13 Август 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 13 Август 2020 10:00
Четвъртък, 13 Август 2020 09:55
Четвъртък, 13 Август 2020 09:50
Четвъртък, 13 Август 2020 09:45
Четвъртък, 13 Август 2020 09:40
Четвъртък, 13 Август 2020 08:41
Сряда, 12 Август 2020 16:23
Сряда, 12 Август 2020 13:07
Сряда, 12 Август 2020 12:24
Сряда, 12 Август 2020 09:51
Сряда, 12 Август 2020 09:45
Вторник, 11 Август 2020 14:59
Вторник, 11 Август 2020 13:53
Вторник, 11 Август 2020 11:05
Вторник, 11 Август 2020 09:58
Вторник, 11 Август 2020 09:22
Вторник, 11 Август 2020 09:11
Понеделник, 10 Август 2020 15:35
Понеделник, 10 Август 2020 11:23
Понеделник, 10 Август 2020 10:22
Понеделник, 10 Август 2020 10:11
Понеделник, 10 Август 2020 10:05
Понеделник, 10 Август 2020 10:00
Понеделник, 10 Август 2020 09:55
Понеделник, 10 Август 2020 09:50
РЕКЛАМА
Здраве
С 14 080 лева ще бъде закупена апаратура за здравеопазването в община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 05 Август 2020 11:37
DKC III PlevenВ Плевен ще бъдат инвестирани средства за закупуване на апаратура за нуждите на общинското здравеопазване. Решенията за това прие Общинският съвет на юлското заседание. „Общинският съвет подкрепи предложенията за промени в годишните инвестиционни програми на „Диагностично-консултативен център II - Плевен“ и „Диагностично-консултативен център III - Плевен“. И двете точки влязоха като извънредни в дневния ред на заседанието“, информира Мартин Митев - председател на местния парламент.
За ДКЦ II решението е за нуждите на Дружеството да бъде закупен факонаконечник за система за факоемулсификация на стойност 7 080 лв. Решението е прието по искане, представено от управителя на ДКЦ II.
По инвестиционната програма на ДКЦ III бяха направени промени. Първоначалните инвестиционни намерения на Дружеството, одобрени с утвърждаване на програмата му в началото на годината, предвиждаха закупуване на дестилатор на стойност 2 000 лв. Поради авария на единствения автоклав за стерилизация и невъзможност съшият да бъде ремонтиран, се налага спешно закупуване на нов на стойност 7000 лв. Тази инвестиция заменя предвиденото закупуване на дестилатор.
Финансирането на инвестициите и в двата случая ще бъде осъществено със собствени средства съответно от ДКЦ II и ДКЦ III, уточни Мартин Митев.
Последно променен на Сряда, 05 Август 2020 11:40
 
Искаме от МОСВ да ни признае и да си възстановим 260 864 лева разходи за противоепидемични мерки на обществени места Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 30 Юли 2020 11:54
koronavirus ogranicheniyaОбщина Плевен ще подготви заявление до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за възстановяване на средства, изразходвани за прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места. Съгласието за това даде единодушно Общинският съвет.
С писмо до Националното сдружение на общините МОСВ представи указания за възможността средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да се разходват от общините за мерки срещу COVID-19 съгласно промени в Закона за здравето. Условието е тези разходи да не надхвърлят 30 на сто от натрупаните суми от отчисления на съответната община. За издаване на решението за изразходването на средствата е необходимо дадената община да представи заявление в МОСВ, в което да посочи основанието и подробно описание на разходите.
Към 30.06.2020 г. Община Плевен е събрала от отчисления съответно 430 953 лв. по чл.60 и 9 405 306 лв. по чл.64 от ЗУО. За прилагане на противоепидемични мерки на обществени места за същия период изразходваните сума е 260 864 лв. Тя е за регулярна дезинфекция на обществени места и сгради, като сградата на Общината, Центъра за административно обслужване, помещенията на дирекция „Местни данъци и такси”, на „Гражданска регистрация и обредни дейности”, на Общинския социален патронаж, както и на Автогара Плевен, спирките на обществения транспорт. Част от разходите са за дезинфекцията на зали за провеждане на обществени мероприятия, осигуряване на дезинфекция на общински детски и учебни заведения и културни институции, както и за оборудване за безопасност като термокамери, защитни паравани, маски и ръкавици.
На основание на съответните законови възможности, Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да подготви заявление до МОСВ за възстановяване на разходите, свързани с прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места.
Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2020 12:06
 
