Начало Култура Образование
19 Септември 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 18 Септември 2018 16:12
Вторник, 18 Септември 2018 15:01
Вторник, 18 Септември 2018 12:07
Вторник, 18 Септември 2018 11:52
Валути
РЕКЛАМА
Образование
Обучават педагози за проявите на агресия сред учениците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 30 Юли 2018 12:11
Yagoda obuchenieОт 22 до 24 юли в Ягода, община Мъглиж 23-ма млади педагози от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, ДГ „Локомотив“ и ДГ „Слънце“ от град Левски участваха в изнесено обучение на тема „Прояви на агресия сред учениците – предизвикателства пред учителите“. Обучението за педагогически кадри е организирано и финансирано от местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Обучението проведоха Валентин Минков и Илиан Илиев - психолози от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Сред коментираните теми с преподавателите са: превенцията и кризисните интервенции на агресията, формите на агресия в училище и видовете агресивно поведение „деца – деца“ и „учители – родители“, видовете конфликти и начините им на разрешаване. Тема на разискванията са били и проблемите със справянето със стреса в образователната среда, както и на неговите симптоми. За пълноценно усвояване на знанията по темата психолозите са ползвали и различни ролеви игри.
Последно променен на Понеделник, 30 Юли 2018 12:34
 
За бакалавърските специалности на МУ - Плевен кандидатстват 440 зрелостници Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 21 Юли 2018 10:13
MU rektorat1 1Предстои третият, последен кандидатстудентски изпит от редовната сесия на Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) - тестът по биология за бакалавърските специалности. Той ще се проведе на 23 юли, понеделник, 2018 г. от 9.00 до 11.00 ч в Учебния корпус на висшето училище.
След приключване на приема на кандидатстудентски документи за бакалавърските специалности общият брой на кандидатите е 440, от които на теста ще се явят 197 зрелостници. Няколко са възможностите на кандидатите за участие в класирането за специалностите на Факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж - с оценка от теста по биология от редовната сесия, с оценка от предварителната сесия; със зрелостен изпит по биология; с друга матура по избор, а от тази година - и с оценка от изнесените изпити.
Бакалавърските програми на Медицински университет - Плевен са 10 в 3 професионални направления - здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Обявените места за специалност «Социални дейности» са за обучение срещу заплащане, като кандидатстването се осъществява при условията за бакалавърските специалности. С Решение на Министенски съвет № 341/21.05.2018 г. е утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища за учебната 2018 – 2019 година. В МУ-Плевен са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за бакалавърските специалности «Медицинска сестра» (70), «Помощник-фармацевт» (21), «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40) и «Медицинска козметика» (15).
В петък приключи записването на новоприетите студенти-първокурсници на първо класиране в магистърските специалности на МУ-Плевен – „Медицина“ и „Фармация“. Вече са запълнени повече от половината места по държавна поръчка и за двете специалности. Също на 20 юли, в края на деня излезе и второ класиране на кандидатите за тези специалности. На първо класиране за „Медицина“ и „Фармация“ 7 са кандидатите с максимален състезателен бал (36), от които 2 момчета и 5 момичета, изкарали пълни шестици на конкурсните изпити и по биология, и по химия.
На 23 юли 2018 г., понеделник, в 8.30 ч тегленето на варианта на кандидатстудентския тест по биология за бакалавърските специалности ще се състои в зала 405, ет. IV на Медицински колеж, Учебен корпус при Медицински университет - Плевен.

 
Утре е изпитът по химия от редовната сесия в МУ - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 09 Юли 2018 13:54
MU izpitОбщо 707 кандидат-студенти ще се явят на 10 юли 2018 г., вторник, на втория конкурсен изпит от редовната сесия на МУ-Плевен – по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“. Те се състезават за 180 места, държавна поръчка, редовно обучение, по специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно 5 кандидати, борещи се за едно място. Зрелостниците, които ще участват в класирането само с оценките си от предварителните изпити, са 82. От общия брой 813 кандидати жените са два пъти повече (565 – 69%) от мъжете (248 – 31%).
За поредна година преди провеждането на втория изпит за „Медицина” и „Фармация“  висшето училище изнесе резултатите от конкурса по биология, които зрелостниците вече са проверили на сайта и на място в Ректората. Най-висок е процентът на оценка добър – 41 %, следвани от много добрите оценки – 31 % (при 22% от миналата година). Отличните оценки по биология от редовния изпит са повече тази година – 42 или 6% от кандидатите са получили над 5.50. Тази година по-малко кандидати имат слаби оценки – 62 или 9% (15% от миналата година), като са намалели и зрелостниците с оценка среден – 78 или 11% (17 % от миналата година).
Изпитът по химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ на 10 юли 2018 г., вторник, е с продължителност 4 часа и ще протече от 9.00 ч до 13.00 ч в учебните зали на територията на Ректората и на Учебния корпус. В деня на изпита кандидат-студентите ще се настаняват по местата си от 8.00 ч до 8.30 ч. Точно в 8.40 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъде изтеглен изпитния вариант от тестови въпроси и задачи по химия. Това ще стане на произволен принцип в присъствието на членове на Академичното Ръководство на МУ-Плевен – ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов; зам.-ректора по учебната дейност проф. М. Александрова; декана на Факултет „Медицина” проф. д-р А. Аспарухов; зам.-декана на Факултет „Фармация“ доц. д-р Павлина Йорданова; председателя на Комисията за проверка и оценка на конкурсните работи по химия проф. Ангелина Стоянова; председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова, родители на кандидатите и журналисти.
Последно променен на Вторник, 10 Юли 2018 07:54
 
Специалисти от ЦСОП „П.Р.Славейков“ бяха в центъра на квалификация с международно участие Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 02 Юли 2018 10:25
csop kvalifikacijaПедагогическите специалисти от ЦСОП „П.Р.Славейков“ – Плевен, заедно с екипите на ЦСОП „Леда Милева“ – Долни Дъбник и на НУ „Цани Гинчев” – Лясковец и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – град Плевен бяха организатори на междуинституционалната квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”. Квалификацията се проведе в с. Крапец, община Шабла в периода 23-25 юни.
Посветена на приобщаващото образование и на процесите на сътрудничество между различните структури и учреждения, участващи в  новия кадър на образователния процес, квалификацията прерасна в дискусионен форум с професионално-практически и международен резонанс.
Селекцията на тематичните модули, организацията и провеждането на мероприятието се осъществи с изключителното съдействие на проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – докторант по Специална педагогика – от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Тематичните модули, под които протече квалификацията са – функционалнотооценяване, междуинституционалното сътрудничество и превенцията на професионалния стрес при работа с деца и ученици.
С илюстрацията на модели на човешката външност и изражение, проф. дпсн Лиз Гремион от Висшето педагогическо училище на Кантон Вод, Швейцария, чрез онлайн връзка представи начина на осъзнаване на процеса как “Да се научиш да виждаш Другия: за подготовката на учителите да приемат разнообразието”. В нея тя представи изследване, проведено с учители в Швейцария, което доказва как обществените стереотипи, превърнали се лични предразсъдъци, „изкривяват“ оценката, обучението и отношението на учителите към учениците.
Проф. Анелия Гърбачева насочи вниманието към теоретичните опори, базовите понятия, структурата и съдържанието на Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето, която е в процес на превод от страна на екип от Министерство на образованието и науката. Фокусът е поставен на системния подход и как той може да се използва във функционалното оценяване на образователната среда и на индивидуалните постижения в обучението, целта е да се стигне до практиката и по-конкретно  до разработването на плана за специална образователна подкрепа.
