Начало Общество Проблеми
26 Януари 2022 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Проблеми
В петък и събота ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона от 30-ти до 47-ми км на АМ „Хемус“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
kamion tezhkotoverenОт 13 часа на 27 август, петък, до 18 часа на 28 август, събота, ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в участъка от 30-ти до 47-ми км на АМ "Хемус", в посока Варна, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Поради ремонта в тунел "Ечемишка" тежкотоварният трафик се отклонява от пътен възел "Витинска река" при 30-ти км по път I-1 София - Ботевград, до пътен възел "Ботевград", където отново се включва в АМ "Хемус".
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация и указанията на "Пътна полиция".
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
Последно променен на Четвъртък, 26 Август 2021 18:18
 
Според доклад повечето от ромите са безработни, без образование и квалификация и не търсят активно работа Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
romska mahalaОбобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 - 2020 г.) и План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 г.), бяха представени в Общинския съвет на Плевен на заседанието в четвъртък, 26 август 2021 година . Двата документа съдържат подробна информация и анализ по темата и бяха разгледани предварително в заседания на постоянните комисии.
От доклада за изпълнение на общинския План за интеграция на ромите (2018 - 2020 г.), представен на вниманието на общинските съветници, се посочва, че при последното преброяване 2011 г., на общинско ниво (по данни от ТСБ - Плевен), се получава следното разпределение на населението по етнически признак, като от общо 131 152 жители: 112 414 българи (85,71%); 3 204 турци (2,44%); 4 626 роми (3,53%); 524 други (0,40%); 564 не са се самоопределили (0,43%); 9 820 не са отговорили (7,49%). Документът съдържа анализ в няколко насоки: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и култура.
По отношение на образованието като основна задача е посочена обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система и осигуряване на качествено образование. Община Плевен е положила усилия за максимален обхват на децата от ромски произход в системата на предучилищното и училищно образование. На територията й са създадени 29 екипа за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст. През отчетния период е установено, че немалък брой от децата, подлежащи на образование, се намират извън територията на страната.
Относно здравеопазването посочената основна цел е осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми. В тази връзка са проведени срещи със социални медиатори, организирани са беседи и информационни кампании в училищата.
По линия на приоритет жилищни условия е работено в насока подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура. В тази част от доклада се прави извод, че интегрирането на ромската общност изисква решаването на два проблема: значително по-лошите условия на живот от една страна, и обособяването на ромите в отделни квартали и махали от друга.
Относно заетостта в документа са цитирани данни от ДБТ - Плевен, според които общият брой на регистрираните роми към месец декември 2020 г. е 339 лица, като от тях активно търсещи работа са 36. Повечето от целевата група са безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.
Записаната основна цел по линия на културата е запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности.
Вторият представен документ пред Общински съвет - План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 г.), е неразделна част от Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/. Той отчита ситуацията на ромската общност в община Плевен от социално-икономическа и демографска гледна точка. Планът е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и променян съобразно реалната обстановка в Общината.
Последно променен на Четвъртък, 26 Август 2021 11:21
 
Вандали надраскаха новите пътни знаци в "Кайлъка" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 30 Юли 2021 16:48
kajlaka vandaliВандали са надраскали поставените от Община Плевен обозначителни пътни знаци в парк „Кайлъка“. За по-голяма безопасност тази година за първи път бяха монтирани 160 допълнителни пътни знака на стойност близо 19 000 лв. по 11-километровата отсечка за автомобили в защитената местност до пътя Радишево – Тученица. Липсва и пътен знак В1 - „Забранено влизането на пътни превозни средства”, който беше поставен на един от четирите основни входа в парк „Кайлъка” с цел осигуряване на добър обществен ред и недопускане движението и паркирането на превозни средства по алеите, детските, спортни площадки и край търговските обекти. За монтаж на знаците Община Плевен вложи близо 7 000 лв., а за рехабилитация на настилката в компрометираните участъци на 11-километровата отсечка и асфалтовата настилка в района на Туристическия дом и тенис кортовете в парк „Кайлъка“ са разходвани около 60 000 лв.
Община Плевен призовава всички да пазят и да не рушат направеното за безопасността на всеки един от нас.
 
