Начало Култура Образование
25 Януари 2022 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Образование
Училище "Отец Паисий" за четвърти път е обявено за иновативно Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Юли 2021 17:18
NU otec paisijНачално училище „Отец Паисий“ - Плевен е включено за четвърти път в Списъка на иновативните училища в България. С решение № 523 от 22 юли 2021 г. Министерският съвет прие списъка за учебната 2021/2022 година. Под №240 в него фигурира НУ „Отец Паисий“, което е утвърдено модерно училище, в което учениците подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот, развиват креативното си мислене, компетентности и интелигентности. Успешно се прилагат иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др., изреждат от училището.
Училището от години използва Утринната среща като иновативна педагогическа практика, която прави училището уникално и единствено по рода си в Плевен. Нейните компоненти са поздрав, споделяне, групови дейности и групови новини.
Чрез поздрава, предаден вербално или не, всяко дете се обръща към останалите с уважение, по име и установява приятелски и приобщаващ тон в кръга. Децата се учат, че са значими и помагат на другите деца да се чувстват по същия начин.
Позитивното споделяне осигурява на децата опита да изпитват по-голямо внимание насочено към тях. Те се опознават на лично равнище и преодоляват социални бариери, а това е възможност за изграждане на умения, които позволяват на участниците да станат уверени говорители и слушатели.
Груповата дейност сплотява групата чрез кратки и приятни дейности, като песни и игри, които са свързани с учебната работа или с текуща тема, върху която групата работи.
Класните новини осигуряват информираност и формират нагласи и очаквания относно предстоящата работа на учениците през деня.За целта се използват съобщения, разнообразни задачи, календар, информация за времето и др.
Утринната среща се ръководи от класния ръководител по предварително подготвен от него постер, но учениците са активна страна, като върху него отбелязват сами своите познания. В утринните срещи с желание се включват и родителите, а работата съвместно с тях подпомага процеса на изграждане на позитивната среда за учене, каквато е тя в НУ „Отец Паисий“.
 
Детски градини и училища получават близо 4 млн. лв. за физическа активност и спорт Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Юли 2021 17:26
ученици лека атлетикаКабинетът отпусна 3 977 445 лева за физическа активност, спорт и спортно- туристически дейности за децата и учениците за 2021 година. Средствата се предоставят за 212 145 деца и 668 202 ученици от общински и частни детски градини и училища, духовни училища и държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
По бюджетите на общините се разпределят 3 579 807 лева. За Министерството на образованието и науката се отпускат 397 638 лева за 186 деца и 79 416 ученици от държавните училища. От тях 5 920 лева са за Технологичното училище електронни системи към Технически университет-София.
Минималните разходи за физическа активност за дете са 3 лева, а за ученик - 5 лева. Финансирането се осигурява ежегодно и е в рамките на разчетения бюджет за 2021 г. Средствата се определят на базата на разработени от детските градини и училища проекти. С тях се подпомагат дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност. Укрепват се нагласите и се създава мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.
 
Начално училище въвежда иновативни практики, решаващи съдържателни проблеми в образователния процес Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 08 Юли 2021 13:12
obrazovanie inovatsii1НУ „Отец Паисий“ е утвърдено модерно училище в което учениците подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот, развиват креативното си мислене, компетентности и интелигентности. Успешно се прилагат иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Вече три години е част от Списъка на иновативните училища в страната. През настоящата учебна година по програма „Иновации в действие“ на МОН, училището представи иновацията си „Организация на позитивна среда за учене. Създаване на Общност. Утринна среща.“ пред учители от училище „Яне Сандански“, гр. Разлог, което също е иновативно, и пред колеги от училище „Патриарх Евтимий“, гр. Плевен. Целта на проведените от 5 до 8 юли срещи под наслов „Заедно за промяната“ бе, екипът на НУ „Отец Паисий“ да популяризира и мултиплицира своята добра иновация.
Гостите на училището-домакин видяха как се изгражда позитивна среда за учене, която осигурява чувство на успех, предизвикателства и емоционален комфорт на ученика – център на педагогическото взаимодействие.
Демонстрирани и тренирани бяха възможностите на педагогическа практика „Утринна среща“ – индивидуализация на образователно-възпитателния процес, която осигурява време и място учениците да съчетават своите знания и практически опит, да са активни в своето общуване, да прилагат социалните си компетентности. Тези преимущества на Утринната среща дават усещане на децата за принадлежност на база общи интереси и ценности, като по този начин те формират общността си.
obrazovanie inovatsii2
По време на мобилността в двора на НУ „Отец Паисий“ трите екипа засадиха Дърво на приятелството.
Последният ден от посещението бе посветен на обсъждане на бъдещата съвместна дейност и варианти за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел повишаване качеството на образователния процес чрез използването на иновативните практики.
Предстои нова мобилност за споделяне на иновативен опит, като педагозите от НУ „Отец Паисий“ и НУ „Единство“ от Плевен ще гостуват в град Разлог на колегите си от НУ „Яне Сандански“. Разложкото училище е първото в България, което внедрява позитивното образование и образованието за развитие на характера.
Последно променен на Четвъртък, 08 Юли 2021 14:05
 
