Начало Общество Политика
24 Октомври 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 23 Октомври 2018 17:33
Вторник, 23 Октомври 2018 17:09
Вторник, 23 Октомври 2018 17:03
Вторник, 23 Октомври 2018 15:15
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Договорът с испанския град Гандия е официализиран Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Октомври 2018 17:05
gandia1gandia2На официална церемония беше официализиран договорът за установяване на партньорски отношения между Община Плевен и Община Гандия. Събитието се състоя в рамките на  посещението в испанския град на делегация, водена от кмета Георг Спартански, и съвпадна с празника на Гандия. Ден по-рано той получи пълномощия от Общински съвет – Плевен, да проведе преговори и подпише документа. От испанска страна той беше подписан от кмета Диана Морант Рипол, която също беше упълномощена от местния парламент. На церемонията присъстваха представители на Община Гандия, общински съветници, както и на българскиаа общност, наброяваща близо 4000 сънародници, половината от които от област Плевен, живеещи и работещи от години в града.
След официалното сключване на договора домакините и делегацията от Община Плевен бяха поздравени с фолклорна програма на български и испански танцьори. Георг Спартански осъществи множество емоционални срещи с наши сънародници, които макар и зад граница се вълнуват от развитието на града и страната ни и тяхното бъдеще.
По време на посещението кметът даде интервю за местната телевизия, в която увери, че двете страни имат много допирни точки и ще положат усилия партньорството да бъде изпълнено с реално съдържание. В Гандия успешно работи българско училище, в тази връзка една от първите ни инициативи вероятно ще бъде дарение на учебници и литература за него, разказа Георг Спартански. Също в рамките на визитата делегацията от Плевен се срещна и с Генералния консул на България във Валенсия Цветелин Цолов, който засвидетелства подкрепата си за всички съвместни начинания на двете общини.


 
Община Плевен преизпълни етапна цел по „Региони в растеж” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Октомври 2018 16:03
operativka 102018До 30 септември 2018 г. беше срокът, в който Община Плевен трябваше да изпълни етапна цел във връзка с реализиране на своята Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за усвояване на 20% от над предвидените 47 млн. лв. При заложени 9,5 млн. лв. Общината  усвои около 11 млн. 300 хил. лв., които са и верифицирани,  съобщи на днешното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Кметът Георг Спартански обясни, че това ще даде шанс догодина при преразпределението на средства от други общини, които не са могли да изпълнят своите етапни цели, Плевен да получи допълнителни средства за реализиране на проекти, за които има проектна готовност. „Освен че средствата трябва да се усвоят, трябва Управляващият орган на програмата да ги верифицира, т.е. да потвърди, че са изразходени така, както трябва. Тази етапна цел сме постигнали. Съгласно правилата на програмата когато има общини, които са по-назад с реализацията на проектите, неусвоените за това средства отиват за общини, които са били по-изрядни и експедитивни в ангажиментите си.
Активизирахме се още от началото на този програмен период, за да не изпадаме в типично български драми в последния момент да спасяваме каквото можем. Преизпълнили сме индивидуалната етапна цел, така че ако има преразпределение на средствата от общините, които не са се справили с планираното, се надяваме да получим и допълнително финансиране. Има къде да го вложим”, каза още г-н Спартански.

 
До 30 юни изпълнението на данъчните приходи в Община Плевен е 68,43%, най-големи са разходите за образование Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Септември 2018 11:03
Obshtina-PlevenУточненият размер на бюджета на Община Плевен към 30 юни 2018 год. е общо 90 097 340 лева, като към същата дата отчетеното изпълнение е в размер на 41 269 855 лева, което представлява 45,81 % спрямо годишния план. Това става ясно от информацията за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година, представена на заседание на Общински съвет - Плевен. Представянето на справката пред местния парламент е в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.
Размерът на сборния бюджет на Общината за 2018 г., приет с Решение №833 от 25.01.2018 г. на Общинския съвет, е 87 704 433 лв., от които 52 804 433 лв. за „делегирани от държавата дейности" и 34 899 990 лв. „местни приходи". След корекции, в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30 юни 2018 г. актуализираният бюджет на Общината е 90 097 340 лв.
Относно приходната част в информацията за шестмесечието се посочва, че за данъчните приходи изпълнението е 68,43%, като при годишен план 15 455 000 лв. отчетеното изпълнение е 10 576 134 лв. Тук постъпленията от Данък върху недвижимите имоти при годишен план 8 100 000 лв. са 6 071 770 лв., което е 74,96%. От Данък върху превозните средства при план 4 000 000 лв. отчетеното изпълнение е в размер на 2 600 939 лв. - 65,02%. При неданъчните приходи отчетените постъпления са 64,10%, като при план 14 292 738 лв. постъпилите средства са 9 161 274 лв. Те са основно от общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2018 г. е 64,75%. Планираните за годината 10 066 300 лв. постъпления от общински такси са с изпълнение за полугодието в размер на 6 518 050 лв.
В информацията за разходната част е записано, че към 30.06.2018 година от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 41 269 855 лв., като приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения. С най-голям относителен дял от всички разходи по бюджета - 44%, е секция „Образование“. В тази част са отчетени 18 158 134 лв. при планирани за годината 41 449 814 лв.
Отчетените към 30 юни тази година средства от общинския бюджет за инвестиции са съответно 550 206 лв. при уточнен годишен план в размер на 4 493 503 лв. Освен с бюджетни средства, капиталови разходи през първото полугодие на годината са извършени и със средства от Европейския съюз в размер на 4 726 518 лв.
Относно състоянието на общинския дълг към 30.06.2018 г. се посочва, че Община Плевен през 2018 г. обслужва дългосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ", предназначени за финансиране на извършени разходи от общинския бюджет и разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми.
 
Общинският съвет заседава в сряда по дневен ред от 30 точки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 25 Септември 2018 13:02
1obs-pleven gerbПо 30 точки, 2 от тях питания от общински съветници, ще заседава утре /26 септември/ Общинският съвет на Плевен. С решение на Председателския съвет на местния парламент заседанието този месец е насрочено ден по-рано от обичайното, заради старта в четвъртък на мащабна инвестиция в Плевен - първа копка на завода на "Леони".
Сесията започва в 09,00 ч., в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за нов Правилник за дейността на общинското предприятие „Център за градска мобилност”. Предприятието е създадено през април 2012 г., тогава е приет и правилник за дейността му, който правилник в последствие е променян. Настоящото предложение за приемане на нов е поради необходимост от актуализиране и осъвременяване с оглед включване, конкретизиране и определяне на действително извършваните дейности от Центъра.
Общинският съвет ще обсъди промяна на свое решение, прието през юли тази година. Решението касае вътрешни компенсирани промени между обекти от поименния списък за капиталови разходи на Общината за 2018 г., между които и Ритуален дом „Гробищен парк Стадиона". Сметната стойност за извършване на основен ремонт на Дома е изменена от 17 000 лв. на 18 000 лв. Заради спецификата при финансирането на този ремонт, а именно два източника на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, се налага изменение на точка в решението от юли.
Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2018 г., е пета точка в предварителния дневен ред на съветниците. Представянето на справката е в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.
Местният парламент предстои да се произнесе по актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период. С решение от януари тази година на Министерски съвет се стартира бюджетна процедура за 2019 г., като министърът на финансите е дал указания на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, за подготовка и представяне на бюджетните прогнози за периода 2019 - 2021 година. Съгласно Закона за публичните финанси, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средства от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг. Представените бюджетни прогнози за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. за Община Плевен са разработени на база действащите стратегически документи на местно ниво, планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години, приетия бюджет на Общината за 2018 г., както и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. За периода не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по бюджета на Община Плевен в частта „местни приходи", се посочва в предложението.
Съветниците ще разгледат предложение и за промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за тази година. Към приетия сборен бюджет на Общината за 2018 г. е утвърден списък с обекти, представляващи капиталови разходи за годината на обща стойност 39 808 728 лв. След проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори с изпълнители, се налага корекция в първоначално одобрените годишни разходи.
Със свое решение от 27.02.2014 г. Общински съвет Плевен е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез банков кредит в размер на 1 200 000 лв. На предстоящото заседание предстои обсъждане на текст за Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.".
Предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 год. влиза в под номер 10 в дневния ред на заседанието. Постъпилите искания от директори на училища в общината са седем. Те са за: от ОУ „Христо Ботев" - с. Пелишат, СУ "Христо Ботев" - гр. Славяново, ОУ "Отец Паисий" - с. Опанец, ОУ "Христо Ботев" - с. Мечка, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж и ОУ "Антон Старшимиров" - с. Бохот.
Под номер 12 в предварителния дневен ред е предложението за  съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания. Гандия е град с 80 000 жители, като българите, които живеят там, са близо 5000 души и повече от половината са от Плевенска област. Официална делегация от Община Гандия гостува в Плевен за Празника на града 15 май и по време на проведените разговори бе изразено желание от двете страни за подписването на договор за установяване на партньорски отношения. Първата крачка беше направена с подписване на Протокол за намерения за установяване на партньорски отношения от кметовете на двете общини.
На септемврийското си заседание Общинският съвет предстои да обсъди още предложение за създаване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни деца, преживели насилие и предложения за закриване на Клуба на хората с увреждания и пенсионера на ул.”Гренадирска” №34-Б в Плевен. Последните две точки в дневния ред са питанията от общински съветници.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет” https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26092018-g.

Последно променен на Вторник, 25 Септември 2018 13:04
 
Плевен e сред домакините на Дните на Москва у нас Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Октомври 2018 10:40
centara mavzoleja2Заедно със София и Варна, Плевен ще бъде домакин на Дните на Москва в България. Събитието се организира от Правителството и Префектурата на Централния административен окръг /ЦАО/ на руската столица в дните 2-5 октомври и е посветено на 140-годишнината от Освобождението на България от турско робство.
Дните на Москва в Плевен ще се проведат на 3 октомври. По този повод пристига официална делегация от Департамента по външноикономически и международни връзки при Правителството на Москва и от ЦАО на гр. Москва – побратим на Плевен, водена от Александър Малиничев – ръководител на апарата на Префектурата на ЦАО. Те ще бъдат придружени и от спортна делегация.
Официалните гости ще бъдат приети за официална среща от кмета на Община Плевен Георг Спартански. Същия ден в 11:30 ч. в конферентната зала на хотел „Ростов” ще бъдат показани презентация за новостите в благоустройството в руската столица и филмът „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа”, посветен на Плевенската епопея.
В 13:00 ч. московската делегация и ръководството на Община Плевен ще поднесат цветя пред Вечния огън в Параклиса мавзолей „Св. Георги Победоносец”, а в 13:30 ще открият приятелските срещи между млади московски и плевенски шахматисти в Актовата зала на Община Плевен. В 17:30 ч. в ХГ „Илия Бешков” ще бъде открита и изложбата „Москва фестивална”.

 
С нов правилник за дейността е Центърът за градска мобилност Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 26 Септември 2018 10:55
sinja-zona3Нов Правилник за дейността на общинско предприятие „Център за градска мобилност” прие Общинският съвет на Плевен. Решението бе гласувано с 32 гласа „за“, 1 „против“ и 5 „въздържал се“.
Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ е създадено с решение от 3 април 2012 г. на местния парламент. Със същото решение е приет и правилник за дейността на Предприятието, който в последствие е променян на два пъти. Приемането на настоящия нов правилник е поради необходимост от актуализиране на нормите, регламентиращи дейностите на Центъра, както и прецизиране на разпоредбите, касаещи основните му функции - с обособените зони за почасово платено паркиране, Автогара Плевен, спирките за масов градски транспорт, автоматизирани системи за управление на движението - светофарни уредби, информационните табла по спирките, принудителното преместване на неправилно паркирани ППС, услугата „Служебен абонамент“, издаване и преиздаване на карти за платено и безплатно паркиране. Промените се налагат и поради направени през 2016 г. изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и такива от 2018 г. в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, стана ясно при представяне на предложението.
С новия Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност се цели подобряване организацията и дейността на предприятието и цялостно привеждане на документа в синхрон с действащото законодателство. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет- страницата на Общински съвет - Плевен.
 
Мирослав Петров: Обявяването на Независимостта е акт на национално самочувствие Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 22 Септември 2018 12:38
22sept 122sept 2„Акт на национално самочувствие, на решителност и свободолюбие, обявяването на Независимостта е събитие символ на триумфа на българската държавност. С него младата българска дипломация демонстрира политическа зрялост, мъжество и национална гордост, инвестирайки най-устойчивия материал – единението – в стратегията за бъдещото равноправно и достойно развитие на европейска България“, каза в тържественото си слово по повод 110 годишнина от обявяването на независимостта на България областният управител Мирослав Петров.
На тържествения ритуал за празника присъстваха още народни представители от 15-и МИР, заместник-областните управители Татяна Божинова и д-р Красимир Трифонов, представители на местната власт, общественици и граждани.
В тържественото си слово областният управител отбеляза още, че България е преминала през трудни периоди, преодоляла е много исторически и политически перипетии, натрупвайки ценен опит в своя исторически арсенал. „За да се утвърди днес като лидер на Балканите и надежден партньор в ЕС и НАТО. Независимостта е значим урок на свободния човешки дух, пример за достойнство и обединение. Залог за величие и гордост. Да пребъде свободна, единна и независима България!“, каза още областният управител Мирослав Петров.
В знак на признание и преклонение пред значимото дело бяха поднесени венци и цветя.

 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 384
Фейсбук коментари
Сподели статията