Съгласни сме 21 от общо 30 общински язовира да бъдат стопанисвани от държавата Печат
( 0 Гласа )
Екология - Бедствия и аварии
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 07 Август 2018 11:58
yazovir-kapaneto zabraneno Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да прехвърли на държавата безвъзмездно язовири - публична общинска собственост. Кметът на Общината трябва да внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите - 21 язовира, посочени в Приложение към приетото решение. Разположението на водните е обекти на територията на общината е както следва: по 1 в землищата на селата Мечка, Тученица, Радишево, Тодорово, Бохот, Бръшляница и Търнене и в гр. Славяново, по 3 в землищата на с. Пелишат и на гр. Плевен, 5 в землището на с. Николаево и 2 в землището на с. Върбица. Решението на Общинския съвет е във връзка с промяна в Закона за водите, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
В публикувания на 03.07.2018 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ), параграф 33, е записано: „В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния Общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата”. Като собственик на язовири Община Плевен е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние. Община Плевен е собственик на 30 язовира (съставляващи 32 имота), като за голяма част от тях от компетентните органи са издадени предписания за различни по обем ремонти. C цел осигуряване на безопасност същите язовири се поддържат умишлено сухи, но това не отменя предписаните ремонтни работи, както и санкциите на ДАМТН. Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние, изисква много финансови средства, каквито Общината не може да осигури от собствените си приходи, е записано в предложението. Предвид изложеното се счита, че безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, ще може да се обезпечи в по-голяма степен ако язовирите се поддържат и експлоатират от държавата чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири", създадено по силата на чл. 139а от ЗИДЗВ. Държавното предприятие ще има на разположение необходимия специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто общината не разполага.
Решението 21 общински язовира да бъдат предложени безвъзмездно на държавата подкрепиха 34 от общинските съветници, 3 гласуваха „въздържал се“, „против“ нямаше.


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."