Начало Общество Политика 205 решения са приели съветниците до 30 юни тази година
21 Ноември 2019 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 20 Ноември 2019 14:23
Сряда, 20 Ноември 2019 13:44
Сряда, 20 Ноември 2019 11:13
Сряда, 20 Ноември 2019 10:58
РЕКЛАМА
205 решения са приели съветниците до 30 юни тази година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 30 Юли 2019 09:19
ObS zasedanie През първото шестмесечие на 2019 година Общинският съвет в Плевен е приел общо 205 решения, отчете неговият председател Мартин Митев. Обсъдените предложения в рамките на проведените шест заседания са 209, внесените питания за периода - 6 общински съветници и 8 питания - от граждани.
С решение от 31.01.2019 г. ОбС - Плевен, е приел Сборния бюджет на Общината за 2019 г. Впоследствие са гласувани и вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Общината, както и промени по бюджета. За отчетения период са приети и поредица промени в действащи нормативни актове на местно ниво. Променени са Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на общината, Наредба №9 /за ползване на пасища, мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/, Наредба №18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/. Изцяло е отменена Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности в общината. Промени има и в Наредба №23 за изграждане и опазване на зелената система в общината, в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване, както и в Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен.
ОбС - Плевен, е приел и поредица от планови документи: Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост; Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината; Годишна програма за закрила на детето; План за развитие на общинските социални услуги през 2019 г.; Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от ЕС за същия период; и др.
За месеците януари - юни, подкрепа са получили решения във връзка с участието на Община Плевен по проекти. Съветниците са дали съгласие Общината да кандидатства за външно финансиране с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за Община Плевен" пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.; за подписване запис на заповед по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център, като част от националната мрежа от 27 области информационни центъра през периода 2019-2021 г.", по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г.; за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж - Плевен" пред фонд „Социална закрила"; за сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен" по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020".
„Да“ са получили и 39 решения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост и учредяване право на ползване върху имоти общинска собственост, както и 4 решения за дейността на търговските дружества с общинско участие и 4 решения за предоставяне на еднократна финансова помощ. С решения през юни са открити процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд - Плевен, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
За периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г., Районна прокуратура не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет, не е спирала и изпълнението на такива актове. По образувани преписки от Окръжна прокуратура се изпращат необходимите документи във връзка с проверката по „Надзор по законност".


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Фейсбук коментари
Сподели статията