Начало Бизнес Услуги
25 Октомври 2020 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 24 Октомври 2020 12:18
Събота, 24 Октомври 2020 10:37
Петък, 23 Октомври 2020 17:13
Петък, 23 Октомври 2020 16:44
Петък, 23 Октомври 2020 12:34
Петък, 23 Октомври 2020 11:42
Петък, 23 Октомври 2020 11:21
Петък, 23 Октомври 2020 09:26
Петък, 23 Октомври 2020 09:11
Петък, 23 Октомври 2020 08:40
Четвъртък, 22 Октомври 2020 11:50
Четвъртък, 22 Октомври 2020 10:30
Четвъртък, 22 Октомври 2020 09:37
Четвъртък, 22 Октомври 2020 09:12
Сряда, 21 Октомври 2020 14:32
Сряда, 21 Октомври 2020 13:00
Сряда, 21 Октомври 2020 12:12
Сряда, 21 Октомври 2020 11:12
Вторник, 20 Октомври 2020 15:33
Вторник, 20 Октомври 2020 14:53
Вторник, 20 Октомври 2020 14:14
Вторник, 20 Октомври 2020 11:55
Вторник, 20 Октомври 2020 11:50
Вторник, 20 Октомври 2020 11:45
Вторник, 20 Октомври 2020 10:55
РЕКЛАМА
Услуги
Oфисът на НАП в Плевен с разяснения на актуалните моменти в данъчно-осигурителна кампания‘2020 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 24 Февруари 2020 14:43
NAP Pleven direktorПрез 2019 година салонът за обслужване на клиенти в Националната агенция по приходите (НАП) офис Плевен са посетили общо 97204 граждани, стана ясно от пресконференция, дадена в офиса в Плевен. Агенцията е издала 4677 персонални идентификационни кода (ПИК), като от 2012 г. общият им брой надминава 27 хиляди. Към 23.02.2020г. физически лица са подали 1519 броя годишни декларации, като подадените от тях по електронен път с ПИК и Квалифициран електронен подпис (КЕП) са почти 1000.
От 2018 година се въведе плащане с ПОС терминал. В сравнение с 2018 г., през 2019 година извършените плащания с физическо ПОС-устройство са се увеличили значително, като са преведени 3 813 253 лв. повече от предходната година. Тенденцията към увеличение ще се запази, тъй като услугата е безплатна и улеснява гражданите в разплащанията им.
Нови моменти в данъчна кампания 2020 година
Крайният срок за физическите лица за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране (изискването е това да се извърши по електронен път) и плащане през 2020 година е удължен до 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април т.г. Условието е физическите лица да нямат задължения. До 30.09.2020 г. може да бъде вписана и корекция в годишната декларация.
От март 2020 г. ще бъде достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които вече имат ПИК или КЕП.
Считано от 01.01.2019 г., отпада задължителното издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.
По отношение на годишната данъчна декларация вече няма да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ.
По отношение на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/- платци на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предоставят справки по нов образец за изплатените през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
Във връзка със справка по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ - работодателите предоставят по електронен път до 28 февруари справка по образец за изплатените през предходната година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
Служебно попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица е най-новата услуга, предоставяна от НАП. През 2020 година всяко физически лице, притежаващо ПИК или КЕП, ще може да достъпи информация за изплатените му доходи от трудови и извънтрудови доходи. Това ще бъде възможно посредством електронните услуги на НАП, като данните ще се зареждат автоматично в попълнени бланки на годишната данъчна декларация. От лицата се изисква единствено да сверят коректността и пълнотата на данните и да подадат декларацията, подписвайки я с КЕП или ПИК. Тази услуга ще бъде реализирана в началото на м. март, след изтичане през м. февруари на срока по чл.73 от ЗДДФЛ. За неподадени данни недобросъвестните работодатели ще бъдат санкционирани с глоби. Запазва се възможността за подаване на декларации на хартиен носител от физически лица, които не се самоосигуряват (самоосигуряващите се лица декларират доходи само по електронен път).
При юридическите лица, по ЗКПО крайният срок за подаване на годишните декларации е 31.03.2020 г. и се извършва по електронен път.
Запазва се разпоредбата, че фирмите, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч не са задължени да подават годишен отчет за дейността (ГОД) и годишна данъчна декларация, освен когато за периода през който не е осъществявана дейността, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или фирмата желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в декларацията.
Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по известните вече начини - банков път с платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета, с пощенски запис за плащане към бюджета, по интернет, по сметки на компетентната ТД/офис на НАП, съгласно чл. 8 от ДОПК, както и чрез физически ПОС или виртуален терминал на НАП.
Вноската за здравно осигуряване за 2020 г. се увеличава от 22,40 лв. на 24,40 лв., в резултат на увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв., какъвто е размерът на минималната работна заплата/.
Всички електронни услуги на НАП вече ще бъдат достъпни единствено чрез използването на определен транспортен протокол TLS версия 1.2 от 17.02.2020 г., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на агенцията, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17 февруари няма да имат достъп до портала.
Последно променен на Неделя, 08 Март 2020 18:29
 
