През 2016 година в областта 52 хиляди работещи са произвели стоки и услуги за 2.7 милиарда лева Печат
( 0 Гласа )
Бизнес - Производство
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 16 Януари 2018 11:10
statistika По окончателни данни, разпространени от националната статистика, за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 800. Броят им нараства с 1.3% в сравнение с 2015 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечения” - 28.9%, сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 13.3%, и сектор „Професионални дейности и научни изследвания” - 6.4%.
С най-висок относителен дял на предприятията за 2016 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 40.2% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство - 8.8%, „Преработваща промишленост”- 8.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - 6.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - 6.0%.
Най-голям е броят на микро предприятията (до 9 заети), който нараства с 1.5% спрямо 2015 г. и достига 9 024 през 2016 г. или 92.1% от общия брой. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) през 2016 г. е 662. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 6.8%. Броят на средните предприятия (от 50 до 249 заети) през 2016 г. е 100 и намалява с 7.4% спрямо 2015 г., а делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 1.0%. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 14 и делът им в общия брой е 0.1%.
През 2016 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба е 7 311, или 74.6%, със загуба приключват 1 297, или 13.2% и с нулев резултат 1 192, или 12.2% от всички предприятия в областта.
Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 4 189 млн. лв., което е с 1.5% повече спрямо 2015 година. Значително е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечения“ – с 39.8%, следван от сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 18.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 16.6%, и „Други дейности” – с 10.1%. Най-голям спад е реализиран в сектор „Строителство“ – с 48.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 44.3%.
През 2016 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Плевен, са произвели продукция в размер на 2 706 млн. лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост” – 47.9% от общото, „Селско, горско и рибно стопанство” – 15.6% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 9.0%.
Увеличение в относителния дял спрямо 2015 г. се наблюдава в секторите а „Преработваща промишленост ” - с 3.7 процентни пункта и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 0.4 процентни пункта, а намаление в сектор „Строителство“ - с 4.0 процентни пункта.
Заетите лица през 2016 г. във всички нефинансови предприятия в област Плевен са 52 065. В микропредприятията заетите са 33.8%, в малките предприятия - 25.5%, в средните предприятия - 20.0%, а в големите предприятия - 20.7%. През 2016 г. броят на заетите лица в областта намалява с 1.0% спрямо 2015 г., основно от намалението в големите предприятия - 5.5%. Увеличение от 2.7% се наблюдава в микропредприятията.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Плевен - 6 280 или 64.1% и в община Червен бряг - 761 или 7.8%. В община Пордим развиват дейност 127 предприятия или 1.3% от общия брой за областта.


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Последно променен на Вторник, 16 Януари 2018 12:19