Начало Общество Политика
21 Юли 2019 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 20 Юли 2019 14:42
Петък, 19 Юли 2019 12:31
Петък, 19 Юли 2019 09:12
Четвъртък, 18 Юли 2019 15:21
РЕКЛАМА
Политика
Правилата за силен шум в почивните дни важи и за деня, който ги предшества Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Юни 2019 10:11
silna muzikaС 36 гласа „за“, Общинският съвет в Плевен прие промени в Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен.
Със свое решение от август миналата година съветниците гласуваха промени в Наредбата, като по този начин нормативният документ бе приведен в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за защита от шума в околната среда. При приложение на изменената вече наредба обаче е установено, че промяната създава практически проблеми във връзка с наказателната разпоредба, което налага корекция на местно ниво и отстраняване на допуснатия пропуск. Това наложи допълване на текста на чл. 3, т. 1., който касае часовия диапазон за спазване на нощната тишина и конкретно понятието „празнични и почивни дни“.
С приетите промени днес забраната за вдигане на шум или извършване на дейности, които нарушават тишината и спокойствието, остава в сила както и досега - в работни дни от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч., но в частта за празнични и почивни дни, където забраната е в сила за часовете от 13:30 до 16:30 ч. и от 23:00 до 08:00 ч., текстът се допълва с пояснението, че това е в сила и в случай, че следващият ден също е празничен или почивен.
Промените в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
 
На предстоящото заседание на ОбС - избор на съдебни заседатели, промяна в статута на „Тролейбусен транспорт“, увеличаване на срока на дългосрочен кредит Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Юни 2019 11:12
ObS obsajdaneОбщинският съвет в Плевен се събира за заседание в четвъртък, 27 юни, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред на съветниците този месец включва 28 точки. Първа точка в дневния ред е обсъждане на предложение за промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на общината. Предлаганите изменения са в текста относно часовия диапазон за спазване на нощната тишина и конкретно понятието „празнични и почивни дни“.
Предложение за отмяна на Решение №1260/28.03.2019 г. на Общинския съвет внася неговият председател Мартин Митев. Решението касае избора на Енчо Христов за управител на „Дентален център I - Плевен" ЕООД. Причините за отмяната са постъпило заявление от страна на Христов за отказ от избрания пост и спазване разпоредбите на Закона за лечебните заведения.
Две от предложенията този месец са свързани с откриване на процедури за избор на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд - Плевен. Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища изтича в края на 2019 г. В тази връзка в деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от Окръжен съд - Плевен и на Апелативен съд - Велико Търново за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като тези, които ще бъдат избирани от Общински съвет - Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Тръново е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, като Общински съвет - Плевен трябва да предложи 70 от тях.
Общинските съветници предстои да вземат решения и по три предложенията за общинската фирма „Тролейбусен транспорт“. Първото от тях е общинският превозвач освен вътрешен оператор в направлението тролейбусен транспорт, да стане такъв и за електробусен и автобусен транспорт. Второто касае изтичане срока на договора, с който инж. Ангел Несторов е избран за управител на дружеството. Това налага съответно ново решение за избор на управител за срок съгласно общинските нормативни разпоредби. Съветниците ще обсъждат предложение Община Плевен да извърши необходимата подготовка за кандидатстване с партньорски проект за екологосъобразен обществен електротранспорт. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Очакванията по процедурата са Плевен да получи финансиране в размер на 15 млн. лв., с които да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни станции и обслужваща техника.
На това заседание Общински съвет - Плевен, ще преразгледа и свое решение от края на миналата година, с което бе дадено съгласие Общината да обезпечи финансирането на проекти чрез дългосрочен кредит от Регионалния фонд за градско развитие и съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв. Средствата са за основен ремонт на пл. „Свобода" и пешеходната ул. „Васил Левски" /от пл. „Свобода" до пл. „Стефан Стамболов"/ и за ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори. Преразглеждането касае промяна в срока за усвояване на кредита от 12 на 24 месеца.
Дневният ред включва още: предложение за даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект; предложения за продажби на общински недвижими имоти, отредени за жилищно строителство по плана на с. Буковлък; учредяване право на строежи за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлени имоти по плана на град Плевен; и др.
Последна точка е питане, внесено от общинския съветник Николай Николов Маринов. Поставеният въпрос е за монтираните в Плевен паркомати от Центъра за градска мобилност, тяхното състояние и паркирането в централната част на Плевен като цяло.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет, раздел obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27062019-g.
Последно променен на Сряда, 26 Юни 2019 11:16
 
Процедури за избор на съдебни заседатели ще бъдат обсъждани в предстоящото заседанието на съветниците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 20 Юни 2019 11:21
ObS zasedanieОт 28 точки, една от тях питане от общински съветник, е предварителният дневен ред на Общински съвет - Плевен, за заседанието през м. юни. Местният парламент ще заседава в четвъртък, 27 юни, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Две от предложенията този месец касаят откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд - Плевен и създаване на временни комисии за провеждане на съответните процедури по избора.
Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд - Плевен и на Апелативен съд - Велико Търново за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. На предстоящото си заседание съветниците предстои да гласуват решения за това. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен е определило общо 105 броя съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като тези, които ще бъдат определени от Общински съвет - Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново е определило 93 броя съдебни заседатели, като Общински съвет - Плевен ще трябва да предложи 70 от тях.
Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, реда за провеждане на процедурите и състава на комисиите, които ще провеждат избора, предстои тепърва да бъдат утвърдени от Общински съвет - Плевен. Процедурите по избора ще започнат след решение на съветниците в срок, определен от тях и огласени на интернет страницата на Общинския съвет и в медиите.
 
ОбС - Плевен ще приема наредба с цел синхронизиране с националните фискални правила Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 18 Юни 2019 17:34
1obs-pleven gerbПредложение да бъде отменена действащата общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен и приета нова, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен. Предложението ще се гледа следващата седмица в ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по ПК „Бюджет и финансова политика“.
„Относно изпълнението на общинския бюджет в Закона за публичните финанси са направени промени. Те са свързани с: въвеждане на ограничения за поемане на ангажименти за разходи при непривеждане на показателите в съответствие с предвидените размери в закона; не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват; постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година и т.н. Променени има и в срока за изготвяне и представяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината и срока за приемането му от Общинският съвет“, информира във връзка с предложението председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Очакваните резултати с приемане на новата наредба са бюджетният процес в Общината да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. Очаква се постигане и на по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Община Плевен.

 

Съгласно Закона за нормативните актове и АПК, предложението за промяна на общинската Наредба №10 е публикувано за становища и мнения на граждани на интернет страницата на Община Плевен в законоустановения 30-дневен срок.
 
МКБТХ - Плевен е домакин на регионален семинар за борба с трафика на хора Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 25 Юни 2019 12:46
seminar MKBTH 3seminar MKBTH 1Във връзка с раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ от годишните програми за противодействие трафика на хора и закрила на жертвите, Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Плевен, Монтана и Велико Търново провеждат на 24 и 25 юни двудневен обучителен семинар на тема „Прилагането на националните цели и приоритети в борбата с трафика на хора на местно ниво - възможности и предизвикателства“. Символичен домакин на семинара, който се провежда в хотел „Дипломат плаза“ в Луковит, е МКБТХ – Плевен. В работата на семинара участват секретарите и членове на трите комисии: представители на МВР - „Криминална полиция“, ГДБОП, началници на отдели за закрила на детето, секретари на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, към които се присъединиха разследващи полицаи, инспектори Детска педагогическа стая, социални работници и психолог, активно работещи по темата и подпомагащи работата на комисиите
Лектор в първия ден от семинара беше прокурор Владимир Николов от Районна прокуратура – Плевен, който има богат опит по линия на трафика на хора. Участниците изгледаха две презентации и активно се включиха в дискусия за проблемите в работата си, взаимодействието между институциите и споделяне на добри практики.
Днес семинарът продължава с обсъждане на възможностите, трудностите и предизвикателствата, които среща всяка Местна комисия за борба с трафика на хора, обсъждане на казуси, обмяна на опит и на добри практики. Тема на една от сесиите ще бъде „Засилена междуинституционална координация и сътрудничество в борбата с трафика на хора“, с лектор Михаил Стефанов - експерт и консултант по комуникации, обучител по презентации, говорене и креативност.
Крайната цел на обучителния семинар е повишаване ефективността на работа на МКБТХ в Плевен, Велико Търново и Монтана, както и по-добро сътрудничество и координация между трите комисии.
 
Продължава извеждането на некоректни наематели от общински жилища Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 19 Юни 2019 10:27
Zhilfond kushtiИнспекциите от Община Плевен на настанените в общински жилища некоректни наематели продължават. В резултат миналата седмица са освободени още два имота на ул. „Сан Стефано” № 60 в града, обяви директорът на общинското предприятие „Жилфонд” Полина Георгиева. Причина са констатирани нарушения на обитателите - лоша хигиена, безстопанственост или неспазване на обществения ред. От началото на тази година такива случаи са общо пет.
Предстои комисия от специалисти да направи проверка на състоянието на сградите от фонда за настаняване на нуждаещи се, за да се прецени кои вече са негодни за живеене и трябва да се освидетелстват, след което да бъдат съборени.
Кметът на Община Плевен Георг Спартански припомни, че проверките на обитателите на общинските жилища са в няколко направления: върху правото им да бъдат настанявани предвид действащата от 01 май 2019 г. нова Наредба № 18, във връзка с която се извършва прекартотекиране на нуждаещите се; по линия на получени сигнали и констатирани нарушения за лошо стопанисване на общинските имоти, замърсяване, извършване на нерегламентирана търговска дейност, неспазване на обществения ред и др. Спартански бе категоричен, че при установено двукратно нарушение на договора за настаняване наемателите ще бъдат лишавани от правото да ползват общинско жилище.
Последно променен на Сряда, 19 Юни 2019 10:29
 
Румънски народен представител обсъди в областната администрация трансграничното сътрудничество Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 13 Юни 2019 16:07
deputat RomaniaОбластният управител Мирослав Петров прие румънския народен представител от ПГ на Националната либерална партия Еуген Първулеску, който е и член на Постоянната комисия по труда, семейството и социалната закрила. В срещата участва и народният представител от 44-НС от ПГ на БСП Васил Антонов.
Възможностите за сътрудничество на пограничните райони в различни сфери на обществения и културния живот обсъдиха гостите и Мирослав Петров. Коментирани бяха темите за трансграничното сътрудничество, за координираното третиране срещу комари на крайдунавските райони от двете страни на реката, почистването на коритото на Дунав и вливащи се в нея реки, както и бъдещи контакти във връзка партньорство в сферата на културата.
Последно променен на Четвъртък, 13 Юни 2019 16:10
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 408
Фейсбук коментари
Сподели статията