Начало Общество Политика
18 Март 2018 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Събота, 17 Март 2018 19:45
Събота, 17 Март 2018 11:33
Събота, 17 Март 2018 11:06
Събота, 17 Март 2018 10:54
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Заради обезлюдяването на Северозапада МРРБ предлага нови планови райони Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 27 Януари 2018 15:02
ministarNNakov1Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.
Междуведомствена работна група предлага три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2, съобщи по време на парламентарния контрол в петък министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков (на снимката). „Предприемането на тази стъпка се налага от необходимостта от по-устойчиви във времето райони по отношение на броя на населението в тях и осигуряването на съответствие с нормативната рамка на ЕС“, посочи министър Нанков. И уточни, че съгласно европейския регламент  минималният брой население за район от ниво 2 е 800 000 души, а максималният – 3 000 000 души. Според статистическите данни в момента Северозападният район за планиране е под 800 000 души, а Северен централен район е с население малко над изискуемия минимум.
„Целта ни е да създадем силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности центрове на райони“, каза още регионалният министър. Той допълни, че промяната се обуславя от нуждата от изграждане на ефективна териториална основа, на която да се базира разработването и изпълнението на стратегическите документи за регионално развитие, както и на програмите, които ще бъдат съфинансирани от Европейските фондове след 2020 г.
В състава и работата на междуведомствената работна група са включени представители на дирекции в структурата на Министерския съвет, на Президентството на Република България, водещи министерства с отговорности по управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България и Българската академия на науките. Работата на групата приключи през месец декември 2017 г. с консенсусно определяне на 3 варианта за нови райони в страната.
novi rajoni1
Първият вариант предвижда в страната да има пет района от ниво 2 – Югозападен, включващ областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник; Южен Централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян; Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол; Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен; Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.
novi rajoni2
Според втория вариант районите от ниво 2 ще бъдат четири. В Югозападния ще бъдат включени областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник. Тракийско-Родопският район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. В Черноморския район ще влязат областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен. Областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра ще формират Дунавския район.
novi rajoni3
Третият вариант предвижда запазване на броя на районите – шест, но с променен обхват. В Западния район ще се включват областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца. Северният централен район ще обхване областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В границите на Североизточния район ще попадат областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище. Югоизточния район ще включва областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Южният централен район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян. Според този вариант област София-град ще бъде обособена в самостоятелен район.
„През месец януари 2018 г. Министерският съвет разгледа и одобри доклад, с  който ни беше даден мандат да предложим за широко обществено обсъждане 3-те определени от работната група варианти. До края на месец март планираме тяхното представяне и обсъждане в рамките на Съвета по регионална политика, Регионалните съвети за развитие на шестте района от ниво 2, както и на планирана кръгла маса с участието на неправителствени организации и агенции, организации от гражданския сектор, представители на академичните среди и научните институции“, каза още министър Николай Нанков. Той обясни, че ще се състои широка дискусия по темата за новото райониране в страната, за да се постигне консенсус относно окончателен вариант, който да бъде внесен за разглеждане и одобрение на държавно ниво.
Министърът бе категоричен, че към момента няма одобрен окончателен вариант за нов териториален обхват на районите от ниво 2, а 3-те варианта, които се планира да се обсъждат публично, не съдържат предложения за определяне на центрове и наименования на районите. „Този въпрос предстои да бъде решен чрез тези дискусионни събития, както и чрез окончателното одобрение от Народното събрание и  Министерския съвет“, заяви той. Министър Нанков подчерта, че реформата няма да доведе до преместване на граници на административни области, както и до смяна на административни центрове. „Тази реформа ще засегне единствено районите за планиране, които се ползват като база за изготвяне на стратегически документи и за целите на ЕС по планиране“, обясни регионалният министър.

