Начало Общество Политика
22 Февруари 2019 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 21 Февруари 2019 17:08
Четвъртък, 21 Февруари 2019 16:22
Четвъртък, 21 Февруари 2019 15:41
Четвъртък, 21 Февруари 2019 15:26
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Публичното обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2019 г. ще е на 8 януари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 02 Януари 2019 12:46
obshtina-plevenПубличното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17:30 часа в зала „Гена Димитрова” - Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2.
Материалите за обсъждане предстои бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен - www.pleven.bg.
Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2019 година могат да се подават, съгласно чл. 30 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 (до зала „Катя Попова”) и на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до 06.01.2019 г.
Последно променен на Сряда, 02 Януари 2019 21:48
 
Областният информационен център продължава дейността си през следващ тригодишен период Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Декември 2018 17:52
OITsНа 21 декември 2018 г. в Заседателната зала на Община Плевен се проведе заключителната пресконференция по проект Областен информационен център, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проектните дейности. Периодът на изпълнение беше 37 месеца, от 13.12.2015 г. до 31 декември 2018 г., а размерът на безвъзмездна финансова помощ – 500 000 лв.
На пресконференцията присъстваха екипът по организация и управление на проекта с ръководител – Стефан Милев, заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”, и персоналът на ОИЦ – Плевен с управител Игнат Димитров, експерт Комуникация и информация Николета Минчева, експерт логистика и информация – Костадин Киров и експерт Информационно обслужване – Зоя Божкова.
Основна задача на експертите, работещи в Центъра, е осигуряването на прозрачност и обезпечаването на навременна информация на потенциалните кандидати за подкрепа от европейските фондове. През последните три години екипът на ОИЦ – Плевен, насочи своите усилия към сътрудничество с бизнеса в 11-те общини в Плевенска област и работи проактивно за създаване на среда на информираност според спецификата на актуалните възможности за подпомагане със средства от ЕСИФ. Организира редица инициативи за осъществяване на обмяна на опит между предприятията във връзка с кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на проекти. Целта на експертите е да подпомогнат малките и средните предприятия да направят първа стъпка към анализ на нуждите си и да вземат евентуално решение за участие в подходяща процедура от оперативните програми.
През тригодишния период на проекта 1 553 клиента са потърсили мнението на експертите – на място в офиса, по имейла или по телефона, по 1 989 въпроса. Близо 600 от запитванията са свързани с Програмата за развитие на селските райони, 380 - с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а около 500 от въпросите не попадат в обхвата на актуалните оперативни програми и са насочени към други възможности за финансиране от Европейския съюз или други донори.
Традиция са ежегодните инициативи в рамките на националните и общоевропейски кампании, както и тридневните фестивали на еврофондовете в Плевен. 112 са всички събития, организирани от ОИЦ – Плевен през последния тригодишен период. 3 903 участника са се включили в тях.
Областният информационен център ще продължи своята дейност в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г., информира присъстващите ръководителят на проекта Стефан Милев. Средствата за неговото функциониране ще бъдат осигурени по Процедура BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Екипът по проекта подготвя проектно предложение, което трябва да бъде депозирано до 15.01.2019 г. чрез ИСУН 2020 за оценка и сключване на договор за БФП.
Последно променен на Четвъртък, 27 Декември 2018 17:56
 
Плевен ще кандидатства за кредит само за ремонт на площад „Свобода“ и на Автогарата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 20 Декември 2018 14:16
ObS sesiya3След дебат, продължил над два часа, Общинският съвет в Плевен даде съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД и Сосиете Женерал Експресбанк АД - съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 5 341 777,00 лв. Съветниците подкрепиха предложението само в частта му за основен ремонт на пл. „Свобода" и пешеходната улица „Васил Левски" - от пл. „Свобода" до пл. „Стефан Стамболов", и ремонт на Автогара Плевен. В решението отпадна възможността със заема да се финансира проект за изграждане на площадка за скейтборд в района на чешма „Балаклия". Окончателното решение за поемане на дългосрочен дълг за ремонт на площад „Свобода“ и Автора Плевен бе прието с 31 гласа „за“ и 7 “въздържал се“, без да има гласове "против".
Дебатът по точката започна към 11 часа с представянето й от кмета на Общината Георг Спартански в качеството му на вносител, като бяха изтъкнати съответните мотиви и съображения за всеки един от трите обекта в предложението. Припомнено бе, че по същото бе проведено и над 3-часово обществено обсъждане. При последвалите изказвания от страна на общинските съветници от различните групи се чуха много въпроси, както и различни мнения - от категорична подкрепа за искането за заем до позиции против Община Плевен да поема в момента подобен дълг. Част от позициите бяха и в подкрепа само на два от предложените три обекта - ремонт на пл. „Свобода" и на Автогара Плевен, и против да се тегли заем за изграждане на скейтборд площадка в града. По предложение на председателя на местния парламент Мартин Митев всеки един от трите проекта, включени в предложението, бе подложен на отделно гласуване. Така съветниците подкрепиха финансирането чрез поемане на дългосрочен дълг само на два от тях - на пл. „Свобода" и на Автогара Плевен, и отхвърлиха проекта за финансирането на площадката за скейтборд на „Балаклия“.
Съгласно решението на Общинския съвет от днес, дългът ще бъде поет с договор за общински заем с начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община Плевен. Срокът за усвояване на кредита е 12 месеца след датата на сключване на договора, а срокът на самия кредит - до 10 години, считано от датата на пълното му усвояване. Записаният гратисен период по главница е за периода на усвояване. Главницата по кредита ще се изплаща на равни месечни вноски, първата от който е дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период.
Последно променен на Четвъртък, 20 Декември 2018 17:22
 