Милен Наков – директор на Център за специална образователна подкрепа - Плевен и Христина Фидосиева– ресурсенучител и докторант по Специална педагогика/Приобщаващо образование показаха пътищата, по които може да се изгради успешен приобщаващ модел на образованието, в основата на който стои сътрудничеството между различни образователни и други институции.
Татяна Митева – директор на Център за специална образователна подкрепа – Долни Дъбник и нейният екип проведоха тренинг, чрез който повишиха уменията на всички участници в квалификацията,относно ролята и функцията на всички образователни институции и осъществяването на  ефективна комуникация помежду им.
Иван Пейчев – заместник-директор в НУ “Цани Гинчев” – Лясковец запозна присъстващите с начините за превенция и възстановяване от професионалния стрес при работа с деца и ученици.
Зоя Кокалова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Плевен и Миглена Терзиева от СУ “Свети седмочисленици” – Търговище показаха как на практика се случва функционалното оценяване и как то подпомага работата на общообразователния учител.
Междуинституционалната квалификация завърши с „кръгла маса“ и извеждането на 10 стъпки за установяване на успешно междуинституционално сътрудничество, които се отнасят до професионалната подготовка на педагогическите специалисти и по-конкретно на психолога за приобщаващото образование; конкретни предложения до МОН, свързани с приобщаването на учителите в междуинституционалното сътрудничество и практики; създаването на програма от дейности за обмен и сътрудничество на всички училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦЛР, ЦНСТ и др. с оглед на успешното приобщаващо сътрудничество и взаимодействие.

 
Обявяват оценките от изпита по химия за магистри в Медицинския университет Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 16 Юли 2018 10:57
MU izpitВ понеделник, 16 юли 2018 година, ще бъдат оповестени оценките от конкурсния изпит по химия на кандидат-студентите за магистърските специалности «Медицина» и «Фармация», които могат да бъдат проверявани чрез електронната система на сайта или на място в Ректората.
Медицински университет – Плевен предлага обучение за 513 студенти - първокурсници в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. С Решение на Министерски съвет № 341/21.05.2018 г. е утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища за учебната 2018 – 2019 година. В МУ-Плевен са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за специалностите «Медицина» (120), «Фармация» (60), «Медицинска сестра» (70), «Помощник-фармацевт» (21), «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40) и «Медицинска козметика» (15).
Зрелостниците, които желаят да кандидатстват за бакалавърските специалности, но не са успели да подадат документите си през юни, имат втори шанс да направят това. Допълнителнителният период за подаване на кандидатстудентски документи е от 16 до 18 юли 2018 г. в зала 106 на Ректората. Тестът по биология за бакалавърските специалности е на 23 юли 2018 г. Обявените места за специалност «Социални дейности» са за обучение срещу заплащане, като кандидатстването се осъществява при условията за бакалавърските специалности.
 
Петима кандидати се състезават за едно място на изпитите за медицина и фармация в МУ - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 02 Юли 2018 10:49
izpit mu1Общо 813 кандидат-студенти ще се състезават за 180 места, държавна поръчка, редовно обучение, по специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно 5 кандидати, борещи се за едно място. В това число влизат 603 кандидати, посочили като първо желание специалност „Медицина“, и 210 кандидатстващи на първо място за „Фармация“. Тази година в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за специалностите «Медицина» (120) и «Фармация» (60) с общо 32, както и за «Медицинска сестра» (70), «Помощник-фармацевт» (21), «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40) и «Медицинска козметика» (15) с общо 28 места. На редовните изпити за магистърските и бакалавърските специалности в МУ-Плевен ще се явят 1111 кандидат-студенти. Висшето училище в Плевен отчита стабилен и силен интерес от страна на кандидат-студентите, въпреки че по официални данни броят на злелостниците намалява и тази година те са с 4000 по-малко в сравнение с предходната.
Зрелостниците, които ще участват в класирането само с оценките си от предварителните изпити, са 82-ма. От общия брой 813 кандидати жените са два пъти повече (565 – 69%) от мъжете (248 – 31%). За първа година най-голям процент (50%) са кандидатствалите електронно чрез системата на сайта на университета, следвани от зрелостниците, подали документите си на място в Ректората – 40%, като все повече намалява делът на ползващите услугите на кандидатстудентските бюра в страната – 10%.
Към 28 юни 2018 г. за бакалавърските специалности след завършено средно образование документи са подали 384 кандидати. Те имат и втори шанс да подадат своите документи – от 16 до 18 юли 2018 г. Тестът по биология за 9-те бакалавърски специалности на висшето училище е на 23 юли. Зрелостниците могат да участват в класирането с оценката си от изнесения, предварителния или редовния изпит, само с оценка от матура по биология или с друг зрелостен изпит по избор. Тази година водещ критерий в класирането е редът на желанията на кандидатите и след това състезателният бал.
Първият кандидатстудентски изпит по биология от редовната сесия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ ще се проведе на 3 юли 2018 г., вторник, от 9.00 до 13.00 ч в 29 учебни зали на Ректората, Факултета по Фармация и Учебния корпус с участието на 110 квестори - преподаватели и служители на университета. Вторият конкурсен изпит по химия за двете магистърски специалности е на 10 юли 2018 г. също с продължителност 4 часа.
В деня на изпита кандидат-студентите ще се настаняват по местата си от 8.00 до 8.30 часа. Точно в 8.40 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъде изтеглен изпитният вариант по биология. Това ще стане на произволен принцип в присъствието на ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова, декана на Факултет „Медицина” проф. д-р Аспарух Аспарухов, зам.-декана на Факултет „Фармация“ доц. д-р Павлина Йорданова, председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по биология доц. Милена Атанасова, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова, родители на кандидатите и журналисти.

 
По предложение на ОУ „Валери Петров“ ще искаме от Министерския съвет средства за ремонт на сградата на бившето училище „Марин Дринов“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Култура - Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 28 Юни 2018 12:27
obshtina-plevenДа бъде изготвено мотивирано предложение до Министерския съвет за предоставяне на допълнителен целеви трансфер, съгласно изготвена количествено - стойностна сметка за ремонт на сградата на бившето училище „Марин Дринов“, прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Решението бе гласувано по предложение на ПК по образователна политика и читалищна дейност към местния парламент във връзка с постъпило писмо от ОУ „Валери Петров“ в Плевен за необходимост от самостоятелна сграда за най - новото учебно заведение на Плевен. Училището бе открито през учебната 2017 - 2018 г. и в него се обучават близо 540 деца от I до VII клас.
В писмо, изпратено до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански, ръководството на ОУ „Валери Петров“, членовете на Обществения съвет и педагогическия екип изразяват тревога, че училището не разполага със самостоятелна сграда. „Учебният процес се провежда на две смени, ползват се помещения в две други учебни заведения, което е недостатъчно като база за разгръщане на всички дейности, които училището е длъжно да предложи. Организацията и администрирането, необходими за нормалното функциониране на училището отнемат усилия, които биха могли да бъдат насочени към подобряване качеството на образователната услуга, която се предлага в ОУ „Валери Петров“. Обръщаме се към вас с надежда, че вече имате становище за предоставяне на ОУ „Валери Петров“ на сградата на закритото училище „Марин Дринов“, след извършване на ремонт и привеждането й в състояние на функциониращо училище“, се казва в текста на писмото, подписано от Ирен Димитрова - директор на ОУ „Валери Петров“ – гр. Плевен.
Общинският съвет на Плевен подкрепи единодушно решението във връзка със сградата на ОУ „Валери Петров“. Мотивираното предложение до Министерския съвет ще бъде подписано от кмета на Общината Георг Спартански и председателя на Общинския съвет Мартин Митев.
Последно променен на Четвъртък, 28 Юни 2018 12:29
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 189
Фейсбук коментари
Сподели статията