Начало Бизнес Услуги
16 Май 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 15 Май 2021 16:01
Събота, 15 Май 2021 15:57
Събота, 15 Май 2021 09:51
Събота, 15 Май 2021 09:46
Събота, 15 Май 2021 09:31
Петък, 14 Май 2021 14:44
Петък, 14 Май 2021 14:07
Петък, 14 Май 2021 12:40
Петък, 14 Май 2021 11:25
Петък, 14 Май 2021 09:14
Петък, 14 Май 2021 08:48
Четвъртък, 13 Май 2021 16:25
Четвъртък, 13 Май 2021 14:46
Четвъртък, 13 Май 2021 12:14
Четвъртък, 13 Май 2021 09:03
Сряда, 12 Май 2021 18:20
Сряда, 12 Май 2021 17:04
Сряда, 12 Май 2021 12:28
Сряда, 12 Май 2021 11:26
Сряда, 12 Май 2021 11:12
Сряда, 12 Май 2021 10:00
Сряда, 12 Май 2021 09:55
Сряда, 12 Май 2021 09:50
Сряда, 12 Май 2021 09:45
Сряда, 12 Май 2021 09:40
РЕКЛАМА
Услуги
С кампания „Екологичното пътуване“ БДЖ се включва в официалния старт на Годината на железниците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 29 Март 2021 12:17
hop-on-passengerСъс съвместна виртуална конференция в Лисабон Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз обявяват официално в понеделник, 29 март 2021 година, началото на Годината на железниците. Събитието предшества неформалното заседание на Съвета на министрите, посветено на железопътния транспорт, съобщават от БДЖ.
Във връзка с популяризиране на екологичния ефект на железницата, която е много по-щадяща околната среда при отделянето на вредни емисии в сравнение с другите видове транспорт, БДЖ организира информационна кампания „Екологичното пътуване“ чрез визуализиране на данни за отделянето на вредни емисии от различните видове транспорт при преминаване на конкретен маршрут. Тези данни клиентите на БДЖ могат да намерят на гърба на своите билети за пътуване с влак, както и на специално създадения за целта раздел в сайта на дружеството https://www.bdz.bg/bg/a/eco-passenger
2021 е обявена от Европейския парламент за Европейска година на железопътния транспорт. Целта на това решение е чрез провеждане на проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт да популяризира железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.
Железопътният транспорт е екологичен, безопасен и енергийно-ефективен. Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при автомобилния транспорт. Железопътните превози са в пъти по-енергийно ефективни от автомобилните. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.
Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. България, като страна членка на ЕС, споделя европейската амбиция и перспектива за стимулиране на устойчивите видове транспорт.
За да се повиши качеството на обслужване и да бъде по-привлекателен железопътния транспорт в България се извършват мащабни проекти за модернизация, рехабилитация и изграждане на нови транспортни връзки и интермодални терминали. Едновременно с това БДЖ инвестира в закупуване на нов подвижен състав и извършване на основен ремонт на наличния, като очакванията са до 2024 година над 50% от подвижния състав да бъде изцяло подновен. Благодарение на изпълнението на програмата си дружеството за първи път разполага с чисто нови локомотиви от края на 80-те години.
Усилено се работи и за дигитализирането на процесите в БДЖ, като клиентите на превозвача вече могат да получават информация в реално време за движението на влаковете чрез своето мобилно устройство и също така да си закупят билет за пътуване отново онлайн.
Последно променен на Понеделник, 29 Март 2021 14:20
 
