Начало Общество Политика
24 Януари 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Сряда, 24 Януари 2018 10:37
Сряда, 24 Януари 2018 10:35
Сряда, 24 Януари 2018 10:31
Сряда, 24 Януари 2018 10:21
Валути
РЕКЛАМА
Политика
34 жилищни сгради в Плевен са одобрени за безплатно саниране по националната програма Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 04 Януари 2018 16:26
saniraneОбщо 34 са жилищни блока в Плевен одобрени и с осигурено финансиране за безплатно саниране по националната програма за енергийна ефективност. Сградите са на различен етап от процедурите. За 8 от сградите санирането е приключило.
Това стана ясно на декемврийското заседание на Общински съвет - Плевен от отговор на кмета Георг Спартански на питане, внесено от общинския съветник Петя Василева. „Във връзка с големия обществен интерес към санирането на жилищни блокове в град Плевен, отправям следните въпроси: Защо в Плевен беше забавен процесът на саниране на жилищни блокове?; Какъв е броят на вече санираните такива?; Какъв е броят на блоковете, които в момента се обследват или подлежат на обследване след подписан договор с фирми, които ще го извършат? Каква е цялата усвоена сума, предназначена за саниране на жилищни блокове? Кои са фирмите, които са извършили или в момента извършват обследване или ремонтни дейности по жилищни блокове, обект на Програмата за саниране?“, се казва в питането на Петя Василева.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е приета от Министерския съвет през февруари 2015 г.
Досега в Плевен по програмата са усвоени 5 628 997 лева, информира кметът. Първите обществени поръчки в Плевен са започнали през март 2016-а година, като за всяка сграда се провежда поредица от процедури. Всяка от процедурите подлежи на обжалване, което би могло да я отложи с месеци. Документацията е тежка и отнема време.  Какви са данните за санирането към момента за Плевен:
Броят на приключените от външните фирми - изпълнители санирани сгради в Плевен е 8 - три блока в квартал „Дружба“, два в жк „Сторгозия“ и по един на бул. „Христо Ботев“ и на улиците „Константин Величков“ и „Георги Кочев“.
В момента има четири блока с изпълнено енергийно обследване - в квартал „Сторгозия“ и на улиците „Неофит Рилски“, „Тотлебен“ и „Гренадерска“.
За други четири блока се разглеждат оферти по обществената поръчка възлагане на изготвяне на технически паспорт. Сградите са на ул. „Г.Кочев“ и в жк „Сторгозия“ /бл.119 и бл.14/.
Фирмите и сдруженията, ангажирани със санирането досега в Плевен, са от Плевен, София, Добрич, Пловдив, Хасково и Бургас.

 
Представиха отчет за дейността на ДКТ “Иван Радоев“пред Общинския съвет в отговор на питане Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 04 Януари 2018 16:22
dkt-ivan-radoevЗа месеците от януари до ноември на миналата година Община Плевен е превела на ДКТ „Иван Радоев“ - Плевен 178 750 лв., което е 100% от общинската субсидия за периода, съгласно договор между Общината и ДКТ “Иван Радоев“ като държавна институция. Трансферите от Община Плевен за ДКТ “Иван Радоев“ се превеждат ежемесечно, като преводите представляват 1/12 от годишния трансфер.
Информацията беше представена на последното за отминалата година заседание на Общински съвет - Плевен от кмета на Общината, Георг Спартански в отговор на питане, внесено от общинския съветник Цветан Антонов. „Тъй като Община Плевен като съфинансираща страна предоставя на ДТК „Иван Радоев" годишна субсидия в размер на 195 000 лв., получава ли Община Плевен обратна информация за разходването на парите на плевенския данъкоплатец?“, гласи питането, внесено на сесията. В него са визирании още няколко основни въпроса: Как се осъществява контрол по отчет на разходваните общински пари; Колко често директорът на театъра информира Общината за похарчените средства; Ако съществува финансов отчет, за какво точно са похарчени общинските средства; Как ДКТ „Иван Радоев" получава общинската субсидия - на траншове или сумата се превежда изцяло в началото на бюджетната година; Известно ли е дали и колко са дълговете на културния институт към ЧЕЗ, ТЕЦ, ВиК и има ли план за тяхното погасяване?“.
Съгласно договор от 3 май 2017 г. между Община Плевен и ДКТ “Иван Радоев“ като държавна институция, театърът трябва да представя годишен финансов отчет за предоставените през годината общински средства. В отдел „Култура“ е представен отчет от театъра за извършените разходи по дейности за периода до 31 октомври на база на внесеното питане, стана ясно от отговора, представен на заседанието на Общинския съвет. Посочено бе, че съгласно този отчет за изминалите десет месеца за вода, горива, ел.енергия и комуникация разходите на театъра са 64 950 лв., за текущ ремонт и материали - 15 235 лв., за постановъчни материали отчетените разходи са 20 510 лв., за авторско право за постановки - 24 970 лв. За хонорари на артисти, които не са на щат, отчетената сума е в размер на 36 834 лв. Към 31 октомври 2017 г. плевенският театър няма просрочени задължения, информира кметът и посочи, че пълният отчет е от седем страници и той бе предоставен на внеслия питането съветник Цветан Антов.
През м. ноември 2017 г. две от постоянните комисии към Общински съвет - Плевен разгледаха в свои заседания предложение от директора на ДКТ „Иван Радоев“ Васил Василев за финансово подпомагане дейността на плевенския театър и през 2018 г. „Ще сме особено благодарни, ако в лицето на Община Плевен намерим съмишленици за продължение на досегашните усилия и осъществяването на бъдещите планове на театъра“, посочва Васил Василев в писмото си до председателя на местния парламент Мартин Митев.

 
Подписан е първият анекс към договор с Асоциацията по ВиК Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 03 Януари 2018 14:22
aneks asociacijaViKВ качеството си на председател на Асоциацията по ВиК областният управител на Плевен Мирослав Петров и управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  - Плевен инж. Митко Спасов подписаха първия за област Плевен Анекс към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Чрез него ВиК операторът приема за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост, придобити от Община Червен Бряг чрез изпълнението на проект: „Подобряване изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Червен Бряг”. Последните представляват пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Червен Бряг и подземна линейна инфраструктура – водопровод и канализация, обслужващи населението на гр. Червен Бряг.

 
Започна работа по ремонта на пътя Обнова-Каменец по европроект Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 04 Януари 2018 15:19
remonti uliciС позитивни темпове и в срок се реализират дейностите в община Левски по проект „L-TEN – Linking TEN through better connection between tertiary nodes Turnu Magurele and Levski for sustainable development of the area”, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 и по договор за предоставяне на национално съфинансиране.
Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец с възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътната основа и отводняване за осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.
Основната цел на проекта е да подобри връзката между основната и широкообхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като “предмостие” за съвместна транспортна система.
Община Левски, партньор по проекта сключи договори с изпълнителите на обществени поръчки по него и през март 2018 г.започва строителството на пътния участък от общинска пътна мрежа, който е част от републиканската пътна мрежа.
Началото на пътния участък е в с. Обнова, на кръстовище (открит път), а краят е връзка с вече рехабилитиран път. Път PVN 1110 Обнова-Каменец е с обща дължина 7 068 м, от нея 2 268 м е през населено място с. Обнова. Общинската отсечка, която свързва общините Пордим и Левски, е изцяло разположена на територията на гр. Левски.
Изпълнителят на обекта за рехабилитацията и реконструкцията на общински път PVN 1110 Обнова – Каменец от път I-3 км 6+800, км 0+000 (работен км) до км 13+868, км 7+068 (работен км) е „Техно Строй България”ООД, София, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България и по договор за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 4 306 123.09лв.
Строителният надзор при извършването на рехабилитацията и реконструкцията на общинския път ще упражнява „Проект Експерт Контрол”ЕООД гр.Самоков.
Консултантските услуги по управление на проекта ще се изпълняват от „Проджект Партнерс” ЕООД, София. Доставката на оборудване за управлението на трафика ще изпълнява “Институт за транспортни изследвания”ЕООД, София.
Общият размер на бюджета на партньора Община Левски е 2 596 171, 34 евро, от които: безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 2 206 745, 64 евро; националното съфинансиране е 337 502, 27 евро и размера на собствения принос е 51 923, 43 евро.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 
Отбелязваме 170-ата годишнина от рождението на Ботев Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 03 Януари 2018 10:32
botevНа 6 януари 2017-a се навършват 170 години от рождението на поета революционер Христо Ботев. По този повод кметът на Община Плевен Георг Спартански и неговият екип ще поднесат цветя в знак на признателност пред паметника на Христо Ботев на едноименния булевард в Плевен в 12.00 часа същия ден. Община Плевен отправя покана към институции, организации, граждани да почетат паметта на националния ни герой.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 499
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти