14 Август 2018 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 13 Август 2018 17:00
Понеделник, 13 Август 2018 16:50
Понеделник, 13 Август 2018 16:40
Понеделник, 13 Август 2018 14:16
Валути
РЕКЛАМА
Здраве
В област Плевен през 2017 г. са се родили 2 125 бебета Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 12 Юли 2018 11:05
bebetaПрез 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 70 деца, или с 3.2%, информират от Териториално статистическо бюро Северозапад.

Раждаемост
Коефициентът на обща раждаемост през 2017 г. намалява с 0.1‰ спрямо 2016 г. и е 8.6‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.7‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Белене (4.3‰) и Пордим (5.8‰). Броят на живородените момчета (1 089) е със 66 по-голям от този на живородените момичета (1 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 1 378  и 734 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.4‰, а в селата - 8.9‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 8.4 и 9.4‰.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79. За сравнение, през 2016 г. той е бил 1.80 деца.
Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.
През 2017 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете  и при раждане на дете е съответно 25.8 и  27.6 години.        
През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 52.4% през 2005 г. на 59.8% през 2009 г. и на 67.9 % през 2016 г. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 465, или 69.4% от всички живородени.
Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Долни Дъбник (86.7%) и Искър (81.5%). Следват общините Кнежа (81.3%), Гулянци (80.5%) и Долна Митрополия (79.5%). Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Плевен (60.0%) и Белене (47.4%).
Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

Смъртност
И през 2017 г. нивото на общата смъртност в областта се задържа високо. Броят на умрелите е 4 626 души, а коефициентът на обща смъртност 18.8‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се запазва.
Смъртността сред мъжете (19.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.2‰). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (25.9‰) отколкото в градовете (15.2‰).
С най-висока смъртност се отличават общините Пордим (30.6‰), Гулянци (29.8‰) и Никопол (26.0‰). Най-нисък е този показател в общините Плевен – 14.3‰ и Червен бряг – 20.1‰.
През 2017 г. в областта са починали 17 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност2е 8.0‰. След достигнатото най-високо равнище през 2002 г. - 13.9‰, коефициентът на детска смъртност  варира от 13.7‰ през 2005 г, до  6.5‰ през 2013 г. През 2017 г. е регистрирано спад на коефициента на детска смъртност с 2.5‰ спрямо 2016 г.

Естествен прираст на населението
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 2 514 души, или със 72-ма души повече в сравнение с 2016 г.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 10.2‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 6.8‰, а в селата - минус 17.0‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата. С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Плевен (-5.8‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Пордим (-24.8‰), Гулянци (-22.2‰) и Никопол (-18.0‰). Останалите общини също са с отрицателен естествен прираст.

Последно променен на Четвъртък, 12 Юли 2018 11:13
 
Нова медицинска апаратурата за близо 20 хил.лева за развитие на ДКЦ III Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 05 Юли 2018 17:23
DKC III PlevenОбщински съвет - Плевен прие решение програмата за развитие на „Диагностично-консултативен център ІІІ - Плевен” ЕООД да бъде изменена и допълнена със закупуване на нова медицинска апаратура. Финансирането на инвестицията ще се осъществи със средства от дружеството.
В писмо до ОбС - Плевен управителят на ДКЦ III д-р Николай Хинков е посочил, че в инвестиционните намерения на Дружеството, одобрени с утвърждаване на програмата му за развитие за 2018 г., е предвидено закупуване на интерфентен апарат за физиотерапия на стойност 2 000 лв. Посочената апаратурата обаче е необходимо да бъде заменена с комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук на стойност 5000 лв., като финансирането на инвестицията ще се осъществи със собствени средства на дружеството. Поради разкриване на нова медицинска дейност, д-р Хинков предлага още програмата за развитие на ДКЦ III да се допълни и с инвестиционен разход за закупуване на ЕЕГ апарат за 13 000 лв., като финансирането на инвестицията се осъществи със средства от преотстъпения дивидент, съгласно решение на Общинския съвет.
„С разпоредби в Решение № 965 от 31 май тази година Общинският съвет прие да освободи от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2017 г. четири от търговските дружества с общинско участие, едно от които е ДКЦ III. Със същото решение задължаваме управителите на тези дружества да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент“, коментира във връзка с решението за допълване програмата на ДКЦ III председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той посочи още, че настоящото решение е прието на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредби от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества.
 
