Начало Култура Образование
21 Март 2019 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 20 Март 2019 15:15
Сряда, 20 Март 2019 14:34
Сряда, 20 Март 2019 13:33
Сряда, 20 Март 2019 12:23
Валути
РЕКЛАМА
Образование
Комисия в Областта утвърди план-приема след 7 клас Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 14 Февруари 2019 17:06
plan priem oblast copyДнес се проведе второто заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен, свързано с разглеждане, обсъждане, анализиране и приемане на предложенията за план-приема  на учениците след основно образование в училищата на територията на област Плевен. Заседанието бе председателство от заместник-областния управител Татяна Божинова. В него взеха участие началникът на РУО - Плевен Албена Тотева, експерти от управлението, заместник-кметове и представители на общините, дирекции Бюра по труда, работодателски организации, на синдикалните организации в ресор образование, както и от РДСП-Плевен.
Заседанието беше открито от заместник-областния управител и председател на Постоянната комисия по заетост Татяна Божинова. Дневния ред включваше обсъждане и съгласуване на Държавния план-прием в 8 клас за учебната 2019/2020 г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките за профилирана подготовка в средните училища, за паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в професионалните гимназии, както и за държавен план-прием в 5 клас в профил математически в МГ „Гео Милев” – Плевен, по чл.38, ал.3 от ЗПУО.
Началникът на РУО – Плевен Албена Тотева запозна членовете на Съвета с предложението на новия план-прием. След анализа на РУО се очерта преобладаването на професионалните паралелки в съотношение близо 2 към 1 спрямо профилите, както и преобразуване на паралелки чрез преструктуриране към посока STEM профили, IT и технически специалности. Запазва се тенденцията за ориентиране на приема към професионалното образование и обучение в средните училища в общини, като  Гулянци, Червен бряг, Никопол, както и в 4-те обединени училища от общините Плевен, Пордим и Червен бряг. Подчертано беше, че план-приемът е съобразен с утвърдените от министъра на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план- прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища.
В последвалата дискусия участниците се обединиха около необходимостта за продължаваща устойчива във времето координация и комуникация на междуинституционално ниво, в изпълнение на приоритетите, залегнали в общинските и областната стратегия за развитие на образованието.
След изчерпването на дневния ред и последвалите дискусии, се предложи гласуването на  новият план-прием за 2019-2020 г., който беше приет с мнозинство. След представянето му пред комисия в Министерството на образованието и науката, предстои да бъде утвърден от началника на РУО в срок до 30 март 2019 г.
Последно променен на Петък, 15 Февруари 2019 08:52
 
ПГЕХТ - Плевен чества патронния си празник на 15 февруари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 14 Февруари 2019 14:17
pgeht as.zlatarovНа 15.02.2019 г. ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - Плевен ще чества 134 години от рождението на патрона на училището, бележития учен, общественик и творец професор Асен Златаров, чиято памет почита цяла България. Той извършва огромна научна, литературна и обществена дейност с българска и международна стойност.
Училището отваря врати през 1966 г. с 249 ученици в две специалности: “Технология на нефта” и “Контролно-измервателни прибори и автоматика в химическата промишленост”. Първоначално училището не е имало собствена сграда и занятията са се провеждали в Учителския институт. След около 2 години учебният процес се мести в сградата на Строителния техникум. През 1974 г. е завършена сегашната сграда и оттогава учениците се обучават в нея.
Институцията започва дейността си като СПТУ по индустриална химия, след това ТХТехникум по химични технологии), през 2003г е преименувано на ПГЕХТ. Патронът на гимназията е избран още през 1968 г.
В момента тук се обучават 450 ученика от 8 до 12 клас в 6 специалности: „Електронна търговия, Приложно програмиране, Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, Технология на хомеопатични и фитопродукти, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи.
Гимназията има над 50-годишна история, учениците с гордост се наричат златаровци, защото с учение, труд и вдъхновение осъществяват посланието на Златаров: „Животът е усилие... Нищо не се дава даром на човека; той трябва да откупи своя дял на щастие, като покаже, че е достоен за него“.
Успехите, които училището е постигнало през годините, продължават и сега. Гимназията предлага съвременна материална база и актуални специалности, които отговарят на предизвикателствата в съвременния свят на иновации. Доказателство за това е успешният прием през последните няколко години, който нарежда ПГЕХТ сред най-предпочитаните в областта.
Постиженията на гимназията се основават на опита и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. Пред учители и ученици стои предизвикателството те да бъдат приобщени към общество, което намира своето достойно място в Европа и света.
На утрешния празник са поканени гости от Технически университет - Габрово и Технически университет - Русе, Училища „Европа”, началникът на РУО – Плевен, Албена Тотева, представители на партньорските фирми „Зенит” и „Копилинк”, колегите от ПГМЕ - Севлиево и ПГЕЕ - Габрово, управителят на аптеки Феникс” и журналисти.
 
