Начало Бизнес Услуги
17 Юли 2019 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 17 Юли 2019 11:39
Сряда, 17 Юли 2019 11:15
Сряда, 17 Юли 2019 10:21
Сряда, 17 Юли 2019 10:21
РЕКЛАМА
Услуги
Над 65% поскъпване на нощната тарифа на тока искат от ЧЕЗ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 18 Април 2019 09:36
pari portmoneВ подадени до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявления и трите електроразпределителни компании - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про, искат увеличение на цената на тока за бита от 1 юли.
От чешката ЧЕЗ, която води преговори за продажба на активите си в България, искат нощната тарифа да скочи драстично - с 67.60% (от 0.05654 лв./кВтч. на 0.09476 лв./кВтч.), а дневната - с 3.50%.
ЕВН настоява за промяна на дневната тарифа с 0.45% - от сегашните 0.13244 лв./кВтч. (без ДДС) на 0.13304 лв./кВтч. (без ДДС). Предлаганата промяна на нощната тарифа е с 1.1% - от сегашните 0.05473 лв./кВтч (без ДДС) на 0.05533 лв./кВтч. (без ДДС).
Дружеството Енерго Про, което оперира в Североизточна България, предлага КЕВР да разреши на дружеството увеличение само на нощната тарифа - с 2.08% (от 0.05429 лв./кВтч на 0.05542 лв./кВтч).
И трите ЕРП-та искат да се увеличи и таксата за пренос до домакинствата.
От енергийния регулатор от началото на годината няколкократно заявяваха, че основания за поскъпване на тока има само в рамките на инфлацията. Следователно увеличението на тока от 1 юли, ако има такова, би трябвало да бъде с неповече от 3%.
Последно променен на Неделя, 19 Май 2019 15:48
 
Приключи последният етап от предварителната оценка на проектите за занаяти Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 16 Април 2019 09:08
zanayatiПроектните предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“, бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг, след като са получени обработените възражения от Управляващия орган на ПРСР, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие. Кандидатите вече могат да проверят заявените и присъдените от Разплащателна агенция (РА) и от Управляващия орган на ПРСР точки.
При предварителната оценка ДФ „Земеделие” - РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.
Проектните предложения, оценени с не по – малко от 10 точки по критериите за подбор, представляващи 96,13 % от бюджета (определен със Заповед № РД 09-829 от 04.09.2018г.) ще бъдат разпределени за следващ етап от обработка. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и на финансова оценка.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 през ИСУН по подмярка 6.4.1 е 3 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 600 000 евро.
Последно променен на Вторник, 16 Април 2019 09:18
 
Започна ремонтът на улици в град Левски по проект на Общината Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 29 Март 2019 18:04
levski remont na uliciДнес започна ремонта на улиците в град Левски по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски" на Община Левски съгласно сключен договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Одобрената финансова помощ по проекта е в размер на 1 682 884,37 лв.
Кметът на Община Левски Любка Александрова се срещна днес  с изпълнителите на проекта  и присъства на откриването на ремонтните дейности  на ул. „Васил Априлов”.
Изпълнител на ремонта е„Виа Конструкт Груп” ЕООД гр.София, избрано след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.
Проектът предвижда  ремонт и рехабилитация на 7 /седем / улици и тротоари в град Левски и съоръженията и принадлежностите към тях.

Като резултат от инвестицията /СМР на улици и тротоари/ се очаква реконструкция и рехабилитация на улична мрежа – 22 255 кв.м. и тротоари – 2276,5 кв.м.
 
Всички оторизирани и преведени от ДФЗ субсидии през 2018 г. са публикувани в Системата за електронни услуги Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 05 Април 2019 14:35
deklaracii2До 30 април 2019 г. земеделските стопани, физически лица, са длъжни да подадат годишните си данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане през 2018 г. ДФ „Земеделие“ уведомява всички свои бенефициенти, че могат да направят справка за оторизираните и получени субсидии през 2018 г. онлайн. Справката се намира в разработената от фонда Система за електронни услуги (СЕУ), до която достъпът е публичен. В СЕУ те могат да получат информация за точния размер на оторизираните, прихванати и  платени суми от Държавен фонд „Земеделие“ през 2018 г.
За да подадат коректно данъчните си декларации като физически лица, земеделските стопани трябва да проверят внимателно точния размер на оторизираните средства от ДФЗ. В декларацията те следва да посочат всички облагаеми доходи за 2018 г., включително и тези от продажба на селскостопанска продукция.
Земеделските стопани, които нямат интернет достъп, могат да подадат писмено искане в Областната дирекция на ДФЗ за предоставяне на нужната им справка.
Земеделските стопани могат да намерят „Правилата за деклариране и плащане на данъци и осигуровки“ в издадената от НАП брошура, която ще бъде достъпна  на Интернет на адрес www.nap.bg, в рубрика „За НАП“, подрубрика „Брошури“.
 
Ремонт на надлеза към жк „Сторгозия” и на улици в Индустриална зона ще се прави с европейски пари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 27 Март 2019 13:20
Storgozia mostБлизо 3 млн. лв. е освободеният ресурс към момента от одобрените общо 47,5 млн. лв. в Инвестиционната програма на Община Плевен по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата са генерирани от разликата между обявените от Общината суми по обществени поръчки и офертите на фирмите изпълнителки, които са предложили по-ниски от прогнозните цени, обясни кметът Георг Спартански. Изпълняваните в момента проекти са в три от инвестиционните приоритети - „Градска среда”, „Образователна инфраструктура” и „Интегриран градски транспорт”, откъдето е спестен ресурсът. Съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. с тези средства общините ще имат възможност да реализират и други проекти. Община Плевен има намерение да кандидатства по инвестиционен приоритет „Градска среда” с три обекта, разписани в резервния списък на Инвестиционната си програма. Обектите на интервенция по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап II” са ул. „Вит”, ул. „Северна” в Индустриална зона и надлезът към жк „Сторгозия”. Този е най-тежкият от обектите и там не става дума за преасфалтиране и смяна на мантинели, а за тежки конструктивни проблеми на съоръжението, които да бъдат решени, уточни г-н Спартански.
Последно променен на Сряда, 27 Март 2019 14:23
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 185
Фейсбук коментари
Сподели статията