Начало Общество Политика
14 Декември 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 14 Декември 2018 13:49
Петък, 14 Декември 2018 10:39
Петък, 14 Декември 2018 09:54
Петък, 14 Декември 2018 09:53
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Постоянните комисии на ОбС - Плевен заседават по преписки и предложения за предстоящото заседание Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 19 Октомври 2018 09:16
komisiiObS1Заседанията са насрочени за 22 и 23 октомври

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания на 22 и 23 октомври /понеделник и вторник/. Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще бъдат обсъдени, са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ - „Материали за заседания на постоянни комисии през месец октомври 2018 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-oktomvri-2018-g

22 OКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в ст. 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва шест точки. Съветниците ще се запознат с уведомление за изтичане на договори за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми, включващи изпълнение на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема. Ще бъде разгледано и уведомително писмо от д-р Данаил Стойчев - ликвидатор на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина I - Плевен. В уведомлението си до местния парламент д-р Стойчев посочва, че Центърът е обявен в несъстоятел­ност и по силата на закона той е десезиран като ликвидатор и задълженията му като такъв приключват. Към уведомителното писмо е приложено и копие от решението, вписано в Търговския регистър. Комисията ще разгледа още предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка”“ върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда на територията на парка. Ще бъде обсъдено и предложение за промяна на решение от август тази година, касаещо капитала на „Тибор" ЕАД.
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще обсъждат предложения, касаещи промяна границите на съседни поземлени имоти по плана на гр. Плевен и с. Тодорово, и проекти за водопроводни отклонения и електроповоди. Ще бъдат обсъдени и постъпили заявления за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 13 точки. Комисията ще се запознае с предложения за продажба на общински недвижими имоти, за прекратяване на съсобственост за имот в гр. Плевен, предложение за финансиране на пожароизвестителна система в ДКЦ III. Ще бъде разгледано също искане за финансиране на документален филм, както и отговор до Комисията на писмо относно отпускане на финансови средства за издаване на книга.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъде представено уведомлението за изтичане на договори за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми, включващи маршрутни разписания от Общинската транспортна схема; уведомително писмо от д-р Стойчев - ликвидатор на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина I - Плевен; отговор до Комисията във връзка със закрита тролейбусна линия; предложение относно предстоящо Общо събрание на заседание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

23 OКТОМВРИ /ВТОРНИК/
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по три точки. Съветниците ще обсъдят предложение за финансиране на пожароизвестителна система в ДКЦ III и План за действие на Община Плевен /2018-2020 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
На октомврийското си заседание Комисията ще разгледа и преписки за финансово подпомагане на граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва обсъждане на 12 точки. Сред тях са: предложение за продажба на ателиета в сграда на ул. „Георги Кочев”№13; за прекратяване на съсобственост; предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, в детски градини и училища. Комисията ще разгледа също предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка” върху сграда в парка, както и писмо от НЧ „Тракия - 2013” - Плевен за безвъзмездно предоставяне на общински имот.   
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по осем точки. Комисията ще обсъди предложение за ратификация на официален договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен. Ще се запознае и с предложение от Инициативен комитет за удостояване с отличие на ученик от Математическа гимназия - Плевен за високи постижения. Дневният ред включва още: предложение за тържествено отбелязване на годишнина; заявление от Международното творческо сдружение „Сцена на духовността“ - гр. Плевен за предоставяне на финансова помощ за издаване на алманах; писмо за финансиране на документален филм; др.
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. За обсъждане в Комисията влизат предложение за предоставяне на финансова помощ на Езиковата гимназия, както и писмо от НУ „Хр.Ботев“ - гр. Плевен за съдействие за изграждане на физкултурен салон в учебното заведение. Съветниците ще се запознаят още с предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, в детски градини и училища, с писмо от НЧ „Тракия - 2013” - Плевен за безвъзмездно предоставяне на общински имот, ще обсъдят и предложението от Инициативен комитет за удостояване с отличие на ученик от МГ - Плевен за високи постижения.