Две магистратури по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ разкрива МУ - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 31 Януари 2019 17:58
MU rektoratОт средата на февруари 2019 г.  Медицинският университет  в Плевен стартира прием на документи на кандидат-студенти за новоразкритите две магистратури по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ . Обучението ще бъде задочно, платено, с продължителност съответно 1 и 2 години.
Първата магистратура е с продължителност 1 година и е за кандидати, завършили бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Втората магистратура /с продължителност 2 години/ е за кандидати със специалност „Рехабилитатор“ и образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ /специалист/. Курсът на обучение за двете програми дава възможност за надграждане на знанията, уменията и професионалните компетенции в отговор на растящите научни и клинично-практически изисквания и стандарти. Целта е повишаване на конкурентоспособността и реализацията чрез обогатяване на теоретичната и практическа подготовка.
Приемът на студенти в двете магистърски програми по “Медицинска рехабилитация и ерготерапия" ще се провежда чрез устен изпит-интервю.
 
Повече от 1 300 души са кандидатствали за випуск 2019 на „Заедно в час” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 05 Февруари 2019 12:13
zaedno v chas2Само за четири месеца “Заедно в час” получи над 1300 кандидатури за участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, съобщават от организацията. Това е близо два пъти повече в сравнение със същия период миналата година, което показва сериозен ръст на интереса към програмата и към учителската професия. Програмата на “Заедно в час” подготвя завършващи студенти и хора с опит от различни професионални сфери да станат учители в български училища за най-малко две години, след което да продължат да допринасят за по-добро образование в България.
Кампанията за набиране на участници в програмата продължава до 20 февруари, а кандидатстването става с онлайн формуляр на сайта на “Заедно в час”. Няма изискване кандидатите да имат педагогическа правоспособност и предишен преподавателски опит - тях участниците придобиват в рамките на програмата. Необходима е завършена минимум бакалавърска степен до септември 2019 г. Подробна информация за процеса на кандидатстване може да бъде намерена на сайта на организацията.
Одобрените кандидати ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. Преди това те ще преминат интензивно обучение и подготовка за преподаване на ученици по специално разработената от “Заедно в час” програма. През януари тя стана една от общо 13-те обучителни програми на организацията, одобрени от Министерството на образованието и науката и включени в официалния регистър с обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които носят кредити на успешно преминалите ги.
Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” включва интензивни обучения, теоретична и практическа подготовка, подкрепа от опитен професионалист в образованието, стажове, работа по проекти и достъп до голяма общност от партньори и съмишленици на организацията. По време на двете години преподаване участниците в програмата получават месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище.
През септември 2018 г. програмата на “Заедно в час” спечели първо място в категориите “Най-добра обучителна програма” и “Най-добра програма за кариерно развитие” на националния конкурс “Работодател на годината” на форума “Кариера в България. Защо не?”.
 
Призове, отличия и обновена база за празника на Математическата гимназия Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 15 Януари 2019 16:44
MG praznikПо традиция на рождената дата на своя патрон Гео Милев Математическата гимназия в Плевен чества празника си. Гости на събитието бяха кметът Георг Спартански, началникът на отдел „Образование” Йонита Иванова, Светослава Илиева – експерт в РУО – Плевен, д-р Галина Цветкова – председател на Сдружението на бившите възпитаници на гимназията.
За множеството и за поредните призове, медали, отличия, челни места през изминалата година на учениците от МГ „Гео Милев” в областта не само на математиката и физиката, а и хуманитарните дисциплини и спорта разказа в приветствието си директорът Ирена Борисова. Учебното заведение посреща празника си и с обновена база след извършен мащабен ремонт през 2018 г. със средства от държавния бюджет.
Да бъдат нестандартни и непокорни като своя патрон, винаги да намират решения, да бъдат мобилни в отговор на съвременните предизвикателства, пожела на учениците Георг Спартански. Той благодари на младите хора и преподавателите за усилията им, благодарение на които Плевен се гордее с водещо учебно заведение в национален мащаб.
Д-р Галина Цветкова връчи на Ирена Борисова пластика и грамота за високи успехи в образованието от името на Ротари клуб – Плевен.
MG praznik1
Свое есе, посветено на живота и творчеството на Гео Милев, прочете Натали Симеонова – победителка в ежегодния конкурс. Празничната програма продължи с изпълнения на таланти от гимназията, а по-късно – със състезания по шахмат и волейбол.
Последно променен на Вторник, 15 Януари 2019 16:49
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 276
Фейсбук коментари
Сподели статията