Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ Печат
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Май 2020 08:58
FLAG found Общински съвет - Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България /ФЛАГ/, за поемане на краткосрочен общински дълг. Средствата са нужни във връзка с реализацията на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
В бюджета на Общината за 2020 г., приет с Решение №150 от 19.03.2020 г. на Общинския съвет, определеният лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ е 10 000 000 лв. Във връзка с изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт е установена необходимост от оборотни средства за текущи плащания и за окончателно разплащане в размер до 2 450 000 лв., стана ясно при представяне на предложението. Пояснено бе, че възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по договор по проекта и собствени бюджетни средства.
В решението на Общинския съвет, с което се дава съгласие Община Плевен да поеме краткосрочен общински дълг от ФЛАГ, са посочени и основните параметри за кредита:
Максималният размер на дълга /краткосрочен, поет с договор за общински заем/, е 2 450 000 лв., като определеният срок за неговото погасяването е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части  без такса за това. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“ и от собствени бюджетни средства.
Решението бе подкрепено единодушно от всичките 41 общински съветници.


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Четвъртък, 28 Май 2020 09:24