Начало Култура
23 Февруари 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:35
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:27
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:58
Четвъртък, 22 Февруари 2018 15:50
Валути
РЕКЛАМА
Култура
По проект на МОН Община Плевен става асоцииран партньор на Института по лозарство и винарство Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Наука
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:27
ObS Pleven sesiyaС пълно единодушие Общинският съвет даде днес съгласие Община Плевен да стане Асоцииран партньор на Института по лозарство и винарство в Плевен, по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05М2ОP001-1.003 „Изграждане на Регионални научни центрове” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на Министерството на образованието и науката. Направлението, по което ще се кандидатства, е „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”. ИЛВ и Община Плевен ще подкрепят реализирането и ползват резултатите на разработваното проектно предложение на научни задачи, сред които: „Препоръчани сортове лози, устойчиви на стресови фактори, подходящи за биологично производство на грозде и вино”, „Проучване на възможностите за приложение на стимулиращи растежа продукти с биологичен произход при производството на лозов посадъчен материал”, „Изследване възможностите за приложение на методите на прецизно земеделие в лозарството, за повишаване контрола върху риска и ограничаване неблагоприятните въздействия върху околната среда”. Общинският съвет възложи на кмета на Община Плевен да подпише с директора на Института по лозарство и винарство Меморандум за разбирателство с асоцииран партньор.
 
Читалищата в Плевенска община си разпределиха годишна субсидия от 871 000 лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 17:24
chitalishta rabsreshta subsidijaКомисията за разпределяне на държавната субсидия за 2018 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание на 16 февруари за разпределението на  средствата. Със Заповед на Кмета Георг Спартански е определен съставът на Комисията, председател е Стефка Григорова – началник-отдел „Култура” в Общината. На заседанието присъстваха 34 членове на Комисията, отсъства председателят на читалище „Култура - 2014” – Плевен. Представителят на читалище „Тракия - 2013” – Плевен, Ивайло Манчев, напусна по време на заседанието и не участва в самото гласуване. В Заповедта не е включен председателят на новорегистрираното в гр. Плевен от Министерството на културата НЧ „Берлик-2017”, тъй като не е изминала изискуемата по закон една година от регистрацията му.
Читалищата „Култура - 2014” и „Развитие” не са вписани в Заповедта за разпределение на субсидията, защото съдебната им регистрация е изтекла и нямат актуална. Община Плевен е изпратила писма до двете читалища като им е дала възможност да представят редовни документи. Срещу читалище „Развитие” има сигнали в Прокуратурата и в Министерството на културата и докато не бъде получено тяхното становище по въпроса, читалището не може да участва в комисията и да получава субсидия. За читалище „Култура - 2014” на заседанието не присъства представител.
Комисията гласува и прие промени в проекта за вътрешните правила за разпределяне на субсидията, отпадна възможността членовете да налагат финансови санкции при неизпълнение на някое от условията, необходими за получаване на субсидия.
Г-жа Григорова представи таблицата с разпределение на щатните бройки от миналата 2017 година и посочи, че има заявления за ново разпределение. Комисията трябваше да реши как да се разпределят незаетите и неизползвани по предназначение щатни бройки в читалищата „Развитие” – Плевен, „Кл. Браницки” – Славяново, и „Изгрев 29” – с. Опанец. Постъпиха заявления с искане за допълнителни щатни бройки: на Читалище „Пробуда” – с. Мечка -  за 0,5 щ. бр., читалище „Просвета” – Бръшляница - за 0,25 щ. бр., читалище „Тракия” – Плевен -  за 4 щ. бр., читалище „Съгласие” – Плевен - за 3 щ. бр. и РЕКИЦ да се премести в читалище „Съгласие”, „А. Златаров” – с. Къшин - за 0,5 щ. бр. Пламен Николов от читалище „Цв. Спасов” поиска да му бъде възстановена 0,5 щ. бр., която е била взета миналата година и дадена на читалището в с. Тученица. Проведоха се дебати за дейността на читалищата, от които искат да се вземат щатни бройки, за да се удовлетворят исканията на заявилите необходимост от допълнителни щатни бройки. Предложено беше неусвоената 1 щатна бройка от читалище „Развитие” да се разпредели по 0,5 щ. бр. между читалищата в с. Бръшляница и с. Мечка, а 0,25 щ. бр. от читалище „Култура” – Плевен, да се прехвърли на читалището в с.    Буковлък, което беше прието единодушно.
В края на дебатите с 31 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържал се” членовете на Комисията приеха следното разпределение на държавната субсидия за 2018 година за читалищата:
„Съгласие - 1869” - Плевен - 22 щ. бр., 184 250 лв.;
„Извор-1959” - Плевен – 6.5 щ. бр., 54 437,50 лв.;
„ЛИК-1959” - Плевен – 7.5 щ. бр., 62 812,50 лв.;
„Пробуда-1990” - Плевен - 4 щ. бр., 33 500 лв.;
„Н. В. Ракитин-1969” - Плевен – 7.5 щ. бр.,  62 812,50 лв.;
„Цв. Спасов-1959” - Плевен - 2 щ. бр., 16 750 лв.;
„Христо Ботев-1959” - Плевен – 6 щ. бр., 50 250 лв.;
„Парашкев Цветков-2003” - Плевен – 4 щ. бр., 33 500 лв.;
„Тракия – 2013” - Плевен – 0.25 щ. бр., 2 093,75 лв.;
„Христо Ботев 1925” - с. Беглеж - 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Христо Ботев-1927” - с. Бохот - 2 щ. бр., 16 750 лв.;
„Наука-27” - с. Брестовец - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Просвета 1907” - с. Бръшляница – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда-1927” - с. Буковлък – 2 щ. бр., 18 843,75 лв.;
„Изгрев-1926” - с. Върбица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Искра-1912” - с. Гривица - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда1997” - с. Дисевица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Христо Ботев-27” - с. Коиловци – 2.25 щ. бр., 18 843,75 лв.;
„Пробуда 1927” - с. Мечка – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Пробуда 1919” - с. Николаево - 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Изгрев 29” - с. Опанец – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;
„Кл. Браницки-1900” - Славяново – 5 щ. бр., 41 875 лв.;
„П. Хилендарски-2001” - Славяново - 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;
„Бъдеще1927” - с. Тодорово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Пробуждане-1907” - с. Тученица – 1.75 щ. бр., 14 656,25 лв.;
„Просвета 1923” - с. Ясен – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;
„Просвета-97” - с. Радишево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Слънце-1927” - с. Ралево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Асен Златаров-1939” - с. Къшин – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Херион-1926” - с. Горталово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Наука-2000” - с. Ласкар – 0.5 щ. бр., 4 187,50 лв.;
„Кирил и Методий-1928” - с. Търнене – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
„Пробуждане-1897” - с. Пелишат – 1 щ. бр., 8 375 лв.;
Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ - гр. Плевен – 3 щ. бр., 25 125 лв.
Всичко за община Плевен субсидирани от държавата щатни бройки – 104.0, за обща сума 871 000 лв.

