Начало Общество Политика
17 Юли 2019 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 17 Юли 2019 11:39
Сряда, 17 Юли 2019 11:15
Сряда, 17 Юли 2019 10:21
Сряда, 17 Юли 2019 09:23
РЕКЛАМА
Политика
Уеднаквяват се заявленията за най-масовите общински услуги Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 15 Юли 2019 12:41
deklaracii2От утре, 16 юли, всички общини на територията на страната са задължени да използват уеднаквени, стандартизирани заявления за 16-те най-масово предоставяни услуги. Това става възможно с приетото по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев  изменение на Наредбата за административно обслужване.
Сред стандартизираните заявления  са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.
Това е следващата стъпка от процеса на стандартизация на административните услуги след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, предоставяни от областните администрации. По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга.
Всички стандартизирани документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.
Последно променен на Понеделник, 15 Юли 2019 18:38
 
Местните избори ще са на 27 октомври Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Юли 2019 16:12
izbori4Президентът Румен Радев насрочи със свой указ избори за общински съветници и кметове да се състоят на 27 октомври 2019 г., информират от Президентството.
Указът на държавния глава е на основание чл. 98, т.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал.1 от Изборния кодекс.
 
 
Архивите разказват: Кандидатите за кметове, бирници и секретар-бирници били обучавани и сериозно проучвани Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Юли 2019 13:21
boris kazanliev portret str13След военния преврат на 19 май 1934 г. у нас се забраняват всички политически партии и се ликвидира местното самоуправление. Започва назначаването на кметовете на българските общини от местните структури на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) в областните градове. До края на 1940 г. чрез областните директори Дирекцията на администрацията към министерството проследява резултатите от работата на назначените кметове, обобщава оплакванията на жителите на населените места и заповедите за наказания на областните директори. Така тя

достига до извода, че не е достатъчно кметовете да имат някакъв образователен ценз

а е необходимо да притежават и много други качества, които могат да се формират единствено чрез обучение.

В доклад от 23 ноем. 1940 г. на Борис Казанлиев (на снимката) – областен директор на Плевенска област се отчитат много добрите резултати от

провежданите от 1936 г. курсове за кандидати за бирници и секретар-бирници

но със съжаление се отбелязва, че след тях някои кметове са се оказали много по-неподготвени от обучените си подчинени. Горещо се приветства идеята на министерството да организира практически курсове и
за кандидати за кметове. Борис Казанлиев отбелязва, че самият той я е лансирал неведнъж в докладите си пред конференции на кметове от областта.
През дългите години като областен директор той е забелязал, че голям процент от кандидатите за кметове, особено в селата, са хора с „похабени качества“, т.е. хора, трудно завършили висше образование или неудачници в живота. Той е забелязал, че

много от кметовете не умеят да се изразяват нито устно, нито писмено, с което са дали материал за хумористичните вестници

Според него мнозина от тях не познават българската история, делото на народните будители и нашата църква. Не познават и политическите борби от близкото и далечното минало и по тази причина са неубедителни при утвърждаване сред населението „преимуществата на днешната власт, на новите порядки, на новия ред на управление“. Голяма част от кметовете, поради това че не са служили във войската, са недисциплинирани, държат се неприлично, не заемат подходящото за длъжността им място при молебени и други тържества, отбягват на празници да ползват словото, за да издигнат престижа на кметската институция и личния си авторитет.

Той предлага

нещо много авангардно – в курса за кандидат-кметове задължително да се изучава риторика и протокол

за различните случаи, с които се сблъсква един кмет. Б. Казанлиев предлага курсът да завършва с писмено и устно развиване на една тема, дори предлага конкретен пример за задача, която да се поставя на курсистите. За да бъдат добре приети, да станат „любим кмет – баща“ на селото или града, за да има повече „образцови общини с примерно, спокойно, радостно, обичащо държавата и вярващо в грижите на властта население“ той смята, че курсистите трябва да се научат как да напишат поне словото, с което да се представят в най-добра светлина пред съответния общински съвет и населението на общината, в която ги очакват.

На 15 ян. 1941 г. МВРНЗ изпраща сведение за показания успех от кандидатите за кметове, завършили първия курс. Той е „много добър“, „добър“, „среден“ или „слаб“ и представлява средно аритметично от поставените три оценки: за личните качества на курсиста, от положените писмен и устен изпит.