Промилите за такса смет в Плевен остават непроменени Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 20 Декември 2018 16:06
smetОбщински съвет - Плевен прие на днешното си заседание План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2019 година. Такса битови отпадъци остава без промяна и през новата година, в размерите, приети от местния парламент с решение от 21 декември 2015 година.
Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, годишният размер на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място с решение на Общинския съвет на база на приета План-сметка. План-сметката включва необходимите разходи за: събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третирането им, както и закупуване на съдове за съхраняване; проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; почистване на териториите, предназначени за обществено ползване. Действащите размери на такса битови отпадъци, определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, които остават в сила и за календарната 2019 година, са както следва:
- за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
- за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
За останалите населени места с организирано сметоизвозване:
-         за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
-         за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
-         за Кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.
Съгласно текстове от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа не се събира „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем…“
В План-сметката са записани прогнозните приходи и посочени разходите от такса „смет“ за 2019 година. Приходите от таксата за 2019 г. са в размер на 6 800 000 лв. В раздел „Разходи“ общата сума е 11 582 000 лв. От тях 3 240 000 лв. са за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци. За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, посочената прогнозна сума е съответно 2 076 000 лв., а за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината ще са нужни 3 400 000 лв.
 
Вероника Георгиева получи сертификат за „стаж“ в Общинския съвет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 20 Декември 2018 12:11
Obs-BeronikaПредседателят на Общински съвет в Плевен Мартин Митев връчи официално сертификат на единадесетокласничката Вероника Георгиева от ДФСГ „Интелект“ за изкаран едномесечен „стаж“ в местния парламент. „Пожелавам на Вероника да е здрава, все така активна по всички въпроси, които касаят младите хора и родния ни Плевен. Убеден съм, че един ден ние ще видим Вероника като съветник в тази зала“, обърна се Мартин Митев към девойката. Тя получи и подаръци, един от които е книгата "Левски: Другото име на свободата".
В последния месец Вероника участва в работата на Общинския съвет като присъства на заседанията на постоянните комисии по „Образователна политика и читалищна дейност”, „Младежки дейности, спорт и туризъм” и „Устройство на територията, екология и земеделие”, присъства в извънредното заседание на съветниците на 6 декември, бе сред гостите на честването на 10 декември - Ден на освобождението на Плевен от турско робство и на признателността на гражданите към загиналите за неговото освобождение. На днешното заседание Вероника внесе и свое питане до кмета на Общината Георг Спартански, като постави въпроси, касаещи бъдещето на младите хора в Плевен.
Вероника Георгиева получи възможност да участва в работата на Общински съвет – Плевен в рамките на проект „Съветникът“, иницииран от най-младия съветник в местния парламент Йордан Грижов. Проектът бе насочен към ученици от 11 и 12 клас, които имаха възможност да изпратят свои разработки на тема „Плевен в моите очи“ с идеи какво е нужно на града и как то трябва да случи. След обсъждане с преподавателите от Катедра „Политически науки“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бяха определени петима фаворити - Дамян Господинов - ученик в 11 клас от СУ „Иван Вазов“, Жанин Ал-Шаргаби - ученичка в 12 клас на СУ „Иван Вазов“, Георги Кривошийски - ученик в 12 клас на СУ „Иван Вазов“, Виктория Маринова - ученичка 11 клас в ДФСГ „Интелект“ и "Съветникът" - Вероника Георгиева от 11 клас на ДФСГ „Интелект“. Петимата бяха представени официално на ноемврийското заседание на Общинския съвет, когато получиха и своите грамоти от председателя на местния парламент Мартин Митев.
В резултат на сътрудничеството с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Дамян, Жанин, Георги, Виктория и Вероника имат възможност да бъдат приети без изпит в специалност „Политология” на вуза.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 554
Фейсбук коментари
Сподели статията