Начало Бизнес
27 Януари 2020 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 27 Януари 2020 17:23
Понеделник, 27 Януари 2020 15:29
Понеделник, 27 Януари 2020 11:23
Понеделник, 27 Януари 2020 10:11
РЕКЛАМА
Бизнес
Васил Грудев: „Планираме в края на февруари да отворим приема по новата пчеларска програма“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 27 Януари 2020 17:23
DFZsreshta pchelariПланираме до края на февруари да отворим приемът по новата  национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на среща с представители на пчеларите. Той уточни, че процедурите по програмата са изготвени и в момента тече период на утвърждаване и акредитация, като след това програмата може да стартира.
Пчеларската програма ще стартира с прием по основните мерки, като: Мярка А - Техническа помощ, дейност 1 ”Закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти”; Мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, дейност 1 ”Закупуване на ВМП срещу вароатоза”; Мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство, дейност 1 „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство” и дейност 2” Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства”; Мярка Г -  Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, дейност 1 „ФХА на пчелния мед”; Мярка Д , дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина”, дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и дейност 3 „Закупуване на пчелни майки”.
Васил Грудев увери пчеларите, че административният капацитет на ДФ „Земеделие” ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите, като допълни, че очаква първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.
По време на срещата бе обсъдено и предстоящото и чакано плащане от страна на пчеларите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020.  Грудев заяви, че плащането, ще е около 20 май и ще е с месец и половина по-рано от миналогодишното. Ангажиментът, който той пое към пчеларите е плащането по мярката да стартира с пчеларските дейности.
Беше обсъдено регламентирането на проверките на пчелини, да са съобразени с времевия период на живот на пчелните семейства. Пчеларите изразиха удовлетвореност от срещата и подкрепата от  ръководството на ДФЗ – РА за съдействие и плащане навреме.  
 
Завърши строителството на канализационната и съпътстващата водопроводна мрежа в Ясен и в Буковлък Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 24 Януари 2020 16:11
voda kanal Yasen BukovlakПриключи изпълнението на дейностите по строителството на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Буковлък, община Плевен (етап І)” и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на Ясен, община Плевен (етап І)”. Държавни приемателни комисии издадоха констативни актове обр. 16 и за двата строежа. Факт са вече и разрешенията им за ползване.
Изграждането на обектите се осъществи в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който е с обща стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.
Церемониите по откриване на обектите в Буковлък и Ясен ще се състоят на 11 февруари 2020 година, вторник, съответно от 11 и от 14 часа.
Последно променен на Петък, 24 Януари 2020 16:47
 
4 пъти по-голям бюджет за инвестиции в растениевъдството очаква земеделците Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 17 Януари 2020 15:42
zelenchuciПроизводителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). През 2019 г. в направлението е бил разпределен ресурс от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв.
Земеделските производители ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата от 3 до 28 февруари 2020 г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.
Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.
За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване, обръщат внимание от институцията. Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и др. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и указанията, и документите за кандидатстване.
Последно променен на Петък, 17 Януари 2020 15:44
 
В града на Плевенската панорама приходите от лихви за неплатени данъци са близо 20 пъти повече от туристическия данък Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Туризъм
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 13 Януари 2020 16:06
Panorama Plevenska epopeya2Приходите през 2019 година от данъците и таксите, които администрира Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, достигнаха обща сума от 26 481 300 лева, се казва в съобщение на общинската администрация. Изпълнението на плановите показатели, заложени в бюджета, е 105 %, като са събрани 1 858 300 лева повече в сравнение с предходната 2018 година.
По видове данъци и такси събраните суми са:
- Данък върху недвижимите имоти - 8 762 000 лева;
- Такса битови отпадъци - 6 874 500 лева;
- Данък върху превозните средства - 5 336 000 лева;
- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 4 141 000 лева;
- Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници - 326 400 лева;
- Туристически данък - 44 500 лева;
- Такса за притежаване на куче - 3 500 лева;
- Приходи от глоби за неспазване на данъчното законодателство - 25 000 лева;
- Приходи от такси от извършени административни услуги - 82 000 лева;
- Приходи от начислени лихви - 881 400 лева
От събраните през 2019 година суми 47% са платени по банков път, 43% - в брой, 6% от сумите са постъпили безкасово чрез ПОС терминално устройство и 4% - чрез Интернет плащане и на касите на Изипей. Обработени са 28 000 платежни документа и са издадени над 145 000 приходни квитанции. Служителите от Дирекцията са приели и обработили над 23 000 данъчни декларации и са издали над 12 500 данъчни документа по искане на задължени лица.
През настоящата 2020 година остават непроменени сроковете за плащане и данъчните ставки. Данъчните задължения се заплащат на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври, а при издължаване на пълния размер на данъчното задължение до 30 април собственикът получава 5 % отстъпка от дължимата сума. Работното време на Дирекцията за плащания е от 8:30 до 16:30 ч., без прекъсване. Плащанията се извършват в брой на касите в Дирекцията, по банков път, чрез Интернет и на касите на Изипей в цялата страна.
 
