Начало Общество Политика
25 Януари 2021 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 23 Януари 2021 13:12
Събота, 23 Януари 2021 11:28
Петък, 22 Януари 2021 16:28
Петък, 22 Януари 2021 13:16
Петък, 22 Януари 2021 12:16
Петък, 22 Януари 2021 11:43
Петък, 22 Януари 2021 10:54
Петък, 22 Януари 2021 10:05
Петък, 22 Януари 2021 10:00
Петък, 22 Януари 2021 09:55
Петък, 22 Януари 2021 08:46
Четвъртък, 21 Януари 2021 13:10
Четвъртък, 21 Януари 2021 09:35
Четвъртък, 21 Януари 2021 09:30
Сряда, 20 Януари 2021 14:26
Сряда, 20 Януари 2021 12:44
Сряда, 20 Януари 2021 12:07
Сряда, 20 Януари 2021 11:34
Сряда, 20 Януари 2021 10:11
Сряда, 20 Януари 2021 09:22
Вторник, 19 Януари 2021 13:39
Понеделник, 18 Януари 2021 16:46
Понеделник, 18 Януари 2021 12:51
Понеделник, 18 Януари 2021 11:54
Понеделник, 18 Януари 2021 11:11
РЕКЛАМА
Политика
Община Плевен предоставя имоти за АМ "Хемус" и за сграда на ОУ "Валери Петров" на ул. "Сан Стефано" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 22 Януари 2021 16:28
ObS mandat 2019-2023Първото заседание на Общинския съвет в Плевен за 2021-а ще се проведе при закрити врати

Общинският съвет в Плевен се събира за първото си за 2021 година заседание на 28 януари, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Спазвайки разписаните противоепидемични мерки, с решение на Председателския съвет, съветниците ще заседават при закрити врати,. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на институцията - obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред за януарската сесията включва общо 29 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на две общински наредби - предложение за промени в Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и предложение за приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Трета точка в дневния ред е гласуване на общинска Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. Програмата съдържа анализ на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране.
Отчет за дейността си за изминалата 2020 г. представя този месец Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Комисията се отчита ежегодно на местно ниво пред кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е от 10 души, председател е зам.- кметът Стефан Милев.
Две от точките в дневния ред касаят участие на Община Плевен в проекти. Първата е за кандидатстване с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Втората - участие на Общината като партньор в проект по програма „Хоризонт 2020“, заедно с организации и общини от Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Водещ партньор е General Foundation of Burgos University (FUBU), Бургос, Испания - публична фондация с нестопанска цел, която е собственост на държавен университет и има богат опит в разработването и управлението на проекти.
След обсъждане в комисии за решение в Общинския съвет влиза предложение за промяна наименованието на Общоградското средношколско общежитие в Плевен. Предложението от екипа на Общежитието е то да носи името на видния плевенчанин Данаил Попов.
Общинските съветници ще разгледат и точка за разкриване на нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност от началото на м. април. За община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на финансиране на дейността 1 538 210 лв. Дневният ред на януарското заседание включва още: Предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата - наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждане на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 - между път ІІ-35 „Плевен - Ловеч“ и път І-5 „Русе - Велико Търново“; Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Сан Стефано“ в Плевен за нуждите на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“ и изграждането на нова сграда за ОУ „Валери Петров“.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 28 януари, са публикувани в интернет на obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28012021-g.
Последно променен на Неделя, 24 Януари 2021 12:37
 
Заради COVID-19 от ЕП да искат Евросъюзът да облекчи регулациите и да укрепи устойчивостта на малките фирми Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 20 Януари 2021 14:26
zanayatchiya PortugaliyaВ доклад от декември 2020 г. депутатите направиха препоръки за подкрепа на малките и средните предприятия за справяне с кризата и с предизвикателствата, наложени от дигитализацията и зеления преход.
Защо малките и средните предприятия са важни
Малките и средните предприятия са в основата на европейската икономика: те наброяват около 24 милиона и съставляват 99% от всички компании в ЕС. Тези предприятия произвеждаха над половината от брутния вътрешен продукт на ЕС и предлагаха работа на около 100 милиона души преди началото на пандемията.
Докладът на Парламента от декември 2020 г. настоява за актуализиране на стратегията на ЕС за малките и средните предприятия. Комисията публикува документа на 10 март 2020 г., един ден преди Световната здравна организация да определи COVID-19 за пандемия.
Някои от предложенията на Комисията са свързани с разширяване на достъпа на малките и средните предприятия до пазари извън ЕС и до разрастване на глобалната схема „Еразъм за млади предприемачи“, която позволява на начинаещи предприемачи да почерпят от опита на опитни бизнесмени от страни извън ЕС.
Депутатите призовават за обвързване на действията за подкрепа на малкия бизнес с промишлената стратегия на ЕС, стратегията за данните и Зеления пакт, за да получат малките и средните предприятия помощ за прехода към екологосъобразна и цифрова Европа.
Малкият бизнес има ключово значение за конкурентоспособността и просперитета на Европа, промишлените екосистеми, икономическия и технологичния суверенитет и устойчивостта на външни шокове.
Туризмът, ресторантите, културата, транспортът, търговските изложения и други сектори, които са съставени предимно от малки и средни предприятия, бяха силно засегнати от кризата с COVID-19.
По-малко бюрократични изисквания
Административната и регулаторната тежест върху малките и средните предприятия им пречи да просперират, заявяват депутатите и призовават за конкретни и обвързващи цели за подобряване и опростяване на изискванията към тях.
Изследване от 2019 г. на Асоциацията на европейските търговски камари Eurochambres показва, че 78% от малките и средните предприятия считат административните процедури за сериозно предизвикателство.
Сложните изисквания ограничават достъпа до финансиране и ликвидност, особено за най-малките предприятия. Депутатите подчертават трудностите на малките фирми да получат средства от Европейската инвестиционна банка. Парламентът препоръчва също така временно облекчаване на правилата за държавната помощ в ЕС.
Акцент върху иновациите и достъпа до пазари
Малките и средните предприятия са източник на нови идеи, но те трябва да бъдат насърчавани в тази насока. Само 17% от малките и средните предприятия са интегрирали цифрови технологии в бизнеса си. Парламентът призовава за инициативи за подкрепа за развитието на цифрови бизнес модели.
Депутатите отстояват нуждата от инвестиции в икономиката на данните, изкуствения интелект, свързването на уреди с Интернет (Интернет на нещата) и квантовите компютри и смятат, че в тези нови области трябва да се отчита ролята на малките и средните предприятия.
Към момента около 600 000 малки и средни предприятия изнасят стоки извън ЕС. Предприятията, които искат да излязат на световния пазар и да подобрят конкурентоспособността си, трябва да могат да разчитат на подкрепа на местно и международно ниво, посочва Парламентът.
Последно променен на Сряда, 20 Януари 2021 14:32
 
Ще се обсъжда дали снимането на изборните бюлетини няма да създаде хаос в секциите Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 15 Януари 2021 15:26
CIK Tanya TsanevaВ Централната избирателна комисия (ЦИК) ще бъде обсъдена идеята за филмиране или излъчване онлайн на броенето на бюлетините, съобщи в студиото на национална телевизия говорителят на комисията Таня Цанева. По думите й в Изборния кодекс не е записано нито, че може, нито, че не може, но Цанева бе категорична, че в случая не може да се приложи правилото че всичко, което не е забранено, е разрешено.
Таня Цанева препоръчва на партиите да излъчат по-голям от обичайното брой членове на секционните комисии, за да може в изборния ден да се сменят, ако има нужда. Тя коментира организацията на предстоящите парламентарни избори в условия на пандемия, след като вчера президентът Румен Радев ги насрочи за 4 април. От ЦИК препоръчват за участие в избирателните комисии, за които ще са необходими 130 хил. души, да се подбират хора, които са ваксинирани или вече преболедували от COVID-19. В тази връзка Цанева обърна внимание, че условията за поставяне на ваксина срещу коронавируса - 2 дози с интервал 2-3 седмици създават технически проблем, защото в Изборния кодекс няма изискване членовете на секционните комисии да са известни толкова рано.
Цанева увери, че машините за гласуване ще бъдат доставени в срок, който е 25 дни преди изборите.
Говорителят на ЦИК изрази скептицизъм както за предложението на извънпарламентарната опозиция за гласуване по пощата, така и за повече секции в чужбина. По думите й гласуването по пощата не е достатъчно сигурно, защото е в неконтролирана среда, а броят на секциите в чужбина зависи и от волята на съответните държави.
 
Остават две седмици, в които желаещите могат да променят вида, по който се осигуряват Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 19 Януари 2021 13:39
osigurovkiДо 1 февруари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.
Тези от самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Тази година 31 януари е в неделя затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 1 февруари.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с Персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).
Важно да се знае, че при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.
Последно променен на Вторник, 19 Януари 2021 14:37
 
Президентът и "Демократична България" искат излъчване на живо на броенето на бюлетините Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 09 Януари 2021 14:28
DB pri prezidentaИ президентът Румен Радев, и извънпарламентарното обединение "Демократична България" искат възможност за онлайн излъчване на броенето на бюлетините. Това се разбра по време на консултациите на "Дондуков" 2 днес.
Според съпредседателя на "Демократична България" Христо Иванов това е изключително важна мярка и обединението е готово да направи за депутатите законодателни изменения в тази посока. Държавният глава също смята, че трябва да има възможност броенето на бюлетините и отчитането на резултатите от вота да се излъчват на живо от наблюдателите и застъпниците на изборите.
В момента изборното законодателство не позволява видеонаблюдение на изборния процес, а различни предложения в тази посока на ДПС и "Воля" бяха отхвърлени през 2019 г. от мнозинството в парламента. Медии обаче могат да заснемат броенето на бюлетините, което според председателят на "Изправи се.БГ" Мая Манолова дава възможност и на застъпници да го заснемат и излъчват на живо.
От "Демократична България" казаха, че имат около 6 хил. доброволци да наблюдават честността на вота в кампанията "Ти броиш", но трябва да се гарантира тяхното здраве от властите.
Друга тема, по която участниците на срещата бяха на едно мнение, е, че отчитането на вота от машините освен контролните разписки трябва да се имат предвид и протоколите от паметта на машините.
От "Демократична България" предлагат още гласуване по пощата поне за българите в чужбина и за карантинираните, независим одит на машините за гласуване, събиране на подписи за участие във вота чрез електронен формат, увеличаване на безплатното телевизионно време на партиите в обществените медии по време на кампанията и др.
Според Христо Иванов пътят към обновлението в българския политически живот са изборите, заради което трябва да се гарантира тяхната честност. Освен това е важно да се създадат условия за висока изборна активност. Той смята, че щом управляващите не искат да въведат дистанционно онлайн гласуване, могат поне да въведат гласуване по пощата - форма от 19-и век. По думите му трябва да има прозрачно одитиране на машините, за да не се превърне гласуването с тях от мярка за повишаване на доверието в причина за недоволство. Съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов смята, че основен риск за изборите е, че ще бъдат организирани от корумпираната Борисова държава, заради което всички обществени кръгове трябва да участват в контрола. По-късно пред медиите той обяви, че има данни, че ГЕРБ купува около 300 хил. гласа.
В партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" имат единствена тревога за изборите - че те ще бъдат правени от ГЕРБ, което поставя сянка на съмнение доколко ще бъдат честни. Това обяви на среща с президента Румен Радев сценаристът Филип Станев, който е част от ръководството на формацията.
Другото притеснение било за избирателната активност заради пандемията.
Срещата на "Има такъв народ" при президента бе закрита, а медиите имаха право да запишат само встъпителните думи. Предишните консултации за изборите се излъчваха онлайн целите.
Според сценариста Тошко Йорданов, който е зам.-председател на "Има такъв народ", датата на изборите е решение и отговорност изцяло на президента. "Ясно е, че управляващите са шумни и кресливи и използват всякакви начини за въздействие върху вас", каза той на срещата.
"На мен лично ми изглежда доста странно българският премиер да спи с пистолет до главата си и с някакво шкафче, пълно с пари", каза сценаристът Филип Станев от "Има такъв народ".

Източник: dnevnik.bg
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 628
Фейсбук коментари
Сподели статията