Медицинският университет пусна в експлоатация интегриран интердисциплинарен операционен блок Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 21 Юли 2020 11:46
MU telehirurgiyaМедицинският университет в Плевен (МУ-Плевен) изгради, инсталира и пусна в експлоатация високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен, съобщават от Университета. Инвестицията е по проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Високотехнологичният интердисциплинарен операционен блок е инсталиран и ще функционира във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странки - Плевен“ като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия с ръководител доц. д-р Александър Вълков на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен. Дейността на департамента се осъществява в изграждането на три основни лаборатории: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН.
Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии, базирана в Клиниката по онкохирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, започна дейността си в началото на февруари 2020 г. за извършване на стереотактични мамографски базирани вакуум аспирационни биопсии при пациентки с патологични лезии, микрокалцификати и рак на гърда. Ръководител на лабораторията е доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“. Целта на дейностите в трите лаборатории, които са част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ), е да се изгради модерна научноизследователска структура, която ще даде възможност за осъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клинична значимост. Ще се изследват ролята, клиничната значимост и ефективността на МИХ интервенции в гинекологичната и онкохирургичната практика, интраоперативната навигация при МИХ в УНГ, както и вакуум аспирационна стереотактична биопсия при пациентки с рак на гърдата.
Проектът на стойност 23 695 179,29 лева (20 140 902.40 лева средства и 3 554 276.89 лева национални средства) е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицинския университет в Плевен, а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).
 
Отстраниха тумор на жена с високотехнологична апаратура за лицево-челюстна хирургия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 23 Юли 2020 10:29
lekariОтстранен е тумор от жена в нов и уникален за България операционен блок за лицево-челюстна. Новината съобщи ректорът на Медицинския университет проф.д-р Славчо Томов.
Ръководител на единствената по рода си у нас високотехнологична база, която ще послужи за обучение на кадри, включително и от разстояние, е доц. д-р Александър Вълков, който посочи, че инвестицията за иновативната операционна зала е 1,5 млн.лв.
"Тя осигурява на пациента безопасност и много високо качество при работата на хирурга. С нея се оперират злокачествени и доброкачествени тумори на носа и около носните кухини, които са близо до мозъка и орбитата на окото. Затова е нужна максимална прецизност", поясни доц.Вълков. Той поясни, че апаратът, който е на нивото на световните стандарти, има капацитет да приема нуждаещи се не само от Плевен, а и от страната и чужбина.
Първата операция на жена в активна работоспособна възраст е извършена от доц.Вълков и екипа му върху тумор, ангажирал околоносната кухина. Жената ще бъде изписана на третия ден.
Последно променен на Събота, 25 Юли 2020 22:38
 
Университетска болница „Света Марина“ - 5 години качествени високотехнологични здравни услуги на пациентите Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Здраве
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 17 Юли 2020 10:02
Sv.Marina Gorchev-TomovНа 17 юли - датата, на която Българската православна църква почита Света великомъченица Марина, покровителка на здравето и патрон на Университетска многопрофилна болница „Света Марина“ в Плевен, лечебното заведение отбелязва своя празник. Той e повод за равносметка на постигнатите успехи и резултати за петте години на развитие и утвърждаване на лечебното заведение.
На 17 юли 2015 година „Света Марина“ бе официално открита като високотехнологична „умна“ болница. От 4 октомври 2017 година тя придоби статут на университетска болница. Последното означава качествено ново, по-високо ниво на обучение и научноизследователска дейност за студенти, докторанти и специализанти. Днес в отделенията на болницата работят десетки млади докторанти, специализанти и асистенти. Високотехнологичната база на лечебното заведение привлича голям поток от български и чуждестранни студенти за преддипломно и следдипломно обучение, както и за провеждане на стажове.
УМБАЛ „Света Марина“ разполага с висококвалифициран екип от лекари, голяма част от които доценти и професори, утвърдени специалисти и учени в областта на гинекологията, онкологията, хирургията, кардиологията, урологията и гастроентерологията. Повечето от тях са членове на европейски и световни професионални организации, автори са на статии в чуждестранни реномирани научни списания, както и са горди носители на множество награди и отличия.
Sv.Marina ekip
Ръководството на „Света Марина“ непрекъснато работи в посока на утвърждаване и надграждане на високотехнологичния профил на лечебното заведение като лидер в осигуряването на качествени здравни услуги на пациентите. От януари 2019 година лечебното заведение прилага натрупания 11-годишен опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти, въвеждайки роботизирана система от последно поколение за извършване на робот-асистирани операции в гинекологията и урологията. С въвеждането на новата роботизирана система da Vinci Xi в клиничната практика се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, прецизност и безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.
УМБАЛ „Света Марина“ разполага с два асистент-робота, реализиращи концепцията за „пренесено присъствие“ от съвременната роботика и телемедицината, които помагат на лекарите да са в непрекъснат контакт с пациентите чрез „виртуални визитации“, дори и на хиляди километри разстояние един от друг, с цел осигуряване на пълния им комфорт и максимална грижа.
Последно променен на Петък, 17 Юли 2020 10:11
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 196
Фейсбук коментари
Сподели статията