в интересни времена. Противник съм на пораженческото мислене, на депресията, обзела нацията. Сега в София има 45 клуба за жива музика и всички чалгари фалираха. Плюс пиано барове, хоротеки, театрите са пълни, а какви огромни фестивали се правят. Щастлив съм, че живеем в такива времена”.
„Най-хубавото, което се е случило на планетата след Втората световна война, е Обединена Европа, а най-хубавото, което се случи на нас, е, че сме част от това”, заключи музикатът.
На финала Васко изпълни още две от емблематичните си песни - „Няма връщане назад” и „Нека бъде светлина”.
Срещата завърши с много групови и индивидуални снимки и раздаване на автографи.

Снимки: Жоро Попов и Дебора Манова

 
Последно променен на Вторник, 19 Март 2019 14:52
 
42-годишен от Брестовец пробол 13-годишна при семеен скандал Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Полиция
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 10:57
noj2На 27 февруари 2019 година около 20:20 часа във Второ РУ - Плевен е получен сигнал чрез релефон 112 за семеен скандал в частен дом в село Брестовец. На място е изпратен полицейски екип, който установява и задържа 42-годишен, който е нанесъл прободни рани с нож на 13-годишна. На малолетната е оказана медицинска помощ в ЦСМП- Плевен. Освободена е за домашно лечение, без опасност за живота.
Във връзка с инцидента са разпитани в качеството на свидетели живеещи в същия дом. Ножът е иззет и се намира на съхранение във Второ РУ- Плевен. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен прокурор.
 
Ще се финансират събития по повод 100-годишнината от началото на организиран футбол в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 14:44
ObS Pleven sesiyaОбщинският съвет в Плевен гласува разпределението на средствата в група „Физическа култура и спорт" и за подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на общината за 2019-а година. Предложението бе прието след дебат с гласовете на 34 от общинските съветници, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.
В Бюджета за 2019 година на Община Плевен за група „Физическа култура и спорт" са предвидени общо 540 000 лв. От тази сума 100 000 лв. са за ОФК "Спартак - Плевен", 50 000 лв. за ФК "Вихър" - гр. Славяново и 80 000 лв. за детско-юношеската школа на БК "Спартак - Плевен". За останалите 310 000 лв. днес общинските съветници приеха разпределение, като тези средства ще бъдат съответно за организиране на различни спортни прояви, за Спортен календар и за подпомагане дейността на местните спортни клубове.
За организирането и провеждането на Ученическите игри тази година предвидените финансови средства са в размер на 30 000 лв. Парите за прояви в рамките на годишния Спортен календар са малко над 40 000 лв. Част от календара са: Национално първенство по Ориентиране „Купа 3-ти март" - всички възрасти; пето издание на традиционния маратон „Плевен“, който ще бъде финансиран с 6 000 лв.; поредица от спортни събития по повод 100-годишнината от началото на организиран футбол в града; провеждане на Международен шахматен турнир „Купа Плевен"; Национален детски турнир по Таекуон-до; Детски баскетболен фестивал по повод 1-ви юни; Турнир по художествена гимнастика; лекоатлетически турнир; Турнир по плуване; др. За много от спортните прояви основният мотив не е елитния спорт и подбор на спортисти за високо спортно майсторство, а масовия спорт и спорта за всички - подпомагане футболните клубове в малките населени места, спортна и превантивна дейност, спортно-туристически празници, церемония „Спортист на годината“.
За финансово подпомагане на спортните клубове в Община Плевен, съгласно общинската Наредба №33, средствата за 2019-а година са в размер общо на 200 000 лв. За спортно - състезателни и туристически дейности със социално значение сумата е 13 000 лв. Предвидени са средства и за поддръжка на общински открити спортни бази и привеждане в подходящ вид за учебно - тренировъчна дейност - 10 000 лв. Резервът, който остава, е 14 000 лв.
В сборния бюджет на Община Плевен за 2019-та за поредна година са предвидени средства и за подпомагане на младежки инициативи, като тази година тези средства са в размер до 10 000 лв.
 
За ден откриха в Ореховица 4 кражби на вода и 3 случая на кражба на ток Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Полиция
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 10:58
krajba-na-vodaВчера, 27 февруари 2019 г., в рамките на специализирана операция, проведена в плевенското село Ореховица, са констатирани четири нови случая на незаконно присъединяване към ВиК-мрежа и три случая на неправомерно присъединяване към електроразпределителната система. Проверките са предприети в хода на продължаващите съвместни действия на служителите от РУ Долна Митрополия, дружествата на ВиК и „ЧЕЗ Разпределение“ за противодействие на незаконните посегателства по мрежите, водещи до незаплащане на консумираната вода и употребената електрическа енергия в ущърб на добросъвестните абонати. И седемте закононарушения са установени в имотите на частни абонати. Местопроизшествията са посетени от служители на ПУ град Тръстеник. Извършени са огледи от полицейски служители на основание чл.212 от НПК. Работата по документирането на случаите продължава под наблюдението на Районна прокуратура - Плевен.
В резултат на активните мерки за пресичане на този вид престъпна дейност и привличане към наказателна отговорност на извършителите, само през месец февруари тази година са образувани 18 досъдебни производства по чл. 234 „В“, ал.1 от НК – осем за кражби на вода, констатирани само на територията на село Ореховица и десет за кражби на ел.енергия, установени в цялата област.
 
Поредна измама, поредни предупреждения Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Полиция
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Февруари 2019 10:55
alo izmamaНа 27 февруари 2019 година около 16:10 часа в полицията е постъпил сигнал за извършена телефонна измама. На същата дата след обаждане на домашен телефон 90-годишна е предала на улицата пред входа на жилищен блок в ж.к."Сторгозия" 2 000 лева. Жената била въведена в заблуждение, че помага на внука си и дава парите като капаро за закупуване на радиатори. Уведомен е дежурен прокурор от РП - Плевен. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Продължава работа  разследващ полицай.
За пореден път криминалистите напомнят: Никога не давайте пари и ценности на непознати! Искането на пари в телефонни разговори, под какъвто и да било предлог, е сигурен индикатор за телефонна измама. Незабавно прекъснете разговорите и сигнализирайте на свои близки или в най-близкото полицейско управление.
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 20 от 1770
Фейсбук коментари
Сподели статията
Седмичен рейтинг

Вторник, 19 Март 2019 10:56
Вторник, 19 Март 2019 11:21
Сряда, 20 Март 2019 09:49
Сряда, 20 Март 2019 11:05
Сряда, 20 Март 2019 10:57
Сряда, 20 Март 2019 12:23
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти