Начало Бизнес Услуги
16 Май 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 15 Май 2021 16:01
Събота, 15 Май 2021 15:57
Събота, 15 Май 2021 09:51
Събота, 15 Май 2021 09:46
Събота, 15 Май 2021 09:31
Петък, 14 Май 2021 14:44
Петък, 14 Май 2021 14:07
Петък, 14 Май 2021 12:40
Петък, 14 Май 2021 11:25
Петък, 14 Май 2021 09:14
Петък, 14 Май 2021 08:48
Четвъртък, 13 Май 2021 16:25
Четвъртък, 13 Май 2021 14:46
Четвъртък, 13 Май 2021 12:14
Четвъртък, 13 Май 2021 09:03
Сряда, 12 Май 2021 18:20
Сряда, 12 Май 2021 17:04
Сряда, 12 Май 2021 12:28
Сряда, 12 Май 2021 11:26
Сряда, 12 Май 2021 11:12
Сряда, 12 Май 2021 10:00
Сряда, 12 Май 2021 09:55
Сряда, 12 Май 2021 09:50
Сряда, 12 Май 2021 09:45
Сряда, 12 Май 2021 09:40
РЕКЛАМА
Услуги
Във вторник е първата копка на Система за видеонаблюдение по новия транспортен проект в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 19 Февруари 2021 18:07
kameri videonabljudenieНа 23 февруари 2021 година от 11,30 часа ще бъде даден старт по Дейност 4: Внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен от проект BG16RFOP001-1.007-0003-C01 - „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен".
При строителството и въвеждането в експлоатация на Системата за видеонаблюдение ще бъде извършена реконструкция на ЦУТ, доставка и монтаж на оборудването на Централната система за управление на видеонаблюдението, проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи за изграждане на видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища в града. Съществуващото към момента видеонаблюдение на 8 кръстовища в града ще бъде модернизирано и пренасочено за мониторинг и управление в новата Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища, предмет на настоящото проектно предложение, чрез която ще се осигури възможност за наблюдение на кръстовищата на няколко работни места, които няма да са разположени на едно и също място, но които ще имат изградена високоскоростна свързаност помежду си.
Предвижда се Контролният център за видеонаблюдение да се позиционира и интегрира в съществуващия, изграден по проект “Интегриран градски транспорт на Плевен” по ОПРР 2007-2013 г., ЦУТ в сградата на Автогара Плевен, като се предприемат дейности по реконструкция на центъра за осигуряване на необходимата площ и пространство за монтаж и инсталиране на Централната система за управление на видеонаблюдението.
Техническите средства за нуждите на системата ще притежават нужната функционалност за промяна на състоянието на светофарния контролер (хардуерно или софтуерно) в реално време, вкл. за организиране на Зелена вълна по кръстовищата с подменени/съвременни светофарни контролери и свързани едно с друго. За светофарите, които не са с подменени контролери, но позволяват отдалечено управление, видеонаблюдението ще осигури възможност за ръчна промяна на текущите сигнали за отпушване на движението, организиране на бързо трасе при необходимост.
Предвидени са четири типа видеокамери:
1.         Видеокамери за автоматично разпознаване на табела по технология ANPR, чрез която мога да се разчитат регистрационните номера на автомобилa.
2.         Видеокамери за следене на трафика на МПС на кръстовището.
3.         Обзорни видеокамери – за извършване нa лицева регистрация с цел контрол на водачи и пешеходци.
4.         Видеокамери за откриване на нарушение. Тези камери са свързани и към системата за автоматичното управление на светофарната уредба.
 
На 23 февруари - церемония по последния транспортен проект в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Февруари 2021 16:46
trolei noviОфициална церемония „Първа копка“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 ще се състои на 23.02.2021 г., вторник, от 11.30 часа на кръстовището на ул. „Драган Цанков“ и ул. „Вардар“ /мостчето на река Тученица/.
Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.
Проектът на Община Плевен се реализира по ОП „Региони в растеж“.
Договорът за него беше сключен през април 2017 г. Инвестиционните компоненти включват подмяна на подвижен състав - тролейбуси; сервизни машини; внедряване на интелигентни транспортни системи - Електронна система за таксуване на пътниците в масовия градски обществен транспорт (МГОТ); внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в гр. Плевен.
 
Годишната декларация за облагане на доходите за 2020 г. е публикувана в интернет страницата на НАП Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 17 Февруари 2021 14:40
NAP GD deklaraciaГодишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на НАП –www.nap.bg.
Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията, на адрес: https://nra.bg/page?id=384 и да се попълни "офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Доходите си за 2020 година трябва да декларират всички граждани, които са получили доходи по извънтрудови правоотношения. Срокът за деклариране е 30 април, но тъй като е почивен ден, крайният срок за обявяване на доходите е 5 май. Работилите по граждански договор през 2020 година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация подават земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
От НАП напомнят още, че чуждестранните физически лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България, също трябва да ги декларират. 
Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да  намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.
 
Последно променен на Сряда, 17 Февруари 2021 16:25
 
На www.bgtoll.bg шофьорите могат да проверят имат ли нарушения и съставени електронни фишове за неплатени пътни такси Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Февруари 2021 11:05
bgtoll proverkaНа сайта www.bgtoll.bg шофьорите и собствениците на моторни превозни средства могат да проверят имат ли електронни фишове за неплатени пътни такси – е-винетка или тол, информират от АПИ. Това става чрез бутона „Проверка за нарушения“, а системата  предоставя информация за съставени електронни фишове, актове за установяване на административно нарушение и информация за платени компенсаторни такси.
При преминаване през камерите на тол системата на автомобил без платена пътна такса нарушението се заснема от камерите на електронната системата за пътно таксуване. До 23:59 ч. в деня на установяването му служители в Центъра за верификация на нарушенията сверяват постъпилите данни, за да се изключи възможността за некоректно издадени електронни фишове. Проверява се дали категорията на превозното средство и неговият регистрационен номер са правилно разпознати от системата, след което нарушението се регистрира и вече е видимо за проверка в системата.
Справката може да са направи по регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното средство или ЕИК, ако автомобилът е регистриран чрез юридическо лице. Проверка е възможна и по номера на връчения електронен фиш като се посочи ЕГН или ЕИК на собственика.
При установено нарушение системата показва датата и часа на извършването му, регистрационния номер на превозното средство, както и стойността на компенсаторната такса, която собственикът може да заплати, за да не бъде санкциониран с по-голяма глоба. Системата дава информация и за точното местоположение на камерата, регистрирала нарушението.
Статусът на нарушението може да бъде „постъпило“, когато данните са въведени в електронната системата; „в процес на обработка“ за електронен фиш; „връчен електронен фиш“ и „платена компенсаторна такса“. 
При движение по републиканската пътна мрежа без платена пътна такса – електронна винетка или тол такса, както и при грешно декларирани данни за ППС, на нарушителите се дава възможност да платят компенсаторна такса в 14-дневен срок от установяването на нарушението. По този начин собственикът или шофьорът на превозното средство, с което е извършено нарушението се освобождава от административно-наказателна отговорност. Нарушителите се санкционират от контролния орган Агенция „Пътна инфраструктура“, чрез електронен фиш, който се обработва и издава в отсъствието на водача, или на пътя в момента на установяване на нарушението от специализираните екипи на НТУ.
Електронният фиш е документ за наложена глоба за движение по републиканската пътна мрежа без платени пътни такси, установено чрез стационарните контролни рамки. Той се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. В 14-дневен срок след получаване на електронния фиш, нарушителите също имат право да платят компенсаторна такса, за да избегнат по-висока санкция и прекратяване на административно-наказателна процедура.
Размерът на компенсаторните такси в зависимост от типа на превозното средство е:

Лек автомобил до 3,5 т 70 лв.
Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т 150 лв.
Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси 450 лв.
Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси 750 лв.
ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до и над 12 т 150 лв.
 
Ако не платят компенсаторна такса, на нарушителите се налага акт за установяване на административно нарушение и глоба от 300 лева за леките автомобили и от 750 лв. до 3000 лв. при тежкотоварни превозни средства над 3,5 т в зависимост от масата на превозното средство и броя оси.
Компенсаторна такса може да се плати и по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш. Сметката на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции е IBAN : BG 50 BNBG 9661 3100 1658 01.
Последно променен на Четвъртък, 18 Февруари 2021 12:51
 
(допълнена) До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г. на физически лица Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 17 Февруари 2021 13:13
NAP logoДо 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
До момента в офис на НАП Плевен са подадени 3 739 справки за изплатени от работодатели трудови доходи по чл. 73, ал.6 и 2 182 броя справки за изплатени извън трудови доходи по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ.
За да улесни подаването на справките, Национална агенция за приходите предоставя две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:
-          „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
-          „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.
Последно променен на Сряда, 17 Февруари 2021 19:20
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 219
Фейсбук коментари
Сподели статията