 
Плевенчани участваха в историческа възстановка край Къкрина Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
История
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 10:16
Levski Kakrina1На 19 февруари 2018 г., представители на Регионален клон „Традиция” -  Плевен, взеха участие в историческа възстановка, посветена на 145-годишнината от гибелта на Васил Левски. Възстановката се проведе в Къкринското ханче край Ловеч. Пред стотици зрители по изключително атрактивен начин членовете на регионалните клонове от Ловеч, Плевен, Севлиево и Троян представиха жива картина, свързана със залавянето на Апостола.
След възстановката членовете на местния клон на „Традиция” тържествено поднесоха цветя и пред паметника на Апостола на Свободата  в Плевен.
Levski Kakrina2
Последно променен на Вторник, 20 Февруари 2018 11:21
 
Направиха символична първа копка за енергийния ремонт в ДФСГ "Интелект" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Февруари 2018 17:01
dfsg1На 15.02.2018 г. се проведоха събития – встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Първата копка бе направена в присъствието на Милен Яков, заместник-кмет „Финанси и икономика” на Община Плевен; арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие”, Павлина Станчовска, ръководител на проекта; Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“, инж. Стефан Генков – представител на „Артстрой“ ООД, осъществяващ строителните дейности на обекта, както и останалите членове от екипа по проекта, гости.
Очаква се интервенцията върху ДФСГ „Интелект“ да допринесе за: предоставяне на модерни образователни услуги? осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие? осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия? подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, формиращи образователния обект? осигуряване на достъпна архитектурна среда? подкрепа на социална интеграция? намаляване дела на отпадналите от училище и подпомагане реализацията им на пазара на труда.
Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв. , представляващи 100%  БФП.
Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца. - от 13 декември 2016 г. до 13 юни 2019 г.
dfsg kopka
Последно променен на Четвъртък, 15 Февруари 2018 18:08
 
Годината за чуждестранните студенти в МУ - Плевен започна с академична клетва Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Образование
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Февруари 2018 17:01
mupleven kletva chujdestranniНа 19 февруари 2018 г. стартира академичната 2017/2018 година за новоприетите чуждестранни студенти в Медицински университет – Плевен (МУ - Плевен). За първи път висшето училище въведе ритуал по полагане на Академична клетва от студентите, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисия на Университета, към Етичния кодекс и към академичните традиции. Чуждестранните  студенти тържествено повториха думите на клетвата, произнесена от декана на факултет „Медицина“, проф. д-р Аспарух Аспарухов, декларирайки, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите. На старта на академичната година те бяха приветствани от ректора проф. д-р Славчо Томов, от декана на факултет „Медицина“, както и от своите български и чуждестранни колеги. Специално за тях прозвучаха музикални изпълнения от ансамбъл от японски студенти, участници в Деня на народите 2017.
Преди началото на учебната година традиционно за новоприетите чуждестранни студенти беше организирана Програма за адаптация от Центъра за чуждестранни студенти. Програмата включва информационни турове на университета, отворени врати в библиотеката, срещи с агенции за недвижими имоти, със служба „Миграция“ и запознаване с културно-историческото наследство на град Плевен – посещение на панорамаПлевенска епопея 1877“, Регионален исторически музей и художествена галерия „Илия Бешков“. За първа година бяха предвидени и часове за изучаване на български език от чуждестранните студенти. Така на първия учебен ден повечето от тях поздравяваха с „Добър ден!“.
И тази година МУ - Плевен запази тенденцията за висок прием на чуждестранни студенти, желаещи да изучават „Медицина“ в Плевен – над 250 новоприети първокурсници от 26 държави, по-голямата част от които са европейски страни. За първа година най-висок е броят на студентите от Италия, следвани от гражданите на Великобритания, Индия, Германия, Швеция, Испания, Гърция, Финландия, Канада, Австралия и Япония.  За първи път във висшето училище има записани студенти от Румъния и Косово.
МУ - Плевен е известен като първото висше училище в страната, което въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти изцяло на английски език, още през 1997 г. Към момента са дипломирани 14 випуска лекари чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – в САЩ, Европа, Индия и Австралия.

 
Вижте Явор Бахаров на плевенска сцена в операта „Слугинята-господарка“ Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Изкуство
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 16 Февруари 2018 14:36
Yavor Baharov operaКакто вече posredniknews.com писа, на 23 февруари от 19 часа на сцената на ДКТ „Иван Радоев“, плевенската публика ще има удоволствието да се наслади на операта „Слугинята Господарка“ от италианския композитор Джовани Паизиело.
Талантлив и млад екип от България, Сърбия и Черна гора работи по операта, която ще бъде представена в различни градове на трите държави през 2018г.
В ролята на Серпина ще имате удоволствието да чуете сръбското сопрано Александра Станкович, а в ролята на Уберто ще пее големият български бас Божидар Божкилов. Към тях ще се присъедини актьорът Явор Бахаров в ролята на Веспоне.
За режисьора Владан Джуркович темата в операта „Слугинята-Господарка“ е вечната тема за любовта и брака. „Винаги е имало две причини за встъпване в брак-любов или облаги, а понякога и двете. Темата за брака е била предмет за комедия, още от древността до наши дни. Какви са мотивите на младите момичета да имат отношение с по-възрастен мъж? Струва ми се, че тази много стара тема, никога не е била толкова актуална, колкото днес. Свидетели сме, как младите момичета променят напълно външния си вид, за да постигнат идеалната красота. Именно те стават най-жестоките зверове в лова за плячка. А тяхната плячка са богатите и влиятелни мъже. В комедиите, отношенията между такива двойки се изразява предимно с конфликт, но има и смяна на ролите. В повечето случаи тези мъже се наказват от съпругите си и остават без нищо.
Историята на операта „Слугинята Господарка“ е именно за това, как джентълменът Уберто се превръща в слуга.”, споделя режисьорът.
Последно променен на Петък, 16 Февруари 2018 15:21
 
В РИМ - Плевен ще покажат находките от археологическо лято 2017 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Наука
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 09 Февруари 2018 17:31
arheo izlojbaRIMНа 13 февруари от 17:00 часа в Второ изложбено фоайе на Регионален исторически музей - Плевен ще се открие времена фотоизложба с резултатите от археологическите разкопки на музея, проведени през лятото на 2017 г. Изложбата включва табла със снимки от теренни проучвания, в които са взели участие специалисти от РИМ – Плевен през изминалата година. Представени са разкопките при с. Рибен, община Долна Митрополия, Улпия Ескус в с. Гиген, община Гулянци; Димум в Белене и обекти извън Плевенска област – Керамичният център в гр. Павликени, хълмът Трапезица във гр. Велико Търново, с. Дамяница, общ. Сандански и Калето в гр. Монтана.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 472
Фейсбук коментари
Сподели статията
Седмичен рейтинг
Вторник, 20 Февруари 2018 09:41
Вторник, 20 Февруари 2018 17:01
Вторник, 20 Февруари 2018 17:24
Понеделник, 19 Февруари 2018 09:23
Вторник, 20 Февруари 2018 10:16
Вторник, 20 Февруари 2018 14:24
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти