Начало Общество Политика
22 Октомври 2018 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 20 Октомври 2018 14:50
Петък, 19 Октомври 2018 14:50
Петък, 19 Октомври 2018 11:29
Петък, 19 Октомври 2018 11:18
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Гражданите вече могат да виждат и контролират как институциите използват личните им данни Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Юли 2018 17:15
edeliveryВсеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите.
Услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Регистрация може да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри.
По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп до техните данни от страна на институциите. Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното управление и на подзаконовите нормативни актове за неговото изпълнение.

 
Плевенските съветници приеха декларация за възстановяване на ВВУ - Долна Митрополия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Юли 2018 12:36
pilotОбщинският съвет на Плевен прие на днешното си заседание текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. „Това е въпрос, около който всички трябва да се обединим, в декларацията няма политика“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев при обявяване на предложението, внесено от групата общински съветници от ГЕРБ.
При представяне на предложението в залата беше припомнено, че от 2002 г. училището функционира като факултет "Авиационен" към Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново. „С оглед на политическия консенсус на ниво Президентство, Правителство и Парламентарна комисия по отбрана относно създаването на ВВУ считаме, че е възможно отделянето на факултет “Авиационен” в самостоятелно висше учебно заведение“, заяви Мартин Митев.
След дебат и изказвания от страна на групите общински съветници в местния парламент, от името на Общински съвет - Плевен бе приет следния текст на декларация:
„Ние, общинските съветници от Общински съвет - Плевен, заявяваме своята категорична позиция за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия. Считаме, че българската авиация се нуждае от качествен образователен продукт, а това не може да стане при сегашната военнообразователна структура, в която факултет „Авиационен” е в състава на НВУ „Васил Левски”.
Възстановяването на училището е необходимо и с оглед на изискванията за сигурност и развитие на съвременната авиация. Военновъздушните сили трябва да затворят цикъла между образователната подготовка и реалните способности.
В новото Военновъздушно училище ще има възможност за подготовка на висококвалифицирани летци, авиационни и други кадри за нуждите както на Военновъздушните сили на Република България, така и за гражданската авиация и други фирми и ведомства. Могат да бъдат привлечени за обучение и чуждестранни студенти, които да бъдат подготвяни за нуждите на български и международни авиокомпании.
Създаването на Висше военновъздушно училище е предизвикателство, което изисква време, финансови ресурси и подготовка на нужния академичен състав. Вярваме, че позицията ни за възстановяване статута на Военновъздушното училище в гр. Долна Митрополия ще получи подкрепа от всички народни представители, избрани от 15 МИР - Плевен. Разчитаме и на политическата воля и разбиране от страна на всички парламентарни групи в 44-ото Народно събрание.“
Съветниците възложиха на председателя на местния парламент  Мартин Митев да изпрати Декларацията до Министерство на отбраната на Република България.

Декларацията за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия бе приета с 37 гласа „за“, 2 „въздържал се“ и 1 „против“.

 
Актуализираха плана за действие към шумовата карта на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Юли 2018 12:03
sesija juli 1Общински съвет - Плевен актуализира Плана за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен". Предложението бе първа точка в дневния ред на юлското заседание и прието с гласовете на 34 от общинските съветници, 3 гласуваха „въздържал се“, 1 „против“. 
Актуализирането е в изпълнение на изисквания на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2СЮ2/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. Съгласно посочените документи задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017 г. За Плевен това е направено с решение на Общинския съвет на 29.06.2017 г. През 2013 г. Община Плевен разработи първоначалния си „План за действие" към „Стратегическа карта за шум на град Плевен", приет от местния парламент съответно на 28.11.2013 г. Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, плановете за действие се актуализират най-малко веднъж на 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи.
Актуализираният план за действие към шумовата карта на Плевен е в обем над 100 страници и неговата цел накратко е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда на града чрез измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и планиране на градските зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума.
В актуализирания план, гласуван днес от Общинския съвет, се посочва, че основните проблеми на града по отношение на шума са постоянно нарастващия брой на моторни превозни средства при съществуващата улична и пътна мрежа, която не се е променяла с десетилетия. Градският транспорт е недостатъчен да поеме пътникопотока и спирките не са разположени на оптималните места за жилищните комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях. Съществуващата организация на движение и липсата на обособени зони за паркиране задръстват градската среда, липсват и алтернативни видове транспорт. Освен това цялото транзитно движение преминава през града и натоварва и без това сериозния трафик. В документа са посочени и конкретните шумозащитни действия, предприети в общината през последните няколко години.
Дългогодишните наблюдения на шума в околната среда от РЗИ - Плевен показват, че най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населеното място заема транспортният шум. Не навсякъде съвременното строителство е съобразено и с изискванията за акустичен комфорт. Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в Плевен. Мониторингът на шума в града се извършва от 21 пункта за наблюдение, като разположението им е съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.

 

 
След материалите и становищата на постоянните комисии в ОбС-Плевен вече само в електронен вид Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Юли 2018 12:27
ObS siteОт този месец всички становища от заседанията на постоянните комисии в Общински съвет - Плевен ще бъдат вече само в електронен вид. След заседания на комисиите тези документи ще се качват в меню „Заседания“ - „Заседания на Общински съвет“ и ще бъдат част от публикувания дневен ред и предложенията за съответното заседание на местния парламент. „С новия регламент на практика премахваме изцяло хартията от работата на комисиите“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен не получават комплекти с материали за заседанията си на хартия от месец юни 2017 г. и се запознават с предложенията и преписките си чрез сайта на Общинския съвет: obs.pleven.bg. Новия регламент бе въведен във връзка с общата тенденция за преминаване от хартиен към електронен модел на работа. На сайта на Общинския съвет в реално време се качват и преписките, които постъпват в деловодството на местния парламент. Вижда се и цялата документация, свързана с внасяне на предложенията и последвалите по тях решения.
„Идеята да преминем изцяло към безхартиен модел на работа при подготовката и провеждането на заседанията в Общинския съвет е още от началото на мандата. Реализацията й става поетапно“, коментира Мартин Митев. Той припомни, че във връзка с тенденцията за преминаване изцяло към безхартиен модел на работа в Общинския съвет, от април 2017 година стартира и изцяло обновеният сайт на институцията.
Освен всички други предимства, очаква се новият начин на работа да доведе до намаляване на финансовите разходи за хартия и консумативи за печат.
Последно променен на Сряда, 25 Юли 2018 16:42
 
Ще подпомагат даровити деца в общината за участие в състезания със суми в размер от 100 до 1 000 лв. Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Юли 2018 12:07
zasedanie juli 2С 37 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“, Общинският съвет на Плевен прие Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината.
Правилата бяха изработени от комисия, утвърдена с решение на местния парламент през март тази година, в състав общинските съветници Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация - Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование" и Таня Кукова от отдел „Бюджет". Общинският съвет прие документа днес след допълнения по предложението, направени от страна на постоянните комисии по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към местния парламент. 
С приетите Правила се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на общинските средства, определени за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от общината. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на даровитите деца са с цел подпомагане на тяхното обучение в курсове, участия в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на образованието, науката и изкуствата и в спортни състезания, съгласно спортния календар на съответната спортна федерация.
Мерките ще се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро, III- то място или удостоено с лауреатско звание на някоя от посочените по-горе прояви. Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи. 
Мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Мерките ще се прилагат само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година.
Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобрява от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет.
Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи, като кандидатстването е в срок от 12 месеца, считано от датата на спечелване на съответното призово място в дадената сфера. Разглеждането на исканията ще става от 7-членна комисия, която ще заседава всеки месец в случай на постъпили искания. Решенията на комисията ще бъдат окончателни, без право на обжалване.
Приетите от Общински съвет - Плевен Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината влизат в сила от 1 септември тази година.