Бързи съвети по кредитно управление - Cashcredit.bg Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 21 Февруари 2020 13:22
cashcredit siteНай-важното преди да изпратим данните ни за разглеждане за бърз заем е да пресметнем всички такси, комисионни и месечни вноски. След това да добавим обичайните си разходи и преценим дали доходите ни ще са достатъчни, за да ги покрият и да останем финансово стабилни, а да не се стига до неплатежоспособност. Ако имаме бърз заем и достатъчни средства е препоръчително да погасяваме вноските си навреме, това ще ни постави в графата добър платец и ще вдигне кредитния ни рейтинг, което в бъдеще ще ни донесе по-добри условия за следващо теглене на бързи пари - какви са те може да разгледате тук - бързи кредити в София.
Как да взема бърз кредит
Бърз кредит от cashcredit.bg може да вземем онлайн, чрез viber или facebook, на телефон или в някой от офисите. Нужно е:
     • регистрация в онлайн платформата и влизане в профила;
      разгледайте предложенията - постоянно съществуват различни промоции, и в зависимост лоялността на клиента има различни условия;
      избирате сумата и срока, за който ще я върнете - калкулира се точната месечна вноска;
      попълвате личните си данни - прикачете копие или снимка на личната карта;
описвате как желаете да получите парите си - в офис или по банков път за кредитна линия или кеш на ден;
      потвърждавате условията за бързия кредит.
Кой може да се възползва от услугата
Бърз кредит може да вземе всеки един човек с българско гражданство, който е навършил пълнолетие, има постоянни доходи, които са достатъчни да покрият месечната вноска и валидна лична карта. Имат чисто досие и нямат лошо кредитно минало, ако имат друг бърз кредит да е изплатен поне 70% от него. Всички хора, които имат нужда и отговарят на горните условия може да кандидатстват, без значение, за какво ще се използва - покриване на сметки, ремонти, празници и подаръци или стартиране на малък бизнес. Може да вземат и ипотечен заем, пари до заплата или кеш на ден, различни суми и периоди за всякакви нужди.
Как cashcredit.bg ни помага
      спестява време -чрез онлайн кандидатстването и бързото връщане на отговор дали сме одобрени или не. Ако получим одобрение получаваме парите си в банковата си сметка на момента или отиваме в офис и си ги получаваме в кеш. Cashcredit.bg не ни натоварва с много документи, нужна е само лична карта;
      спестява пари - няма такса за кандидатстване и работят без агенти;
информира ни - cashcredit.bg имат прозрачни условия, всичко е ясно и точно в момента на теглене на заема, а за всякакви въпроси можем да се обърнем към чат, имейл, офис или телефон, от където ще получим отговор от млади и информирани хора.


Последно променен на Петък, 21 Февруари 2020 13:33
 
Маршрутната карта е услуга, която ще се предлага от АПИ за заплащане на тол такса от товарни автомобили Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 13 Февруари 2020 11:10
toll ramkiПриемането на тарифата за тол таксите не може да бъде обвързано с цената на бордовите устройства, с които ще се отчита изминатото разстояние. Имаме уверение от дружествата - национални доставчици на услуги, които ще предоставят бордови устройства, че имат готовност от средата на месеца да започнат да сключват договори. Това заяви в ефира на БНР проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Националното тол управление е създало организация за осигуряване на необходимите места за купуване на маршрутни карти. Маршрутната карта е услуга, която ще се предлага от АПИ и представлява предварително плащане за изминаване на определено разстояние, за което превозвачът заявява начална и крайна точка.
От началото на годината всеки заинтересован може да се запознае с начина за купуване на маршрутна карта на сайта www.bgtoll.bg. Потребителите могат се ориентират за размера на таксите по определени маршрути и чрез т.нар. тол калкулатор, публикуван на страницата на Националното тол управление. С цел по-бързо и ефективно обслужване на тежкотоварния трафик допълнително са разкрити 34 гишета за продажба на маршрутни карти. Те са главно по граничните контролно-пропускателни пунктове. Специално обучени служители на НТУ ще оказват съдействие за избор на конкретни маршрути.
Според Асенов, по данни на Националното тол управление между 30 и 40 хиляди тежки превозни средства ще се възползват от бордово устройство или GPS тракер за отчитане на изминато разстояние. „Вече има осем дружества, които са преминали оценката за съвместимост на GPS устройства към системата за таксуване, което е съществен дял изобщо от компаниите в България, които предлагат услуги от такъв характер“, каза той.
 
Шофьорите без е-винетка вече ще бъдат санкционирани и чрез камерите на тол системата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 14 Февруари 2020 12:02
toll ramki kameriОт понеделник - 17 февруари 2020 година, шофьорите, които пътуват по републиканската пътна мрежа без валидна електронна винетка, ще бъдат санкционирани и чрез камерите на тол системата, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Нарушителите ще бъдат снимани и автоматично ще влизат в базата с данни. Ако в същия ден бъдат спрени на пътя от мобилните екипи на тол контрола, ще имат възможност да платят компенсаторна такса. Тя е 70 лв. за леките коли, 125 лв. за превозните средства между 3,5 т и 12 т и 175 лв – за тези над 12 т. В противен случай в края на деня ще им бъде изпратен електронен фиш по пощата за плащане на глоба – 300 лева за леките автомобили до 3,5 тона и 1800 лв. за тежкотоварните превозни средства. Глобата може да бъде избегната, ако в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш, бъде платена компенсаторна такса. Тя се плаща само по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.
След старта на тол системата на 1 март, за камионите и автобусите над 3,5 тона, компенсаторните такси ще са от 150 лв. до 750 лв. в зависимост от масата на превозното средство и броя оси.
Камерите на тол системата обхващат 10 800 км от републиканската пътна мрежа и въпреки че след 1 март платените участъци за тежкотоварните превозни средства ще са 3115 км, камерите и по останалите трасета ще работят, макар и с нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна мрежа от общо 20 000 км, за които се дължи електронна винетка, контролът ще се осъществява както и досега - от 105-те мобилни екипа на Националното тол управление.
Съгласно наредбите към Закона за движението по пътищата, ако водачът откаже да плати на място на мобилните екипи, ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да плати уикенд винетка за лека кола и седмична винетка – за тежкотоварните автомобили, или съответно от 1 март – т. нар. максимален тол. В противен случай ще му бъде издадено наказателно постановление и ще бъде глобен – с 300 лв. за леките автомобили до 3,5 тона, а за тежкотоварните – с 1 800 лв. След старта на тол системата, ако водачът е декларирал неверни данни за масата, осите и екокатегорията на камиона или автобуса, санкцията е 2 500 лв.
Електронният фиш ще се анулира при плащане на компенсаторната такса в срок, както и в случаите, когато пътното превозно средство е обявено за издирване или за него законът не изисква плащане на пътна такса.
От АПИ напомнят на шофьорите, че проверка на валидността на е-винетките, включително и на издадените чрез Агенцията за социално подпомагане, както и на тези на пререгистрирани автомобили, може да бъде направена на сайта www.bgtoll.bg.
Последно променен на Петък, 14 Февруари 2020 12:08
 
Ако попаднат на катастрофа, шофьорите, закупили маршрутна карта няма да плащат за преминаване по обходен маршрут Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 10 Февруари 2020 12:11
toll systemЕдна от възможностите за плащане на пътна такса след старта от 1 март на тол системата за тежкотоварните автомобили над 3,5 т е чрез маршрутна карта. Според Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) услугата е подходяща за еднократни пътувания на камионите и автобусите, както и за транзитния трафик.
Маршрутната карта е предплатена услуга, която позволява да се мине по предварително определен маршрут със зададени начална и крайна точки. Потребителите имат възможност да посочат по желание и до 4 междинни точки за по-детайлно определяне на трасето. Системата автоматично генерира маршрут – най-кратък и най-бърз, който шофьорът да избере.
Тол услугата ще бъде в продажба от 1 март 2020 г. и ще е валидна в срок 24 часа от момента на активирането й. Потребителите, които се регистрират с електронен адрес в системата, могат да купят маршрутна карта до 7 дни преди датата на активирането й. Всички останали могат да я активират в срок до 23:59 ч. в деня, следващ покупката.
В случай че се наложи шофьорът да се отклони по време на пътуването, той трябва да купи допълнителна маршрутна карта за новата дестинация. Ако на пътя възникне инцидент или се появи препятствие, заради което бъде официално оповестен обходен маршрут, шофьорът ще може да премине по него, без да бъде санкциониран. В Националното тол управление работи Център за верификация на нарушенията и управление на инциденти, в който ще постъпва информация за обходните маршрути. Генерираните от контролните рамки на пътя записи на нарушения ще се отхвърлят на основание „обход на инцидент“. В тези случаи няма да се дължи допълнителна такса.
Маршрутната карта ще може да се купи от каналите за продажба на е-винетки - сайтът на Националното тол управление www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за самотаксуване, на гишетата в 27 областни пътни управления, в пунктовете за продажба на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Маршрутната карта ще може да се купи и от мрежата на партньорите на АПИ – национални доставчици на услуги.
Транзитно преминаващите през територията на България ще имат възможност да получат консултация на границата, за да изберат най-благоприятния маршрут до следващия контролно-пропускателен пункт. Обучени служители на Националното тол управление ще съдействат на шофьорите.
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 16 от 208
Фейсбук коментари
Сподели статията