Начало Бизнес Пазар на труда
24 Януари 2018 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини
Вторник, 23 Януари 2018 16:13
Вторник, 23 Януари 2018 15:09
Вторник, 23 Януари 2018 12:35
Вторник, 23 Януари 2018 11:41
Валути
РЕКЛАМА
Пазар на труда
Клуб “Кариера” в помощ за реализация и заетост на завършващите средно образование Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Юни 2017 09:38
PGT klub KarieraОт началото на учебната 2016/2017 година в качеството си на пилотно училище по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ професионалната гимназия по туризъм в Плевен апробира Програма за кариерно ориентиране на учениците. В изпълнение на Програмата е създаден клуб „Кариера“, които има за цел да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.
В клуб „Кариера“ чрез иновативни, възрастово и индивидуално ориентирани подходи и методи се дава шанс на повече ученици да опознаят себе си, да разширят познанията си за света на професиите и да видят своето място в бъдещето. Ползите от участието в проекта са придобиване на умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището, познаване на документи за кандидатстване за работа и други. Заниманията се провеждат в непосредствена интерактивна среда, което провокира позитивни нагласи и интерес у учениците. Работата в клуб „Кариера“ включва: интерактивни упражнения, участие в инициативата Мениджър за един ден, състезание по професии, професиографска екскурзия за запознаване на учениците с различни професии, срещи с бивши възпитаници на училището и запознаване с тяхната професионална реализация, срещи-дискусии с представители на ВУЗ и представители на местния бизнес, среща с представители на дирекция „Бюро по труда“ и Центъра за кариерно ориентиране. Включени са 30 тематични филма и интерактивни упражнения за реализиране на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище.
На заключителното мероприятие ПГ по туризъм „Ал. Константинов“ представи клуб „Кариера“ и дейностите на класовете по проекта. Включени бяха презентации на тема: „Моята мечтана професия - фотограф“, „Портфолио на ученика- хотелиер“ и „Професии на бъдещето“.
Мероприятието завърши с демонстрация на професионални умения на ученик от 11 клас, присъщи за професията „Хотелиер“.При разглеждането на клуб „Кариера“, ученици и екип от педагогически специалисти, представиха инструментите за работа по Програмата за кариерно ориентиране на учениците.
Последно променен на Сряда, 21 Юни 2017 09:42
 
Вече може да бъде правена електронна справка за изплатени извънтрудови доходи Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 20 Юни 2017 15:21
NAPОт 20 юни е достъпна новата електронна услуга на Национална агенция по приходите (НАП) - „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“, съобщават от институцията. Тя може да бъде ползвана както с ПИК, така и с електронен подпис. Новата услуга дава възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Така с помощта на е-справката физическите лица ще могат коректно да отразяват изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация.
От НАП обръщат внимание, че ако потребителите на услугата установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., те имат възможност да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.
Според НАП новата услуга засилва контрола по спазването на установените от данъчните закони задължения. Електронната справка допринася също и за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.
Последно променен на Вторник, 20 Юни 2017 15:23
 
Специализирана трудова борса за младежи ще има в края на юни Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 07 Юни 2017 13:51
bjuro-po-truda tabelaДирекция „Бюро по труда” – Плевен организира Трудова борса - специализирана за младежи, която ще се проведе на 28.06.2017 г. от 11 часа в зала „Плевен” на Областна администрация Плевен (площад „Възраждане” №1).
Работодателите ще имат възможност да рекламират дейността и перспективите за развитие на фирмата си, както и да се срещнат с търсещи работа лица - потенциални кандидати за работа.
Търсещите работа лица ще могат да осъществят пряк контакт с работодателите, да представят своите автобиографии и да кандидатстват за обявените свободни работни места.

 
Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020 Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Юни 2017 07:59
OPRChRОт 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование, информират от плевенското Бюро по труда.
Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.
Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

 
Повече от половината млади лекари смятат, че в България няма условия за кариерно израстване Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 23 Май 2017 12:24
anketayoungdoc61,1% от младите ни лекари не са мотивирани да останат да се реализират професионално в България от Наредба 1 на Министерството на здравеопазването за специализациите. Близо 47 % от специализантите искат връщане на конкурсния изпит като начин за прием за специализация.
Това показват резултатите от проведена в периода 28.04-12.05.2017 анкета сред 515 млади и бъдещи лекари на специализирания сайт за медици – www.medicalnews.bg, с подкрепата на Български лекарски съюз (БЛС) и Асоциация за развитие на медицинската общност (АРМО).
По-голямата част от анкетираните (61,5%) са на мнение, че началната заплата, която трябва да получават по време на специализацията си е 1000-1500 лева, а на въпроса „Доволни ли сте от начина по който протича специализацията Ви в момента?“ отговорите са силно разнопосочни. Най-голям процент –29,1% са отговорили с „не“ (13,4%) или с „по-скоро не“ (15,7%), малко над 24% – 24,3% са посочили отговор „да“ (7%) или „по-скоро да“ (17,3%), 44,1% – все още не са започнали специализация, а 2,5% са признали, че не могат да преценят.
Близо 84 % (51,9% с отговор „не“ и 32% – с „по-скоро не“) са посочили, че информацията за актуалните конкурси и места за специализация не е леснодостъпна, а 86,2 % (64,5 % с отговор „не“ и 21,7% – с „по-скоро не“) смятат, че не се обявяват достатъчно места за специализация.
16,1% от специализантите са поставили оценка „среден 3“ на теоретичното си обучение по време на специализацията, 13,8% са писали – „добър 4“, 12,8% – „слаб 2“, 10, 9% – „много добър 5“ и 4,1% – „отличен 6“.
Практическото обучение е оценено със „слаб 2“ от 13,6 % от специализантите, 13% пишат „среден 3“, 12,2% – „добър 4“, 10,7% – „много добър 5“ и 8,3% – „отличен 6“.
По отношение на предпочитания вид лечебно заведения за специализация 67,6% изразяват виждането си, че университетската болница е най-подходящото място, 20,8% категорично заявяват, че искат болницата, в която специализират да е многопрофилна, 10,9% от младите медици посочват специализираните болници като предпочитано място, в което да се обучават за специалност, а под 1 % – 0,8% биха специализирали в лечебно заведение в извънболничната помощ.
57,5% от младите лекари смятат, че в България няма условия за кариерно израстване, но от друга страна 54,2% имат възможността да участват в научна дейност.
„Без цялостна реформа в здравеопазването не може да се очаква промяна в нагласите и мотивацията на младите медици да останат в родината си и да работят в нея, пречките и бариерите, които системата поставя сега пред тях са толкова много, че ако не се тръгне към радикални промени, нищо не е в състояние да направи процеса обратим“, категоричен е д-р Деян Попов от Асоциация за развитие на медицинската общност (АРМО).
„Много от проблемите в системата на специализациите са чисто организационни и могат да бъдат решени за няколко дни при добра воля“, уточнява д-р Радислав Наков от АРМО. Според него анкетата изтъква като най-голямата трудност приемът за специализация – предпочита се конкурсният изпит като по-справедлив начин за вход за специализация в сравнение със събеседването.
Друг сериозен проблем според младите лекари е, че местата за специализация не се обявяват на едно и също място и са много трудно достъпни. Решението е много лесно, според д-р Попов и д-р Наков, а именно създаване на общонационален регистър на сайтовете на Министерството на здравеопазването и на БЛС, на които да се обявяват абсолютно всички конкурси.
Исканията на младите лекари:
Връщане на конкурсния изпит.
Общонационален регистър на актуалните конкурси за място за специализация.
Да бъде повишено възнаграждението на медиците в България – стартова заплата 1000-1500 лв.
Да няма никакви такси за специализация.
Да бъдат намалени големите финансови различия между отделните специалности.
Да се следи за коректното и законосъобразно договаряне между лечебните заведения и специализантите.
Да бъде увеличен броят на местата за специализация в университетските болници.
Да бъде подобрено качеството на програмите за специализация и те да бъдат редовно осъвременявани.
Да бъде създадена работеща национална програма за продължаващо медицинско обучение.
Да бъде приета регулация на специализациите в денталната медицина.
Последно променен на Вторник, 23 Май 2017 12:27
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 27
Фейсбук коментари
Сподели статията
RSS емисии
RSS Последни
RSS Водещи
RSS Бизнес
RSS Общество
RSS Култура
RSS Екология
RSS Светски новини
RSS Спорт
RSS Мобилна емисия
Приятели
Скенери за лични карти