Начало Култура Образование
15 Юли 2020 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 15 Юли 2020 08:42
Вторник, 14 Юли 2020 16:17
Вторник, 14 Юли 2020 13:54
Вторник, 14 Юли 2020 09:31
Вторник, 14 Юли 2020 09:22
Вторник, 14 Юли 2020 09:18
Понеделник, 13 Юли 2020 15:38
Понеделник, 13 Юли 2020 11:12
Понеделник, 13 Юли 2020 09:35
Понеделник, 13 Юли 2020 09:27
Понеделник, 13 Юли 2020 09:23
Петък, 10 Юли 2020 16:07
Петък, 10 Юли 2020 09:46
Петък, 10 Юли 2020 09:41
Петък, 10 Юли 2020 09:35
Петък, 10 Юли 2020 09:30
Четвъртък, 09 Юли 2020 16:26
Четвъртък, 09 Юли 2020 15:19
Четвъртък, 09 Юли 2020 12:26
Четвъртък, 09 Юли 2020 12:10
Четвъртък, 09 Юли 2020 10:00
Четвъртък, 09 Юли 2020 09:51
Четвъртък, 09 Юли 2020 09:44
Сряда, 08 Юли 2020 16:31
Сряда, 08 Юли 2020 16:23
РЕКЛАМА
Образование
При условията на пандемия и изолация деца от Левски продължават да работят и да творят виртуално Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 13 Май 2020 10:04
den na zemyata LevskiДецата от група „Мики Маус” на детска градина „Слънце” в Левски отбелязаха деня на Европа и деня на Земята с виртуални творчески дейности. „Да пазим нашият общ дом - планетата Земя”, съобщават от детската градина. Малките художници изразяват своята съпричастност в красивите си творби, с които участват в национални онлайн конкурси. Подрастващите таланти спечелиха няколко първи индивидуални и голямата колективна награда в първа възрастова група от Национален конкурс на тема „Дивностите и величията на Национален парк „Рила“, организиран от Дирекция „Национален парк „Рила“.
В условията на пандемия и принудителна изолация, децата от група „Мики Маус” продължават да работят и да творят виртуално подкрепяни от своите родители. Продължават и дейностите по националния еТуининг проект „Аз съм българче обичам…” 2019-2020 г., в възпитателното заведение си сътрудничи с други детски градини в България – „Знаме на мира“ в Белене, „Ален мак” в Горна Оряховица, „Дора Габе” в Добрич, „Конче вихрогонче” в Шумен, „Слънце” в Павликени.
Целта на проекта е пробуждане у децата на любов към родния край, създаване на интерес към народното творчество и традиции, запознаване с културни и природни забележителности и развитие на чувство за принадлежност, отговорност и грижа към родината. Чрез проектните дейности децата изразиха себе си в различни виртуални инициативи, предизвикателства и творчески ателиета - „Предай нататък! Всичко ще се оправи!”, Ателие за деца и родители „Великденски красотички!", онлайн игри - пъзели, посветени на 15-ят рожден ден на еТуининг, виртуални изложби от детски творби и участия в конкурси: „Моята зелена Европа”, „Зелена Европа, Зелена планета”. Последните акцентират върху климатичните промени, опазване на околна среда, грижа за природата и екологичния и здравословен начин на живот.
Последно променен на Сряда, 13 Май 2020 10:41
 
От "Съгласие" обявиха конкурс за секретар на читалището Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 12 Май 2020 11:24
chit.saglasie sgradaНастоятелството на НЧ „Съгласие 1869”, гр. Плевен обявява конкурс за длъжността „секретар“ на Народно читалище „Съгласие 1869”, гр. Плевен. 
Място на работа:
Народно читалище „Съгласие 1869“, гр.Плевен;
Характер на работата -
организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека;
1. Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование - висше; образователно-квалификационна степен “магистър“ (второ висше се счита за предимство при равни други условия);
- Познаване на българското законодателство в областта на културата, познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения и на административните органи в областта на културата в местната власт;
- Практически опит в административно отношение;
- Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ  цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране;
- Да познава и прилага законите и и изискванията относно трудовия процес, Устава  и вътрешните нормативни документи на читалището
- Компетентност по библиотечно дело;
- Компютърна грамотност;
- Организационни умения, комуникативност, умения за работа в екип, адаптивност, оперативност, професионална ангажираност и отговорност;
 Допълнителни условия носещи предимство:
- Образование в областта на културата;
- Опит в областта на културата и художествената самодейност;
- Участие в разработването и реализирането на програми и проекти;
- Владеене на чужд език;
- Кандидатът да има постоянен и/или настоящ адрес в гр.Плевен;
2. Начин на провеждане на конкурса:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
- Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, трудовото законодателство и вижданията на кандидата за развитието на читалището в близка перспектива от 5 (пет) години;
3. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса, адресирано до Председателя на читалищното настоятелство - свободен текст;
- Документ за самоличност – копие;
- Диплом за придобито образование, специалност, квалификация - копие;
- Документ удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна книжка) - копие;
- Професионална автобиография (CV);
- Документ за компютърна грамотност и чужд език, ако притежава - копие;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;  
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на преустановяване на трудова дейност за повече от 3 месеца);
Копия от представените документи следва да са ясни и четливи.
4.Срок и място за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 10,00ч. до 17,00ч. в НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. “Възраждане“ №7 в срок от 12.05.2020 г. до 26.05.2020 г. включително. Заявлението и документите за участие, описани в т.3, се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на НЧ „Съгласие 1869“, гр.Плевен”, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон, е-mail (ако има такъв).
В 10 (десет) дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочване на събеседването във връзка с конкурса.
Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалния сайт на читалището saglasie1869pleven.com.
Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от пет /5/ години.

