21 Ноември 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 20 Ноември 2018 17:09
Вторник, 20 Ноември 2018 14:15
Вторник, 20 Ноември 2018 12:06
Вторник, 20 Ноември 2018 11:11
Валути
РЕКЛАМА
НПО
„Алианс за защита от насилие, основано на пола” с призив за ратифициране на Истанбулската конвенция Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 04 Януари 2018 17:18
dom nasilieОтворено писмо в подкрепа на предприетите от българската държава действия за ратифициране на Истанбулската конвенция разпространи днес сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”. В организацията членуват плевенското сружение „Център Отворена врата” и още 10 фондации и НПО. Писмото е с обръщение към премиера, председателя на Народното събрание и на групите в Парламента, до президента и вицепрезидента, главния прокурор и председателя на ВАС, до няколко министри и омбудсмана.
„Ние, като представители на най-активни и специализирани неправителствени организации, които работят по превенцията и борбата срещу насилието във всичките му форми и проявления, особено срещу насилието спрямо жените и децата. Като представители на регистрирани и действащи в обществена полза организации, работещи в сътрудничество и с подкрепата на всички организации и лица наши партньори от цялата страна подкрепяме изцяло усилията, решенията и действията на правителството на РБългария за ратифициране на Истанбулската конвенция –  Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която има за цел постигане на най-висок стандарт, на най- пълна и ефективна защита срещу насилието срещу жените, срещу домашното насилие и срещу насилието срещу децата”, се подчертава в писмото.
„Отхвърляме всякакви  изявления, тълкувания и внушения против процеса на ратификация на Истанбулската конвенция, които се базират на незнание и непознаване на темата и на нежелание за предприемане на решителни мерки за борба срещу насилието срещу жените.
Осъждаме решително всякакви прояви на дискриминация, на използване на език на омразата за насаждане на неприязън в обществото към определени групи и лица, включително като се използва за претекст извеждането на дневен ред на Истанбулската конвенция.
Приемането на 3 януари 2018 година на решение на Министерски съвет с предложение  Народното събрание да ратифицира Истанбулската конвенция е логична и дългоочаквана стъпка, която следва подписването на 21 април 2016 г. от РБългария на тази Конвенция. Тя е ратифицирана към настоящия момент от 28 държави членки на Съвета на Европа, голяма част от които са и членки на ЕС. Ние сме убедени, че България правилно е предприела най-решителни стъпки за ратификация именно на прага на Европредседателството и поздравяваме всички институции инициирали и подкрепящи този процес... Твърдото намерение РБългария да ратифицира в най-скоро време Истанбулската конвенция беше заявено от зам.- министъра на правосъдието г-жа Абрашева в Брюксел по време на годишния Колоквиум на ЕС по правата на човека на 20-22 ноември 2017 година.
С това правителството и всички институции  показват своята ясна воля за защита на всички лица срещу всички форми на насилие упоменати в Конвенцията и признават уникалната роля на Конвенцията за тази цел”, се казва в текста.
Ето част от аргументите на Алианса:
Конвенцията е най-високият и надежден регионален стандарт за защита срещу всички форми на насилие срещу жените, като домашно насилие, сексуално насилие, преследване, сексуален тормоз на работното място, насилствени бракове, генитално осакатяване и т. нар. престъпления „в името на честта”. Тя съдържа забрана за дискриминация при защитата от насилие и определения на насилие над жени, домашно насилие, насилие, основано на пола, които се базират на утвърдени международни стандарти. Според Конвенцията защитата на жените обхваща и момичетата под 18-годишна възраст... Задължение на държавите е да осигуряват и подкрепят специализирани услуги за пострадалите от всички форми на насилие – консултативни центрове, кризисни центрове, подслони, национални телефонни линии.
Положително е и това, че заедно с Истанбулската конвенция България като една демократична страна ще се присъедини и към нейния механизъм за наблюдение (GREVIO), който ще гарантира прилагането на Конвенцията и ще осигури възможност за получаване на информация от гражданското общество и националните институции по правата на човека. 
Конвенцията ясно свързва борбата срещу насилието срещу жените с равнопоставеността на жените и мъжете. Насилието срещу жените има исторически предпоставки. То се корени в  “исторически неравнопоставените отношения на власт между мъжете и жените, при което жените са били поставени в подчинено положение спрямо властта на мъжете и по този начин жените са били лишени от възможността си да разгърнат пълния си потенциал и възможности за развитие” . В рамките на Конвенцията насилието над жените, основано на пола, се определя като „насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена или което засяга предимно жените.”   Насилието срещу жените се определя като „нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят до или има вероятност да доведат до физическо, сексуално, психическо насилие или икономическа вреда или страдание на жените, включително заплахи за извършване на такива действия, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.”  
В действителност Истанбулската конвенция потвърждава, че във всичките му форми насилието над жените, основано на пола, предвид историческите му корени и връзката му с мястото и ролите, отредени за мъжете и жените в обществото, не може да бъде разглеждано извън социалните структури, полово обусловените норми и роли, които насърчават и оправдават това явление като нормално или допустимо.
Тези основни постановки за неразривната връзка между насилието и равнопоставеността са изразени в определенията, дадени за целите на Конвенцията на горепосоченото понятие за насилие срещу жените основано на пола, както и на понятието „джендър” или „социален пол” в превод на български език.
В Обяснителния доклад придружаващ Конвенцията е казано ясно : „Тъй като Конвенцията поставя задължението за превенция и борба срещу насилието срещу жените в по-широката рамка за постигане на равнопоставеност между мъжете и жените, била е отчетена необходимостта да се определи понятието „джендър”. В контекста на Конвенцията понятието за джендър, базирано на двата пола – мъжки и женски, означава, че има социално конструирани роли, поведения, действия  и атрибути, които дадено общество смята за приемливи за жените и мъжете. Изследвания показват, че някои роли или стереотипи възпроизвеждат нежелани и вредни практики и допринасят за това насилието срещу жените да изглежда приемливо. За да се преодолеят тези джендър роли, чл. 12 от Конвенцията предпоставя като общо задължение на държавите за превенция на насилието да изкореняват предразсъдъците, обичаите, традициите и други практики, които са базирани на идеята за подчинената и по- низша позиция на жената или на стереотипираните джендър роли. В други разпоредби Конвенцията призовава за джендър подход и разбиране за насилието срещу жените и домашното насилие като база за всички мерки, предприети за защита на жертвите. Това означава, че тази форми на насилие следва да бъдат адресирани в контекста на преобладаващото неравенство между жените и мъжете, на съществуващите стереотипи, джендър роли и дискриминация на жените, за да може да се отговори адекватно на това комплексно явление.”
Основните принципи на джендър равнопоставеността, включително на задълженията на държавите да се борят срещу стереотипите основани на пол, залегнали в Конвенцията, се съдържат и в Конвенцията CEDAW /Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените/, ратифицирана от РБългария през 1982 година.
Спешната ратификация на Истанбулската конвенция е необходима за развитие на по ефективна защита от домашно насилие и от всички форми на насилие срещу жените, като се засили както защитата от гражданското, така и от наказателното право. Следва да се разшири защитата, която се дава от Закона за защита от домашното насилие, приет през 2005 година благодарение на инициативата на прогресивни политически сили в правителството и парламента тогава, в тясно сътрудничество с нас, неправителствените организации. Пострадалите от насилие у нас не се ползват с достатъчно силна наказателно-правна защита и такава следва да се осигури срещу всички форми на насилие, забранени от Конвенцията, като преследването и по- тежкото наказване  на извършителите трябва да бъде осигурено от държавата. Не са уредени специализираните услуги за пострадали от различните форми на насилие и не са осигурени със средства тези услуги. Няма изграден орган за координация по тези проблеми, няма подходящи стратегии и политики, не се види мониторинг и статистика за насилието в различните му форми.
България има още много какво да предприема, за да постигне едно по-добро ниво на равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно наскоро публикувания обобщен Индекс на равнопоставеността от страна на Европейския институт за джендър равенство/ EIGE/ . По отношение показателите относно насилието срещу жени в България, тревожно е, че сме на последно място сред страните от ЕС по сумарни показатели като честота и интензитет на насилието в различните му форми, като отговор и взаимодействие на институциите на  насилието спрямо жените. Поради тази причина сме и на последно място по съобщаване и докладване на инцидентите на насилие, защото пострадалите са най-несигурни и обезсърчени.
Затова ние приветстваме последователните действия на всички прогресивни сили в правителството и държавата като цяло по посока ратификация на Истанбулската конвенция, ние остро осъждаме разразилите се спекулации и изопачена информация от различни съмнителни източници през последните дни и седмици, заявяват от Алианса.

 
Децата от Дома в Тотлебен посрещнаха Нова година в Банско Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 03 Януари 2018 11:06
decatotleben bansko1decatotleben bansko2Възпитаниците на Дома за деца, лишени от родителска грижа в село Тотлебен посрещнаха новата 2018 година в четиризвезден хотел „Спа хотел Банско Холидейз“. Почивката им бе подарена от собственика на хотела, Петър Калин. Незабравимо изживяване имаха децата с ползването на спа пакет, караха ски и получиха много подаръци.
Председателят на УС на националното сдружение на сираците, Слави Михайлов, който организира празника благодари на Петър Калин от Банско и Валентин Тодоров от Перник, на кмета на Община Пордим, Детелин Василев и на служителите на застрахователна компания „AIG“ за незабравимите моменти и емоции, които преживяха децата. За първи път в живота си те посрещнаха нова година извън социалния дом, който предстои да бъде закрит. Директорът на Дома, Димитрина Иванова и децата споделиха, че са впечатлени от вниманието и грижите по време на престоя им от собственика на хотела г-н Петър Калин и си пожелаха да има повече добри хора, които да помагат на деца в нужда.
 
Коледен базар в подкрепа на хората с увреждания Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 11 Декември 2017 12:37
Oblastna uprava bazarИкона и други коледни сувенири закупи областният управител Мирослав Петров от импровизирания коледен базар в подкрепа на работата на Дневния център за възрастни с увреждания, който се проведе в заседателната зала на Областна администрация. На поканата на центъра се отзоваха още заместник-областният управител Татяна Божинова и колегите от администрацията. „Наистина с желание очаквахме вашето посещение и тази година, за да продължи хубавата традиция да ни гостувате с такива празнични базари преди всеки голям християнски празник”, каза областният управител Мирослав Петров. Той пожела на всички здраве и повече усмивки през следващата година и весели коледни и новогодишни празници.
Всички сувенири са изработени от ползвателите на услугите на Дневния център за възрастни с увреждания.
Последно променен на Понеделник, 11 Декември 2017 13:43
 
Отец Паоло Кортези е обявен за Човек на годината от БХК Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 11 Декември 2017 18:07
otec korteziBHKОтец Паоло Кортези от Белене стана "Човек на годината" 2017 в наградите на Българския хелзинкски комитет (БХК), които бяха раздадени днес за десети път по случай честването на Международния ден на правата на човека - 10 декември.
Отец Кортези беше отличен за принос към правата на човека и правозащитността.
Католическият свещеник от Белене получи голямата награда тази година заради силния пример за истинско милосърдие, който даде, приютявайки семейство законно пребиваващи сирийски бежанци в началото на 2017 г. В резултат на това част от местните жители излязоха на протест, а самият отец Кортези започна да получава заплахи и беше отзован обратно в Италия. „Не можахме да защитим това мирно сирийско семейство. Дано Бог да ми прости“, каза свещеникът на тръгване от страната. През септември тази година той се върна в България и заяви, че се надява да остане поне няколко години. Отец Кортези има голям принос и за предаване на знанието за тоталитарното минало и почитане на паметта на жертвите на комунистическия режим – дейност, за която през 2016 г. бе награден и с Почетен знак на президента на Република България.
„Отец Паоло е блажен, защото беше изгонен за правда. Той даде пример на всички нас как да отстояваме убежденията си, когато сме сами срещу неправдата“, каза Красимир Кънев, председател на журито, връчвайки наградата “Човек на годината” 2017 на Паоло Кортези.
Освен голямата награда Човек на годината" журито определи и две подгласни, както и шест специални награди.
Двете равностойни втори награди:Златина Стайкова и Радослава Станчева са учителки от вече закритите от държавата болнични училища, които със собствени усилия и средства създадоха интерактивна стая към детското отделение на университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив, където да продължат да работят с хоспитализираните деца.
Кристина Костова е българска художничка и създателка на първия шрифт на кирилица за хора с дислексия, който има потенциала да повлияе в много сфери на живота – от печатните книги и документи, през текстовете в интернет и в електрониката, до табели и знаци във външните пространства.
Бяха връчени и шест специални приза.
Кристиан Таков получи посмъртно специалния приз „Цялостен принос“. Дори и в последните месеци от живота си, въпреки тежкото си заболяване, той продължи да използва позицията си, за да говори за проблемите в съдебната система, в законодателната власт, в банковата и образователната система, в медиите. До края на дните си той бе неуморен борец за реформа на българското правосъдие. Като преподавател той вдъхнови хиляди студенти да се борят за справедливост.
Асоциация на европейските журналисти – България бяха наградени с приза „Журналисти на годината“ заради работата си в защита на свободната журналистика и борбата си срещу натиска над журналисти и фалшивите новини.
Неправителствената организация „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ получи приза „Активисти на годината“ заради работата си, посветена на постигането на етично отношение към животните в индустрията и в частност кампанията си срещу фермите за норки в България, показала нередностите и опасностите, които този бизнес крие.
Пол Найденов получи специалната награда „Постоянство и храброст“ заради дългогодишната си работа като активист за правата на ЛГБТИ хората в България. През 2017 г. Найденов стана първият интерсекс човек в страната, спечелил дело за смяна на пола в личните му документи.
Виктория и Захари Недялкови получиха специалната награда “Вдъхновение на годината” заради отдадеността на каузата да помагат на деца и възрастни с двигателни затруднения да открият магията на планината и да покоряват върхове.
Български фонд за жените бяха обявени за „Застъпници на годината“ заради упоритата работа на организацията в борбата срещу половите стереотипи и домашното насилие, както и постигане на равнопоставеност между половете във всички сфери на обществения живот.
Наградите „Човек на годината“ са морални и нямат финансово изражение. Всеки гражданин може да номинира друг човек, група или организация. Разгледаните от журито номинации тази година бяха 37. Търсените постъпки трябваше да притежават значителен потенциал и да допринасят за обществено развитие, да бъдат прецедент в правозащитната сфера, да вдъхновяват, да са оригинални и новаторски. Тази година журито беше в състав Александър Кашъмов, Бояна Петкова, Даниела Михайлова, Красимир Кънев, Красимира Величкова, Надежда Цекулова, Петко Петков, Татяна Ваксберг, Явор Гечев, Яна Бюрер Тавание.

Снимка: capital.bg
 
Традиционна Коледна благотворителна акция в НУ „Христо Ботев“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 11 Декември 2017 12:12
NU Hr.Botev blagotvoritelnostПо традиция и тази година учениците от НУ „Христо Ботев“ в Плевен организираха благотворителна кампания за деца в нужда. Те събраха и дариха дрехи, обувки и играчки за ученици на тяхната възраст. Директорът на училището Цветелин Горанов благодари на всички ученици, родители и учители за проявената съпричастност и щедрост. „Благотворителността не е само дума, за която да се сещаме на Коледа. Ние в НУ „Христо Ботев“ заедно със своите възпитаници и с голямата подкрепа на родителите, чрез своя личен пример, показваме и учим децата си преди всичко да бъдат толерантни и добри, да помагат тогава, когато има нужда - качества, които се възпитават и остават за цял живот. Няма нищо по-хубаво от чувството на удовлетвореност, че си подал ръка и си бил полезен някъде на някого.“ - допълни още Горанов.
Последно променен на Понеделник, 11 Декември 2017 13:37
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 11 от 84
Фейсбук коментари
Сподели статията