Начало Общество Политика
21 Февруари 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Вторник, 20 Февруари 2018 17:24
Вторник, 20 Февруари 2018 17:12
Вторник, 20 Февруари 2018 17:01
Вторник, 20 Февруари 2018 14:24
Валути
РЕКЛАМА
Политика
В Бюджет`2018 приходите от такси са за близо 10 милиона, а от данък върху имоти – малко на 8 милиона лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 15 Януари 2018 12:20
ObS obsajdane„Бюджетът на Община Плевен за 2018 година е консервативен, съставен е на база не на кухи свръхочаквания, а на реални разчети за приходи и разходи”. Това каза кметът Георг Спартански на проведеното в зала „Гена Димитрова” обществено обсъждане на параметрите на Бюджета за тази година. „Винаги ножицата между обществени очаквания и административни възможности е широко отворена и още много години ще минат, докато очакванията се доближат до възможностите за тяхната реализация. Има два подхода, когато правиш общинска политика – единият е да казваш нещата такива, каквито са, а другият – да си служиш с красиви лъжи. Аз мисля, че е по-честно, не унижава и не обижда интелекта на хората, когато им казваш реалното положение. Нищо не идва наготово и всички трябва да сме наясно, че когато правиш разходната част, преди това трябва да си направил приходната. Постарали сме се да направим реални и разумно планирани приходи и на тяхна база – реални и разумни разходи”, каза още кметът Спартански.
Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2018 год. е 87 472 126 лв. Приходите от държавни дейности са 52 872 216 лв., а местните приходи - 34 599 910 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти - 8 100 000 лева, следван от данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин. Планираните неданъчни приходи са в размер на 13 496 300 лева. От тях от общински такси са 9 766 300 лв., доходи от собственост - 3 632 000 лв.
Целевата държавна субсидия за капиталови разходи е 1 456 400 лв., което е недостатъчно, за да се изпълнят очакванията на гражданите за ремонти. Сумата, разделена на броя население в Община Плевен, прави по 10 лв. на човек при цена за асфалтиране на квадратен метър улица от 60-70 лв., направи сравнение г-н Спартански. Обобщените до момента заявки за ремонт на улици вече са за още около 2,5 млн. лв. На този етап не са заложени средства за належащия ремонт на Автогарата, за който ще са необходими около 1,5 млн. лв., за изграждане на постоянния приют за кучета – около 1 млн. лв., за основен ремонт на централната пешеходна зона от пл. „Свободата” до ДКТ „Иван Радоев” – около 2 млн. лв., за преобразяване на пространството около чешма Балаклия и изграждане на скейтпарк. Воден е принципен разговор за отпускане на заем от фонд JESSICA за интервенциите на Автогарата, друг вариант е за всички обекти да се изтегли инвестиционен заем. „Можем да си го позволим, сумата няма да е голяма, финансите на Общината са стабилни. Това, обаче, ще зависи от приходите ни, от финансовата дисциплина, каквато гарантирано има и ще има”, беше категоричен кметът Спартански.
Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2018 година, са в размер на 47 392 847 лв. Най-големи традиционно са за функция Образование - 35 234 410 лв., следвана от Здравеопазване – 3 988 377 лв. За събития в сферата на културата са предвидени 2 693 470 лв., за социални грижи – 2 375 730 лв. Бюджетът на малките населени места през 2018 година е увеличен с общо над 215 хил. лв., а за по-справедливото му разпределяне е приложен нов подход чрез прилагане на натурални показатели - брой жители и дължина на уличната мрежа, строителни граници на населеното място, категоризация на населените места в Република България съгласно Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обектите в Капиталовата програма на Община Плевен предстои да се одобрят от общинските съветници на предстоящата на 25 януари сесия при обсъждането на Бюджета. Инвестиционните намерения са в размер на около 4 млн. лв.
„Към всички се обръщам с апел да си направим сметка кое ни излиза по-евтино – дали да даваме грешни пари на фона на огромните финансови необходимости, за да чистим нерегламентирани сметища, да възстановяваме щетите и последици от лошото домашно възпитание на индивиди, които не могат да бъдат приобщени към местния социум или тези спестени пари от ремонт на изпочупени уреди и детски площадки, от чистене на незаконни сметища да бъдат насочени към инфраструктурата в общината. Ако ние сме по-отговорни и не смятаме, че някой друг ни е длъжен, общите ни пари няма да заминават за отстраняване последиците от нечия глупост или липса на възпитание. По-евтино, лесно и интелигентно е да опазваме обществения ресурс. Всички предложения на граждани, които са постъпили или ще постъпят в писмен вид, ще предоставим на вниманието на Общински съвет – Плевен, заедно с проекторешението за Бюджета и подробните разчети и приложения. Вярвам, че ще направим максималните усилия без излишно политизиране да вземем най-добрите решения, да завършим 2018-а по достоен начин и след година градът да изглежда по-добре, отколкото в момента. С малки стъпки, но в правилната посока – по-напред и леко по-нагоре, за да има натрупване на резултат – в това виждам смисъла на нашите усилия”, обобщи г-н Спартански.
Последно променен на Понеделник, 15 Януари 2018 13:37
 
