Начало Общество Право Повишаване качеството на постановените през 2017 г. съдебни актове отчитат от АС - Плевен
25 Август 2019 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 23 Август 2019 16:35
Петък, 23 Август 2019 16:21
Петък, 23 Август 2019 16:09
Петък, 23 Август 2019 14:33
РЕКЛАМА
Повишаване качеството на постановените през 2017 г. съдебни актове отчитат от АС - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Март 2018 12:09
admin-sad-pleven На 13 март 2018 г. се проведе общо събрание на съдиите от Административен съд – Плевен, на което беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2017 г., информират от съда.
Гости на общото събрание бяха съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд и и.ф. зам.-председател на ВАС съдия Милка Панчева, съдии от ВАС, съдия Александър Григоров – председател на ОС – Плевен и окръжните прокурори Ваня Савова  и Иван Шарков.
Общото събрание беше открито от председателя на Административен съд – Плевен съдия Полина Богданова – Кучева, която представи отчетния доклад за дейността на Административен съд – Плевен за 2017 г.
През 2017 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1 140 дела: 682 броя първоинстанционни дела и 458 броя касационни дела.
Към посочения общ брой образувани дела през 2017 г. (1 140броя) се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 169 броя, с което общия брой дела за разглеждане в Административен съд – Плевен през 2017 г. е бил 1 309: от тях 811 броя първоинстанционни дела и 498 броя касационни дела.
От общия брой дела за разглеждане през 2017 г. (1 309 броя), свършени са 1 055 броя дела (от които общо решени по същество дела - 758 броя и общо прекратени 297 броя). Това представлява 80.7 % от общия брой дела за разглеждане през 2017 г. Като се вземе предвид обстоятелството, че през част от отчетната година съдът е работил с намален състав на съдиите, тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители.
През 2017 г. по всичките 1 055 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец, което представлява 100% от свършените дела.
Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 82.7% от всички свършени дела през 2017 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.
През 2017 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 192 дела. От тях 133 броя или 69.3% са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 49 броя или 25.5% съдебни акта и 10 броя (5.2%) са отменени частично. Наблюдава се ръст с около 3% на потвърдените изцяло съдебни актове след касационна проверка, спрямо 2015 г. Общият извод, който се налага, е, че значителна част от съдебните актове по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен са оставени в сила от Върховния административен съд.
Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.
Съдия Георги Чолаков  – председател на Върховен административен съд, изрази много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2017 г. и от цялостната организация и качеството на работа на съдиите и съдебните служители въпреки тенденцията за увеличаване на Административните дела. Той обърна внимание на факта, че от 614 броя дела подлежащи на обжалване 40% са обжалвани. Фактът, че 60% от делата не са обжалвани е свидетелство за високия професионализъм, който притежава съдийският състав на Административен съд Плевен. Налице е добра и убедителна обоснованост, ясни и логични мотиви, които са убедили страните в правилността на поставения съдебен акт и те са предпочели да не упражнят правото си на касационна жалба, отбеляза съдия Чолаков. Съдия Милка Панчева подчерта, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си дават основание днес да заявим, че за изминалите повече от 10 години сме изградили едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.
В заключение председателят на Административен съд – Плевен Полина Богданова – Кучева изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Фейсбук коментари
Сподели статията