Начало Общество Политика
14 Декември 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 14 Декември 2018 13:49
Петък, 14 Декември 2018 10:39
Петък, 14 Декември 2018 09:54
Петък, 14 Декември 2018 09:53
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Мирослав Петров прие френския посланик Н.Пр. Ерик Льобедел и неговата съпруга Брижит Льобедел Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 27 Ноември 2018 11:58
Erik LobedelТемата за културата бе водеща при срещата на областният управител Мирослав Петров с посланика на Република Франция у нас Н.Пр. Ерик Льобедел и неговата съпруга. Поводът за посещението е реализирането на „Вечер на френската култура”.
В началото на срещата областният управител представи инициативите, които се осъществяват от областната администрация в партньорство с плевенския театър, националното училище по изкуствата и читалище ЛИК, за отбелязване на Годината на европейското културно наследство. Акцентът на културните мероприятия в Плевен пада върху представяне културата на Франция.
Н.Пр. Ерик Льобедел изрази задоволство от наситената и съдържателна програма, посветена на Франция. Той благодари на областния управител за отправената покана и изрази надежда публиката да хареса събитията от програмата.
В разговора си с господин Льобедел Мирослав Петров представи културните институти и забележителности в Плевен и на територията на областта. Обърна специално внимание на фестивалите – лауреатски дни „Катя Попова”, фестивала по маримба и ударни инструменти, Международния фестивал по китара, фестивала на куклените театри, националния фолклорен фестивал и фестивалите за народно творчество в общините на територията на Областта. „Плевен е домакин и на Национално биенале на малките форми, както и на международен фотографски форум. На територията на крайдунавските общини се реализират събори, осъществяващи културен мост с нашите съседи от Румъния”, каза още областният управител на Плевен.
При посещението си посланикът на Франция Ерик Льобедел и неговата съпруга Брижит Льобедел посетиха Панорамата, ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” и Регионалния исторически музей. Пред областния управител те споделиха, че са очаровани от видяното в Плевен.
 
В дневния ред на предстоящата сесия: промени в наредби, актуализация на бюджета, разпореждане с имоти Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 27 Ноември 2018 11:44
ObS zasedanieРедовното заседание на Общинския съвет в Плевен ще се състои в четвъртък, 29 ноември, от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”, съобщават от институцията. Предложеният дневен ред за ноемврийската сесия включва 31 точки.
Първите четири предложения касаят промени в общинската нормативна база. Съветниците ще обсъждат предложение за промени в Наредба № 26 - за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост, приемане на нова Наредба № 9 - за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, предложение за отмяна на Наредба № 6 - за регистрацията и отглеждане на кучета в община Плевен, и предложение за нова Наредба № 18 - за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.
Вносител на пета и шеста точка е Постоянната комисия по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” на местния парламент. Комисията внася отчет за изпълнение на решенията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., Мандат 2015-2019 г., и предложение за приемане на Вътрешни правила за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Плевен.
На предстоящото си заседание Общинският съвет ще обсъди изменение на свое решение от 25 октомври тази година. Решението касае извършени вътрешни компенсирани промени между обекти от общинската Инвестиционна програма за тази година. Част от дневния ред са още: предложение за актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за 2018 г. и предложение за изменение на Инвестиционната програма на Общината.
Местният парламент ще гласува и две предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти за две читалища в община Плевен. Предложенията са за Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1928” в Търнене и за Народно читалище „Христо Ботев - 1925” в Беглеж.
Внесено е предложение и за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура - Плевен, на нежилищен имот в Плевен - частна общинска собственост на ул. „Васил Левски” №176. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими нежилищни имоти в Плевен - частна общинска собственост е направено и за ДАТО - София. Става дума за 7 броя общински гаражи на ул. „Георги Кочев” №13.
На ноемврийското заседание влизат и две предложения, свързани с изпълнението на проекти в общината по европейски програми. Ще бъде обсъдено предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проекта за Водния цикъл, изпълняван по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Ще се гласува и предложение за изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане по проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”.
Дневният ред за предстоящото заседание на местния парламент е публикуван в електронен вариант на obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29112018-g.
 
Постоянните комисии на Общинския съвет заседават на 26 и 27 ноември Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Ноември 2018 13:07
komisiiObS1Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания следващата седмица - на 26 и 27 ноември /понеделник и вторник/. Този месец две от комисиите - ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”, ще разглеждат финансовите анализи на търговските дружества с общинско участие.
Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ - „Материали за заседания на постоянни комисии през месец ноември 2018 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-noemvri-2018-g
26  НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в ст. 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва 13 точки, четири от тях касаят общински наредби. Комисията ще обсъди предложение за отмяна на действащата Наредба №9 /за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/ и приемане на нова, за отмяна на Наредба №6 /за регистрацията и отглеждане на кучета в община Плевен/, промени в Наредба №26 /за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост/ и предложената нова Наредба № 18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/. В дневния ред на Комисията са още: отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 31.08.2017 г. - 30.11.2017 г.; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет на нежилищен имот на ул. „Васил Левски” №176 за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура; предложение за предоставяне на общински терен за спортно игрище; др.
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 14 точки. Този месец в Комисията влизат четири предложения за подробни устройствени планове, касаещи част от землището на Плевен и селата Буковлък, Бръшляница и Ясен. Съветниците ще обсъдят и предложение за  разполагане на чешма в градската среда, направено във връзка с писмо от председателя на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация за дарение на преместваемото съоръжение, като се посочва, че чешмата е свързана с послание към донорите. Предложението е технически допустимо и има възможност съоръжението да се разположи в Гаровата градина, се посочва във внесения текст.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 16 точки, една от които са финансовите анализи на търговските дружества с общинско участие. Комисията ще обсъжда още: предложение за сключване на договор за кредит с фонд ФЛАГ; предложение от ОУ „Васил Левски“ - гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт; заявления от кмета на с. Горталово за почистване на речното корито на Чернелка, за изграждане на параклис и за смяна на дограма на административна сграда в селото; молба за изграждане на детска площадка в Плевен; продажба на общински имот по плана на с. Буковлък.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Съветниците ще се запознаят с жалба относно спряна тролейбусна линия №4 и отговор от фирма „Тролейбусен транспорт“ в тази връзка, ще обсъдят и предложение за предоставянето на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Плевен. Част от дневния ред са и въпроси за промени в Общинската транспортна схема - автобусни и тролейбусни линии.
27 НОЕМВРИ /ВТОРНИК/
ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Пред Комисията ще бъдат представени молба за изграждане на детска площадка в Плевен и предложение за предоставяне на общински терен за спортно игрище за провеждане на учебно-тренировъчен процес от Футболен клуб „Фортуна Плевен“.   
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният  ред е от 15 точки, сред тях са: предложение за изменение на инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 год.; предложение за прекратяване на концесионен договор за язовир Пелишат; учредяване на безвъзмездно право на ползване за читалищата в селата Беглеж и Търнене върху общински недвижими имоти; предоставяне на терен за спортно игрище; определяна на място за разполагане на чешма в градска среда; предложение от ОУ „Васил Левски“ - гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт; др.
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. За обсъждане в Комисията влизат 7 точки. Комисията ще се запознае с писмо от НЧ „Парашкев Цветков“ - гр.Плевен относно средства за ремонт на покрива, ще обсъди и предложения за учредяване на безвъзмездно право на ползване за читалищата в селата Беглеж и Търнене върху общински недвижими имоти. Част от дневния ред на съветниците е и писмо от ОУ „Васил Левски“ - гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт на училищната сграда.

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание на 29 ноември /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 31 точки, едно от тях е питане от общински съветник. Всички предложения са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, меню „Заседания на Общински съвет”.

 
 
Бизнес и институции се срещат в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 23 Ноември 2018 11:09
art-centar-plevenДискусия „Среща на бизнеса в Плевен и региона” ще се проведе в града ни. Организатори са в. „Капитал”, в партньорство с ICT Media и със съдействието на Община Плевен. Инициативата ще е на 27 ноември 2018 г., вторник, в Арт център - Плевен, Градска градина, ул. „Дойран” 83, гр. Плевен от 10.30 часа.
Акцентите по време на срещата ще са: „Планове за развитие на Плевен - какво предстои следващата година”; „Недостатъци за преодоляване и необходими инвестиции”; „Силни и слаби страни на града”; „Потенциал за развие на региона и възможността за съвместни действия с Ловеч”; „Диалогът с бизнеса, модели и насоки за промяна”; „Ролята на медицината в бъдещето и имиджа на Плевен”; „Потенциални икономически области за бъдещ ръст”.
Участници в инициативата са: Георг Спартански, кмет на Община Плевен; Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч; Алис Мъгърдичян, управляващ директор на „Регионален фонд за градско развитие” АД; Стела Христонева, регионален мениджър - Цeнтрална Северна България, Корпоративни продажби, Vivacom; Магдален Димитров, собственик на Desizo Monni; Димитър Влаевски, адвокат в Адвокатско дружество „Стоянов и Цекова” в сътрудничество с Sch?nherr Rechtsanw?lte, Austria.
Форумът в Плевен е част от поредица подобни инициативи, проведени тази година в Бургас, Варна, Габрово и Стара Загора.

Подробната програма е достъпна на: https://events.ictmedia.bg/event/102#schedule
Регистрацията е задължителна: https://events.ictmedia.bg/event/102/registration


 

 
 
Повишена събираемост на местните данъци отчита Община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Ноември 2018 11:58
MDT PlevenПовишена събираемост на всички видове данъци и такси към 31 октомври 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година отчитат от дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Статистиката е направена след като изтече срокът за внасяне на втора последна вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства от собствениците на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен.
Постъпленията от основните видове данъци и такса битови отпадъци, съпоставени с приходите към същата дата от предходната финансова година, показват следното:

Вид приход

Постъпления 2017

% изпълнение на плана

Постъпления 2018

% изпълнение на плана

разлика

Данък недв. имоти

7 281 000

90

7 546 000

93

+265 000

Данък превозни средства

36 060 000

90

3 795 000

95

+189 000

Такса битови отпадъци

5 713 000

84

5 992 000

88

+279 000

Данък придобиване

2 491 000

83

3 152 000

105

+661 000

Лихви

506 000

 

686 000

 

+180 000

ОБЩО:

19 597 000

 

21 171 000

 

1 574 000

 
 Преизпълнението на плана за данък придобиване е в резултат на осъществени няколко крупни имотни сделки, уточни директорът на дирекция „Приходи от местни данъци и такси”, Маргарита Бахнева. Общо приходите от всички видове администрирани данъци и такси към 31 октомври възлизат на 21 502 000 лв.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 546
Фейсбук коментари
Сподели статията