 
26 предложения и две питания на съветници в дневния ред на юлската сесия в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Юли 2018 16:42
1obs-pleven gerbОбщо 28 точки, две от които питания от общински съветници, включва предварителният дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Плевен, насрочено за 26 юли /четвъртък/. Сесията е от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Всички предложения, които ще обсъжда местният парламент, са публикувани на интернет страницата му /https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на Общински съвет“ /https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26072018-g/.
Първа точка в дневния ред е предложение за актуализация Плана за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”. Актуализирането на картата е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2СЮ2/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. Съгласно тези изисквания задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017г. За Плевен това е направено с решение на Общинския съвет на 29.06.2017г. През 2013 г., Община Плевен разработи първоначалния си „План за действие" към „Стратегическа карта за шум на град Плевен", приет от местния парламент съответно на 28.11.2013 г. Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, плановете за действие се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи.
Общинският съвет ще разгледа предложение и за приемане на Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен. Мерките са с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби и подпомагане на обучението им в курсове, участията им в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III-то място на някоя от посочените по-горе прояви. В предложения текст е записано, че сумите за подпомагане ще бъдат от 100 до 1000 лв. по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи.
Трета точка в предварителния дневен ред е отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 27.04.2017 г. - 27.07.2017 г. Отчетът включва решенията, свързани с дейността на Общински съвет, които не се отчитат от общинска администрация или се отчитат по специален ред; решения за приемане на нормативни актове, стратегии, планове, отчети и др.; решения, информация за изпълнението на които, заедно с кореспонден­цията или сключените договори е изпратена в Общинския съвет в изпълнение на разпоредба от Закона за местното самоуправление; информация за изпълнение на решенията без упоменатите в предходните точки.
С предложение за приемане текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия темата отново влиза в заседателна зала. „От 2002 г. училището функционира като факултет "Авиационен" към Националния военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново. С оглед на политическия консенсус на ниво Президентство, Правителство и Парламентарна комисия по отбрана относно създаването на ВВУ считаме, че е възможно отделянето на факултет “Авиационен” в самостоятелно висше учебно заведение“, се посочва в предложението.
На тази сесия Председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански отчитат командировъчните си разходи за второто тримесечие на годината /01.04.2018 г. - 30.06.2018 г./. И двамата посочват, че през посочения период нямат разходи за командировки в страната.
Предложение за изменение на решение на ОбС - Плевен от август 2016 г. за промяна на Общинска транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии е под номер 9 в дневния ред на заседанието. Предложената промяна касае линията Баумакс - JIBT - Моста. Линията не се закрива, променя се начина й на обслужване - от автобусна тя става тролейбусна.
Част от дневния ред на съветниците този месец е внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
Последни две точки са питанията, отправени на това заседание от общинските съветници Емил Райков и Бойко Тодоров.


 
Ирена Христова е новият главен секретар на Областна администрация Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 23 Юли 2018 13:46
irena hristova gl sekretar oblastГлавният секретар на Областна администрация - Плевен, Ирена Христова положи днес клетва като държавен служител. На колектива в администрацията и пред Асоциацията по ВиК тя бе официално представена от областния управител Мирослав Петров. Той приветства госпожа Христова с добре дошла и й пожела успешна работа.
„Чувствам се спокойна и уверена, влизайки в добре сработен и ефективен екип като този, ръководен от областния управител Мирослав Петров. Ще се запозная детайлно с работата на администрацията и като екипен човек ще разчитам на експертността и опита на всеки един от вас“, обърна се към колегите главния секретар на областна администрация Ирена Христова.
Госпожа Христова е магистър по икономика и управление на промишлеността, предстои дипломирането й и като юрист.
В професионалната си кариера има опит в специализираната държавна администрация – изпълнител бюджет в Агенцията за държавни вземания, финансов контрольор в МОСВ, директор на Регионалната дирекция към Агенцията по вписванията. Успешно се справя и с работата си в банковия сектор.
Последната заемана от нея позиция е секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Плевен, която освобождава, за да поеме отговорностите на главен секретар в Областна администрация - Плевен.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 383
Фейсбук коментари
Сподели статията