Напредват работите по пречиствателната станция в Божурица Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 24 Януари 2020 15:44
prechstvatelna stantsiya BizhuritsaСтроително-монтажните дейности, началото на които бе през май 2019 г., се извършват от екип на ДЗЗД „Чиста вода”, а строителният надзор - от „Ати Консулт” ЕООД.
Изпълнени са следните видове работа:
- Извършва се доставка на оборудване и машини;
- Сграда решетки – изпълнение 75 %;
- Биобасейни – изпълнение 46 %;
- ВРУ 1, 2 и 3 – изпълнение 38 %;
- Обслужваща АПМЗ – изпълнение 53 %;
- Административно-лабораторна сграда – изпълнение 6 % (доставено лабораторно оборудване);
- Реагентно стопанство – изпълнение 72 %;
- Площадкови комуникации – изпълнение 83 %;
В това число:
- Водопровод – изпълнен 89 %, изпитан включително с хлор-амин;
- Канализация – изпълнена 95.4 %;
- Технически тръбопровод – изпълнен 96 %;
- Технологични тръбопроводи – DN 800 мм – изпълнен, DN 1400 мм – изпълнен, DN 2200 – изпълнен 35 %;
- Част Електро – изпълнена 29 %;
- Входна шахта – изпълнена 90 %;
- Входна помпена станция – изпълнение 66 %;
- ПС за първични утайки – изпълнение 78 %;
- Аериран пясъко-маслен задържател /АПМЗ/ – изпълнение 38 %;
- Дъждозадържател и ПРУ – изпълнение 12 %;
- Демонтаж на обшивка на метан танк – изпълнение 6 %;
- Сграда въздуходувки – изпълнение 73 %;
- Ограда – изпълнение 46 %;
- Изсушителни полета – изпълнение 73 %;
- ПС за битови и технически води – изпълнение 62 %;
- КПП – изпълнение 96 %;
- Разпределителни на ВРУ и ПРУ – изпълнение 96 %;
- Разрушаване на сгради и съоръжения – 77 %.
Всеки ден на обекта работят 60-70 работници и техническо ръководство, осигурени са необходимите за дейностите строителна механизация и оборудване.
Представените проценти са спрямо стойностните показатели на строителните и монтажни работи.
„Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия” е най-мащабният обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия с обща стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.
Последно променен на Петък, 24 Януари 2020 16:39
 
Заради новите огнища на АЧС спират проверките в свиневъдните стопанства Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Земеделие
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Януари 2020 10:33
svine afrikanska chumaДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преустановява до второ нареждане физическите проверки на място в свиневъдните стопанства на територията на цялата страна, съобщават от институцията. Забраната е разпродадена със Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА Васил Грудев. Тя е част от кризисните мерки, предприети от държавата, за превенция и преодоляване разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС).
При планиране на проверките на място ДФЗ ежедневно ще проследява информацията за актуалната епизоотична ситуация на официалния сайт на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Преди извършване на посещение на място при кандидатите за финансово подпомагане от ДФЗ, ще бъде съблюдавана публикуваната информация от БАБХ, както по отношение местоположението на свиневъдни обекти, така и във връзка с наложените ограничения за придвижване на хора и транспортни средства.
 
От 15 януари в Плевен могат да се подават заявления за продажба на мартеници Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Търговия
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 07 Януари 2020 15:20
martenitsi sergiyaГотови са схемите за продажба на мартеници в Плевен. Общо 100 ще са местата - на пл. „Свободата” и ул. „В. Левски” ще бъдат обособени 73, а до оградата на къща музей „Цар Освободител Александър II” – 27, като всяко място ще е с площ 2 кв. м. От общинската администрация информират, че поради липса на интерес не се предвижда да има места на ул. „Цанко Церковски” - бившата Улица на цветята. Тази година Община Плевен има изискване и за унифициране на начина, по който ще са разположени мартениците. По настояване на търговците срокът за търговия е удължен до 3 март 2020 година, вторник.
Предстои схемите да бъдат публикувани в Интернет страницата на Община Плевен, а приемът на заявления за търговска дейност с мартеници ще започне на 15 януари в Центъра за административно обслужване - до зала „Катя Попова”.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 302
Фейсбук коментари
Сподели статията