Начало Общество Проблеми
24 Ноември 2020 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 23 Ноември 2020 19:11
Понеделник, 23 Ноември 2020 16:00
Понеделник, 23 Ноември 2020 15:39
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:22
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:15
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:11
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:05
Понеделник, 23 Ноември 2020 12:00
Понеделник, 23 Ноември 2020 11:55
Понеделник, 23 Ноември 2020 10:38
Понеделник, 23 Ноември 2020 08:44
Петък, 20 Ноември 2020 18:02
Петък, 20 Ноември 2020 14:31
Петък, 20 Ноември 2020 13:51
Петък, 20 Ноември 2020 13:43
Петък, 20 Ноември 2020 10:29
Петък, 20 Ноември 2020 10:23
Четвъртък, 19 Ноември 2020 15:12
Четвъртък, 19 Ноември 2020 15:07
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:32
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:21
Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:04
Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:21
Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:00
Четвъртък, 19 Ноември 2020 09:16
РЕКЛАМА
Проблеми
Девет месеца след поставянето й вандали посегнаха на люлка за деца с увреждания Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 09 Септември 2020 15:20
lyulka vandaliВандали посегнаха и на люлката за деца с увреждания в Градската градина, съобщават от общинската администрация. Счупени са свързващи елементи, което прави съоръжението не само неизползваемо, но и опасно. Незабавно след установяване на деянието люлката е демонтирана и прибрана от Община Плевен. Мястото е оградено с ленти и предупредителен надпис. Предприемат се стъпки за бързия й ремонт, който ще поеме местната администрация.
Комбинираното детско съоръжение люлка-везна за деца със специални нужди беше монтирано през м. януари 2020 г. в Градската градина в Плевен на фитнес площадката срещу Арт центъра. Съоръжението е дарение от Слави Трифонов и екипа му, които подкрепиха инициираната от Анна Йончева кампания „Да играем заедно” за набиране средства за закупуване и монтиране на люлка, пригодена за деца в инвалидни колички. Целта е чрез това съоръжение да се помогне на децата в колички да се приобщят, а на останалите – да свикнат с „различните” деца и да не ги игнорират.
Последно променен на Сряда, 09 Септември 2020 15:23
 
Непогасените 138 603,31 лева от Денталния център ще бъдат поети от бюджета на Община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Август 2020 10:58
stomatologiya sgradaОбщинският съвет в Плевен избра експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на три общински търговски дружества. Приет бе и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център l - Плевен" ЕООД, в ликвидация.
В изпълнение на решение на местния парламент от юни тази година три търговски дружества с общинско участие - „Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Инжстрой" ЕООД и „Тибор" ЕАД, са внесли предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети за 2020 г. Представени са и протоколи от комисиите, провели конкурсите и информация с класираните поименно кандидати. В тази връзка и на основание съответните нормативни документи общинските съветници гласуваха избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2020 г., както следва:
- за „Тролейбусен транспорт" ЕООД - Йорданка Виткова;
- за „Инжстрой" ЕООД - Златка Нешева;
- за „Тибор" ЕАД - Йордан Досев.
С друго свое решение местният парламент прие и окончателния счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център l - Плевен" ЕООД, в ликвидация. Непогасените задължения на Дружеството, съгласно приложените справки към доклада на ликвидатора, са в общ размер 138 603,31 лв. Те ще бъдат поети от бюджета на Община Плевен от "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" в частта „Местни дейности", гласи решението на съветниците. Освобождава се от отговорност ликвидатора на „Дентален център l - Плевен" Веселин Рашков и се дава съгласие за заличаване на Дружеството от Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
 
Ще се търсят 2 млн. 800 хил. лева за изграждане на приюта за кучета европейски средства или от държавния бюджет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Август 2020 09:33
proekt kuchetaИнформация по работния проект за създаване на приют за безстопанствени кучета бе представена на заседанието на Общинския съвет в Плевен. Данни по проекта огласи кметът на Общината Георг Спартански, коментирани бяха и възможните варианти за финансиране на дейността.
С решение от юни 2017 г. Министерският съвет предостави държавен имот - бившата Ветеринарна лечебница на ул. „Г. М. Димитров” №106, в собственост на Община Плевен за изграждане на постоянен приют за безстопанствени животни. Лечебницата отдавна е с отпаднала необходимост за държавата, във връзка с което местната власт направи и съответните постъпки за промяна в статута й. Имотът е от близо 20 дка с общо с над 4700 кв.м разгъната площ и построени върху него няколко сгради. Проектът, изготвен от плевенската фирма „ДММ - Дизайн” ЕООД за терена, предвижда след основен ремонт и преустройство на наличния сграден фонд, там да бъде създаден приют с капацитет за 400 кучета. Ще бъдат обособени клетки за настаняване на 8 до 10 животни във всяка, лечебен сектор и кухненски блок, административен сектор, открити площадки за разходка на животните и всичко необходимо за тяхното отглеждане.
Относно финансирането на проекта финансовите разчети показват, че сумата, необходима за реализацията на приюта, е 2 млн. 800 хил. лв. Очертани бяха и четири възможни варианта за финансиране, като два от тях бяха посочени като най-възможни. Първият вариант е с решение на Общинския съвет тези средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен. Тази възможност обаче съществува на теория, но практически е неосъществимата поради ограничените общинските средства за подобно самостоятелно мащабно финансиране. Вторият вариант е реализация на проекта с кредит от страна на Община Плевен, което също не е сред най-добрите решения. Като най-реалистични бяха посочени трети и четвърти вариант, а именно кандидатстване за финансиране по европейска програма в новия програмен период 2021 - 2027 г., или чрез целева субсидия от държавния бюджет.
При представяне на проекта пред съветниците бе посочено, че при реализацията му ще се работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, ангажирани с проблема с популацията на безстопанствените животни. Една от тези организации е „Дом за бездомничета”, която е декларирала готовност да внесе и предложение в Общинския съвет за поемане на извършваните от временния приют за бездомни кучета дейности.
 
