Начало Общество Проблеми
24 Ноември 2020 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 23 Ноември 2020 19:11
Понеделник, 23 Ноември 2020 16:00
Понеделник, 23 Ноември 2020 15:39
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:22
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:15
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:11
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:05
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:00
Понеделник, 23 Ноември 2020 11:55
Понеделник, 23 Ноември 2020 10:38
Понеделник, 23 Ноември 2020 08:44
Петък, 20 Ноември 2020 18:02
Петък, 20 Ноември 2020 14:31
Петък, 20 Ноември 2020 13:51
Петък, 20 Ноември 2020 13:43
Петък, 20 Ноември 2020 10:29
Петък, 20 Ноември 2020 10:23
Четвъртък, 19 Ноември 2020 15:12
Четвъртък, 19 Ноември 2020 15:07
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:32
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:21
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:04
Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:21
Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:00
Четвъртък, 19 Ноември 2020 09:16
РЕКЛАМА
Проблеми
Решение на съветниците дава възможност да започне процедура по обявяване на обществена поръчка за ремонта на Автогарата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 30 Юли 2020 12:12
avtogara PlevenС гласовете на 30 от общинските съветници „за”, един „против” и шестима „въздържали се” беше прието на последната редовна сесия решението Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „ Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД – съфинансираща институция, в частта за ремонт на Автогара – Плевен.
Със свое Решение от м. декември 2018 год. местният парламент даде съгласие Община Плевен да поеме дългосрочен дълг за изпълнение на Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” на стойност не повече от 2 945 000 лева и Проект „Ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори” на стойност не повече от 1 900 000 лева. Осигуряването на собствен финансов принос от Бюджета на Община Плевен е до 5 %, равняващи се до 255 000 лева за проектите, както следва: Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”, на стойност до 155 000 лева, и Проект „Ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори”, на стойност до 100 000 лева.
С последващи решения беше дадено съгласие за осигуряване на собствен принос от Бюджета на Община Плевен на стойност до 464 860 лева за ремонта на ларгото. След направена нова актуализация и взети решения от проектантите БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД за намаляване на стойността и на част от СМР за обект ремонт на Автогарата и изграждане на нова навесна конструкция, съгласно изготвената подробна количествено-стойностна сметка, общата стойност за изпълнение на строително–монтажните работи е 2 703 788,94 лева с ДДС. Съветниците решиха днес допълнителното финансово обезпечение на инвестицията да бъде осигурено чрез допълнително предоставяне от РФГР на част от средствата до размера на 95 %, представляващи абсолютна стойност – 302 344,58 лева, и допълнително собствено участие – 5 %, в абсолютна стойност – 15 912,87 лева.
Кметът на Община Плевен Георг Спартански благодари на гласувалите положително съветници за разумното решение, с което се дава възможност местната администрация да започне процедура по обявяване на обществена поръчка и намиране на изпълнител на строително-монтажните работи на Автогарата. „Нека направим ремонта възможен в името на тези, които идват след нас. А и не прилича на Плевен да има такава Автогара, каквато е тя в момента”, добави кметът.
Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2020 12:53
 
Промени в наредбата, регламентираща паркирането на пътни превозни средства в община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 30 Юли 2020 09:00
parkirane invalidiПромени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства (ППС) на територията на община Плевен, прие Общинският съвет на Плевен. Причините, наложили промените, са синхронизиране на текстове в Наредбата и необходимост от нормативно регламентиране на нов технически способ за заплащане на услугата платено паркиране - чрез мобилно приложение.
Общинският съвет допълни местният нормативен акт с нова точка, която гласи: „При паркиране водачът е длъжен да заплати за услугата „Платено паркиране", чрез действащото мобилно приложение. Заплащането се извършва веднага след заемане на мястото за паркиране и преди напускане на автомобила. Водачът е длъжен да изчака получаване на потвърждение за приетото заплащане."
Прецизира бяха и текстове, касаещи режима на паркиране на ППС на територията на общината. Изрично е посочен начина за поставяне на документа, позволяващ паркиране - талон, фискален касов бон или карта, така че да е ясно видим отвън.
Изменения има и в текста за платеното паркиране за служебни нужди - този режим ще може да се прилага и за еднолични търговски дружества, чийто капитал е общинска собственост.
Въвежда се и допълнителна регламентация на реда за паркиране на ППС на хора с трайни увреждания.
Промените в общинската Наредба №3 са инициирани от Центъра за градска мобилност и имат изцяло практическа насоченост с цел улесняване на гражданите при ползване на заложените услуги, както и оптимизиране на работата на служителите.
Решението за изменение на Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Общинския съвет.
Последно променен на Четвъртък, 30 Юли 2020 09:57
 
До края на юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 20 Юли 2020 13:26
NAP logoНа 31 юли 2020 година изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2020 година, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП). Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета.
Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 31 юли пред НАП дължимите от тях авансови данъци.
В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
Информация за декларирането и внасянето на данъците можете да получите в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или от Информационния център на НАП: 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.
 
В специална акция ще бъдат дезинфекцирани над 1200 съда за отпадъци Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 22 Юли 2020 13:44
konteineri dezinfektsiyaОт четвъртък, 23 юли 2020 година, започава акция за дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци на територията на Плевен, съобщават от общинската администрация. Изпълнител на възложената от Община Плевен дейност е „FCC” ЕООД.
При манипулацията ще се използва специализиран автомобил, оборудван с устройство за измиване и дезинфекция. След изсипването на отпадъците от съда празният контейнер се вкарва в корпуса на машината, където се хигиенизира с дезинфекционен биоциден гел. Препаратът отстранява замърсявания, включително и най-упоритите, задържа се дълго на почистената повърхност и е безвреден за околната среда. Ще бъдат обработени над 1 200 съдове за твърди битови отпадъци в Плевен тип „бобър”. Екипите ще работят сутрин от 4 часа и ще се движат по графика на сметосъбиращите фирми.
Работата по дезинфекция на съдовете ще приключи до края на седмицата.
Последно променен на Сряда, 22 Юли 2020 17:48
 
Обсъжда се предложение да бъде прекратена продажбата на общински жилища в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Юли 2020 11:54
obshtina-plevenПредложение за прекратяване възможността за продажба на общински жилища с цел съхраняване на общинския фонд за отдаване под наем влиза за обсъждане в Общинския съвет на Плевен, съобщават от общинската администрация. На основание Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, броят, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища се определя от Общинския съвет по предложение на кмета на общината, като установеното разпределение на жилищата може да се променя според конкретните потребности на общината. С писмо до постоянните комисии в Общинския съвет бе поискано становище относно статута на общинския жилищен фонд , чрез който лицата-наематели могат да закупят наетите жилища. В становище от ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" е предложено да се прекрати възможността за продажба на общински жилища, с цел съхраняване на фонда за отдаване под наем.
Текст в Наредба №18 регламентира правна възможност въз основа на подадени заявления наемателите на общински жилища да закупят същите. Което създава условия за извършване на сделки с ограничен брой жилища, при неясни мотиви и подбор, с който е сформиран фондът за продажба, се посочва в мотивите на предложението. Поради това е счетено за целесъобразно всички жилища, които към момента са във фонда за продажба - да преминат във фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Според вносителите на предложението така всички наематели ще бъдат поставени в равнопоставено положение и се съхранява в цялост наличният общински жилищен фонд.
Ако така предложеният текст бъде приет от Общинския съвет, във фонда за общински жилища под наем ще има 583 имота, в този за продажби - 0. Общинските ведомствени жилища са 20, резервните - 4.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 264
Фейсбук коментари
Сподели статията