Начало Бизнес Пазар на труда
21 Март 2019 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 21 Март 2019 16:42
Четвъртък, 21 Март 2019 15:12
Четвъртък, 21 Март 2019 12:07
Четвъртък, 21 Март 2019 12:04
Валути
РЕКЛАМА
Пазар на труда
Икономически активните лица в областта намаляват Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 11 Април 2017 08:39
Pleven ikonomicheska aktivnostВ област Плевен през 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 101.5 хил., или 66.5% от населението на същата възраст от областта. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 - 64 навършени години) намалява с 1.0 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица през 2016 г. в област Плевен е 94.3 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години.
Най-много са заетите лица със средно образование - 57.1 хил., следвани от заетите с висше образование - 29.4 хил., и с основно и по-ниско образование - 7.8 хиляди.
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2016 г. в област Плевен са 90.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 61.9% за мъжете и 57.0% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 - 34 навършени години през 2016 г. е 63.8% , или с 3.2 проценти пункта по-малко в сравнение с 2015 година.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години през 2016 г. достига 53.9%, или с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година.
Безработните лица в област Плевен през 2016 г. са 10.8 хил., като коефициентът на безработица за областта нараства с 1.1 процентни пункта спрямо 2015 г. и достига 10.3 %.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2016 г. в област Плевен са 51.1 хил., от които 23.4 хил. са мъже и 27.8 хил. - жени.
Последно променен на Вторник, 11 Април 2017 10:43
 
С 265 011 лева ще бъдат наети 94 безработни от 1 май до 15 ноември Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 29 Март 2017 13:13
programa zaetostНа 29 март 2017 г. в Областна администрация - Плевен Областният управител на Област Плевен Марио Тодоров откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Като основна точка в дневния ред беше разгледана и приета Регионалната програма за заетост и обучение на област Плевен, която да бъде представена в Министерството на труда и социалната политика за включване и финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2017 г.
Членовете на комисията бяха запознати с получените проекти на регионални програми от общинските администрации на територията на областта и с разработената програма на Областна администрация – Плевен.
Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.05.2017 г. до 15.11.2017 г., като общата стойност на финансовия ресурс за Област Плевен е 265 011 лв. С тях ще бъде осигурена заетост на 94 безработни. Целта е да се създадат възможности за трудова и социална интеграция на хора без трудова заетост, отдалечени от пазара на труда и да се стимулира социалната  им активност.
 
В Плевен държавните служители - с 948 лева, учителите - с 855 средно на месец Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 23 Февруари 2017 16:26
zaplataПрез четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за Плевенска област нараства с 7.4% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година по данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 3.3%, а в частния сектор - с 10.1%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 311 лева, “Финансови и застрахователни дейности” - 1 072 лева; „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 953 лева, „Държавно управление” - 948 лева; „Селско, горско и рибно стопанство” - 878 лева, „Образование” - 855 лева. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 757 лева, за ноември - 747 лева и за декември - 759 лева.
По данни на НСИ наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2016 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 60.2 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 24.6%, „Административни и спомагателни дейности” и „Добивна промишленост“ - с по 3.2% и „Други дейности“ - с 2.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с по 5.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 3.2% и „ Професионални дейности и научни изследвания” - с 1.8%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 16.8% , „Образование” - 9.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 9.7%.
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 5.5% или 3.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година.
Последно променен на Сряда, 08 Март 2017 12:38
 
Плевенски ученици на гости в "Мултивак България" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 24 Февруари 2017 14:27
MULTIVAKПрофесионална гимназия по механоелектротехника - Плевен и "Мултивак България" ЕООД поставиха основите на бъдещо сътрудничество преди дни, когато 60 ученици от гимназията посетиха форума "Ден на отворените врати", организиран от компанията. Гостуването в компанията включваше презентации от служителите за историята и бъдещето на компанията, за производствотото на Мултивак, за кадровата политика, за стажанските програми, които се осигуряват, производствена разходка и лични срещи на гостите с домакините.
Средношколците бяха очаровани от сърдечното посрещане, вниманието и полезната информация, която получиха за своето потенциално професионално израстване и кариера в компанията със световен престиж. Вълнението и интереса на младежите по време на личните срещи със служителите на Мултивак се отразиха благотворно по отношение на тяхната мотивация за постигане на подходящи образователни резултати и постижения. Управителят на "Мултивак България" ЕООД Ивайло Димитров отбеляза, че тази първа среща на служителите на компанията с възпитаниците на плевенската професионална гимназия поставя началото на едно приятелство, което ще прерастне в бъдещо сътрудничество между образователна институция и реална бизнес среда.
Последно променен на Петък, 24 Февруари 2017 14:31
 
Средната заплата в Плевенско расте Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 08 Декември 2016 12:01
gradika NSIzaplataПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2016 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 61.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 9.0%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 3.6%, „Професионални дейности и научни изследвания ” – с 3.0% и „Строителство” – с 2.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” – с 14.2%, „Култура, спорт и развлечение” – с 4.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.0%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2016 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  16.5%, „Образование” – 9.7%  и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 9.3%.
В края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 2.1 хил. или 3.5% повече в сравнение с края на септември 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост” – с 1.1 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство ” – с 0.7 хил. и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” – с 0.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство ”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2016 г. спрямо края на септември 2015 г. има в  икономическа дейност:  „Строителство” – с 0.2 хил. и „Добивна промишленост“ – с 0.1 хиляди.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2016 г. в областта е 738 лв., за август – 734 лв. и за септември – 762 лева.
През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 745 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 1.5%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 802 лв., а за частния - 721 лева.
През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 9.7% в сравнение с третото тримесечие на 2015 г.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2016  г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
           „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 273 лв.;
           „Финансови и застрахователни дейности” – 1 076 лв.;
           „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 938 лв.;
           „Държавно управление” – 917лв.;
           „Селско, горско и рибно стопанство”  – 915 лв;
           „Добивна промишленост” – 831 лв.;
           „Образование” – 786 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.2%, а в частния сектор – с 11.6%.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 29
Фейсбук коментари
Сподели статията