 
В два дни в края на юни ще се проведат националните олимпиади Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 07 Май 2020 11:40
nac olimpiadiНа 27 и 28 юни по региони ще се проведат националните кръгове на олимпиадите по всички предмети. Те са важни, за да бъдат излъчени национални отбори за участие в международни олимпиади, за прием във висши училища и отпускане на стипендии, посочват от МОН.
Засега новата учебна година ще започне на 15 септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи.
Всички решения на МОН са обсъдени с отрасловите партньори в сферата на образованието и с родителски организации. С тях се водят разговори и за осигуряване на занимания по интереси през лятото.
 
Видеопоздрав и новини от читалището в с. Победа за Деня на библиотекаря Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 11 Май 2020 12:21
den na bibliotekarjaС видеопослание за Деня на библиотекаря - 11 май, екипът на Народно читалище „Зора-1990 г.“ село Победа поздрави своите колеги в социалната мрежа.
Те споделят, че извънредното положение в страната поставя много предизвикателства, но предлага и много възможности, както пред библиотеката като институция, така и пред  библиотечните работници. Библиотеките, където и да се намират, винаги са били център на духовния и културен живот, те са източник на творческо вдъхновение, духовно саморазвитие и светска мъдрост, убедени са в Победа.
Днес, въпреки огромните възможности на интернет, библиотеките все още са привлекателни за хиляди читатели, които с удоволствие влизат в тях, за да научат нещо ново, да разговарят, да обменят информация. Съвременните библиотеки променят своя облик и същност и не се ограничават само с традиционното книгозаемане. Библиотеките са вече информационни центрове, зали за прожекции и изложби. В тях се провеждат творчески срещи с автори, представяния на книги, презентации, арт работилници. Традиционните читатели вече са ползватели и потребители на електронни услуги, които предлагат библиотеките.

Библиотеката при НЧ "Зора-1990 г." - село Победа  обяви, че се е включила в кампанията „Купи 1 книга“, която е под надслов „За да я има книгата“ и обединява издатели, автори, художници, дизайнери, преводачи, редактори и др. Мисията на инициативата „Купи 1 книга“ е да обедини усилията на обществото в единна цел и посока – да помогне на книгата днес, за да я има в бъдеще.  Местната библиотека обогати своя фонд с четири актуални заглавия: „Живот в скалите“ от Мария Лалева, „Сайбиевата невеста“ от Боян Боев и историческият роман в две части "Задругата" и "Заветът"от Добри Божилов. Екипът на библиотеката отправи препоръка към редовните си читатели, да се възползват от новите заглавия, защото книгите са интересни, увлекателни и подходящи за всеки читателски вкус.
А на колегите си пожелават интересни идеи и успех в прилагането им, богати колекции от книги и благодарни и отговорни читатели. Както и професионални успехи, за да им носи работата морално и материално удовлетворение.
„Новата ситуация налага да сме иновативни и актуални, преминавайки към онлайн общуване и дистанционно обслужване. Дигитални колекции, виртуални изложби и пътешествия, креативни идеи и онлайн предизвикателства. Според нас това е бъдещето – съчетание на традиции и иновации, за да сме привлекателни за новите поколения", посочва още секретарят на читалището в Победа, Димитринка Гетова.