Ще се търсят 2 млн. 800 хил. лева за изграждане на приюта за кучета европейски средства или от държавния бюджет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Август 2020 09:33
proekt kuchetaИнформация по работния проект за създаване на приют за безстопанствени кучета бе представена на заседанието на Общинския съвет в Плевен. Данни по проекта огласи кметът на Общината Георг Спартански, коментирани бяха и възможните варианти за финансиране на дейността.
С решение от юни 2017 г. Министерският съвет предостави държавен имот - бившата Ветеринарна лечебница на ул. „Г. М. Димитров” №106, в собственост на Община Плевен за изграждане на постоянен приют за безстопанствени животни. Лечебницата отдавна е с отпаднала необходимост за държавата, във връзка с което местната власт направи и съответните постъпки за промяна в статута й. Имотът е от близо 20 дка с общо с над 4700 кв.м разгъната площ и построени върху него няколко сгради. Проектът, изготвен от плевенската фирма „ДММ - Дизайн” ЕООД за терена, предвижда след основен ремонт и преустройство на наличния сграден фонд, там да бъде създаден приют с капацитет за 400 кучета. Ще бъдат обособени клетки за настаняване на 8 до 10 животни във всяка, лечебен сектор и кухненски блок, административен сектор, открити площадки за разходка на животните и всичко необходимо за тяхното отглеждане.
Относно финансирането на проекта финансовите разчети показват, че сумата, необходима за реализацията на приюта, е 2 млн. 800 хил. лв. Очертани бяха и четири възможни варианта за финансиране, като два от тях бяха посочени като най-възможни. Първият вариант е с решение на Общинския съвет тези средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен. Тази възможност обаче съществува на теория, но практически е неосъществимата поради ограничените общинските средства за подобно самостоятелно мащабно финансиране. Вторият вариант е реализация на проекта с кредит от страна на Община Плевен, което също не е сред най-добрите решения. Като най-реалистични бяха посочени трети и четвърти вариант, а именно кандидатстване за финансиране по европейска програма в новия програмен период 2021 - 2027 г., или чрез целева субсидия от държавния бюджет.
При представяне на проекта пред съветниците бе посочено, че при реализацията му ще се работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, ангажирани с проблема с популацията на безстопанствените животни. Една от тези организации е „Дом за бездомничета”, която е декларирала готовност да внесе и предложение в Общинския съвет за поемане на извършваните от временния приют за бездомни кучета дейности.
 
Налага се промяна на движението заради започналата цялостната реконструкция на уличното осветление Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Август 2020 15:04
osvetlenie podmyanaВ сряда, 26 август 2020 година, започна работата по пълната реконструкция на цялата система за улично осветление в Плевен. Както вече ви уведомихме, изпълнителят на проекта „Улично осветление” ЕАД – София, който спечели проведената от Община Плевен обществена поръчка на стойност 5 197 908 лева без ДДС, трябва да извърши дейностите в срок от 240 календарни дни или в края на април 2021 година.
Работи се едновременно на три места в града – в централна градска част, в жк „Дружба” и в жк „Сторгозия”, където подмяната на осветителни тела започна на едноименния булевард (от изхода за София) и на ул. „Цар Самуил”, изхормират от общинската администрация. Ще се работи само през светлата част на денонощието, без да се прекъсва електрозахранването.
Във връзка с изпълнението на проекта се въвежда и режим на временна организация на движение по уличната мрежа на Плевен, като по време на строително-монтажните работи движението на пътни превозни средства по уличната мрежа ще е ограничено в част от платното за движение (едната пътна лента), без да бъде спирано. Пешеходното движение в участъците по трасето, което се ремонтира, ще бъде ограничено.
Вижте ТУК пълния текст на заповедта за временната организация на движението.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 264
Фейсбук коментари
Сподели статията