Начало Култура Образование
23 Февруари 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:35
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:27
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:58
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:50
Валути
РЕКЛАМА
Образование
Читалищата в Плевенска община си разпределиха годишна субсидия от 871 000 лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 17:24
chitalishta rabsreshta subsidijaКомисията за разпределяне на държавната субсидия за 2018 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание на 16 февруари за разпределението на  средствата. Със Заповед на Кмета Георг Спартански е определен съставът на Комисията, председател е Стефка Григорова – началник-отдел „Култура” в Общината. На заседанието присъстваха 34 членове на Комисията, отсъства председателят на читалище „Култура - 2014” – Плевен. Представителят на читалище „Тракия - 2013” – Плевен, Ивайло Манчев, напусна по време на заседанието и не участва в самото гласуване. В Заповедта не е включен председателят на новорегистрираното в гр. Плевен от Министерството на културата НЧ „Берлик-2017”, тъй като не е изминала изискуемата по закон една година от регистрацията му.
Читалищата „Култура - 2014” и „Развитие” не са вписани в Заповедта за разпределение на субсидията, защото съдебната им регистрация е изтекла и нямат актуална. Община Плевен е изпратила писма до двете читалища като им е дала възможност да представят редовни документи. Срещу читалище „Развитие” има сигнали в Прокуратурата и в Министерството на културата и докато не бъде получено тяхното становище по въпроса, читалището не може да участва в комисията и да получава субсидия. За читалище „Култура - 2014” на заседанието не присъства представител.
Комисията гласува и прие промени в проекта за вътрешните правила за разпределяне на субсидията, отпадна възможността членовете да налагат финансови санкции при неизпълнение на някое от условията, необходими за получаване на субсидия.
Г-жа Григорова представи таблицата с разпределение на щатните бройки от миналата 2017 година и посочи, че има заявления за ново разпределение. Комисията трябваше да реши как да се разпределят незаетите и неизползвани по предназначение щатни бройки в читалищата „Развитие” – Плевен, „Кл. Браницки” – Славяново, и „Изгрев 29” – с. Опанец. Постъпиха заявления с искане за допълнителни щатни бройки: на Читалище „Пробуда” – с. Мечка -  за 0,5 щ. бр., читалище „Просвета” – Бръшляница - за 0,25 щ. бр., читалище „Тракия” – Плевен -  за 4 щ. бр., читалище „Съгласие” – Плевен - за 3 щ. бр. и РЕКИЦ да се премести в читалище „Съгласие”, „А. Златаров” – с. Къшин - за 0,5 щ. бр. Пламен Николов от читалище „Цв. Спасов” поиска да му бъде възстановена 0,5 щ. бр., която е била взета миналата година и дадена на читалището в с. Тученица. Проведоха се дебати за дейността на читалищата, от които искат да се вземат щатни бройки, за да се удовлетворят исканията на заявилите необходимост от допълнителни щатни бройки. Предложено беше неусвоената 1 щатна бройка от читалище „Развитие” да се разпредели по 0,5 щ. бр. между читалищата в с. Бръшляница и с. Мечка, а 0,25 щ. бр. от читалище „Култура” – Плевен, да се прехвърли на читалището в с.    Буковлък, което беше прието единодушно.
В края на дебатите с 31 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържал се” членовете на Комисията приеха следното разпределение на държавната субсидия за 2018 година за читалищата:
„Съгласие - 1869” - Плевен - 22 щ. бр., 184 250 лв.;
„Извор-1959” - Плевен – 6.5 щ. бр., 54 437,50 лв.;
„ЛИК-1959” - Плевен – 7.5 щ. бр., 62 812,50 лв.;
„Пробуда-1990” - Плевен - 4 щ. бр., 33 500 лв.;
„Н. В. Ракитин-1969” - Плевен – 7.5 щ. бр.,  62 812,50 лв.;
„Цв. Спасов-1959” - Плевен - 2 щ. бр., 16 750 лв.;
„Христо Ботев-1959” - Плевен – 6 щ. бр., 50 250 лв.;
„Парашкев Цветков-2003” - Плевен – 4 щ. бр., 33 500 лв.;
„Тракия – 2013” - Плевен – 0.25 щ. бр., 2 093,75 лв.;
„Христо Ботев 1925” - с. Беглеж - 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Христо Ботев-1927” - с. Бохот - 2 щ. бр., 16 750 лв.;
„Наука-27” - с. Брестовец - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Просвета 1907” - с. Бръшляница – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда-1927” - с. Буковлък – 2 щ. бр., 18 843,75 лв.;
„Изгрев-1926” - с. Върбица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Искра-1912” - с. Гривица - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда1997” - с. Дисевица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Христо Ботев-27” - с. Коиловци – 2.25 щ. бр., 18 843,75 лв.;
„Пробуда 1927” - с. Мечка – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда 1919” - с. Николаево - 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Изгрев 29” - с. Опанец – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;
„Кл. Браницки-1900” - Славяново – 5 щ. бр., 41 875 лв.;
„П. Хилендарски-2001” - Славяново - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Бъдеще1927” - с. Тодорово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Пробуждане-1907” - с. Тученица – 1.75 щ. бр., 14 656,25 лв.;
„Просвета 1923” - с. Ясен – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;
„Просвета-97” - с. Радишево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Слънце-1927” - с. Ралево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Асен Златаров-1939” - с. Къшин – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Херион-1926” - с. Горталово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Наука-2000” - с. Ласкар – 0.5 щ. бр., 4 187,50 лв.;
„Кирил и Методий-1928” - с. Търнене – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Пробуждане-1897” - с. Пелишат – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ - гр. Плевен – 3 щ. бр., 25 125 лв.
Всичко за община Плевен субсидирани от държавата щатни бройки – 104.0, за обща сума 871 000 лв.