Адвокат Събин Събев: Трябва да се съкратят драстично сроковете за разглеждане на жалбите по обществените поръчки и произнасяне на КЗК Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 24 Август 2021 16:11
advokat Sabin SabevВъв връзка с проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен”, изпълняван с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“, адвокат Събин Събев коментира проблеми, касаещи обществените поръчки. Проектът на фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) има за цел да информира обществеността в региона за постиженията и мерките, предприети с цел повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен, и да активизира гражданите за осъществяване на постоянен контрол над местната власт - с акцент върху обществените поръчки.
Адвокат Събин Събев работи в областта на гражданското, търговското, трудовото и административното право. Той е доцент по национална сигурност в катедра „Национална и регионална сигурност” на факултет „Общовойскови” при НВУ „Васил Левски“. Консултант е по обществени поръчки за възложители и участници – защитил е и докторат в тази област. Съвместява преподавателската дейност във Военния университет с работа в адвокатската си кантора. Бил е два мандата председател на мъжкия Лайънс клуб – Велико Търново и е сред основателите на Международния фестивал на военните духови оркестри.

- Г-н Събев, какви са впечатленията Ви от административния капацитет на общините в сферата на обществените поръчки? Има ли драстични примери за недостатъчна компетентност на местните власти в това отношение?
- В по-големите общини има добри специалисти. Преобладаващо в малките общини само един човек се занимава с обществените поръчки и в повечето случаи това е само малка част от служебните му задължения. Най-често той не е юрист и това допълнително затруднява работата.
- Какви конкретни запитвания от общините получавате най-често във връзка с обществените поръчки? Кои са най-съществените нарушения при обществените поръчки, които обявяват общините?
- Обикновено това са въпроси, свързани с избор на реда за възлагане; документите, които участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди сключване на договора; какво да се прави при различни грешки, допускани от участниците; някои проблеми в ЦАИС, но за тях виждам, че има отделен въпрос.

Основният проблем, обаче, е изготвянето на технически спецификации, защото там са необходими специалисти от съответната област

които трябва да разбират и от обществени поръчки.
- Най-често методиката за оценка е крайно субективна и предполага присъждането на различен брой точки на участниците, без да са ясно дефинирани параметрите, по които се оценяват предложените решения за изпълнение на поръчката. Как би могло да се преодолее това?
- Обсъждаше се въпросът за приемане на стандартни методики, така както има стандартни образци на договори за определени категории поръчки. Това е единият начин. Вторият начин е чрез активно участие на потенциалните участници, като обжалват решенията за откриване на процедурите със субективни методики. Третият начин е чрез засилване на държавната санкция при установени субективни методики.
- Какви са особеностите и проблемите при електронното възлагане на обществените поръчки (ЦАИС ЕОП)?
- ЦАИС дава големи възможности на възложителите да облекчат работата на участниците, както и своята собствена работа. За съжаление, от една страна, поради непознаване на възможностите на системата и, от друга, поради инерцията в работата на стандартния държавен чиновник, възложителите не се възползват от тях. Ще дам два примера: ЦАИС дава възможност, когато предметът на поръчката включва доставка на различен брой продукти, да се генерира детайлно ценовото предложение, в което се въвеждат единични цени и автоматично се изчислява крайната обща цена.

Вместо това се искат пространни таблици в Еxcel и отделно въвеждане на крайна цена, което често води до грешка

Подобен е случаят и с изискване на техническо предложение на отделен файл, което просто може да бъде създадено в самата система и само да се потвърди. Проблеми възникват и за участниците, повечето от които определено нямат капацитет да се справят сами с подаване на офертите.
- Има ли ефективни механизми за предотвратяване, откриване и премахване на конфликта на интереси?
- Едва ли, защото истинският конфликт на интереси обикновено добре се прикрива.
- Какво сочи статистиката – ръст или спад има в ефективно обжалваните процедури през последните 2-3 години и за какво говори това?
- Нямам поглед върху тази статистика. Струва ми се, че все по-малко се обжалва. Това говори за неефективност на контролните органи.
- В каква посока трябва да се усъвършенства нормативната база? Кои са най-наболелите въпроси?
- За мен основният проблем към настоящия момент е тромавата процедура по обжалване и дългите срокове, в които се произнасят КЗК и ВАС. Аз като адвокат (сам човек) в най-добрия случай имам 7 дни, за да изготвя жалба, като проуча всичко, което ми е достъпно по обществената поръчка (при обжалване на решението за класиране нямам достъп до техническите предложения на останалите участници и трябва да извличам нужната ми информация, като анализирам протоколите от работата на комисията). Срокът за обжалване е 10 дни, но не винаги жалбоподателят идва веднага при адвоката - обикновено преди да се изпрати жалбата, клиентът иска да се запознае с нея и евентуално да се нанесат корекции. Така че времето за нейното изготвяне никога не е 10 дни, в най-добрия случай е около 7, а най-често два или три дни. В същото време КЗК, която получава достъп до цялата информация и която разполага с ресурса на държавата зад гърба си, има цял един месец да се произнесе по жалбата, а много често не спазва този срок. Не бива да се пропуска и фактът, че едномесечния срок тече от образуване на производството, а не от получаване на жалбата. Още по-бавни са при касационното обжалване във Върховния административен съд.
Това, което трябва да се направи според мен, е да се съкратят драстично сроковете за разглеждане на жалбите и произнасяне на КЗК: три дни при обжалване на решение за откриване на процедура и седем дни при обжалване на решение за класиране на участниците и избор на изпълнител.
Съответно да се въведе и специално бързо производство пред ВАС.
Втората