Препоръчва се при назначаване на кметове да се дава предимство на кандидати, които имат оценка „най-малко „добър“

и в чиито морални, волеви и обществени качества, както и желание за сътрудничество областните директори са убедени. Дирекцията на администрацията уверява, че оценките от устния и писмения изпит са реални и отговарят на действителната подготовка на кандидатите, но за личните качества, политическата благонадеждност и проявите в обществото на кандидатите съобщават, че не са сигурни, защото много се е бързало със сведенията за курсистите и се изказват опасения за субективизъм при изготвянето им от някои служебни лица. По тези причини дирекцията предупреждава, преди да бъде назначен, за всеки кандидат да се направи и допълнителна преценка.

Обнадеждена от първите резултати, Дирекцията на администрацията веднага организира от 23 апр. нов 25-дневен курс за 150 кандидати за кметове, отговарящи на определени условия: да имат съответния ценз по Наредбата-закон за селските общини, да са навършили 28 години, да са с български произход и българско поданство, да отговарят на условията по Закона за държавния служител и на последно място – да са получени добри сведения в областната дирекция за техните морални качества, прояви в обществото и политическа благонадеждност. На областната дирекция се възлага подробна и много критична оценка на тези качества, която, след писмения и устен изпит, да се ползва при формиране окончателния бал.
От курса се освобождават кандидати за кметове, които поне две години са били окръжни и околийски управители, а също и кметове.
За курсовете са разработени: правилник, много подробна програма и инструкция за комисиите, които провеждат устния изпит на кандидатите за кметове, завършили теоретичния курс.
Програмата на курсовете включва разглеждане идейните и програмни основи на управлението, развитието на българските общини и основните им задачи към момента.

Курсистите се запознават с обществените задачи на кмета
:

постигане на личен и служебен авторитет, оглавяване на всички обществени прояви в общината, приобщаване на населението към държавата и възпитаването му чрез отзивчивост към неговите нужди и преодоляване на бюрокрацията, взаимодействие с обществени деятели в общината, съгласуване на дейностите на всички общински и държавни служби и други. Естествено предмет на курса е държавното и административното устройство, органите за управление и финансите на общините. Курсистите се запознават със здравеопазването, обществените грижи, задълженията на общините, произтичащи от дейността на другите министерства в състава на Министерския съвет. Накрая им се представят накратко по-важните закони и правилници, с които работят общините.
Усилията на държавата да си осигури качествени управници продължават до 9 септ. 1944 г., когато всички кметове са уволнени със заповед, прочетена по българското радио. Новата отечественофронтовска власт заклеймява всичко, което е правено до този момент, и започва да изгражда своя администрация от нулата.

Здравка БАЛАБАНОВА
Последно променен на Сряда, 10 Юли 2019 13:17
 
24 месеца става срокът за усвояване на кредита за ремонт на пл. „Свобода“, ул. „В. Левски“ и Автогара Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Юни 2019 11:45
ObS sesiya2Срокът за усвояване на дългосрочния кредит от Регионалния фонд за градско развитие, с който предстои да бъдат ремонтирани пл. „Свобода", пешеходната ул. „Васил Левски" и Автогара Плевен, се удължава от 12 на 24 месеца. Общинският съвет в Плевен прие решението на днешното си заседание с гласовете на 33 от общинските съветници.
Със свое решение от 20.12.2018 г. съветниците дадоха съгласието си Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти, чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на заем от Регионалния фонд за градско развитие и Експресбанк АД като съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв. Средствата са за основен ремонт на два обекта - пл. „Свобода" и пешеходната ул. „Васил Левски" от пл. „Свобода" до пл. „Стефан Стамболов" на стойност не повече от 2 945 000 и за ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори на стойност не повече от 1 900 000 лв.
За първия обект е изготвена документация за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП и същата е обявена на 27.05.2019 г. Срокът, посочен в обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажните дейности, е в диапазона от 150 дни до не повече от 300 дни. Срокът за подаване на оферти, заявления за участие в обществената поръчката е съответно с дата 01.07.2019 г. Времето за работа на комисията при максимално натоварване и спазване на изискванията на ЗОП е в рамките на приблизително 45 - 50 дни. Необходимото технологично време за сключване на договор с избрания изпълнител, чийто избор е постановен с решението, е в рамките на 30 дни.
За ремонта на Автогара Плевен има изготвен инвестиционен проект, който в момента е на етап съгласуване с експлоатационните дружества, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на оценката за съответствие по ЗУТ, както и издаване на разрешение за строеж. Необходимото време за извършване на изброените дейности е около 60 дни. В допълнение времето, необходимо за избор на изпълнител на дейностите по реда на ЗОП и същинското изпълнение на строително-монтажните работи, е от 12 до 16 месеца.
Отчитайки факта, че процедурите по ЗОП могат да бъдат обжалвани от участниците в процеса, би могло да се постави под риск усвояването на кредита. В тази връзка е изпратено писмо до изпълнителния директор на „Регионален фонд за градско развитие" АД за възможността да бъде удължен срока за усвояване на кредита, в отговор на което Фондът е дал съгласие за промяна на срока за усвояване на кредита от 12 на 24 месеца.
В останалата си част решението за кредита, прието от Общински съвет - Плевен, остава непроменено.
Последно променен на Четвъртък, 27 Юни 2019 12:46
 
