Начало Общество Политика
23 Юни 2018 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 23 Юни 2018 14:44
Събота, 23 Юни 2018 13:37
Петък, 22 Юни 2018 10:59
Петък, 22 Юни 2018 10:56
Валути
РЕКЛАМА
Политика
ОбС - Плевен ще заседава в четвъртък по 28 точки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 29 Май 2018 11:18
sesia 29062017 2Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък /31 май/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от общински съветници.
Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за промяна на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Причините, налагащи промените, са с цел съответствие на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, подобряване ефективността на административно наказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.
На предстоящото заседание ще се обсъжда и Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Програмата се внася във връзка с изпълнението на задължения от Закона за закрила на детето и от Правилника за прилагането му.  
Под номер четири в дневния ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят следните търговски дружества с общинско участие: „ДКЦ II - Плевен" ЕООД, „ДКЦ III - Плевен" ЕООД, „Дентален център I - Плевен" ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Инжстрой" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД и "Тибор" ЕАД.
Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, по схема, съгласувана от Главния архитект на Общината. Предвидените позиция са за машини за сладолед и пуканки, площадка за детски атракциони с батут и въртележки, позиции за продажби на детски играчки.
Предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от Договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100 % от капитала на „ДКЦI - Плевен" ЕООД, е точка 6 на заседанието.
Общински съвет - Плевен предстои ще вземе решение и по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей. Предложението за това е постъпило от директора на музея и е съгласувано с Министерството на културата.
В Културния календар на Община Плевен за тази година е планирано провеждането на театрален куклен фестивал „Шарено петле". С фестивала се възстановява Международният куклен фестивал „Хора и кукли", чието провеждане е прекъснато преди 27 години. В тази връзка общинските съветници трябва да приемат статут на фестивала Фестивалът „Шарено петле". В предложението се посочва, че той ще се провежда в Плевен всяка година през първата половина на м. юли в рамките на не по-малко от 4 дни. Организатори са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев".
Местният парламент ще обсъжда в четвъртък и предложение за временно осигуряване на средства от общинския бюджет за партньорски проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020 г.” със срок на изпълнение 36 месеца.
Последните две точки от предложения дневен ред са питания от общинските съветници Диана Данова и Цветко Цветков.

 
След Бурса ще ставаме побратими с община Газиосманпаша в Истанбул Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Май 2018 17:14
Turcia poslanikНовият посланик на Република Турция у нас Н. пр. д-р Хасан Улусой посети Плевен, придружаван от генералния консул на южната ни съседка в Пловдив г-н Хюсеин Ергани. Те се срещнаха с кмета Георг Спартански и председателя на Общинския съвет Мартин Митев. Основна тема на разговорите беше възходящото развитие на съвременните отношения между България и Турция, а в техния контекст и сътрудничеството между Плевен и Бурса, както и предстоящото установяването на партньорство между община Газиосманпаша, Истанбул, и града ни.
Страните ни имат широка основа за разширяване на бизнесконтактите и стимулиране на нови инвестиции, както и за активизиране на историческия, културния и здравния туризъм, подчерта посланик Улусой. Плевен е много важен регион със своя потенциал, затова и едно от първите ми посещения е именно тук. Считам, че тук е мястото за провеждане на голям икономически форум идната година, на който могат да бъдат поканени и представители от други балкански държави, допълни дипломатът.
Георг Спартански разказа за плановете за възстановяване на партньорските отношения с Бурса, обсъдени с представители на турската община, гостували в Плевен по повод празника на града 15 май, а също и за реализацията на процедурата за побратимяване с община Газиосманпаша. От своя страна той заяви готовност за изпълване на двустранните ни отношения с конкретни начинания. В потвърждение на намеренията и в знак на уважение Георг Спартански връчи на Н. пр. д-р Хасан Улусой почетен плакет на Община Плевен.
Последно променен на Петък, 25 Май 2018 17:15
 
ОбС Плевен прие решение краткосрочен дълг на Общината към ФЛАГ да стане дългосрочен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Май 2018 11:13
sesia 22052018Общински съвет - Плевен прие днес, на извънредно заседание само с една точка решение за удължаване срока на договор за кредит на Общината с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“. Решението видът на дълга от краткосрочен да стане дългосрочен подкрепиха 27 от общинските съветници, 9 гласуваха „въздържал се“. Точката бе единствена в дневния ред на заседанието.
С Решение №530 от 30.03.2017 г. Общинският съвет е дал съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020г.“. Максималният размер на дълга, който може да бъде поет е 3 407 060,00 лв. при срок за погасяване  до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.
В изпълнение на така взето решение е сключен Договор за кредит от 11.07.2017 г. в размер на 3 407 060 лв., със срок за усвояване до 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. По искане от страна на длъжника - Община Плевен, страните са се съгласили и на 30.10.2017 г. е подписан Анекс №1 към договора за кредит, с който е удължен срока за усвояване на кредита до 30.11.2017 г., като всички останали клаузи остават без промяна. Към момента от така разрешения кредит са усвоени 3 216 418,12 лв., информира при представяне на предложението зам.-кметът Милен Яков - временно изпълняващ длъжността кмет. На заседанието бе пояснено още, че след консултации с експерти от ФЛАГ относно възстановяване на средствата от ползвания заем и възможността Община Плевен да кандидатства за отпускане на нов, необходим за окончателно плащане по проекта, е предложен вариант срокът на договора за сегашния заем да бъде удължен чрез трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен заем.
При представяне на предложението бяха поставени конкретни въпроси и изказани различни мнения от страна на общинските съветници.
След обсъждане Общинският съвет гласува Решение №530 от 30.03.2017 г. да бъде изменено в частта на т.1 „Условия за погасяване" както следва:
-        Вид на дълга - било „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем", става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем"
-        Срокът за погасяване - било „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване", става - до 25.09.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване".
Решението на Общински съвет - Плевен видът на общинския дълг от краткосрочен да стане дългосрочен ще бъде представено на заседание на Управителния съвет на ФЛАГ на 25 май.

 
Постоянните комисии към Общинския съвет заседават на 28 и 29 май Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Май 2018 10:10
1obs-pleven gerbПостоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават следващата седмица - на 28 и 29 май. Две от тях - ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, този месец ще обсъждат финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.
Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2018-g.
28 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70 по дневен ред от 11 точки. Първа точка е предложения за промени на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Комисията ще разгледа още: предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласувана от Главния архитект на Общината; предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на Регионалния исторически музей; отчет за изпълнение на решения на Общинския съвет; др.  
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Комисията ще обсъждат промени в общинската Наредба №3; предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти по предварително одобрена схема; предложения за подробни устройствени планове; др.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Съветниците ще разгледат предложение за продажба на самостоятелен обект в сградата на бившата „Клинична лаборатория” на ул.”Панега” № 28а. За обсъждане в Комисията влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 година.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 9 точки. Първа точка е предложение за промени на общинската Наредба №3. И още: предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусна линия Плевен - Свищов от Републиканската транспортна схема, квота на Община Плевен; молба от инж. Ангел Несторов - управител на ЕООД ”Тролейбусен транспорт” за промяна в програмата на дружеството. За обсъждане влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.  
29 МАЙ /ВТОРНИК/
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 г.; предложение за дейността на „Дентален център 1 - Плевен”; предложение за отпускане на персонална пенсия.
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Сред тях са предложение за проект за уличен водопровод по ул. „Българска авиация“ в Плевен; продажба на недвижим имот по плана на с. Буковлък; отдаване под наем на имот на бул. Русе; др.
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки - актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей, предложение за Статут на куклен фестивал „Шарено петле” - Плевен, уведомление относно откриване паметника на Емил Димитров и предложение от читалищното настоятелство на НЧ”Съгласие - 1869”. 
Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 31 май /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от съветници.

ОбС - Плевен

 
17 милиона лева за нови тролеи, електронно таксуване в градския транспорт и видеонаблюдение на ключови кръстовища Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 22 Май 2018 15:28
proekt transportДоставка на нови 14 тролейбуси, 2 специализирани сервизни машини, внедряване на Електронна система за таксуване и изграждане на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в града са част от дейностите, които предстои да бъдат реализирани в Плевен в рамките на следващите три години. Те ще бъдат изпълнени по проект „Развитие на интегриран градски транспорт“, който е следваща фаза на работата по интегрирания градски транспорт, реализирана в града през първия програмен период на ОП „Регионално развитие 2007-2013г“. Подробности за предстоящите дейности огласиха на пресконференция в Община Плевен председателят на Общинския съвет Мартин Митев, зам.-кметът Милен Яков, с ресор „Финанси и икономика” и временно изпълняващ длъжността Кмет, ръководителят на проекта Мирослав Илиев и управителят на „Тролейбусен транспорт” ЕООД инж. Ангел Несторов.
Това е най-мащабният проект, който се реализира на територията на Общината по линията на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, информира Милен Яков. Основната цел е постигане на устойчив градски транспорт чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги.
„Именно реализацията на европроекти са възможност през последните години в общините да постъпват свежи средства. В Плевен вече виждаме ползите от реализирания първи етап на проекта за интегриран градски транспорт чрез обновения тролейбусен парк и подменената в основната си част контактна мрежа на тролеите“, каза председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той посочи, че с реализацията на втория етап на проекта в града ще бъдат доставени още 14 нови мотриси от същия клас и изградена система за видеонаблюдение на 16 проблемни кръстовища. „Ще реализираме и още нещо важно - електронна система за таксуване. Смятам, че с това ще затворим кръга от нововъведения в градския транспорт, така че той да подхожда на Плевен като седми по големи град в страната“, заяви Мартин Митев и посочи, че Плевен в момента е сред градовете с най-екологичен градски транспорт.
Общата стойност на проекта е 17 249 286,80 лв., от които европейското съфинансиране е 14 267 147,15 лв., националното - 2 517 731,85 лв. По проекта има и собствено финансиране в размер на 464 407,80 лв.
Първите 7 от новите 14 тролейбуси по проекта пристигат до края на този месец, а останалите 7 се очакват през юни. От старите тролеи ще бъдат запазени само 6 - 1 като музеен експонат, 1 за учебни цели и останалите като резервен вариант.
Относно двете специализирани сервизни машини стана ясно, че те са за ремонт по контактната мрежа и влекач. Едната вече е доставена в града преди броени дни.
Въвеждането на новата електронна система за таксуване се очаква през 2019 г., като тя ще позволи по-голяма гъвкавост при ползване на услугите на градския транспорт. В тази връзка инж. Ангел Несторов съобщи, че в следващите дни ще започне ремонт и на Билетния център на „Тролейбусен транспорт” ЕООД. По тази причина от 15 юни гражданите ще могат да закупуват абонаментни карти за градския транспорт от Билетен център, който ще бъде обособен на територията на Старото тролейбусно депо.
Началото на проекта проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“ бе поставено на 3 април 2017 г., финалът ще бъде на 3 април 2021 г. Реализацията на предвидените дейности ще отнеме 48 месеца.
Последно променен на Вторник, 19 Юни 2018 18:06
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 524
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти