Начало Култура Образование
21 Юни 2021 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 20 Юни 2021 14:13
Петък, 18 Юни 2021 15:06
Петък, 18 Юни 2021 13:06
Петък, 18 Юни 2021 11:45
Петък, 18 Юни 2021 10:36
Петък, 18 Юни 2021 09:49
Петък, 18 Юни 2021 09:16
Петък, 18 Юни 2021 09:10
Петък, 18 Юни 2021 09:05
Петък, 18 Юни 2021 08:47
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:27
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:05
Четвъртък, 17 Юни 2021 13:44
Четвъртък, 17 Юни 2021 12:14
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:45
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:37
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:25
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:20
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:15
Сряда, 16 Юни 2021 15:20
Сряда, 16 Юни 2021 14:07
Сряда, 16 Юни 2021 12:48
Сряда, 16 Юни 2021 11:38
Сряда, 16 Юни 2021 11:17
Сряда, 16 Юни 2021 11:11
РЕКЛАМА
Образование
През следващите четири години проф. Николай Колев ще ръководи Медицинския колеж Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Юни 2021 15:06
prof.Nikolay Kolev med kolezhНа Общо събрание, проведено на 17 юни 2021 година, преподавателите, студентите и докторантите на Медицинския колеж в Плевен избраха проф. д-р Николай Колев за директор на най-старото звено в структурата на Медицинския университет в Плевен за мандат от 4 години, съобщават от Университета. Професор Колев поема поста от доц. д-р Евгения Бързашка.
Медицинският колеж е наследник на първото медицинско учебно заведение в Плевен, създадено през 1948 г. като Медицински техникум. За почти 73-годишната си история той е преминал през няколко етапа на преобразуване, с редица промени в образователните степени, давайки на здравеопазването много кадри. От 1997 г. Медицинският колеж е част от структурата на Медицинския университет.
Мисията на Медицински колеж - Плевен е да осъществява качествено и модерно обучение на професионални кадри и изграждане на висок морал на студентите по съответните специалности, в областта на здравните грижи за постигане на висококвалифицирана дейност, необходима за лечението и промоцията на здравето. Колежът подготвя здравни специалисти със степен „професионален бакалавър“ в две основни направления по 5 специалности: в професионално направление „Здравни грижи” – по специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“; в професионално направление „Социални дейности” по специалност „Социални дейности“.
Проф. Николай Колев представи пред делегатите на Общото събрание визията си за развитието и дейността на Медицинския колеж за следващия мандат на управление 2021 – 2025 година. Като основен приоритет той изтъкна продължаването на политиката на кадрово укрепване на колежа главно чрез създаване на собствени кадри и предоставяне на добри възможности за тяхната реализация и кариерно развитие. Професор Колев подчерта необходимостта от създаване на собствени кадри и откриване на възможности за тяхната реализация чрез привличане на млади специалисти за асистенти и преподаватели и разкриване на нови процедури за академично развитие.
В образователната сфера професор Колев наблегна на необходимостта от разширяване на портфолиото от предлагани специалности чрез стартиране на обучение по новата специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ през следващата учебна година и набиране на качествени кадри за попълване на преподавателския състав. Той завърши изложението си с думите: „Настоящата програма е отворен документ за Вашите идеи и предложения за подобряване на дейността на Медицинския колеж през следващите четири години. Нейната реализация е постижима единствено с Вашето участие и активна подкрепа. Само екипната работа и спазването на принципа на академичното управление са предпоставка за успешното реализиране на мандатната програма.“
Проф. д-р Николай Колев е възпитаник на Медицинския университет в Плевен, доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е професор по урология и началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Той е дългогодишен преподавател по урология на български и чуждестранни студенти в специалност „Медицина“. Професор Колев е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична хирургия и обучава хирургични екипи. Участва в екипа, извършил първата в България робот-асистирана нефректомия – 2010 г., след което създава и ръководи първия български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г.
Професор Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции. Автор е на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова система.
Последно променен на Петък, 18 Юни 2021 16:10
 
Доцент Надежда Хинкова е новият декан на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Юни 2021 10:36
dots.Hinkova dekan zdravni grizhiНа заседание на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет в Плевен, проведено на 16 юни 2021 година хабилитираните преподаватели, асистентите, студентите и докторантите избраха доцент д-р Надежда Хинкова за нов декан на основното звено на висшето училище, съобщават от там. Тя поема ръководството на Факултета по здравни грижи от доц. д-р Александър Вълков за следващите 4 години - с мандат 2021 - 2025 година.
Пред делегатите на Общото събрание доцент Хинкова изложи визията си за развитието и дейността на Факултет „Здравни грижи“ за новия мандат на управление. В началото на презентацията си тя подчерта, че във Факултета по здравни грижи се подготвят компетентни специалисти, способни да отговорят на високите изисквания на съвременната медицинска практика. Това е възможно благодарение на преподавателския стил, включващ специализирани подходи при работа със студентите и квалификацията на академичния състав, чиято цел е повишаване на нивото на общественото здраве. Напредъкът в технологичното развитие, науката и медицината налага създаване на мултидисциплинарни екипи, разширяване на международните контакти чрез обмяна на преподавателски опит и съвместни научни изследвания.
Факултетът по здравни грижи e разкрит в структурата на Медицинския университет в Плевен с решение на 40-то Народно събрание от 16 октомври 2008 г., на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т.1 от Закона за висшето образование (ДВ бр. 92, 2008 г.). Мисията на Факултета по здравни грижи се изразява в обучението и възпитанието на студенти в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за осъществяване на висококвалифицирана сестринска и акушерска дейност, включително и в областта на промоцията на здравето, профилактиката и контрола на заболяванията.
До момента Факултет „Здравни грижи“ трикратно е носител на приза за първо място в професионалното направление „Здравни грижи“ в рейтинговата система на висшите училища в България, по професионални направления сред 22 висши учебни заведения в страната. От създаването на Факултета и предвид нарастващия „глад“ за специалисти по здравни грижи, непрекъснато се повишава броя на обучаващите се студенти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Всички завършили се реализират професионално както в здравните заведения на територията на град Плевен, така и в други градове на страната и в чужбина. Анкетите, направени сред потребителите на кадри, дават положителна оценка за качеството на обучение и бързата адаптация и реализация на завършилите бакалаври.
Приоритет за следващите 4 години на развитие, според доцент Хинкова, ще бъде поставяне началото на англоезично обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” с цел повишаване на международната конкурентоспособност на висшето училище. Ще се работи в посока на внедряване на съвременни програмни продукти в учебния процес по всяка дисциплина с цел повишаване на нивото на преподаване и улесняване на възприемането на учебния материал. Ще се разширява участието на висшето училище в иновативни европейски образователни проекти с цел осигуряване на по-добри условия на обучение, усъвършенстване на съдържанието на образователния процес, преподавателска и студентска мобилност, както и модернизиране на учебната материално-техническа база.
Доцент Надежда Хинкова завърши представянето на мандатната програма с думите: „Преминавайки през бурното време на предизвиканата институционална, административна и здравна криза, ние осигуряваме световно качество на висшето образование и следдипломно обучение. Утвърждаването ни в сферата на здравните грижи в страната и чужбина, ни дава възможност за изпълняване на върховната мисия, на която всички ние служим – опазване на човешкото здраве. Ръководството и управлението на една академична структура в условията на динамични социално-икономически, обществено-политически и здравни промени е трудна, сложна и отговорна задача. Тази задача може да бъде постигната единствено ако се обединят усилията на всички и се реализира ефективно целия човешки ресурс, със съдействието на целия кадрови, финансов и духовен потенциал на Факултета по „Здравни грижи” и активната подкрепа на ръководството на Медицински университет - Плевен.“
Доцент Надежда Хинкова е ръководител на катедра „Акушерски грижи“ във Факултет „Здравни грижи“. Тя е възпитаник на Медицински университет – Плевен, лекар с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. Има магистърска степен по здравен мениджмънт и придобита научна степен „Доктор“. Завършила е множество специализации: диагностична лапароскопия в гинекологията; курс по ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза; биопсия на сентинелни лимфни възли; колпоскопия; топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз и др. Научните интереси на доцент Хинкова са насочени към диагностиката и лечението на онкогинекологични и гинекологични заболявания и ендоскопската хирургия.
Последно променен на Петък, 18 Юни 2021 11:40
 
ДФСГ "Интелект" - Плевен беше домакин на Форум "Иновации 2021" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 10 Юни 2021 16:54
Intelekt inovaciiIntelekt inovacii2ДФСГ "Интелект" - Плевен беше домакин на Форум "Иновации 2021". Гости бяха Албена Тотева- началник на РУО- Плевен, Ваня Барчева- държавен експерт „Дирекция Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ МОН, Ваня Йотова - директор на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, представители на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- гр. Плевен.
Идеята на форума е да се популяризира добрия опит и участниците да споделят своите специфични методи на преподаване и иновативни подходи за формиране на ключови компетенции. Иновативните технологии са гарант за развитие на личностния потенциал на учащите и оказват влияние върху стандарта на живот.
ДФСГ "Интелект" представи бинарен урок на тема "Плевен - иновативни икономически решения" с ръководители Йоана Лазарова и Симона Клашнева. Презентации във връзка с представяне на иновативния опит споделиха както домакините, така и гостите. Учебните компании на ДФСГ "Интелект" разказаха за иновативната си работа в симулационна среда. В дискусията на тема "Творчески подходи за повишаване ангажираността в образованието чрез иновациите" се включиха виртуално и Частна профилирана гимназия „Образователни технологии- гр. София, СУ „Васил Кънчов“- гр. Враца, както и ПГСАГ „Кольо Фичето“-гр. Бургас.
Ръководството на ДФСГ "Интелект" – Емил Райков, Михаела Карамфилова и Галя Димитрова заедно с представителите на образователните институции обсъдиха и сътрудничеството между училищата с цел ефективност в експерименталните пътеки на образованието, подобряването на резултатите от ученето и влиянието на иновациите върху учебния процес. Форумът завърши с пожелание за творчески заряд и бъдещи срещи.
 
Зорница Здравкова от МГ „Гео Милев“ с първа награда от конкурс на БАН по правопис Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Юни 2021 10:28
BAN konkurs pravopisУченик от Общоградското средношколско общежитие (ОСО) в Плевен е отличен с първа награда в индивидуалното класиране на тазгодишното издание на конкурса “Написаното остава. Пиши правилно!“, организиран от Института за български език при БАН, съобщават от ОСО. Отличието е за единадесетокласничката от МГ „Гео Милев“ Зорница Здравкова, която е една от 30-те средношколци на ОСО - Плевен, участвали в конкурса.
„Инициативата е в подкрепа на правилното използване на българския език, неговото съхраняване и насърчаване на правописната грамотност. Да си грамотен е уважение първо към себе си и после към другите. Благодарни сме на нашите ученици и учители за участието в инициативата и достойното представяне“, сподели Веселка Лилова, директор на ОСО - Плевен.
В продължение на седмица ученици от гимназиален етап на осем плевенски училища показваха знания и умения в тематични диктовки, слушане с разбиране и размисли върху текстовете в организираните часове по интереси в Общежитието. В резултат на проведената езикова подготовка под ръководството на преподавателите Цветан Басаров и Свилен Стойчев плевенските гимназисти се включват в конкурса на БАН. В резултат на усърдието и екипната работа идват и наградите с плевенски адрес включително Специална награда за групово участие.
Последно променен на Сряда, 16 Юни 2021 11:05
 
На 1 юли 2021 година е двукомпонентният кандидатстудентски изпит за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 10 Юни 2021 16:13
MUPlevenОт 14 до 28 юни 2021 година Медицинският университет в Плевен поставя началото на онлайн прием на кандидатстудентски документи за участие в класирането за бакалавърските специалности и за явяване на изпит и участие в класирането за магистърските специалности, съобщават от Университета. Бакалавърските специалности във Факултет „Здравни грижи“ са „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултет „Обществено здраве“ - „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Социални дейности в здравеопазването“, а в Медицински колеж - „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“. Висшето училище запазва приема за специалност „Социални дейности“ в платена форма на обучение.
Присъственият кандидатстудентски изпит за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ е на 1 юли 2021 година, четвъртък, от 9 часа с настаняване на кандидатите по зали от 8 часа. Изпитът е двукомпонентен и комплексен по биология и химия, със съкратена продължителност и намален обем – общо четири часа.
През изминалата година Университетът проведе целогодишна кандидатстудентска кампания под мотото „Успяваме заедно“. Тя премина с организиране на електронни срещи с кандидат-студенти и повече изпити, които се редуват в онлайн и присъствена форма. Всички присъствени събития са съобразени с динамичната епидемична обстановка в страната и препоръките на отговорните институции, с цел осигуряване на пълна безопасност на кандидат-студентите.
Последно променен на Петък, 11 Юни 2021 08:51
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 327
Фейсбук коментари
Сподели статията