 
Годината за чуждестранните студенти в МУ - Плевен започна с академична клетва Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 17:01
mupleven kletva chujdestranniНа 19 февруари 2018 г. стартира академичната 2017/2018 година за новоприетите чуждестранни студенти в Медицински университет – Плевен (МУ - Плевен). За първи път висшето училище въведе ритуал по полагане на Академична клетва от студентите, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисия на Университета, към Етичния кодекс и към академичните традиции. Чуждестранните  студенти тържествено повториха думите на клетвата, произнесена от декана на факултет „Медицина“, проф. д-р Аспарух Аспарухов, декларирайки, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите. На старта на академичната година те бяха приветствани от ректора проф. д-р Славчо Томов, от декана на факултет „Медицина“, както и от своите български и чуждестранни колеги. Специално за тях прозвучаха музикални изпълнения от ансамбъл от японски студенти, участници в Деня на народите 2017.
Преди началото на учебната година традиционно за новоприетите чуждестранни студенти беше организирана Програма за адаптация от Центъра за чуждестранни студенти. Програмата включва информационни турове на университета, отворени врати в библиотеката, срещи с агенции за недвижими имоти, със служба „Миграция“ и запознаване с културно-историческото наследство на град Плевен – посещение на панорамаПлевенска епопея 1877“, Регионален исторически музей и художествена галерия „Илия Бешков“. За първа година бяха предвидени и часове за изучаване на български език от чуждестранните студенти. Така на първия учебен ден повечето от тях поздравяваха с „Добър ден!“.
И тази година МУ - Плевен запази тенденцията за висок прием на чуждестранни студенти, желаещи да изучават „Медицина“ в Плевен – над 250 новоприети първокурсници от 26 държави, по-голямата част от които са европейски страни. За първа година най-висок е броят на студентите от Италия, следвани от гражданите на Великобритания, Индия, Германия, Швеция, Испания, Гърция, Финландия, Канада, Австралия и Япония.  За първи път във висшето училище има записани студенти от Румъния и Косово.
МУ - Плевен е известен като първото висше училище в страната, което въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти изцяло на английски език, още през 1997 г. Към момента са дипломирани 14 випуска лекари чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – в САЩ, Европа, Индия и Австралия.