Допълниха Наредба №17 с административни услуги, свързани с таксиметровия превоз Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Март 2021 12:19
taxi stoyankaСъветниците приеха промени в общинската Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, като допълниха същата с административни услуги, свързани с таксиметровия превоз на пътници.
След промени в Закона за автомобилните превози, съгласно които издаването на удостоверения за регистрация за таксиметров превоз бе прехвърлено на кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица, през ноември 2020г. съветниците промениха Наредба №17 и регламентираха част от таксите (за издаване на удостоверението за регистрация, списък на превозните средства към удостоверението и издаване на дубликат на удостоверение), които вече следва да се събират от общинската администрация при предоставяне на съответната административна услуга. Детайлното уреждане на изпълнението на услугата обаче се очакваше с промени в Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници. Тези промени влязоха в сила в началото на февруари тази година - одобрени бяха образци на заявления, отнасящи се не само до вписването, но и до отписване на превозни средства и водачи от списъците към удостоверенията. Това от своя страна налага допълване и на местната Наредба №17 със съответните административни услуги.
С 37 гласа „за“ и 2 “въздържал се“ Общинският съвет допълни общинската Наредба №17, както следва:
- В Приложение №3 /Тарифа на цени на услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Плевен/, Раздел I /Административни услуги/, т.15 се променя и става: „За вписване в /отписване от/ списъка на превозните средства/водачи, към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, за всяко конкретно превозно средство/водач - такса 10,00 лв., освободена от ДДС.“
- Добавя се нова т.17, която гласи: „За отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - такса 100,00 лв., освободена от ДДС.“
Промените влизат в сила 7 дни след публикуване им на интернет страницата на Общинския съвет.
 
След три години ремонт отварят за движение тръбата за София на тунел Витиня Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 19 Март 2021 11:56
tunel Vitinya traba SofiyaНа 19 март 2021 година, петък, около 12 часа ще бъде пуснато без ограничения движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ремонтираната тръба за София е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, система за видеонаблюдение, пожароизвестяване, вентилация, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с които се осигуряват по-висока безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при инцидент. В съоръжението са монтирани и 14 реверсивни вентилатора. Тръбата е с енергоефективно LED осветление, монтирани са 375 осветителни тела.
„Витиня“ е най-дългият автомобилен тунел в България - 1195 метра. Строителството му започва през 1974 г. В експлоатация е от 1984 г. и досега не е извършван подобен ремонт, информират от АПИ. През 2017 г. след инспекция на тръбата за София бе установено, че тя не отговаря на изискванията и за да се гарантира безопасността на пътуващите, бяха изпълнени частични ремонтно-възстановителни дейности. На съоръжението бяха направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които се предприе авариен ремонт. Извършени са множество изследвания с георадар и геологически сондажи – процес, към който се пристъпва, след като чрез механични обследвания и огледи са констатирани конструктивни проблеми. Проучванията показаха, че необходимият ремонт ще е по-сложен и ще отнеме повече време от първоначално предвиденото. Установени са кухини както между първичната и вторичната облицовки, така и между първичната облицовка и планината. Причините за наличието им са комплексни. Едната от тях е местоположението на тунела, който е в Гогинския разлом. Друга причина са различните технологии, които са използвани в строителството на съоръжението през 70-те години. Според експертите стоманената армировка е била в гранично състояние до момента, в който носимоспособността й е щяла да стане нулева и при съвсем дребно въздействие е имало опасност да се свлече цялата скална маса.
tunel Vitinya traba Sofiya1 tunel Vitinya traba Sofiya4
tunel Vitinya traba Sofiya2 tunel Vitinya traba Sofiya3

За усилване на тунела и попълване на кухините между първичната облицовка и скалния масив е инжектиран специален бетонов разтвор през направени за целта 3000 отвора. След това е извършено укрепване на масива и тунелните облицовки, за което са изпълнени анкери с обща дължина около 72 км. Всичките са инжектирани с около 600-700 литра циментов разтвор за всеки анкер. Положени са около 28 125 кв. м хидроизолация, 4500 куб. м пръскан бетон по целия свод на тунела, 516 т армировъчна стомана, 5400 т асфалт, 790 куб. м тротоарни блокове. Изградена е сложна дренажна система, която отвежда водите, задържани от хидроизолацията и предпазва новата облицовка. Изградена е и система за опасни разливи. В резултат от всички дейности тунелът вече е напълно сух и без течове.
В съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО на тунел „Витиня“, който е над 1 км дълъг, трябваше да се пробият три напречни галерии, които да свързват двете тръби. Две от тях са пешеходни и една - шосейна. В случай на авария в някоя от тръбите, връзките могат да се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки, пожарни и други специализирани автомобили. Трите галерии са прокопани в тръбата за София, предстои довършването им в тръбата за Варна и монтиране на поръчаните портални врати за нея. Заради пандемията обаче закъснява доставката от чужбина на част от оборудването. След като то пристигне, ще трябва да се пробие вход към всяка една от трите галерии в тръбата за Варна. При извършването на тези дейности и монтирането на вратите, движението в посока Варна за кратко ще трябва да бъде прехвърлено в новата тръба за София. Внимателно ще се прецени кой период е най-удачен за тези дейности, за да не се затруднява трафикът около предстоящите празници.
Последно променен на Вторник, 06 Април 2021 16:24
 
АПИ призовава за внимателно шофиране, особено в районите със снеговалеж Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 21 Март 2021 12:10
API snejen pat mart1Над 360 машини са обработвали пътищата от републиканската пътна мрежа през нощта. Продължава обработването на настилките срещу заледяване и хлъзгавост, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите. Всички първокласни пътища и магистралите са почистени и проходими при зимни условия. Снегопочистващата техника на пътноподдържащите фирми е в 24-часов работен режим.
Поради снеговалеж и за почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т през високопланинските проходи „Превала“ и “Рожен”, както и по път lll-864 Проглед – Пампорово – Стойките в област Смолян, където е забранено и тегленето на ремаркета и полуремаркета.
Днес в 13 области в Западна България е обявен жълт код за потенциално опасно време. За областите Перник, Софийска, София-град, Кюстендил и Смолян предупреждението е за обилен снеговалеж.  В планинските части на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив и Кърджали има обилен снеговалеж и силен дъжд в равнините.
За повишаване безопасността на движение при необходимост ще се затварят отделни участъци за обработване на настилките с химически вещества и инертни материали, а там, където се налага заради силния вятър и снегонавявания, е възможно трафикът да се спира изцяло до подобряване на метеорологичните условия и почистването на пътя.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена с пътните условия, да спазват дистанция, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Последно променен на Неделя, 21 Март 2021 13:03
 
В първия ден над 13 000 души подадоха предварително попълнени декларации Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 17 Март 2021 16:45
e-uslugi2Над 13 000 души подадоха предварително попълнени данъчни декларации през последните 24 часа, съобщиха от НАП. От началото на данъчната кампания до момента 61 000 граждани са декларирали доходите си пред приходната агенция. В офис Плевен са подадени 2200, като 1300 от тях са подадени по Интернет – с електронен подпис или ПИК. 67 000 преглеждат и редактират данните в предварително попълнените формуляри, за да ги изпратят в НАП. Средното време за попълване на декларацията до момента е под 10 минути, като потребителите споделят, че новата декларация е по-удобна и подаването й изисква значително по-кратко време.
Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) вече имат достъпдо предварително попълнената данъчна декларация, достъпна в Портала за е-услуги на НАП. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.
Срокът за подаването на декларацията е 5 май 2021 г., като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март, припомнят от приходната агенция. Условие за отстъпката и за ползването на данъчно облекчение е лицето да няма неплатени публични задължения.  Отстъпката не може да надвишава размера от 500 лв.
До момента близо две трети от всички декларации за доходите са подадени по електронен път, като се очаква съотношението да се запази до края на данъчната кампания. Хартиени формуляри има във всеки офис на приходната агенция и те могат да бъдат ползвани от хората, които нямат електронен подпис или ПИК, допълват от НАП.
Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 219
Фейсбук коментари
Сподели статията