Първият за страната курс на Фондацията по фетална медицина се проведе УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 18 Юни 2018 10:17
fetalna seminarЗа първи път в България Фондацията по фетална медицина, чрез трима сертифицирани лекари-специалисти от Асоциацията по майчино-фетална медицина проведе обучителен и практически курс по фетална морфология за акушер-гинеколози във високотехнологичната база на университетска болница „Света Марина“ – Плевен. Лекторите са специалисти по фетална медицина у нас, обучени в Кралския колеж в Лондон, ученици и последователи на проф. Кипрос Николаидес, пионер на феталната медицина в света и Доктор Хонорис Кауза на Медицински университет – Плевен. Аудиторията на семинара включи 27 специалисти по акушерство и гинекология, практикуващи в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Един от тях ще бъде избран и изпратен на специализация по фетална морфология под ръководството на проф. Николаидес в Лондон.
Лекциите на тримата лектори - д-р Виолета Стратиева, д-р Мария Янкова и д-р Петя Чавеева, докторант в Медицински университет – Плевен с ръководител проф. д-р Славчо Томов, бяха посветени на следните теми: скрининг за хромозомни аномалии, ранна диагностика на фетални дефекти, скрининг и диагностика при близнаци, оценяване на плацентата и фетален Доплер, предвиждане и предотвратяване на преекламсия, предвиждане и предотвратяване на преждевременно раждане. След теоретичната част, семинарът включи практическо обучение по ултразвукова диагностика под ръководството на сертифицирани специалисти на четири станции с групи от по шест акушер-гинеколози, които получиха персонално обучение за сканиране в първи и втори триместър на бременни пациентки.
Обучителната инициатива по фетална медицина има глобален характер и стартира от Унгария, минава през Полша и България, за да продължи в Румъния през септември. Д-р Петя Чавеева коментира значението на семинара за лекарите по акушерство и гинекология и факта, че той се провежда за първи път именно във високотехнологичната Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен, така: „Уникалното на този обучителен курс е, че компенсира липсата в изучаването на специалността „Акушерство и гинекология“ на специфичен модул, насочен към оценка на плода и работа с ултразвук. В „Света Марина“ – Плевен сме свидетели на една осъзната необходимост за запълване на тази липса в обучението на специалистите чрез придобиване и натрупване на необходимите знания и компетенции за пренатална грижа за жените. Това води до зараждането на една изцяло нова специалност – феталната медицина.“
Участниците в семинара са първите български акушер-гинеколози, придобили сертификат за завършен обучителен курс по фетална морфология към Кралския Колеж в Лондон, подписан от бащата на феталната медицина проф. Кипрос Николаидес.

 
В Плевен вече се извършва лазерно безкръвно разбиване на камъни в бъбреците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 03 Юли 2018 13:35
lazerno razbivane kamaniУниверситетска Болница „Света Марина“ в Плевен за пореден път обогати и защити високотехнологичния си профил в името на предлагане на най-съвременното лечение на своите пациенти. Този път иновативното решение е в сферата на урологията чрез въвеждане в Отделението по урология на най-модерния високотехнологичен апарат за лазерна литотрипсия или безкръвно разбиване на камъни в пикочните пътища – бъбрек, уретер и пикочен мехур. Най-новият, съвременен и ефективен метод вече се приложи успешно на първите пациенти от водещите специалисти уролози – д-р Георги Гаврилов, д-р Георги Атанасов и д-р Николай Николов. Подборът и записването на пациенти се осъществява след предварителна консултация и насрочване на планова оперативна интервенция.
Високотехнологичната апаратура за лазерно лечение на бъбречно каменната болест е единствената за региона с възможности за приложение при всички видове камъни в пикочните пътища, включително големи и твърди такива. Специалистите уролози на УМБАЛ „Света Марина“ коментират, че това е конкурентното предимство на лазерната литотрипсия пред другите методи за разбиване на камъни като ултразвуков и пневматичен литотриптер. При минимално инвазивната лазерна интервенция под зрителен контрол се достига до камъка, чрез лазерна енергия той се разбива като едноактно със специална техника се елиминират по-малките фрагменти.
Предимствата за пациентите с бъбречно каменна болест при тази лазерна терапия са многобройни – интервенцията е минимално инвазивна и се осъществява през естествените отвори на тялото, без придружаващи разрези, кратка и безболезнена, с едновременно отстраняване дори и на най-миниатюрните частици, останали след раздробяване на камъните. Пациентът ще се радва на бързо възстановяване, минимален болничен престой и незабавно облекчаване на състоянието.
Специалистите и екипът на Отделението по урология на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен предлага индивидуализиран подход към всеки пациент с избор на оптималната за него терапия или комбинация от терапевтични подходи: лазерна терапия, високоинтензивен фокусиран ултразвук – Хайфу терапия, лапароскопски „безкръвни“ операции, както и съвременна радикална хирургия на всички видове онкологични заболявания на органите на пикочно-половата система.
 
Обновяват кухненския блок на социалния патронаж в Левски Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 16 Юни 2018 10:33
hrana vazrastniОбщина Левски е подписала договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП за реализиране на проект „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в община Левски”. Проектът предвижда доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на кухненския блок към Общинско предприятие „Социален патронаж” – по три броя електрическа пекарна и хладилен шкаф и хладилна шкаф-маса. Общата стойност на новото оборудване е 29 747 лева, като 90% от сумата се осигурява от Фонд „Социална закрила”, а 10% е съфинансиране от Община Левски.
Социалната услуга „Домашен социален патронаж” се предоставя на територията на Левски, както и на десет села на територията на общината - Аспарухово, Малчика, Българене, Изгрев, Трънчовица, Обнова, Асеновци, Стежерово, Градище и Козар Белене. Ползватели са хора с увреждания и възрастни хора, като капацитетът е 300 лица, а към настоящия момент се обслужват 205 човека.
Целта на договора е по-качествено предоставяне на социалната услуга, по-добри условия на труд, отговарящи на нужните изисквания и стандарти, и задоволяване потребностите на целевите групи на територията на цялата община.
Последно променен на Събота, 16 Юни 2018 12:38
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 172
Фейсбук коментари
Сподели статията