06 Август 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 06 Август 2020 11:44
Четвъртък, 06 Август 2020 11:16
Четвъртък, 06 Август 2020 09:55
Четвъртък, 06 Август 2020 09:50
Четвъртък, 06 Август 2020 09:45
Четвъртък, 06 Август 2020 08:41
Сряда, 05 Август 2020 11:37
Сряда, 05 Август 2020 10:11
Сряда, 05 Август 2020 09:37
Сряда, 05 Август 2020 08:47
Вторник, 04 Август 2020 15:38
Вторник, 04 Август 2020 11:53
Вторник, 04 Август 2020 11:37
Вторник, 04 Август 2020 09:37
Вторник, 04 Август 2020 09:31
Понеделник, 03 Август 2020 16:10
Понеделник, 03 Август 2020 12:50
Понеделник, 03 Август 2020 12:15
Понеделник, 03 Август 2020 10:54
Понеделник, 03 Август 2020 10:28
Понеделник, 03 Август 2020 10:20
Понеделник, 03 Август 2020 10:15
Понеделник, 03 Август 2020 10:10
Понеделник, 03 Август 2020 10:05
Понеделник, 03 Август 2020 10:00
РЕКЛАМА
НПО
Екопоход - по стъпките на природозащитника Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 24 Юли 2020 12:11
ekopohodНа 22 юли 2020 година екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ в Левски, заедно със своите потребители и доброволци, проведоха съвместна инициатива: „Екопоход – по стъпките на природозащитника“, която е част от Национална кампания на „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“.
Дейността се реализира с цел опознаване и опазване на околната среда, насърчаване към активен и здравословен начин на живот и формиране на толерантно отношение към природата. Тя ни радва не само с красотата си! Тя ни възстановява силите, тя ни учи, дарява ни с незабравими спомени. Сред природата човек се чувства по-жизнен и по-щастлив.
Няма нищо по-хубаво от прекарване на ваканцията сред необятните простори и неповторими красоти на природата. Сред прохладните сенки и шепота на вековните дъбови дървета в защитената местност Тараклъка, децата направиха първите си стъпки на природозащитници. Те преминаха по предварително подготвен маршрут и стъпка по стъпка откриваха поставени указания. Със задружни усилия преодоляваха препятствия, разрешаваха загадки и отговаряха на въпроси. Всяка стъпка бе придружена с поставяне на табелка с пирографирано послание към всички посетители на гората. За да я има, за да ни радва, гората трябва да я обичаме и пазим! Тя е нашият зелен дом!
В игри и забавления, в непринудена атмосфера, смях и положителни емоции, всички присъстващи имаха възможност да проявят творчество и нестандартно мислене, да опознаят природата, приятелите си, себе си.
Последно променен на Събота, 25 Юли 2020 23:14
 
Ще бъде актуализиран списъкът на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 22 Юли 2020 11:34
klub pensioneraПредложение за актуализация списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера в селата в община Плевен и в Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имоти за тази цел, влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет на Плевен. Обсъждането ще бъде в ПК по "Бюджет и финансова политика" и в ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори".
С решение на Общинския съвет от 2002 г. в селищата на общината са разкрити клубове за хората с увреждания и пенсионера (КХУП). Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския бюджет - ежегодно с приемането на бюджета се утвърждава и щатната численост на организаторите в тях /по 0,5 щ.бр. за всеки един клуб/. През годините на някои места за клубове са предоставяни други помещения за ползване, а в други случаи кметовете на населените места са сключвали договори за наем с юридически лица за ползване на помещения, като за всички тези промени няма решения на Общинския съвет. Такива са случаите в Бохот, Върбица, Горталово и Тодорово. В тази връзка от всички кметове на населени места в общината е изискана актуална информация за клубовете на хората с увреждания и пенсионера по места. На база на получените данни е изготвен и актуализиран списък с клубовете в общината, който ще бъде представен на вниманието и на съветниците.
Последно променен на Сряда, 22 Юли 2020 19:38
 
Проект „Еврородители“ проучва проблемите в съвременното европейско семейство Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Юли 2020 09:18
euro parents logoГотово е обобщението от транснационалното проучване по проекта с плевенско участие „Europarents/ Еврородители“, който се финансира от програма „Еразъм +“, мярка „Обмен на добри практики“. Консорциумът по проекта е от организации от Германия, Австрия, България, Испания и Гърция, които имат богат съвместен опит. Нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен.
Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за изграждане на демокрация и социални промени и затова заслужава специална подкрепа, убедени са участващите организации. От своята  консултативна и образователна работа те са наясно, че семействата винаги търсят помощ по теми като тази за добра комуникация, боравене с пари, медийно образование, балансиране на семейния живот с работата, че при почти всички нещо „куца“ и то на едни и същи места. Дали това е така навсякъде в Европейската общност, например дали гръцките и австрийските родители имат еднакви проблеми? Как партньорите гледат на решенията на тези проблеми? Кои начини намират родителите да се справят? Какви предложения дават други организации, работещи с родители и деца? Такива въпроси стоят в основата на идейния проект.
Резултатите от проучванията и наблюденията в петте страни са събрани чрез десктоп-изследвания и личен обмен.
Ето някои от тях.                                                                                           
Според проучване в Германия от 2016 г. около 70% от двойките спорят по въпроси, свързани със съвместимостта на семейството и работата (например „важност на работата / личния живот“ 14%, „паричните въпроси“ 26%, „ домакинската работа“ 24%, „Кой изостава с работата“ 4%). В духа на равенството се очаква бащите да участват по-активно в образованието, а всекидневният трудов живот обикновено не им предлага гъвкавостта, от която се нуждаят. От Испания се съобщава, че много ученици празнуват Международния ден на семейството на 15 май вместо Деня на майката и Деня на бащата, защото смятат, че типологията на семействата в страната се е променила и тези празници отговарят на остаряла концепция. В България, както добре знаем, има много родители, които не успяват да отгледат децата си, защото работят в чужбина. Родителите липсват като модели за подражание и имат чувството, че гледат чрез видео чат как бабите и дядовците отглеждат децата им. Следователно Националната стратегия за детето следва да насърчава активната роля на бащите.
Според австрийско проучване (1209 семейства, проучени от Marketagent.com, 2015), съвместимостта на семейството и работата също е „голям проблем - очевидно все още има много неща за наваксване от гледна точка на семействата“.
Много сходни са наблюденията и по проблематиката „Медийно образование в семейството“ - все повече млади хора са заплашени от интернет пристрастяване и макар че в някои държави майките и бащите смятат, че са добре запознати с опасностите в мрежата, навсякъде са необходими програми за допълнително образование за родители.
Темата за равенството на половете в много аспекти - в работата, политиката, фирменото управление отдавна е център на внимание в ЕС. Но по отношение на равнопоставеността в семейството има да се извърви още дълъг път, сочат изводите от проучването по проект „Еврородители“.
Значителни са различията между участващите в проекта държави по темата „Боравене с пари“, но макар и различни или с различна степен на сериозност проблеми има навсякъде.
В обобщение, проучването е изяснило, че много родители в Европа са изправени пред сходни въпроси, които им причиняват притеснения или тревоги. Нарастващото присъствие на жените в света на труда все още не е довело до необходимите социални промени - обществото във всички страни продължава да бъде разделено на роли по пол. Тези ролеви стереотипи засягат различни области на семейния живот: както съвместимостта на работата и семейството, така и възпитанието. Съществува несигурност и в семействата от страните, изследвани по отношение на медийната грамотност и финансовото образование. Тук изглежда важно да се образоват родителите за тяхната роля и да се включват финансовите проблеми в ежедневното възпитание.
Сравняването на комуникацията и културата на спорове в няколко страни е трудно предвид ограничената рамка на проекта. Би било хубаво да се отдели повече време на тези теми в следващ проект и да се разгледат в личен обмен, смятат участниците в „Еврородители“.
Чрез настоящия европроект от увеличаването на знанията чрез обмена се възползват не само отделните организации на консорциума, а също и семействата, до които те са стигнали, други заинтересовани страни и политици.
Проучването е послужило за база на ново проектно предложение по програма „Еразъм +”, което разширява темата за родителството и проблемите в съвременното европейско семейство.
 
Проекти на Читалище Съгласие, на РИМ и на Сдружение „ОПАС” ще се финансират по Раздел ІІІ от Културния календар Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 21 Юли 2020 11:19
obshtina-plevenПет проектни предложения, класирани за разглеждане по същество, обсъди на първото си заседание за годината, проведено на 16 юли, Комисията за разглеждане и класиране предложения съгласно Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен, съобщават от общинската администрация. Комисията се председателства от заместник-кмета на Община Плевен Стефан Милев. Заседанието беше свикано на основание Решение № 051/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен, и Заповед РД 10-188/24.02.2020 г. на Кмета на Община Плевен.
Три от проектните предложения са одобрени от Комисията за съфинансиране от Община Плевен. Това са „Който учи, ще сполучи” – песенно-танцов спектакъл на НЧ „Съгласие 1869” в Плевен, с 426 точки, „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия” на РИМ - Плевен, получило 421 точки, и Танцов спектакъл „Танци от мегдана до отвъд Океана” на Сдружение „ОПАС” с 388 точки.
Некласирани от комисията са представените проекти Фестивал „Традицията среща бъдещето” на НЧ „Просвета - 1923” в Ясен, 170 точки, и „Оръжието на българите през вековете” на НЧ „Развитие – 1998” в Плевен, 136 точки.
 
Готов е наръчник по проект TRIGS с добри практики за справяне с дигиталния стрес Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 03 Юли 2020 10:51
logo TrigsНапредва работата по проект „TRIGS - Обучение за умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение“, в който България е представена от плевенското сдружение „Учебна работилница Европа”. Проектът се осъществява по програма „Еразъм +”, мярка „Съвместна работа за насърчаване на иновациите” от партньорски организации в пет европейски страни - Германия, България, Гърция, Словения и Италия. Главният резултат от проекта ще бъде многоезично (на 6 езика, вкл. английски), уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентност по въпросите на дигиталния стрес.
Дигиталният стрес е навсякъде и е проблем за обществото като цяло. От стреса в работната среда - например винаги да си на разположение за началника и в домашния офис, през FOMO (страх от пропускане) в социалните мрежи, до интернет видеото, което, гледано малко преди да си легнете, затруднява заспиването. Ефектите на физическо, психологическо и социално ниво в много отношения са подобни на симптомите на класическия, „аналогов“ стрес. Сходни в много отношения, но и специфични са и методите за справяне с дигиталния стрес.
Ето защо всяка партньорска организация по проект “Trigs” проучи, тества и описа примери за обучение за управление на стреса в собствената си страна.
Оказа се, че във всички пет страни има различни подходи за превенция и намаляване на стреса, които са висококачествени, многостранни и ефективни.
Например в Германия обучението „Управление на стреса и грижа за здравето“ дава възможност на участниците да разширят познанията си за стреса, неговите ефекти и възможните мерки за намаляването му. Тези знания улесняват участниците да помагат на себе си и на другите да се борят ефективно със стреса и по този начин да подобряват собственото си здраве. Приложението „Mентор на стреса“ (Stress Mentor) е разработено от университета в Кайзерслаутерн и предлага помощ за намаляване на стреса под формата на игра, което подпомага по-лесното възприемане на тази сериозна тема.
Оригинална и съвсем нова е българската разработка „AНИMA“ - приложение за мобилен телефон, разработено от клиничния психолог Петя Стойчева Кривицки, предназначено да помогне на хора със симптоми на силен стрес, умора, демотивация, депресия и др. Техниките за самопомощ, разработени в приложението, са лесни за разбиране и достъпни, така че дори психично болни хора могат да ги използват като помощ.
Най-добрите примери ясно показват колко различни видове стрес има (дигитален, бизнес, ежедневен) и колко различни мерки за превенция и смекчаване са възможни, заключават участниците в консорциума по проекта. Представените методи са много полезни, но в същото време и много специфични. Поради тази причина подходите не могат да бъдат общовалидни и универсално приложими. За да се подготви създаването на учебно приложение, което намалява дигиталния стрес и е полезно за възможно най-широк кръг хора, всички горепосочени подходи са полезни и практични като предложения. Няма обаче предложение, което да е специализирано в дигиталния стрес сред частните лица, както е планирано в проект „TRIGS”. Много аспекти и методи или използването на примерни ситуации ще бъдат използвани като импулс за приложението, което трябва да се разработи.
Многоезичното уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентността по въпросите на дигиталния стрес ще се предлага като отворен образователен ресурс, който трябва да помогне за намаляване на специфичните аспекти на дигиталния стрес при хората. Приложението ще бъде на разположение за ползване през 2021 година.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 108
Фейсбук коментари
Сподели статията