 
 
Матурите ще са на 1 и 3 юни, изпитите след 7-и клас - на 15 и 17 юни Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 05 Май 2020 10:33
min ValchevДържавните зрелостни изпити (ДЗИ) за 12 клас ще се проведат на 1 и 3 юни, а националното външно оценяване (НВО) за 7 клас - на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет днес.
На 2 и 4 юни ще се проведат и ДЗИ по желание, те ще започнат в 8 и 14 часа. На 2 юни сутринта - по физика, химия и чуждите езици без английски, следобед - по математика, история и цивилизация и география и икономика. На 4 юни сутринта - по биология и здравно образование и философски цикъл, а следобед - по английски език.
На 5 юни ще е изпитът за придобиване на професионалната квалификация по практика.
По електронен път учениците до 29 май ще получат служебни бележки за явяване на изпитите.
Зрелостниците, които не се явят в началото на юни, ще могат да се явят на следващата сесия на 27 и 28 август.
Изпитите ще се проведат от 9 часа в повече на брой стаи, във всяка ще има по 10 деца и по един квестор. Ще има и камери.
Ще се избягват струпванията на родители и ученици, ще бъдат отворени повече от един вход, ще има строги мерки за дезинфекция, лични предпазни средства, отстояние на метър и половина. Всяко присъствие на малолетни и непълнолетни ученици в училищата ще става със съгласието на родителя, каза министърът.
За седмокласниците, които в момента на изпита са под карантина заради контакт със заболели ще се осигури възможност за провеждане на изпита след изтичането й, увери министърът на образованието. "До преди 2 дни карантинираните бяха 14. Ако има болни деца, ще вземем най-благоприятното решение за тях, така че да не бъдат ощетени. Не е подходящо провеждането на втори изпит заради няколко деца", обясни Вълчев.
В задължителния зрелостен изпит по български език и литература няма да се включват въпроси,свързани с лириката на Вапцаров, с "Железният светилник" на Димитър Талев и "Тютюн" на Димитър Димов. Принципът, на който сме стъпили е да спрем на 20-ата седмица при нормално тематично разпределение, обясни министърът. Това не означавало, че няма да има материал от обучението онлайн, защото част от училищата са се движили с по-бавна скорост от нормалното времево разпределение на темите. Като цяло онлайн обучението постигнало резултатите си и нямало пречка да бъдат включени малка част от темите в него. Ако някой не е стигнал до тема преди тези 3, които ще отпаднат, имат 1 месец да го направят и чрез индивидуални консултации в учителите. Учебната година на 12-класниците приключва на 14 май, така че до 27-28 май ще могат да се консултират с учителите.
Изучаването на голяма част от предметите от втория задължителен зрелостен изпит е приключил в 11-и клас и само в някои видове училища приключва в 12-и клас. За да се осигурят равни условия изпитът по история и цивилизация няма да включва теми след Първата световна война. От изпита по физика ще отпадне всичко след елементарни частици, от изпита по география - северните региони.
Изпитите след 7-и клас ще са 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика. Ще започнат 9 часа, както досега. По български език и литература няма да се включват въпроси, свързани със сложно съставно и сложно смесено изречение, както и "Бай Ганьо пътува" на Алеко Константинов, "Неразделни" на Пенчо Славейков, "Заточеници" на Яворов, "По жътва" на Елин Пелин и "По жицата" на Йовков. Това не означавало, че темите няма да се изучават. По математика няма да се включват задачи, свързани с неравенства и успоредници. Знанията и уменията се създават с надграждане особено по граматика и математика, така че е важно тези теми да се изучат, каза министърът.
За седмокласниците, които в момента на изпитите са в карантина, ще се осигури възможност за полагане на изпита в отделно помещение след провеждането на PCR тестове предходния ден и след отрицателен резултат. Този вариант е за деца, които са били контактни. 
Освен изпитите след 7-и клас и матурите присъствено ще се проведат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация за учениците в професионалните гимназии. Вътрешното срочно и годишно оценяване се извършва в електронна среда в момента. С 2 срочни оценки може да се оформи срокът - за това е променена наредбата за оценяване. Всяко присъствие на малолетни и непълнолетни ученици в училището ще става със съгласието на родителя. Ще бъдат направени изключение за присъствие в училище и за други дейности, но индивидуално. Принципът бил да се върнат учениците за най-важните дейности, които не могат да се проведат в електронна среда. Същият принцип ще приложат и университетите, които ще разработят индивидуални планове. Другите дейности, за които ще се допусне присъствие на ученици в училище, ще са за оформянето на оценките на учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, за повишаване на оценките в 12-и клас. При присъствените дейности в училище ще се прилагат всички мерки за противоепидемична безопасност.
До средата на месеца ще има яснота от всички висши училища по отношение на приключването на учебната година и кандидатстудентските кампании. Сесиите вероятно щели да бъдат удължени, но с малко. Зрелостниците са 51 000, очаквало се 35 000 от тях да кандидатстват в български университети. Приемът в държавните университети е намален. 38 от 52 висши училища приемали с матура по отделни специалности и професионални направления.
Абитуриентски балове пък в момента никой не препоръчвал.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 306
Фейсбук коментари
Сподели статията