Начало Общество Политика
22 Юли 2018 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 21 Юли 2018 13:33
Събота, 21 Юли 2018 10:13
Петък, 20 Юли 2018 14:27
Петък, 20 Юли 2018 13:03
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Георг Спартански: Участието ми в президентската делегация в Русия е висока оценка за Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 30 Май 2018 11:18
poseshtenie-moskvaПоканата за участието ми в президентската делегация, която посети Русия в дните 21 и 22 май т.г., е не само чест за мен, а и признание за Община Плевен, коментира дни след завръщането си кметът Георг Спартански. И от българска, и от руска страна високо се оценяват събитията, посветени на 140-годишнината от Плевенската епопея под патронажа на Президента Румен Радев, с които беше изпълнена цялата 2017 г., както и тяхната кулминация - тържествения ритуал на 10 декември. Плевен пази паметта за общата ни история чрез десетките паметници на признателност, за поддръжката на които Община Плевен полага непрестанни усилия, е мнението и на двете страни. Пореден пример е предстоящият ремонт на знакови места като Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”, къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” и бул. „Скобелев”, за който Община Плевен направи постъпки и получи целева държавна субсидия, допълни кметът.

След посещението очаквам нови положителни новини за града ни, свързани с активизирането на културно-историческия туризъм, още по-широко популяризиране на достойнствата му и разширяване на отношенията с руската страна, категоричен беше Георг Спартански.

 
ОбС - Плевен ще заседава в четвъртък по 28 точки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 29 Май 2018 11:18
sesia 29062017 2Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък /31 май/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от общински съветници.
Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за промяна на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Причините, налагащи промените, са с цел съответствие на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, подобряване ефективността на административно наказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.
На предстоящото заседание ще се обсъжда и Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Програмата се внася във връзка с изпълнението на задължения от Закона за закрила на детето и от Правилника за прилагането му.  
Под номер четири в дневния ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят следните търговски дружества с общинско участие: „ДКЦ II - Плевен" ЕООД, „ДКЦ III - Плевен" ЕООД, „Дентален център I - Плевен" ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Инжстрой" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД и "Тибор" ЕАД.
Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, по схема, съгласувана от Главния архитект на Общината. Предвидените позиция са за машини за сладолед и пуканки, площадка за детски атракциони с батут и въртележки, позиции за продажби на детски играчки.
Предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от Договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100 % от капитала на „ДКЦI - Плевен" ЕООД, е точка 6 на заседанието.
Общински съвет - Плевен предстои ще вземе решение и по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей. Предложението за това е постъпило от директора на музея и е съгласувано с Министерството на културата.
В Културния календар на Община Плевен за тази година е планирано провеждането на театрален куклен фестивал „Шарено петле". С фестивала се възстановява Международният куклен фестивал „Хора и кукли", чието провеждане е прекъснато преди 27 години. В тази връзка общинските съветници трябва да приемат статут на фестивала Фестивалът „Шарено петле". В предложението се посочва, че той ще се провежда в Плевен всяка година през първата половина на м. юли в рамките на не по-малко от 4 дни. Организатори са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев".
Местният парламент ще обсъжда в четвъртък и предложение за временно осигуряване на средства от общинския бюджет за партньорски проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020 г.” със срок на изпълнение 36 месеца.
Последните две точки от предложения дневен ред са питания от общинските съветници Диана Данова и Цветко Цветков.

 
Постоянните комисии към Общинския съвет заседават на 28 и 29 май Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Май 2018 10:10
1obs-pleven gerbПостоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават следващата седмица - на 28 и 29 май. Две от тях - ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, този месец ще обсъждат финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.
Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2018-g.
28 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70 по дневен ред от 11 точки. Първа точка е предложения за промени на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Комисията ще разгледа още: предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласувана от Главния архитект на Общината; предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на Регионалния исторически музей; отчет за изпълнение на решения на Общинския съвет; др.  
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Комисията ще обсъждат промени в общинската Наредба №3; предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти по предварително одобрена схема; предложения за подробни устройствени планове; др.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Съветниците ще разгледат предложение за продажба на самостоятелен обект в сградата на бившата „Клинична лаборатория” на ул.”Панега” № 28а. За обсъждане в Комисията влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 година.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 9 точки. Първа точка е предложение за промени на общинската Наредба №3. И още: предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусна линия Плевен - Свищов от Републиканската транспортна схема, квота на Община Плевен; молба от инж. Ангел Несторов - управител на ЕООД ”Тролейбусен транспорт” за промяна в програмата на дружеството. За обсъждане влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.  
29 МАЙ /ВТОРНИК/
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 г.; предложение за дейността на „Дентален център 1 - Плевен”; предложение за отпускане на персонална пенсия.
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Сред тях са предложение за проект за уличен водопровод по ул. „Българска авиация“ в Плевен; продажба на недвижим имот по плана на с. Буковлък; отдаване под наем на имот на бул. Русе; др.
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки - актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей, предложение за Статут на куклен фестивал „Шарено петле” - Плевен, уведомление относно откриване паметника на Емил Димитров и предложение от читалищното настоятелство на НЧ”Съгласие - 1869”. 
Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 31 май /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от съветници.

ОбС - Плевен

 
След Бурса ще ставаме побратими с община Газиосманпаша в Истанбул Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Май 2018 17:14
Turcia poslanikНовият посланик на Република Турция у нас Н. пр. д-р Хасан Улусой посети Плевен, придружаван от генералния консул на южната ни съседка в Пловдив г-н Хюсеин Ергани. Те се срещнаха с кмета Георг Спартански и председателя на Общинския съвет Мартин Митев. Основна тема на разговорите беше възходящото развитие на съвременните отношения между България и Турция, а в техния контекст и сътрудничеството между Плевен и Бурса, както и предстоящото установяването на партньорство между община Газиосманпаша, Истанбул, и града ни.
Страните ни имат широка основа за разширяване на бизнесконтактите и стимулиране на нови инвестиции, както и за активизиране на историческия, културния и здравния туризъм, подчерта посланик Улусой. Плевен е много важен регион със своя потенциал, затова и едно от първите ми посещения е именно тук. Считам, че тук е мястото за провеждане на голям икономически форум идната година, на който могат да бъдат поканени и представители от други балкански държави, допълни дипломатът.
Георг Спартански разказа за плановете за възстановяване на партньорските отношения с Бурса, обсъдени с представители на турската община, гостували в Плевен по повод празника на града 15 май, а също и за реализацията на процедурата за побратимяване с община Газиосманпаша. От своя страна той заяви готовност за изпълване на двустранните ни отношения с конкретни начинания. В потвърждение на намеренията и в знак на уважение Георг Спартански връчи на Н. пр. д-р Хасан Улусой почетен плакет на Община Плевен.
Последно променен на Петък, 25 Май 2018 17:15
 
ОбС Плевен прие решение краткосрочен дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Май 2018 11:13
sesia 22052018Общински съвет - Плевен прие днес, на извънредно заседание само с една точка решение за удължаване срока на договор за кредит на Общината с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“. Решението видът на дълга от краткосрочен да стане дългосрочен подкрепиха 27 от общинските съветници, 9 гласуваха „въздържал се“. Точката бе единствена в дневния ред на заседанието.
С Решение №530 от 30.03.2017 г. Общинският съвет е дал съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020г.“. Максималният размер на дълга, който може да бъде поет е 3 407 060,00 лв. при срок за погасяване  до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.
В изпълнение на така взето решение е сключен Договор за кредит от 11.07.2017 г. в размер на 3 407 060 лв., със срок за усвояване до 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. По искане от страна на длъжника - Община Плевен, страните са се съгласили и на 30.10.2017 г. е подписан Анекс №1 към договора за кредит, с който е удължен срока за усвояване на кредита до 30.11.2017 г., като всички останали клаузи остават без промяна. Към момента от така разрешения кредит са усвоени 3 216 418,12 лв., информира при представяне на предложението зам.-кметът Милен Яков - временно изпълняващ длъжността кмет. На заседанието бе пояснено още, че след консултации с експерти от ФЛАГ относно възстановяване на средствата от ползвания заем и възможността Община Плевен да кандидатства за отпускане на нов, необходим за окончателно плащане по проекта, е предложен вариант срокът на договора за сегашния заем да бъде удължен чрез трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен заем.
При представяне на предложението бяха поставени конкретни въпроси и изказани различни мнения от страна на общинските съветници.
След обсъждане Общинският съвет гласува Решение №530 от 30.03.2017 г. да бъде изменено в частта на т.1 „Условия за погасяване" както следва:
-        Вид на дълга - било „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем", става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем"
-        Срокът за погасяване - било „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване", става - до 25.09.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване".
Решението на Общински съвет - Плевен видът на общинския дълг от краткосрочен да стане дългосрочен ще бъде представено на заседание на Управителния съвет на ФЛАГ на 25 май.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 527
Фейсбук коментари
Сподели статията