17 Август 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 17 Август 2018 14:05
Петък, 17 Август 2018 11:17
Сряда, 15 Август 2018 14:18
Сряда, 15 Август 2018 12:00
Валути
РЕКЛАМА
Право
Изправят грабители на съд Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Март 2018 15:04
Temida2Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу трима за извършен грабеж. Обвинението срещу Асан С., Самуил С. /двамата при условията на опасен рецидив/ и  Саалим С. е за това, че на 20.10.2017г. в с.Бръшляница, обл. Плевен, в съучастие, отнели чужди движими вещи – златен синджир на стойност 1260 лева и парична сума в размер на 810 лева, всичко на обща  стойност 2070 лева, от владението на семейство от същото село, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и заплашване. Престъпление по чл.199,  вр. чл.198, вр. чл.29, вр. чл.20 от НК.
Повдигнато им е обвинение и за противозаконно унищожаване на чужди движими вещи – предно обзорно стъкло на лек автомобил „БМВ“; стъкла от двупластов стъклопакет; 2 броя армирано стъкло, всичко на обща стойност 359 лева, собственост на А. П. и Р. П. от с.Бръшляница. Престъпление по чл.216, вр. чл.20 от НК.
Тримата се предадени на съд и за влизане в чуждо жилище,  като употребили за това сила и заплашване, като деянието е извършено нощем и е извършено от три лица. Престъпление по чл.170 от НК.
Тримата обвиняеми са осъждани. Решили да извършат грабеж от пострадалите, тъй като знаели, че се занимават с изкупуване на билки и имат пари. В изпълнение на решението си, на 20.10.2017г., около 02,40 ч. тримата отишли до дома им, като прикрили лицата си.  Като приближили къщата, кучетата в двора започнали да лаят, в резултат на което пострадалите  се събудили. А.П. излязъл на улицата и видял обвиняемите да надничат в двора му. Тримата нападатели също го забелязали и тръгнали към него. Обвиняемият Асан С. произвел изстрели, с неустановено по време на разследването оръжие. А. П. влязъл веднага в къщата си и докато се опитвал да заключи вратата, обвиняемите счупили с дървени колове, стъклата на входната врата на къщата и на единия от прозорците. След като счупили стъклото на входната врата, тримата влезли в къщата и с дървените колове счупили стъклото на вратата на стаята, в която се намирали двамата пострадали и деца им. Заплашили ги и поискали да им дадат парите. Намерили  810 лв и златен ланец, които взели. През това време пострадалата  успяла да влезе в съседно помещение и от мобилния си телефон да потърси помощ. Тримата бързо си тръгнали, като след като излезли счупили с дървените колове стъклата на лекия автомобил, паркиран пред къщата.
По искане на прокуратурата обвиняемите са с взети мерки за неотклонение  „задържане под стража”.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
 
Повишаване качеството на постановените през 2017 г. съдебни актове отчитат от АС - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Март 2018 11:09
admin-sad-plevenНа 13 март 2018 г. се проведе общо събрание на съдиите от Административен съд – Плевен, на което беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2017 г., информират от съда.
Гости на общото събрание бяха съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд и и.ф. зам.-председател на ВАС съдия Милка Панчева, съдии от ВАС, съдия Александър Григоров – председател на ОС – Плевен и окръжните прокурори Ваня Савова  и Иван Шарков.
Общото събрание беше открито от председателя на Административен съд – Плевен съдия Полина Богданова – Кучева, която представи отчетния доклад за дейността на Административен съд – Плевен за 2017 г.
През 2017 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1 140 дела: 682 броя първоинстанционни дела и 458 броя касационни дела.
Към посочения общ брой образувани дела през 2017 г. (1 140броя) се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 169 броя, с което общия брой дела за разглеждане в Административен съд – Плевен през 2017 г. е бил 1 309: от тях 811 броя първоинстанционни дела и 498 броя касационни дела.
От общия брой дела за разглеждане през 2017 г. (1 309 броя), свършени са 1 055 броя дела (от които общо решени по същество дела - 758 броя и общо прекратени 297 броя). Това представлява 80.7 % от общия брой дела за разглеждане през 2017 г. Като се вземе предвид обстоятелството, че през част от отчетната година съдът е работил с намален състав на съдиите, тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители.
През 2017 г. по всичките 1 055 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец, което представлява 100% от свършените дела.
Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 82.7% от всички свършени дела през 2017 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.
През 2017 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 192 дела. От тях 133 броя или 69.3% са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 49 броя или 25.5% съдебни акта и 10 броя (5.2%) са отменени частично. Наблюдава се ръст с около 3% на потвърдените изцяло съдебни актове след касационна проверка, спрямо 2015 г. Общият извод, който се налага, е, че значителна част от съдебните актове по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен са оставени в сила от Върховния административен съд.
Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.
Съдия Георги Чолаков  – председател на Върховен административен съд, изрази много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2017 г. и от цялостната организация и качеството на работа на съдиите и съдебните служители въпреки тенденцията за увеличаване на Административните дела. Той обърна внимание на факта, че от 614 броя дела подлежащи на обжалване 40% са обжалвани. Фактът, че 60% от делата не са обжалвани е свидетелство за високия професионализъм, който притежава съдийският състав на Административен съд Плевен. Налице е добра и убедителна обоснованост, ясни и логични мотиви, които са убедили страните в правилността на поставения съдебен акт и те са предпочели да не упражнят правото си на касационна жалба, отбеляза съдия Чолаков. Съдия Милка Панчева подчерта, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си дават основание днес да заявим, че за изминалите повече от 10 години сме изградили едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.
В заключение председателят на Административен съд – Плевен Полина Богданова – Кучева изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.

 
Одобрени са правителствени становища по две конституционни дела Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Февруари 2018 14:11
temida papkidelaПравителството одобри на редовното си заседание в сряда становища по две конституционни дела.
Конституционно дело №10/2017 е образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, както и за произнасяне за съответствие на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С определение на КС към КД 10/2017 е присъединено и КД 12/2017, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, в частта относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК за съвместно разглеждане и решаване.
В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на провъзгласените в Конституцията принципи на правовата държава, на равенството на гражданите пред закона, на забраната за създаване на извънреден съд и на изискването съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
В становището на МС е застъпена тезата, че оспорваната законова уредба не противоречи на Конституцията, защото създадените правила за доказателствените средства са в съответствие с изискванията за събиране, проверка и оценка на доказателствения материал, а правомощията на специализирания наказателен съд нямат извънреден характер.
Искането по КД 12/2017 е за обявяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 50, чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“, чл. 63, ал. 2, т. 4, чл. 73а, ал. 2, чл. 416, ал. 5, чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“, чл. 358, ал. 2, чл. 301, ал. 4, чл. 305, ал. 6, чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2, чл. 360, ал. 2 от НПК. Мотивите са за противоречие с принципа на правовата държава, равенството на гражданите пред закона, на правото на защита, на правото на адвокатска защита, на конституционното задължение да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието, на правото на защита във всички стадии на процеса.
В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената законова уредба не противоречи на Конституцията, защото в нея се съдържат гаранции за защита както на правата на обвиняемите, така и на обществения интерес за изпълнението на основната задача на наказателния процес – да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.
В становищата се предлага исканията да бъдат отхвърлени като неоснователни.

 
Районна прокуратура - Плевен предаде на съд двама ало измамници, гастролирали в Монтанско Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 02 Март 2018 14:39
sadebna palata zimaРайонна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу двама  за участие в телефонна измама.
Обвинението срещу Дочо М.и Симон Г.  е за това, че на 22.12.2016 г. в гр.Вършец, обл. Монтана, като помагачи, в съучастие с неизвестни извършители, с цел да набавят за себе си и за другиго – неизвестните извършители, имотна облага, умишлено ги улеснили да възбудят и да поддържат заблуждение у 78-годишна жена, че във връзка с установяване и задържане на престъпници е необходимо да съдейства на полицията и да предостави определена парична сума или други ценности, които в последствие щели да й бъдат върнати/ и с това да и причинят имотна вреда в размер на 4 079лв., /паричната сума от 2000лв. и стойността на златни накити – 252лв./ Престъпление по чл.209 вр. чл.20 от НК.
През есента на 2016 г. Дочо М. търсел работа и публикувал обява в интернет пространството. Получил обаждане от непознато лице, което му предложило работа, изразяваща се в посещение на посочени му адреси в различни населени места, от където да взима пликове или чанти, съдържащи пари, бижута или други ценности и да ги носи до други указани му места, за което щял да взима част от парите. Подсъдимият се досетил, че става дума за „телефонни измами“, но въпреки това се съгласил. Попитал дали може да включи в това и свой приятел.
На 22.12.2016 г.  пострадалата жена била въведена в заблуждение по телефон от непознат, който й се представил за полицай, че съдейства за залавянето и задържането на телефонни измамници. Жената изтеглил пари от банката и заедно със златните си накити ги опаковали и оставила на улицата пред дома си.
По същото време, след обаждане от непознатото лице, двамата обвиняеми потеглили към Вършец и от посоченото място взели оставената от измамената жена чанта. След което отпътували за гр.Русе, където оставили парите и бижутата, както си взели от парите по 200 лв.
И вчера в съда е внесен обвинителен акт от РП - Плевен срещу  двама участници в телефонна измама. Обвинението срещу Николай Д. и Петър К. е за това, че на 20.02.2017 г. в гр. Плевен, в съучастие, като помагачи с неустановено лице, действащо като извършител, с цел да набавят за себе си  и  за   неустановеното лице имотна облага, умишлено улеснили неустановения извършител да възбуди и поддържа у жена от гр.Плевен заблуждение чрез телефонни разговори, че ще съдейства при провеждане на полицейска операция във връзка със залавяне на телефонни измамници и за да могат те да бъдат задържани на местопрестъплението е необходимо тя да остави паричната сума от 10 000 евра /с левова равностойност 19 958 лева/ под пейка в непосредствена близост до магазин „БИЛЛА“ и с това  й причинили имотна вреда в размер на 19 958 лева, като взели оставената от жената сума. Престъпление по чл. 209, вр. чл. 20 от НК.
Сутринта на 20.02.2017 г. двамата обвиняеми пристигнали от Ихтиман  в гр.Плевен с лек автомобил. Същият ден  към 10,00 часа по мобилния телефон на пострадалата се обадило неустановено по делото лице, което се представил като майор Дончев от полицията  и разяснил, че след известно време ще й се обадят по стационарния телефон телефонни измамници. Помолил жената да не затваря телефона, за да бъдат засечени престъпниците. В следващият момент позвънил стационарния телефон и мъжки глас казал на пострадалата, че на неин близък е направена операция, която струва  20 000 лв. и тя трябва да ги даде. След като отговорила, че няма пари, гласът започнал да я заплашва с физическа разправа. Жената държала отворен мобилния си телефон и по него „полицая“ й разпоредил да затвори, тъй като измамниците били засечени, а след това й разяснил, че следва бързо да изтегли 20 000 лв., тъй като има вероятност телефонните измамници да ги изтеглят. Жената повярвала на казаното, изтеглила 10 000 евро и по дадените й указания ги оставила на посоченото място.
По същото време обвиняемите били насочени по мобилен телефон от неустановено по делото лице да вземат чантата с парите, оставени под пейката до магазин „Билла“, като знаели, че тя е оставена от измамена възрастна жена. След това се отправили с  автомобила в посока на гр.Русе и същия ден в Румъния предали парите на неустановено лице.
Предстои насрочване на делата за разглеждане от съда.
Последно променен на Петък, 02 Март 2018 14:43
 
Окръжна прокуратура - Плевен предаде на съд мъж, опитал да подкупи полицаи Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 16 Февруари 2018 10:03
sadplevenОкръжна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 38-годишен мъж, дал подкуп на полицаи и ползвал неистинско свидетелство за управление на МПС.
Обвинението срещу Илиян И. е за това, че на 16.05.2017 г. в гр.Плевен дал дар - подкуп - банкнота с номинал 50 лв. на длъжностни лица - полицейски служители в І-во РПУ-Плевен, за да не извършат действия по служба - осигуряване на обществения ред, предотвратяване и оказване на съдействия при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия - да бъдат уведомени служители на сектор КАТ-ПП-ОД-МВР-Плевен за извършване на проверка за употреба на алкохол на Илиян И., като водач на л.а. „Опел” Астра. Престъпление по чл.304 А от НК.
На същата дата и място съзнателно се ползвал от неистински документ -гръцко свидетелство за управление на МПС пред длъжностни лица -полицейски служители от І-во РПУ-Плевен и в сектор КАТ-ПП-ОД-МВР-Плевен, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Престъпление по чл.316 вр. чл. 308 от НК.
Обвиняемият е осъждан за различни престъпления. С оглед липсата на свидетелство за управление на МПС се снабдил с неистинско такова - издадено формално в Гърция.
На 16.05.2017 г. около 20.20 ч. полицейски патрул, докато осъществявали контрол на обществения ред, видели  л.а. Опел,  който с несъобразена скорост и на червен сигнал на светофар навлязъл в кръстовище, с дрифт се завъртял в обратна посока и продължил на скорост.  Полицаите незабавно потеглили след автомобила, който на следващото кръстовище отново направил обратен завой и малко след това спрял. При извършената проверка от полицейските служители, обвиняемият представил свидетелство за управление на МПС - гръцко. На въпрос на полицаите защо е извършил маневрата на кръстовището отговорил: ”Голяма работа, нищо не е станало”. Полицейските служители усетили и мирис на алкохол от Илиян И., като му обяснили, че ще повикат екип на КАТ-ПП-ОД-МВР-Плевен, за да му извършат проверка за алкохол и ще вземат отношение по извършените от него нарушения. Докато полицаят бил в полицейския автомобил и записвал данните, обвиняемият се обърнал към другия полицай с думите „Стига си писал, дай да измислим нещо!“,  заобиколил полицейския автомобил и през прозореца пуснал банкнота от 50 лв. Виждайки парите полицейските служители веднага уведомили дежурния в ОД-МВР-Плевен за станалото.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 114
Фейсбук коментари
Сподели статията