Ректорите на медицинските университети възразяват срещу разкриване на частни медицински висши училища и филиали Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 12 Юли 2021 15:31
StudentsСлед поредица от заседания академичните ръководства на медицинските университети в Република България, представлявани от своите ректори, се обединиха около общо становище, съдържащо предложения за изменения и допълнения в проекта на Национална карта на висшето образование в Република България, се казва в съобщение, разпространено от Медицинския унивесритет в Плевен. В становището под мотивираните си предложения се подписваха ректорът на МУ в София акад. проф. Лъчезар Трайков, ректорът на МУ във Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ в Пловдив проф. Марияна Мурджева и ректорът на МУ в Плевен проф. Добромир Димитров. Официалният документ е изпратен до Президента на Р България, до министър-председателя, до министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, председателя на Българския лекарски съюз и председателя на Българския зъболекарски съюз.
Ректорите са категорични, че намеренията за разкриване на частни медицински висши училища (ВУ) и филиали, са в разрез с държавната политика по медицинско осигуряване и гарантиране на качеството на медицинските и здравните грижи на населението. Съществуващото териториално разпределение на висшите медицински училища покрива нуждите и е съобразено с административното и териториалното деление в страната. Създаването на нови частни структури в системата на висшето образование на места, където съществуват утвърдени държавни такива, е процес, който беше наблюдаван неконтролирано в системата на здравеопазването и показа своята неефективност.
Ректорите на медицинските университети предлагат въвеждането на строго регламентиран съгласувателен режим при намерение за разкриване на нови държавни висши училища по професионалните направления „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и сродни специалности от регулираните професии. Те са категорични, че това трябва да се случва при едновременното изпълнение на следните условия:
• броят на действащите студенти на национално ниво е над 99% от определения от НАОА (Национална агенция за оценяване и акредитация) капацитет;
• необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните студенти в съответния район е съгласувана с МЗ, в съответствие с националната здравна карта;
• има положително становище от МОН в извършената предварителна оценка на въздействието от откриването на съответното ново държавно висше училище (филиал, факултет, колеж) върху степента на съответствие на профилната и териториална структура на висшето образование със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.
Като допълнение, ректорите и академичните ръководства на медицинските университети в страната апелират да се предприемат законодателни инициативи за налагане на мораториум за откриване на нови университетски болници, както и на мораториум за придобиване на статут на научни организации в съществуващите здравни заведения.
Становището на ректорите на медицинските университети е съобразено с правната и стратегическа основа на Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ). Тя е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година. С приемането на НКВОРБ се въвеждат националните политики по отношение на развитието на профилната и териториална структура на висшето образование. НКВОРБ е разработена в условията на действащи нормативни актове, обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища, както и тяхното финансиране от държавния бюджет със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършилите на пазара на труда, оценката за научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.
В своите решения и предложения ректорите на медицинските университети са водени от обществения интерес за осигуряване и поддържане на високо качество на висшето медицинско образование и развитие на медицинската наука в страната. Целта е да се предотвратят негативни тенденции, свързани със снижаване на качеството на обучението и научните изследвания, каквито са допуснати от висши училища в други професионални направления. Обучението по медицина и упражняването на медицинската професия са в строг регулаторен режим, предвид спецификата на медицинските дейности като услуга в полза на обществото, гарантирана от държавата. Тези обстоятелства предопределят необходимостта от прилагането на по-специален режим от страна на компетентните министерства при разкриването на нови висши училища, филиали и факултети.
Последно променен на Понеделник, 12 Юли 2021 15:35
 
ОУ „Цветан Спасов“ с резултат от НВО над средния за страната и много над този за областта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 07 Юли 2021 12:59
ou cvetan spasovОтлични резултати са показали възпитаниците на основно училище „Цветан Спасов“ - Плевен, които се явиха тази година на националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
В оценяването са участвали 145 седмокласници от училището.
Особено впечатляващ е резултатът по български език и литература - 64.21 точки (от максимум 100), при 53.86 точки за страната и 48.54 за област Плевен. Трима седмокласници са с над 90 точки от двата модула на изпита по БЕЛ и още 20 са с отлични резултати. По математика резулатът е по-нисък - 43.41 точки, но пак е по-добър от този за страната, който е 37.94, както и спрямо постигнатия за областта - 31.82.
Това е логичен завършек на усилия, всеотдайност и труд на учители и ученици, отбелязват от училището. 
Целият екип превърна усложнената ситуация на обучение от разстояние в електронна среда във възможност за развитие и иновации в образователно-възпитателния процес, подчертват от ръководството на ОУ „Цветан Спасов“. А преподавателите споделят: „Изпращаме един много силен випуск. 50 ученици, тоест повече от 1/3 от седмокласниците, са с отличен резултат от обучението си през основната степен на образованието. Нашите седмокласници са не само отлични ученици, те са талантливи, креативни и много добре възпитани деца. Ще бъдат „Добре дошли“ във всяко училище от горния курс“.
Училищното ръководство поздравява учениците от 7 клас за успешното им представяне на НВО, както и техните всеотдайни преподаватели.
Местата на завършващите вече основното си образование седмокласници от следващата година ще заемат нови петокласници. Подадените към този момент заявления далеч надхвърлят обявените места. Предстои труден процес на класиране и прием.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 330
Фейсбук коментари
Сподели статията