Начало Култура Образование
22 Март 2019 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 22 Март 2019 14:45
Петък, 22 Март 2019 14:00
Петък, 22 Март 2019 13:48
Петък, 22 Март 2019 13:00
Валути
РЕКЛАМА
Образование
Детска градина от град Левски с отличие за добър педагогически опит Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Октомври 2018 09:20
1Севдие Алиева – учител от ДГ „Слънце”, гр. Левски представи добър педагогически опит в областта на образователната интеграция пред широката аудитория на националната  научно-практическа конференция на тема „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”, която се проведе във Велинград, информират от Община Левски.
Открита практика пред родители „Да играем на сезони” е номинирана и отличена от престижно академично жури в състав: доц. д-р Емил Бузов - директор на Педагогически колеж – Плевен, доц. д-р. Йосиф Нунев, проф. Пламен Макариев и проф. д-р Янка Тоцева.
Севдие Алиева споделя: „В постерната сесия всеки участник имаше възможност да сподели ключови постижения, иновативни моменти и предпоставки за устойчивост и мултиплициране на авторската си практика. Представените добри практики ще бъдат публикувани в електронен сборник в сайта на МОН, в раздел „Добри практики за образователна интеграция”.
Национална научно-практическа конференция, проведена от 10 до 12 октомври във Велинград е била открита от зам.-министъра на образованието Деница Сачева и д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ.
Във форума са участвали представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование.

 

 
Културната статистика за 2017 г.: Посетителите в музеите намаляват, в театрите се увеличават Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 12 Октомври 2018 09:24
RIM PlevenРазвитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. Ето статиестическите данни за дейността им през 2017 г., предоставени от териториално статистическо бюро "Северозапад".

Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на област Плевен функционират 4 професионални музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 404.3 хил. фондови единици, които представляват 5.5% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 1.1 хил. нови фондови единици, от които 92.9% са от направени през 2017 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема трето място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2017 г. се запазват както предходната година и е 6.5 хиляди.
През 2017 г. броят на посещенията в музеите в област Плевен намаляват с 10.4% спрямо предходната година и достига 199.7 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2017 г. четирите музея на територията на областта, са 10.8 хил. или 5.4% от общия брой на посетителите, при относителен дял за страната 21.8%. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 17.0%. Приблизително всяко трето лице, проявило интерес към музейните експозиции през 2017 г., е посетител в дните за свободен вход. За годината средно на един музей в област Плевен се падат 49.9 хил. посещения при 55.7 хил. през 2016 година. Средното равнище на показателя за страната е 26.7 хил. посещения на музей.
През 2017 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 3.1 хил.; уредени са 25 самостоятелни и 32 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 12 обсъждания на книги, осъществени са 23 видео прожекции, 29 концерта и 9 конкурса.
Общият персонал в музеите, функциониращи в област Плевен през 2017 г., е 98 души или 3.0% от общия брой за страната. В сравнение с 2016 г. броят на заетите намалява с 3.0%.
Театри
През 2017 г. в културните институти, развиващи театрални изкуства на територията на област Плевен, са организирани общо 315 представления, които са посетени от 38.6 хил. зрители. В сравнение с 2016 г. броят на представленията нараства с 12.9%, а този на посетителите - с 9.0%. Средният брой посетители на едно представление в плевенските театри е 122 души при средно 145 за страната. През 2016 г. равнището на показателя за страната е било  малко по-високо (151), а картината за областта е била по-благоприятна: средно 127 души на едно представление. Средният брой посетители на един театър за 2017 г. е 39 хил. при 35 хил. за предходната година. Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на български автори: средната посещаемост на едно представление е 128 души, а по творби на чужди автори има по-малко посетители на спектакли – 117. През 2016 г. посещаемостта при представления на чужди автори е била 107, а при български творци – 135 посетители. В национален мащаб през 2017 г. средната посещаемост на едно представление по чуждестранни автори е 170 души, докато при българските е 118 души.
Общият брой на постановките за 2017 г. е 21. Преобладават постановките от български автори – 11. През 2016 г. постановките са били повече – 19, като и  броят на поставените за първи път творби е по-голям. През 2017 г. близо 1/3 от всички представления по чуждестранни творби са от руски автори.
През 2017 г. в област Плевен развиват дейност 2 музикални колектива. В сравнение с предходната година представленията на тези колективи намаляват с 0.9%,  а посещенията с 2.0%.
Библиотеки
През 2017 г. в област Плевен функционира 2 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Плевен през 2017 г. се състои от 703.8 хил. библиотечни документа, като 86.6% (609.5 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 4 895, което е с 5.5% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 1.7% и достигат 77.8 хиляди през 2017 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд средно на един читател от 30 броя през 2016 г. на 32 броя през 2017 година.
Кина
В края на 2017 г. кината в област Плевен са 3, а киноекраните - 6. 
В края на 2017 г.  в област Плевен кинопрожекциите регистрират ръст от 9.5%, докато посещенията намаляват с 1.2% в сравнение с предходната година. През 2017 г. са прожектирани 177 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 136 - американски, 27 – европейски и 14 - български.

Последно променен на Петък, 12 Октомври 2018 09:35
 
Шестнадесетото издание на емблематична за МУ-Плевен Международна медицинска научна конференция се провежда от 8 до 13 октомври Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 08 Октомври 2018 11:58
MUtelecОт 8 до 13 октомври 2018 г. в Телекомуникационния Ендоскопски Център на МУ-Плевен се провежда поредното издание на традиционния за Медицински университет – Плевен младежки научен форум XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC). Събитието ще протече под мотото Nothing to fear”. Акцентите са отново върху най-новите постижения в областта на медицината и фармацията, върху новостите при оказване на спешна медиицнска помощ при екстремни състояния с дискусии върху иновативните подходи в медицинското образование, наука и практика. 
За четвърта поредна година конференцията ще стартира на 8-9 октомври 2018 г. с Есенно училище по иновации в медицината на следните теми:
- 8 октомври 2018 г. – „ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT, с модератори д-р Борис Таблов (Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, Клиника Рупинер, Нойрупин. Германия), д-р Емил Филипов, д-р Добромир Нгуен (Клиника по Пропедевтика на хирургическите болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, България) и д-р Иван Малкодански (Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Света Марина“, Плевен, България). Изтъкнати гост-лектори от гр. София и млади специалисти от МУ-Плевен ще представят актуални проблеми в различни области на персонализираната медицина.
-
9 октомври 2018г. – „Изкуството в лицевата реконструкция“ с модератор проф. Партха Вайда, д.м., преподавател в Университета John Moores, Ливърпул, Великобритания, консултант по пластична, реконструктивна и естетическа хирургия, директор на организацията „Хирургичното изкуство“. Лекцията ще бъде последвана от официалната церемония по откриването на конференцията от 16.00 ч, която ще завърши с академичната лекция на проф. д-р Дейвид Уилиям Кранстън, професор по хирургия към Катедрата „Хирургически науки“, Нъфийлд, Оксфордски университет, почетен консултант по урология в Университетска болница Оксфорд. Ректорът проф. д-р Славчо Томов ще поздрави аудиторията и почетния гост и ще направи демонстрация на 3D студиото за обучение. Официален гост на откриването на младежкия форум е кметът на Община Плевен Георг Спартански. Заместник-деканът на Факултет „Медицина“ доц. д-р Добромир Димитров ще демонстрира възможностите на 3D масата за виртуални дисекции и ще представи проф. д-р Дейвид Уилиям Кранстън, почетен гост на конференцията.На 10 октомври 2018 г. участниците ще могат да се запознаят с възможностите за мобилност по Международната програма „ЕРАЗЪМ+“, които ще бъдат представени от проф. д-р Савелина Поповска д.м.н., зам. ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество и Николина Ангелова от Центъра за евроинтеграция и международно сътрудничество при МУ-Плевен.
Програмата продължава с две кратки лекции -
ПРИЦЕЛНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА HER2+ РАК НА ГЪРДАТА: 20 ГОДИНИ НА СМЕЛИ ИНОВАЦИИ. В рамките на форума е предвидена поредица от паралелни работни срещи с изцяло практическа насоченост, в хода на които, под ръководството на лекари-специалисти, участниците ще усъвършенстват уменията си в областта на хирургичните шевове, гипсовата превръзка, кардиопулмоналната ресусцитация, ултразвуковата диагностика и др.
На 11 октомври 2018 г. програмата на младежкия форум включва ключова лекция, изнесена от д-р Зул Мирза, консултант по спешна медицина в болница Челси и Уестминистер, Фондация NHS, почетен старши клиничен лектор, Imperial College School of Medicine, Лондон, Великобритания, на тема: „Травма при бременни и деца“. След лекцията ще бъде проведен семинар с д-р Димо Станчев, президент на Българската асоциация по психотерапия, на който ще бъдат изложени Психологическите аспекти на страха и адаптацията към взимането на решения при спешни ситуации в ежедневната медицинска практика.
Друг официален гост на XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари е Негово Превъзходителство Посланикът на Япония в България, Масато Ватанабе. На 12 октомври 2018 г. той ще проведе среща с ръководството на университета, с японските студенти и ще присъства на лекциите на видни представители на медицинската наука и академичната общност у нас и в чужбина:
·        Д-р Кеничиро Хасуми, Токио, Япония, основател на Международна изследователска фондация Хасуми – България и Доктор хонорис кауза на МУ-Плевен, с академична лекция на тема: “Предварителни изходи от осем случая на пациенти в IV стадий на рак, лекувани с IDC интратуморно инжектиране,комбинирано със стандартна антитуморна терапия”. Д-р Хасуми в пионер в изследването и приложението на терапевтични противоракови ваксини чрез инжектиране на култивирани автоложни дендритни клетки за стимулиране на терапевтичен имунен отговор при онкологични заболявания.
·        Проф. д-р Дийн Манн, факултет „Медицина“, Университет Мериленд, Балтимор, САЩ, ще представи академична лекция на тема „Имунни отговори,насочени към туморни антигени и антитела при пациенти с напреднали злокачествени заболявания ,лекувани според HITV протокол, който съчетава имунотерапия със стандартна лъчетерапия.“
·        Д-р Галя Атанасова, д.м. от Клиниката по Вътрешни болести към Медицински университет Плевен, ще представи пленарна лекция на тема „ЕКГ методи за скрининг на злокачествените заболявания“.
·        Д-р Томас Филипич, специалист по лазерна хирургия от Виена, Австрия, ще отговори на въпроса: „Лазерен супер инструмент -какво да очакваме?“
·        Доц. д-р Емил Гачев, д.м. от катедра Катедра „Клинична фармакология и терапия“, Медицински университет – София, ще се включи с пленарна лекция на тема: „Истински еквивалентни ли са биоеквивалентните лекарства?“.

Последно променен на Понеделник, 08 Октомври 2018 13:52
 
НСИ: Увеличава се броят на учениците в професионалните училища в областта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 10 Октомври 2018 16:02
uchilishteОсновните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
•В началното образование (I - IV клас) се обучават 8.9 хиляди ученици, а в прогимназиалното (V - VII клас) - 6.9 хиляди.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.
• Записаните в степени „бакалавър" и „магистър" на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 654.

Предучилищно образование
Към 1.12.2017 г. в област Плевен функционират 76 самостоятелни детски градини с директор. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2017/2018 г. е 6828, от които 3551, или 52.0% са момчета.В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4%(Фиг. 1.).
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 , за учебната 2017/2018 година е 77.0%, или с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

Места и деца в детските градини в област Плевен
detski gradini statistika
Общо образование
Към 1.10.2017 г. в област Плевен учебни занятия се водят в 81 общообразователни и специални училища. Учениците са 20 007, като в сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се намаляватс 1 287, или с 6.0%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.
През учебната 2016/2017 година 491 ученици са напуснали общообразователни и специални училища в основно образование.
През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 564, а средно образование – 703 ученици.
Учителите (без директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2017/2018 година са 1 821 или с 300 повече в сравнение с предходната година.

Професионално образование и обучение
Професионалното образование и обучение в област Плевенпрез учебната 2017/2018 година се осъществява в 24 училища. Общият брой на учащите в тях е 6 338 и в сравнение с предходната учебна година се увеличават  с 496 или с 8.5%.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.2% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През настоящата учебна година учителите в професионалните гимназии обучаващи за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация в Плевенска област са общо 571.
През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 996 души.Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:
·136-ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
·644-ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и спортното училище в област Плевен.

Висше образование
През учебната 2017/2018 година броят на студентите в област Плевен, записани в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, е 396.Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 128.Учащите през учебната 2017/2018 година студенти,обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационнастепен„бакалавър“, са886. Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 178. През учебната 2017/2018 година студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, са 1 768. Дипломиралите се през 2017 г. в същата образователно- квалификационна степен са 197.

 
Паметен подарък и послание за 95-та годишнина на СУ „Крум Попов” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Октомври 2018 12:24
SU Krum Popov LevskiВеликолепен израз на колектива на СУ “Крум Попов” на почит към родното училище, на признателност към учителите и всички допринесли за неговото достойно място през изминалите 95 години, бяха дните от 25 септември до 1 октомври в Левски. Празничният концерт на 1 октомври - Традиции и съвременност, бе кулминация на поредицата от прояви, посветени на най-голямото училище в общината, съхранило искрата любородна, за да пребъде обичта към родния език и родното място, обичта към България.
С благодарност за прекрасните, емоционални юбилейни дни и с гордост кметът на Община Левски Любка Александрова поздрави и поднесе паметен подарък - портрет на цар Симеон Велики. Светослава Илиева – старши експерт в Регионално управление на образованието в Плевен поздрави от свое име и прочете поздравителен адрес от Началника на РУО Албена Тотева.
„Днес е празник на всички, за които стремежът към знание е постоянна потребност. Това е ден на почит и признателност към онези ентусиасти, вградили в темелите на 95 годишното ни училище мечти и надежди” - каза в приветстваното си слово директорът на училището Валентина Дженева.
Доказателство за развитието и утвърждаването на училището и негова гордост са постиженията на учениците в различни области и реализирането им в живота.
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 11 от 276
Фейсбук коментари
Сподели статията