Заседанието на Общински съвет - Плевен е насрочено за 25 октомври /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 26 точки, 2 от тях питания от общински съветници. Всички предложения могат да бъдат намерени в електронен вариант на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, меню „Заседания на Общински съвет”.

 
Сдружение иска от Общината къщата на Винаров в "Кайлъка", за да я възстанови и направи музей Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Октомври 2018 12:12
kashtata na vinarov124 предложения за решения и две питания от общински съветници включва проектът за дневен ред на октомврийското заседание на Общински съвет - Плевен. Заседанието ще се проведе в последния четвъртък на месеца - 25 октомври, от 9 часа в конферентната зала в сградата на Регионалната библиотека.
Сред предложенията е ратификация на официален договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен, който беше подписан от кметовете на двете общини в края на септември. Съветниците ще дебатират по План за действие на Община Плевен (2018-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, върху промяна на свое решение от август тази година за увеличаване капитала на „Тибор" ЕАД с два поземлени имота, за продажба, закупуване, ПУП и отдаване под наем на имоти.
Сред важните точки е предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване от сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда на територията на парка. Става въпрос за отдавна изоставената и в лошо състояние къща, в която ген. Винаров живее в последните години от живота си. До 1991 г. имотът е бил музеен кът, а след това е закрит и изоставен. От сдружението, чиято дейност е популяризиране на приноса на почетния гражданин на Плевен ген. Винаров за изграждането на парк „Кайлъка“ са осигурили средства за възстановяване на къщата. Идеята е тя да бъде превърната в музей за историята на „Кайлъка“.
Питанията и на двамата съветници от група „БСП и ПК „Тракия“ - Бойко Тодоров и Емил Райков имат за тема пътната маркировка в Плевен и населените места от общината.
 
Община Плевен избира проектант на ремонта на автогарата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 16 Октомври 2018 16:09
avtogaraПроцедура по избор на проектант на ремонта на сградата на автогарата и автобусните сектори провежда в  Община Плевен. Общо 6 са дружествата, подали оферти по обявената обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара – Плевен, гр. Плевен”. При разглеждането на представените оферти е установено, че един от кандидатите е представил всички документи, доказващи съответствието на участника с изискванията. В книжата на останалите 5 фирми са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията. В срока за отстраняване на липсите само три от дружествата са подали нужните допълнителни документи, които в момента се разглеждат.
Община Плевен е изготвила техническо задание за проектиране на работен инвестиционен проект, който ще служи за възлагане на строителство след процедура по Закона за обществените поръчки. Според техническото задание в приемната сграда на автогарата трябва да е  осигурена климатизирана чакалня с места за сядане на поне 50 пътници; помещение за съхраняване на багаж; съответен брой тоалетни с мивки за пътниците, отделно от тези за търговските обекти; отоплено помещение за майки с деца; за оказване на първа долекарска помощ; подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидни колички; достъпни маршрут и места за хора със затруднено придвижване и др.  
В обособената територия за движение и престой на автобусите трябва да се проектират: контролирани вход и изход; нова твърда настилка на площадката с пътна маркировка; минимум 8 оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси; достъпен за лица с намалена подвижност маршрут от улицата до автогарата и от нея до автобуса; информационни електронни табла за пристигащи и заминаващи автобуси, за часовото време, списък на обслужваните автобуси. Освен „жива” охрана, на автогарата ще има осигурено видеонаблюдение, а на всеки сектор трябва да има електронна табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление.
За да се запази статутът на автогарата като такава, бяха монтирани временни навеси над автобусните сектори. По-рано кметът на Община Плевен Георг Спартански съобщи, че предстои да предложи за обсъждане изтеглянето на нов инвестиционен кредит от общо 6 млн. лв. за четири важни обекта. Един от тях е основният ремонт на автогарата, за да може тя да получи лиценз според новите изисквания.