Шестте района за планиране от ниво 2 в България, са обособени според класификацията на териториалните единици (NUTS) с цел статистическо отчитане съгласно изискванията на Евростат. Във всеки от тях функционира регионален съвет за развитие, който на ротационен принцип се председателства от областните управители на областите, които попадат в границите на съответния район.
Последно променен на Вторник, 13 Февруари 2018 17:52
 
Финансиране за два оперни спектакъла и Фестивала на китарата в Културен календар 2018 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Януари 2018 16:28
sesia012018 2Промени в Културния календар бяха предложени и приети от плевенските съветници днес, по време на обсъждането на Бюджет 2018 на Община Плевен. С по 5 хил. лв. Община Плевен ще подпомогне Плевенската филхармония за две оперни постановки в града през м. юни – „Набуко” и „Аида”. Други 10 хил. лв. гласуваха за провеждането на IV Международен музикален фестивал по китара. С 5 хил. лв. бяха намалени средствата за провеждане на Коледни и Новогодишни празници, от 17 хил. на 15 хил. лв. бяха намалени финансите за Фестивала на куклените театри „Шарено петле”, който ще е през м. юни.
Средствата в Раздел
III на Културния календар, с които се финансират съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип, бяха намалени от съветниците от 52 хил. лв. на 46 хил. лв.

 
Съветниците приеха Бюджет 2018 на Община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Януари 2018 14:43
1obs-pleven gerbС 37 гласа „за, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ , Общински съвет – Плевен прие бюджета на Община Плевен за настоящата 2018 година. Предложението бе прието след двучасов сериозен дебат и обсъждане на всяко едно от направените в залата предложения от съветниците за промени по проекта.
Бюджет 2018 на Община Плевен е в размер на общо 87 472 126 лв. Заложените приходи за държавни дейности са 52 872 216 лв., местните приходи - 34 599 910 лв. Заложените постъпления от имуществени и други данъци са 15 455 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти - 8 100 000 лв., следван от данък върху превозните средства - 4 000 000 лв.
Предвидените през годината разходи за делегираните от държавата дейности са 47 392 847 лв., като най-много са средствата за образование - 35 234 410 лв.
Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година е в размер на 3 994 006 лв. С преходен остатък от 2016 и 2017 година са прехвърлени средства за проектиране на общите устройствени планове на община Плевен и на град Плевен.
 
ОбС - Плевен удължи до 28 февруари срока за прием на документи за финансово подпомагане на спортни клубове Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Януари 2018 16:00
olimp sportsОбщинският съвет на Плевен прие днес изменение и допълнение на действащата Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината. След представяне на предложението и на становище от Постоянната комисия по “Младежки дейности, спорт и туризъм”, местният парламент гласува промени в две от приложенията към Наредбата - Приложение №1 „Критерии за оценка по глава трета“ и Приложение № 9.
Промените в Приложение №1 са в Таблица №2 и Таблица №4. За Таблица №2 съветниците гласуваха точките от колоните „Деца” да бъдат разменени с точките в колоните „Мъже, жени” във всички видове първенства: Световни първенства, Европейски първенства, Балкански и международни първенства и турнири. В Таблица №4 се добавя нов ред със следния текст: „За организиране на турнир с не по-малко от 8 клуба, които не са включени в Спортния календар - получават 500 точки.“ Променят се и коефицентите, посочените в текстове под таблицата - за олимпийските спортове коефицентът става от 2,50 на 3, за неолимпийски спортове  - от 1,5” на 2.
Промените в Приложение № 9 са във Формуляр №5 и конкретно текстовете под таблица А4, касаещи коефицентите за олимпийски спортове. Прието бе израза „О1= олимпийски спорт” от 2,5 да стане 3, а „О2 = неолимпийски спорт” - от 1,5 става 2.
По предложение на председателя на Общинския съвет Мартин Митев бяха направени промени и в чл. 16, Глава IV - „Ред за финансово подпомагане“ / Финансово подпомагане на колективни спортове. Текстът касае документите, които клубовете подават по Наредбата пред местната администрация. С цел облекчаване реда на кандидатстване местният парламент гласува да отпадне изискване на документите по т. 1 - удостоверение за актуално състояние, т.2 - отчет на спортния клуб за получени и разходвани средства от Община Плевен за предходната година /същият се изискват по друг ред от местната администрация/, т.7 - удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение за липса на задължения към Община Плевен, и т.8 - копие на удостоверение, че спортния клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации. 
С оглед направените промени в Наредба №33 бе взето решение и за  удължаване на срока за прием на документите за финансово подпомагане на спортните клубове от Общината за тази година. „Съгласно действащите текстове в Наредбата, заинтересованите спортни клубове с ДЮШ, осъществяващи спортна дейност на територията на община Плевен подават заявления за финансово подпомагане ежегодно, в срок до 31 януари. Тъй като направените днес промени в Наредба №33 ще влязат в сила в 7-дневен срок, предлагам да удължим срока за прием на документите от спортните клубове тази година до 28 февруари“, обяви Мартин Митев.
Предложените промени в Наредба №33 бяха приети днес с 37 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