 
Бероновци развяха осветеното знаме на Гвардейския си отряд Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 09 Февруари 2018 16:04
beron gvardejciЗнамето на втория в страната ученически гвардейски отряд, създаден преди дни в ОУ „Д-р Петър Берон”, днес беше осветено и предадено с тържествен ритуал в залата на Военния клуб в Плевен. Церемонията се извърши при спазването на стара царска традиция, в присъствието на официални гости, родители и ученици. В нея участваха и представители на Националната гвардейска част.
Официални гости на събитието бяха вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, съветниците на Президента на Република България Пламен Узунов и Николай Копринков, командирът на Националната гвардейска част бриг. ген. Илко Йорданов, Татяна Божинова – заместник-областен управител, кметът на Община Плевен, Георг Спартански.
Днес е празничен ден не само за бероновци, за Плевен, но и за цялата страна. Гордеем се, че в училището ни беше създаден първия в града и втори в страната ученически гвардейски отряд и ще отстояваме неговото име. Благодаря на всички, които съдействаха за реализацията на тази инициатива, каза в приветствието си директорът на ОУ „Д-р П. Берон” Ваня Дражева.
Много сте красиви в тези униформи, обърна се към младите гвардейци министър Каракачанов, нека за вас те останат не само хубав детски спомен, нека бъдат не само символ на Българската армия, а и символ на дълга ни към Родината. Вие получавате това знаме месеци след тържественото отбелязване на 140-годишнината от Плевенската епопея и дни преди  честването на 140 години от Освобождението на България. Носете го с чест, пазете го и помнете, че българско знаме никога не е попадало в плен. Независимо по какви пътища ще поемете, обичайте България и бъдете достойни за нея”, пожела министърът на отбраната.
„Гвардейската част е не само лицето на нашата армия, тя е олицетворение на държавността, на независимостта и гордия дух на страната ни. Убеден съм, че вие ще следвате този пример и ще бъдете истински българи. За мен е чест да ви поканя да участвате в ритуала по повод Националния празник 3 март пред символа на града ни – Мавзолея „Св. Георги Победоносец””, каза в поздравлението си кметът Георг Спартански.
От името на Общински съвет - Плевен поздрав отправи зам.-председателят му, Петя Василева, която се обърна директно към децата. „Не мога да не бъда горда, като чувам и виждам случващото се в Плевен днес. Не мога да не се вълнувам при вида на тези прекрасни деца, които гордо изправени и толкова издръжливо стоят пред нас, с тази непоколебимост в очите. Никой в този момент не може да ме убеди, че Плевен и България няма да пребъдат  при вида на тези погледи, изпълнени с решителност и родолюбие. Мили деца, ще се радвам да бъдете с нас на всяко едно общоградско тържество и да носите този дух на родолюбие, който виждаме днес. Учете и служете за България, и показвайте на своите връстници, че думи като родолюбие, традиции и Отечество в Плевен не са празни думи“, обърна се младите гвардейци Петя Василева.
След ритуала по освещаване на знамето от свещеници от плевенски храмове официалните гости бяха поканени, съгласно традицията, да заковат пирон в дръжката на флага. Той беше тържествено предаден от представители на Националната гвардейска част на техните млади последователи.
Церемонията завърши с тържествено изнасяне на знамената на България и Европейския съюз на фона на изпълнението на песента „Моя страна, моя България”.
beron gvardejci2beron gvardejci3

Последно променен на Петък, 09 Февруари 2018 17:39
 
Направиха символична първа копка за енергийния ремонт в ДФСГ "Интелект" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Февруари 2018 17:01
dfsg1На 15.02.2018 г. се проведоха събития – встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Първата копка бе направена в присъствието на Милен Яков, заместник-кмет „Финанси и икономика” на Община Плевен; арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие”, Павлина Станчовска, ръководител на проекта; Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“, инж. Стефан Генков – представител на „Артстрой“ ООД, осъществяващ строителните дейности на обекта, както и останалите членове от екипа по проекта, гости.
Очаква се интервенцията върху ДФСГ „Интелект“ да допринесе за: предоставяне на модерни образователни услуги? осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие? осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия? подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, формиращи образователния обект? осигуряване на достъпна архитектурна среда? подкрепа на социална интеграция? намаляване дела на отпадналите от училище и подпомагане реализацията им на пазара на труда.
Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв. , представляващи 100%  БФП.
Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца. - от 13 декември 2016 г. до 13 юни 2019 г.
dfsg kopka
Последно променен на Четвъртък, 15 Февруари 2018 18:08
 
До 25 март “Заедно в час” набира нови участници за програмата си от Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 01 Февруари 2018 16:44
Zaedno v chas11Остават по-малко от два месеца до последния срок за кандидатстване за програма “Заедно в час”. Желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр на уебсайта на организацията – www.zaednovchas.bg, до 25 март, което е първият етап от процеса на подбор. Одобрените кандидати ще започнат работа в училище през септември 2018 г., а преди това ще преминат интензивна лятна подготовка. От началото на кампанията за набиране на новия випуск учители досега интерес към програмата са проявили над 1800 души.
Новите участниците по програма “Заедно в час” ще преподават минимум две години в училища партньори на организацията в някой от регионите Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. По време на интензивната лятна подготовка и с допълнителни обучения през двете години участниците развиват умения както за работа в класната стая, така и за продължаване на кариерното им развитие с фокус върху образованието. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики на регионално и национално ниво.
“Заедно в час” работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Организацията помага нови хора - успешни професионалисти и завършващи студенти, да влязат в системата на българското образование и да работят дългосрочно за положителна промяна и намаляване на образователното неравенство в страната. Учителите по програмата преминават взискателен подбор и интензивно обучение, фокусирано върху работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. По време на двете години преподаване участниците получават от “Заедно в час” месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище, както и менторство от екипа на организацията.
За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е завършена бакалавърска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете може да постигне успех и заслужава качествено образование. Участниците, които нямат квалификация “учител”, ще преминат специализирано обучение в университет партньор на организацията и ще придобият правоспособност за преподаване при завършване на програмата.
Последно променен на Четвъртък, 01 Февруари 2018 16:54
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 248
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти