Начало Бизнес Пазар на труда
26 Май 2019 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 26 Май 2019 20:19
Неделя, 26 Май 2019 18:01
Неделя, 26 Май 2019 14:51
Неделя, 26 Май 2019 13:59
РЕКЛАМА
Пазар на труда
Тристранният съвет ще обсъжда осигуровките Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 22 Февруари 2016 13:22
pensionerПромени в наредбите за пенсиониране и плащане на осигурителни вноски ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Измененията са следствие от новите условия за пенсиониране, които изискват по-висока възраст и стаж от началото на тази година, съобщава БНР.
Социалните партньори ще утвърдят с промените в редица наредби новите условия за пенсиониране, свързани с по-високия стаж и възраст за всички категории труд, и въвеждането на възраст за пенсия за служителите в силовите ведомства. Определено е и как ще се изчислява пенсията при по-ранно с една година пенсиониране, при недостигаща възраст, което също е факт от началото на годината. С промените ще се регламентира още, че от два на един месеца намалява срокът, в който следва да се отстраняват нередности, при липси, свързани с подадени документи за пенсиониране.
При заявления за отпускане на инвалидна пенсия ще отпадне задължението да се представя копие от решението на ТЕЛК.
Социалните партньори ще разгледат и законопроект на депутата Петър Славов, с който се предлага, когато работодателят реши да изплати изцяло за своя сметка осигуровки и данъци на работниците си, които по закон се плащат от тях, тези разходи да се признават от НАП и да се приспадат от данъците на фирмата. Често пъти бизнесът, за да задържи висококвалифицирани работници, поема и плаща техните осигуровки, за да увеличи разполагаемия доход . Към момента това не е забранено, но не се признава за разход на фирмата.
Валери Симеонов и група депутати предлагат моряците, плавали 10 или 15 години под български флаг и работили при условията на първа и втора категория труд, да се пенсионират по-рано при условията за съответната категория.
 
Кои сектори са създали най-много нови работни места през 2015 година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 20 Февруари 2016 16:04
zaetost 2015Данните за пазара на труда в последните три месеца на 2015 г. показват, че новите работни места са продължили да се увеличават със сериозен темп в края на годината - със 72 хил. на годишна база за възрастовата група на 15 и повече години. Предвид значителното създаване на заетост през 2015 г. е интересно да се откроят тези сектори на икономиката, които са водещи в създаването на нови работни места.
За разлика от предходни години, различните статистики за трудовия пазар на НСИ - тази за броя на наетите по трудово и служебно правоотношение и тримесечното наблюдение на работната сила - са до голяма степен единодушни за секторите, които създават основната част от новата заетост. В миналото често се случвало двата вида статистика да дават противоречива информация както за цялостната посока на движение на трудовия пазар, така и това кои сектори създават или пък съкращават работни места. Така например за 2014 г. наблюдението на работната сила показваше значително създаване на работни места през цялата година, докато броят на наетите по трудово и служебно правоотношение устойчиво се свиваше през цялата година. За 2015 г. и двете статистики показват сериозно създаване на нови работни места, макар и броят на новите работни места според статистиката за наетите да е около 3-4 пъти по-нисък от това, което наблюдението на работната сила показва.
Все пак и двете статистики за 2015 г. показват, че секторите, които са създали най-много нови работни места, са следните:
1/ преработваща промишленост
2/ създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
3/ транспорт, складиране и пощи
4/ професионални дейности и научни изследвания
Въпреки че летният туристическият сезон отбеляза спад, туризмът също генерира нови работни места през по-голямата част от 2015 г. Това вероятно се дължи на положителните очаквания за сектора в началото на годината, на база на които са планирани и работните места. Статистиката за заетостта в строителството е по-противоречива. Според броя на наетите дори и там са се създавали нови работни места през по-голямата част от годината; за разлика от тази статистика, наблюдението на работната сила показва продължаващо съкращаване на заетостта в строителството през повечето тримесечия на 2015 г.
Всъщност, секторите, които стоят зад възстановяването на заетостта не са изненада, ако се погледне по-детайлната разбивка на подсектори, която данните за наетите дават. В промишлеността основният двигател на новата заетост не е новост – производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, което реално се представлява от производството на части за коли, към което в последните години бяха насочени огромни инвестиции. Другите сектори на преработващата промишленост, които през 2015 г. също създават значителна нова заетост, са производството на метални изделия, производството на каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения. Всъщност повечето отрасли на преработващата промишленост през миналата година увеличават заетите в тях, макар и с по-малък брой от гореизброените отрасли. Едно от малкото изключения от тази положителна тенденция е производството на облекло, което за поредна година продължава да съкращава голям брой заети.
Що се отнася до далекосъобщенията и създаването и разпространението на информация и творчески продукти, тук основните двигатели на новата заетост също са обичайните заподозрени - информационните технологии и информационните услуги (т.нар. IT индустрия). При професионалните дейности и научните изследвания всъщност става въпрос за различни бизнес услуги, т.е. аутсорсинг на всякакви професионални услуги, които също последните 2-3 години са сред най-бързо растящите отрасли на икономиката. Всъщност изненадата тази година е транспортът, складирането и пощите, където новата заетост е най-вече в сухопътния транспорт, но и в складирането и обработката на товари. Възможно обяснение тук е ръстът на износа за 2015 г. (с около 5%), макар и втората половината на годината да беше доста по-слаба за износителите.
Като цяло, данните за пазара на труда през 2015 г. са силно положителни, тъй като за пръв път от началото на кризата се отчитат позитивни тенденции и при наетите, и при заетите в наблюдението на работната сила. Другата добра новина е, че създаването на нова заетост през 2015 г. е със широка секторна база и обхваща не само по-голямата част от промишлеността, но и редица услуги. Това показва едно убедително възстановяване на пазара на труда, което, ако продължи и през тази година, дава всички шансове 2016 г. да се превърне в годината, в която заетостта най-накрая ще преодолее последствията от кризата и ще достигне предкризисните си нива.

Десислава Николова, Институт за пазарна икономика

Последно променен на Събота, 20 Февруари 2016 16:16
 
Улеснен е приемът на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 25 Май 2015 17:09
agencija po zaetosttaСтартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”, съобщава Областният информационен център в Плевен. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.
Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.
Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.
Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
Финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост. Към момента финансовият ресурс за разкриване на работни места на територията на София-град е изчерпан. Работодателите могат да подават заявки за разкриване на работни места на територията на София-град, но безработните младежи следва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията на София-област или страната.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.
Последно променен на Събота, 30 Май 2015 15:21
Прочети още>
 
Кметът изчисли на 2 614 разкритите и предстоящите да се появят скоро работни места в Плевен Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 10 Септември 2015 19:38
prof.-stojkov disk.-KNSBНа срещата-дискусия днес с кандидати за кметове и водачи на листи, организирана от КНСБ – Плевен, се чуха много познати факти, но и някои новини.
Кметът на община Плевен, проф. Димитър Стойков, се постара да предаде светли тонове на общо взето мрачната картина на ситуацията в града, описана от останалите кандидати. Сред по-впечатляващите числа са 57-те милиона лева за обиколен път на Плевен. Той ще е много необходим на града, след като автомагистрала „Хемус” стигне до района на Тенекиения хан, както се предвижда - през 2018 г. „Един голям проблем, който вече обсъждахме с областния управител, ще бъде движението на до 1 000 тира по бул. „Христо Ботев”, който, както знаете, е от първокласната републиканска мрежа. Затова внесохме идеен проект за обходен път през жк „Дружба”, който е най-късият път от четирите разработени варианта”, обясни проф. Стойков.
В изложението си плевенският кмет изреди кои са предприятията и бройката на разкритите нови работни места през неговия мандат: „Марица ойл” в с. Ясен – 114 работни места, „Нексанс Аутоелектрик” – 500, „Панорама мол” – 500, МБАЛ „Св. Марина” – 200, завод за тапицерия, който ще изгражда в Плевен испанска фирма – 500 места и план за още 3 цеха, през ноември трябва да е готов новият завод на „Десизо Монни”, където ще се разкрият 800 работни места. Самата Община е била работодател на над 2 000 човека, макар и временно заети.
Според актуалните данни, безработицата в община Плевен е под средната за страната и е 7.9 процента.
Последно променен на Събота, 12 Септември 2015 22:31
 
В Плевен тенденцията при трудовите злополуки е обратна на общата за страната Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 27 Април 2015 15:17
trudova-zlopolukaНамалява броят на трудовите злополуки в Плевенска област, отчетоха днес на пресконференция в БТА от КНСБ и дирекция „Инспекция по труда” – Плевен, в навечерието на 28 април – Международен ден на загиналите и пострадалите при злополуки на работното си място. До миналата година в България се наблюдаваше постоянна тенденция към намаляване на трудовия травматизъм, информира регионалният председател на КНСБ, Янчо Андонов. За 2014 г., обаче, се наблюдава увеличаване – според оперативните данни на НОИ, за миналата година у нас са регистрирани 2 807 злополуки, докато за 2013-а те са били 2 786. През първото тримесечие на 2015 г. са регистрирани 677 трудови злополуки. Плевен е сред 12-те области, в които се отчита намаляване на тези злополуки.
Общо злополуките на работното място в област Плевен през 2014 г. са били 48, като най-много от тях са станали в здравеопазването, производство на машини и съоръжения, в строителството и търговията на едро. През 2013 г. злополуките в региона са били 51. За съжаление, въпреки намалението, броят на трудовите злополуки, завършили със смърт е нараснал през миналата година – от 1 през 2013, те са 4.
От КНСБ призоваха представителите на законодателната и изпълнителната власти, българските работодатели да работят за ратифицирането на важните конвенции на МОТ в областта на безопасността и здравето при работа, укрепване административния капацитет на Инспекцията по труда, НОИ и техните структури, облекчения за бизнеса при инвестиции в условията на труд и т.н.
В периода от 1990 г. до края на 2014 г. броят на загиналите работници и служители в България е 3 313, а 1 768 са трайно инвалидизирани при трудови злополуки. Това се измерва още в загуба на 8.5 милиона човекодни и няколкостотин милиона евро непроизведен брутен вътрешен продукт.

Последно променен на Вторник, 26 Май 2015 21:48
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 29
Фейсбук коментари
Сподели статията