 
Увеличава се броят на електронните регистри, до които Община Плевен има достъп Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 17 Октомври 2018 12:45
e-pravitelstvo3Електронните регистри, до които служителите на Община Плевен имат достъп, са вече 16, информира секретарят на Общината  Паулина Кирова. Това е следваща стъпка към реалното въвеждане на електронното управление и служебна обмяна на данни чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX).  Междурегистровият обмен дава възможност за намаляване на изискуемите документи от заявителите на административни услуги, тъй като необходимата информация се набавя по служебен път. По този ред Общината може да си осигурява и данни, които са необходими за изпълнение на задължения извън предоставянето на административни услуги. За да се избегнат злоупотреби, в системата се влиза с електронен подпис и автоматично се отчита кой служител в колко часа е ползвал данните.
Община Плевен вече има осигурен реален достъп до данни от регистри като този на наказателните постановления; на защитените територии и защитените зони в Република България; на правните основания за ползване на площи - земеделски земи; регистър на средищните училища и детските градини; на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на квалификация; национален туристически регистър; регистър на задължените лица, регистър на уведомленията за трудови договори и уведомленията за промяна на работодател; регистър на производствата по несъстоятелност; Имотен регистър; Търговски регистър и др.
Община Плевен е подала заявки и очаква издаването на заповед за достъп от Държавна агенция „Електронно управление” до още осем регистъра.
Г-жа Кирова напомни, че съгласно §6 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги след 1 ноември 2018 г. не се допуска обмен на документи на хартиен носител между администрациите, освен в случаите, когато това е определено със закон. Поради това Община Плевен е организирала надграждането на ползваната информационна система в съответствие с Единен технически протокол и е включена в Средата за електронен обмен на съобщения от 2017 г.
 
Ще кандидатстваме с проект за близо 3 милиона лева за превенция на горските пожари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 15 Октомври 2018 10:06
pojar goraОбщински съвет - Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Плевен" по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите". Мерките са по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Точката бе единствена в дневния ред на свиканото днес извънредно заседание на съветниците. Предложението подкрепиха 31 от общинските съветници, 4 гласуваха „въздържал се“.
„Свикването на извънредната сесия се наложи поради факта, че Общината ни има право да кандидатства по една от подмерките на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Тази допустимост се появи след проведеното редовно заседание на Общинския съвет миналия месец. Срокът за внасянето на проектното предложение е днес до 17:30 ч., затова свиках извънредното заседание с презумцията, че тези близо 3 млн.лв. не са пари, които можем да пренебрегнем и да не се опитаме да кандидатстваме за тях“, коментира председателят на местния парламент Мартин Митев.
Задачата на проекта „Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Плевен" е въвеждане и подобряване на превантивните дейности за намаляване опасността от горски пожари, както и въвеждане и подобряване на такива с цел намаляване на опасността от вредители, болести и природни бедствия в горските територии, посочи при представяне на проектното предложение кметът Георг Спартански. Съгласно изработена методика, българските гори са класифицирани в три степени на риск от горски пожари - висок, среден и нисък. Община Плевен е определена като такава с висок риск.
Процедурата за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства, чийто общ размер възлиза на 33 363 992,00 лв. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за кандидати, различни от определените, е 14 562 892,00 лв. Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект са съответно до 4 889,50 лв. и до 2 933 700,00 лв., представляващи максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на програмата за един кандидат. Общата стойност на проектното предложение на Община Плевен е до посочения максимален размер от 2 933 700,00 лв.
С проекта Община Плевен ще има възможност да реализира част от задълженията си по изпълнение на предвидените в изготвения и утвърден Горскостопански план превантивни дейности със задължителен характер, определени в съответствие с Наредба №18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и Закона за горите. Става дума за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура. Конкретните строително-монтажни работи ще обхванат землищата и горските територии на различните населени места в общината.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 546
Фейсбук коментари
Сподели статията