След проведена екологична оценка експерти препоръчват да бъде приет устройственият план на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Юли 2019 15:52
OUP Pleven ekoДоклад за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Плевен бе представен за обществено обсъждане в зала „Гена Димитрова”. Той е изготвен от ДЗЗД „ОУП Плевен- 2017” въз основа на договор с Община Плевен. Основните акценти в Доклада за екологична оценка на проекта бяха коментирани от ръководителя на екипа Милена Чобанова.
Общият устройствен план на Община Плевен не включва землището на града. Екологичната му оценка е изготвена в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. В нея е направен анализ на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие върху тях. Дадени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от реализацията на ОУП. В Доклада за екологична оценка е направен обобщеният извод, че при спазване на предложените мерки реализацията на Общия устройствен план на Община Плевен ще окаже трайно във времето положително въздействие върху околната среда и качеството на живот на населението.
Екипът от специалисти на ДЗЗД „ОУП Плевен- 2017” препоръчва на Експертния екологичен съвет на РИОСВ - Плевен, да даде положително становище на проекта. Докладът за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Плевен е публикуван на Интернет страницата на Община Плевен: https://www.pleven.bg/uploads/posts/deo_oup_pleven.pdf
 
Последно променен на Сряда, 10 Юли 2019 16:10
 
С близо 800 хил.лева 334 лица на възраст над 65 години от Община Плевен ще получат здравно-социално услуги Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Юли 2019 12:36
vazrstni horaОбщина Плевен подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”, съобщи заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и е на стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Ще бъде прилаган комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социално услуги на територията на общината. Чрез проекта ще се предоставят мобилни услуги чрез съчетаване на действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически в общността или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.
Срокът за изпълнение е 22 месеца, дейностите започват от 01.07.2019 год. Първите 10 месеца от проекта са за подготовка за изпълнение на планираните дейности: сформиране на екип, подбор на персонал и потребители и обучение на наетите лица. Управлението на услугата ще е в обособен център на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4. Към центъра ще бъдат назначени 52 служители – социални работници, домашни санитари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, шофьори. Към всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на вида и оптимално необходимото време на месец за предоставяне на почасовите услуги. Ще се предоставят следните услуги: оказване на административна помощ за попълване и изготвяне на документи; здравни консултации и измервания; психологическа подкрепа; рехабилитация; помощ в ежедневните задължения. Целта е да се подобри качеството на живот и достъпът до услуги за социално включване, както и да се отговори на комплексните потребности на хора над 65 години и на такива с увреждания в невъзможност за самообслужване. С изпълнение на проекта ще се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността и ще се предостави реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.
 
Правилата за силен шум в почивните дни важи и за деня, който ги предшества Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Юни 2019 10:11
silna muzikaС 36 гласа „за“, Общинският съвет в Плевен прие промени в Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен.
Със свое решение от август миналата година съветниците гласуваха промени в Наредбата, като по този начин нормативният документ бе приведен в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за защита от шума в околната среда. При приложение на изменената вече наредба обаче е установено, че промяната създава практически проблеми във връзка с наказателната разпоредба, което налага корекция на местно ниво и отстраняване на допуснатия пропуск. Това наложи допълване на текста на чл. 3, т. 1., който касае часовия диапазон за спазване на нощната тишина и конкретно понятието „празнични и почивни дни“.
С приетите промени днес забраната за вдигане на шум или извършване на дейности, които нарушават тишината и спокойствието, остава в сила както и досега - в работни дни от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч., но в частта за празнични и почивни дни, където забраната е в сила за часовете от 13:30 до 16:30 ч. и от 23:00 до 08:00 ч., текстът се допълва с пояснението, че това е в сила и в случай, че следващият ден също е празничен или почивен.
Промените в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 408
Фейсбук коментари
Сподели статията