Приета бе подробната инвестиционна програма на ВиК оператора Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 15 Януари 2018 11:17
ViK operator2018С пълно мнозинство при кворум от 93% на свое извънредно заседание днес Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД Плевен, прие подробната инвестиционна програма на ВиК оператора, която е информационно достъпна на сайта на областна администрация Плевен.
В качеството си на председател на ВиК Асоциацията областният управител на Област Плевен Мирослав Петров запозна присъстващите с дневния ред и мандата, с който МОСВ и МРРБ го упълномощават да представлява и защитава държавните интереси в рамките на Асоциацията по ВиК.
На заседанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с изпълнението на Договора за стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Предвижда се на всеки три месеца да се провеждат регулярни срещи на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана „ВиК” ЕООД Плевен с оглед дискутиране на актуални въпроси и по-добрата ефективност в работата на Асоциацията.
Последно променен на Понеделник, 15 Януари 2018 13:20
 
2017 за Общинския съвет в Плевен - 371 решения в по-малко от 62 часа заседания и 8 питания на съветници Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Януари 2018 12:08
ObS zasedanieОбщо 382 точки, 8 от които питания на съветници по различни теми, е обсъждал през 2017 г. Общинският съвет на Плевен. Приетите решения от местния парламент през годината са 371 на брой, показва справка с протоколите за изминалата година.
Най-дългото заседание на Общински съвет - Плевен през изминалата една година е било през януари - 9 часа и 12 минути, при дневен ред от 26 точки. Януарската сесия обичайно включва обсъждане на проектобюджета на Общината за новата календарна година, отчет на резултатите от управление и разпореждане с общинска собственост за старата и обсъждане на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за новата, коментира председателят на местния парламент Мартин Митев.
През годината съветниците са имали и второ продължително заседание - на 26 октомври. Тогава за 9 часа са приети решения по 47 точки. Това е сесията и с най-обемен дневен ред за 2017-а.
Най-краткото заседание на Общински съвет - Плевен през 2017 г. е продължило само час. Той е свикано извънредно на 13 юли при дневен ред от една единствена точка.
Обобщената справка за 2017 г. показва, че общинските съветници на Плевен са заседавали общо 61 астрономически часа и 37 минути. Толкова е общата продължителност на свиканите през годината 14 заседания на местния парламент - 12 редовни, проведени в последния четвъртък на месеца, и 2 свикани извънредно (на 13 юли и 7 ноември). Справката не включва проведените месечни заседания на постоянните комисии.
Съгласно чл.43, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., Общинският съвет заседава през целия си мандат най-малко веднъж месечно, всеки последен четвъртък от месеца, освен ако важни въпроси не налагат свикването му в друг ден от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на Общинския съвет може да определи друга близка дата за неговото провеждане.
Последно променен на Сряда, 10 Януари 2018 12:09
 
Днес е публичното обсъждане на бюджета Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 12 Януари 2018 09:04
obshtina-plevenПубличното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2018 година ще се проведе на 12 януари 2018 г. Това се прави на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” /гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/.
Материалите за обсъждане са публикувани на електронната страница на Община Плевен, на адрес: https://pleven.bg/bg/publichno-obsazhdane-na-byudzhet-2018.
 
Община Плевен увеличава капацитета на Домашния патронаж Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 09 Януари 2018 16:44
dom patronaj plevenУвеличаваме с  33% капацитета на Общинския домашен социален патронаж, съобщи по време на редовното оперативно заседание в Община плевен кметът Георг Спартански. Така общият брой на ползвателите на услугата ще се увеличи от 300 на 400. Редом с това отново се въвежда и допълнителна възможност – почистване на домовете на потребителите, основно възрастни самотно живеещи хора. 
Заявления се приемат целогодишно, с предимство са лицата с решения от ТЕЛК, военнопострадалите и военноинвалидите. Таксата се определя в зависимост от избрания вариант на хранене.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 505
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти