19 Март 2019 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 18 Март 2019 15:31
Понеделник, 18 Март 2019 12:10
Понеделник, 18 Март 2019 11:54
Понеделник, 18 Март 2019 11:37
Валути
РЕКЛАМА
Здраве
Кампания „Световен ден на сърцето” за пациети със сърдечна недостатъчност Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Септември 2018 15:25
sartseИнститутът за здравно образование, с подкрепата на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” в Медицинския университет, ще проведе кампания в Плевен, насочена към пациентите с диагноза „сърдечна недостатъчност” и техните близки. Началото на кампанията „Световен ден на сърцето” е 29 септември 2018 година. През целия месец октомври пациенти със сърдечна недостатъчност ще бъдат консултирани безплатно от проф. Снежана Тишева, ръководител на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” и нейния екип. За да се запишат за консултация, пациентите трябва да се обадят на горещия телефон на кампанията - 070010126 (на цената на градски разговор или според тарифния план на мобилните мрежи), всеки работен ден от 10 до 17 часа. Кампанията се провежда с партньорството на Община Плевен.
 
19 септември е Ден на информираност за аортната дисекация Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 17 Септември 2018 10:30
sartseДисекацията на аортата е заболяване с много висока смъртност. Честота в индустриалните страни, където средна възраст е 63 години, е 5 пациента на 1000 души население и е най-честа при мъжете. Смъртността е изключително висока - 40% загиват веднага след началото на симптомите, +1% на всеки изминал час след това.
Дисекацията на аортата представлява разслояване на стената на най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло и възможност за последващото му разкъсване и летален изход. Заболяването все още е диагностицирано в последните му етапи на развитие, когато вече са настъпили увреждания и на вътрешните органи. Огромна част от заболелите загиват по път за лечебното заведение, не преживяват оперативното лечение или изобщо нямат възможност да получат достъп до медицински услуги.
В същото време методите на лечението са изключително напреднали, но информираността сред обществото е изключително ниска в световен мащаб.
На 19 септември през 2014 септември седемнадесет скандинавски пациенти, преживели операция по повод аортна дисекация, решават да поставят основите на доброволната организация с идеална цел и по този начин да подадат ръка на други, страдащи от заболявания на аортата, техните семейства и да постигнат информираност сред максимален брой хора.
През 2018 година страните, които ще отбележат деня на информираност - 19 септември, са 59. България също ще е сред тях. Под мотото “Днес е добър ден”, от МБАЛ Сърце и Мозък планират провеждането на информационна кампания за редките заболявания на аортата и в частност, аортната дисекация.
Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2018 12:38
 
Здравната каса вече плаща зъбна протеза за хората от 65 до 69 години Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 03 Септември 2018 11:04
stomatologia pensioneriОт първи септември се въвежда нова стоматологична услуга, платена от здравната каса, съобщават от Районната здравно-осигурителна каза. Хората от 65 до 69 години ще имат правото на цялостна зъбна протеза. Услугата е експериментална и ще продължи до април следващата година. В хода на работата ще се разбере дали ще последва предоговаряне и увеличаване на възрастовата граница, тъй като според стоматолозите от тази услуга се нуждаят по-възрастните хора. Към момента няма яснота колко хора между 65 и 69 години имат необходимост от цялостна зъбна протеза. Новата услуга няма да е напълно безплатна, тъй като здравната каса поема само труда на зъболекаря. Касата плаща на зъболекаря 200 лева твърдо, а пациентът ще си заплаща зъботехническата услуга. Цената на услугата зависи вече от лабораторията, в която ще се изработва тази протеза. При следващото договаряне със здравната каса от Българския лекарски съюз ще настояват за разширяване на възрастовата граница над 75 години, за да може услугата да достигне до пациентите, които се нуждаят от нея.
 
С близо 18% са се увеличили за година болничните легла в Плевенска област Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 11 Септември 2018 13:43
bolnichni leglaКъм 31.12.2017 г. в област Плевен функционират 13  заведения за болнична помощ с 2 199 легла в тях.
Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 7 с 232 легла, информират от Териториално статистическо бюро "Северозапад".


Лечебни и здравни заведения към 31.12.2017 година
NSI tablica bolnichni legla
Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 12 с 2 163 легла. Те представляват 92.3% от болниците и в тях е съсредоточен 98.4% от легловия фонд на всички болници в областта.
В сравнение с 2016 г. легловият фонд на болниците се увеличава със 17.9% за сметка на увеличения брой легла в многопрофилните болници.
В областта има една специализирана болница с 36 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.
Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), Смолян (955.4) и Плевен (900.5), а най-ниски са в областите Ямбол (361.1) и Видин (385.4).
В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2016 г. броят на тези заведенията намалява с три, а броят на леглата в тях се увеличават с 25.6%.
Сред заведенията в областта, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 22 с 23 легла. Диагностично-консултативните центрове са 7 заведения с 26 легла. В края на годината в областта функционират 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. броят на тези заведения е 7 с 232 легла.
Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 459 лекари. Лекарите по дентална медицина са 195. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 146, от тях 1 421  са медицински сестри.
Към 31.12.2017 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:
·                 Мъже са 636 (43.6%), жени - 823 (56.4%).
·                 Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 519, или 35.6%.
·                 Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 213, или 14.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 141, или 9.6%.
В структурата на лекарите по специалности в края на 2017 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 218 или 14.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 105, или 7.2%, Акушерство и гинекология – 84, или 5.8%, Анестезиология и интензивно лечение – 81, или 5.6%, Кардиология – 77, или 5.3% , Педиатрия – 73, или 5.0% и Хирургия – 55, или 3.8%.    
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за страната е 42.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.9 на 10 000 души от населението.
Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (59.7 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.4), София (столица) (51.0), Варна (49.8) и Стара Загора (43.4).
Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.4 на 10 000 души от населението.
Най-висок е показателят за областите Плевен (8.9 на 10 000 души), Видин (8.6), Монтана (8.2), Добрич (7.6) и Ловеч (7.5). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (4.0 на 10 000 души от населението), Разград (4.7) и Търговище (4.9).
Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Плевен е 8.0 на 10 000 души от населението.

 

 

 

 

 

Най-висок е показателят за областите Пловдив (18.4 на 10 000 души), София (столица) (16.8), Перник (13.6) и Варна (13.5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (6.0), Силистра (7.0), Сливен и Разград (по 7.1 на 10 000 души от населението).
 
Първи трансконтинентален телемост до Китай осъществи ХАЙФУ центърът към УМБАЛ „Св. Марина“ - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 24 Август 2018 10:17
hajfu telemost kitajНа 23 август 2018 г. чрез иновативен едночасов телемост екипът на ХАЙФУ центъра към УМБАЛ „Св. Марина“ в гр. Плевен осъществи връзка между Плевен и Чонгкинг, Китай.  Аудиторията в Китай проследи ХАЙФУ хирургия на живо, при която чрез неинвазивно термично изгаряне,посредтсвом фокусиран ултразвук беше унищожен 3 см миомен възел на българска пациентка. Телемедицинската връзка се осъществи благодарение на специален софтуер, който се използва за първи път. Това е и първата ХАЙФУ хирургия на живо, при която се осъществява трансконтинентален телемост пред международна аудитория в световен мащаб. Доц. д-р Добромир Димитров, ръководител на плевенският екип, започна телевръзката с представяне на България, гр. Плевен, МУ-Плевен и УМБАЛ „Св. Марина“-гр.Плевен. Пациентката се доверява на екипът на ХАЙФУ центъра в гр. Плевен в лечението на миомен възел разположен по предна маточна стена с размер 3 см, заради липсващите разрези,бързото възстановяване и минималния риск от усложнения при това иновативно лечение. По време на процедурата пациентката беше в постоянен контакт с екипът на ХАЙФУ центъра, но и с аудиторията в Китай. Това е възможно защото процедурата се осъществява с минимална упойка. Тя понесе добре интервенцията и нямаше същестевени оплаквания. Самотолечение продължи 45 минути, средната използвана енергия беше от 250W, като в ранният следобед пациентката беше успешно изписана от ХАЙФУ центъра без оплаквания. Телемедицинската връзка беше с изключително високо качество на сигнала  и премина без технически проблеми. Екипът осъществил процедурата беше с ръководител доц. д-р Добромир Димитров, както и Д-р Венци Георгиев, д-р Надя Станиславова и д-р Иван Малкодански.
От 23 до 25 ??август 2018 г. в Чонгкингския Международен Експо Център се провежда Smart China Expo. То се организира съвместно от няколко китайски държавни институции: Министерството на науката и технологиите, Министерството на промишлеността и информационните технологии, Китайската академия на науките, Китайската академия по инженерство и Китайската асоциация за наука и технологии. На 23 Август лично вицепремиерътна Китайската народна република Хан Джън е открил Smart изложението. Smart China Expo се провежда като професионално събитие с най-висок световен стандарт и международна аудитория, включващо различни събития като конференции, изложби и конкурси.Общата площ на изложението е 0.186 милиона кв.м. На форума ще присъстват над 400 гостуващигостиотполитически, промишлени, академични и научноизследователскисектори. За интелигентните индустриални организации, предприятия, експерти и учени от цял ??свят това e страхотна платформа за представяне на авангардни технологии, интелигентен жизнен опит, иновативни шоута и конкурси, както и взаимодействия и дискусии в смарт индустриите.
Единствено ХАЙФУ центърът в България и този в Барселона, Испания бяха поканени да вземат участие в събитието, с осъществяване на телевръзка и излъчване на ХАЙФУ хирургия на живо от Европа към Китай.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 181
Фейсбук коментари
Сподели статията