група наболели въпроси са свързани с някои неуредени в сега действащите закон и правилник

спорни въпроси, свързани с трети лица, резервни членове на комисията за провеждане на процедурата и т.н.
- Може ли да говорим, че е осигурено ефективно разходване на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз или от други международни програми и договори?
- Не съвсем. В тези случаи имаме друг проблем – в управляващите органи са назначени хора, които нямат практически опит с възлагането на обществени поръчки, не познават особеностите на закона, много често се налагат финансови корекции за несъществени пропуски на възложителите, които после биват отменяни в съда. Много често, за да могат своевременно да получат необходимите им средства, бенефициентите не обжалват пред съда отказите за верифициране.
- От средите на бизнеса наскоро заявиха, че най-големите проблеми в действащите процедури са при техническите изисквания по поръчките, определянето на прогнозна стойност, работата на комисията по възлагането и публичността на всички документи по поръчките. Вие какво смятате?
- По отношение на публичността мисля, че няма основание за притеснение, защото всичко, което законът предвижда, е публично. Не могат да бъдат видени единствено техническите предложения и ЕЕДОП на останалите участници, но в протоколите от работата на комисията може да се извлече достатъчно информация.
Техническите изисквания (или по точно техническите спецификации) наистина са съществен проблем, защото често липсват компетентни хора, които да ги изготвят и се преписват от обществени поръчки на други възложители, със съответните грешки. Подобен е и случаят с определяне на прогнозната стойност, защото служителите нямат преки наблюдения върху динамиката на пазара.

Законодателят е предвидил възможност за пазарни консултации и пазарни проучвания, но обичайно възложителите не се възползват от всички възможности, които са им предоставени

- Посочват се и други слабости: публичността в България свършва при сключването на договора – какво се случва при изпълнението, където има злоупотреби, не е ясно, тъй като тези документи не са публични. Нито един гражданин или организация не може да види как върви договорът по изпълнение – вижда се само документ за сключен договор и документ за изпълнена поръчка.
- Да, съгласен съм с това.
- Юристи споделят, че при „инхаус“ поръчките (вътрешните възлагания) в България се допускат злоупотреби, които са разрешени от закона. Какъв точно е проблемът тук и какво създава корупционни практики?
- Проблемът е с подизпълнителите.

От една страна законът не ограничава изпълнителите в броя на подизпълнителите и процента от дейността, която трябва да изпълнят. На практика един изпълнител може да си наеме двама подизпълнители, които да изпълнят по 50 % от предмета на поръчката

На второ място, след приемане на закона от 2016 г. държавните търговски дружества (каквито се явяват изпълнителите в инхаус възлагането) НЕ са възложители на обществени поръчки. Това означава, че те самите свободно могат да изберат с кого и за какво да сключат договор, както и на каква цена.
Разрешението на въпроса може да стане със законодателна промяна – допустимост на инхаус възлагането, само ако вътрешният изпълнител има потенциала самостоятелно да изпълни поръчката без подизпълнители.
Интервюто взе Даниела ДОЧЕВА

Подкрепата за Финансираната страна („Фондация „Съвременна плевенска медия“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна („Фондация „Съвременна плевенска медия“) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.
Последно променен на Четвъртък, 26 Август 2021 14:59
 
От Общината осигуряват безплатна минерална вода на площада Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Юли 2021 17:06
Pleven vodaОбщина Плевен осигурява безплатна минерална вода за преминаващите през пл. „Възраждане” граждани в летните жеги, които по прогноза ще се задържат около две седмици. Автоматът ще е на разположение всеки ден от 11.00 до 17.00 часа пред сградата на местната администрация докато продължават екстремните температури.
Ежедневно се оросяват пешеходната зона, централните градски улици и тези в жилищните квартали.
Водната каскада и Големият фонтан са в пълен работен режим в горещото време.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 273
Фейсбук коментари
Сподели статията