 
Представиха годишния отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Януари 2018 14:41
sesia012018 2Общо 13 сделки с общински недвижими имоти на стойност 709 408 лв. е реализирала Община Плевен през 2017 година. Организираните през годината търгове са 23 за продажбата на 22 общински недвижими имоти и един търг за учредяване право на строеж. Това става ясно от отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за 2017 г., представен днес пред Общинския съвет на Плевен от кмета на Общината Георг Спартански. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ежегодно кметът на Общината изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред посочен в цитираните по-горе два нормативни документа.
Относно придобитите от Община Плевен имоти през годината бе отчетено, че с решения на Министерския съвет на Плевен са прехвърлени безвъзмездно в собственост имотите на четири професионални гимназии - ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор", ПГ „Захарий Зограф" и ПГ по лозарство и винарство „Ал.Стамболийски". Общината получи безвъзмездно и бившата „Ветеринарна лечебница", която се преустройва в приют за бездомни кучета. През периода са заснети, нанесени в кадастралната карта и подадени за актуване поземлените имоти, сградите и съоръженията на Регионалния център за управление на отпадъците. Отчуждени са и части от два имота на ул. „Св. Климент Охридски" №6 и №8 с обща площ 278кв.м на цена 24 000 лв., чрез принудително отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост. Терените са за изграждане на тротоар - публична общинска собственост.
От информацията, представена днес пред съветниците, стана ясно, че през 2017 г. общинското предприятие "Жилфонд" е реализирало приходи от 1 225 311 лв., което е с 2% по-малко от предходната година, при план 1 260 700 лв. Приходите от жилищни наеми през периода са 346 708 лв., от нежилищни - 358 677 лв., наемите на терени за годината са общо 269 298 лв.
Приходите от дейността на ОП "Център за градска мобилност" - Плевен за годината са в размер на 1 318 823лв. (с 11% повече от предходната година, при план 1 200 000лв.). Приходите от Автогарата през годината са 506 465 лв., от паркинги и синя зона - 603 441 лв., приходите от други наематели - 109 009 лв., постъпленията от санкции през годината са 84 276 лв.
През 2017 г. ОП "Акварел" има приходи от 185 081 лв., което е с 8% по-малко от предходната година, при план 310 000 лв. Постъпленията от Зоопарка са 65 401 лв.
Реализираните през годината приходи от наеми на нежилищни имоти и право на поставяне на преместваеми обекти - павилиони в кметствата на Община Плевен от всички действащи до момента договори са 52187 лв. с ДДС. Това е с 18% по-малко от предходната година, при план 70 000 лв., става ясно от отчета. В него се посочва още, че приходите от концесии през периода са 68 813 лв., а от наемите на земеделски земи и от продажба на дърва - 1287 007 лв. (с 13% повече от предходната година, при план 1 503 000 лв ). От организираните през 2017 г. общо 23 търга  за продажба на 22 общински недвижими имоти и един за учредяване право на строеж, 10 не са проведени поради липса на кандидати.
През годината са сключени 8 договора за безвъзмездно право на ползване на общински имоти, след решения на Общинския съвет. Към 31 декември 2017г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 12 474 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 013 акта, като през отчетния период са съставени 560 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на град Плевен и землищата на всички населени места в общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.
Отчетът за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за 2017 г. бе приет от Общинския съвет с 37 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 510
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти